O părere aproape oficială a BOR despre cipuri

Un studiu de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, făcut cu binecuvîntarea ÎPS Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

iustin-teofan1Ţinînd seama de faptul că mitropolitul Teofan este şi preşedintele Comisiei Canonice a Sfîntului Sinod al Bisericii ortodoxe Române trebuie să ne aşteptăm că punctul de vedere expus în acest studiu-raport va fi prezentat în următoarele zile ca părere oficială a BOR, ştergînd confuzia semănată printre credincioşi de purtătorul de cuvînt al Patriarhiei, preotul Constantin Stoica. Public aici întregul text al părintelui profesor Mihai Valică, exprimîndu-mi totodată respectul cuvenit mitropolitului Teofan pentru reacţia neîntîrziată faţă de o chestiune care părea să scape de sub control (S. B.)

„…demersul Părintelui Justin este justificat teologic, responsabil şi profetic”

Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă şi tacită, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID[1], fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. În vederea aderării fără rezerve la spaţiul Schengen[2], prevăzută pentru 2011, şi executând cu multă râvnă şi acrivie directivele UE[3], România extinde procedeul şi la alte documente personale, cum ar fi: actul de identitate, cardul de sănătate, precum şi alte documente de călătorie. Pe fondul acestei acţiuni, Părintele Justin Pârvu a dat un comunicat, care a creat anumite controverse, contestaţii şi reacţii.

Cu binecuvântarea ÎPS Teofan, prezint mai jos părerea mea referitoare la problema ridicată de Părintele Justin, întrucât sunt doctor în Teologie Socială Aplicată, disciplină care reglementează moral relaţia Bisericii cu lumea[4], şi cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea Biserica azi. Istorie şi Actualitate.

1. Sinteza psiho-teologică a comunicatului Părintelui Justin Pârvu din data de 14.01.2009[5]

a. Îndemnat de glasul conştiinţei şi curăţia inimii, Părintele Justin atenţionează cu duh profetic, de pericolele unui posibil început de însemnare cu numărul fiarei apocaliptice 666[6] şi consideră planul naţional de introducere a cipurilor biometrice pentru buletin şi paşaport ca o vreme „premergătoare acestei profeţii”[7], deci nu derularea însăşi a profeţiei[8].

b. Nu acţiunea cipurile biometrice în sine este egală cu pecetluirea, ci aceasta reprezintă doar un început şi „o capcană a vrăjmaşului”[9]. E posibil ca ulterior aceste date să fie folosite pentru trecerea la acţiunea propriu-zisă, iar o dată începută, să pregătească pas cu pas, psihologic-aperceptiv şi mental, acţiunea finală: pecetluirea.

c. În acest context, Părintele Justin îi îndeamnă pe credincioşi să fie vigilenţi şi, dacă e nevoie, chiar jertfelnici: să primească martirajul, dacă vor fi forţaţi să primească „inofensiva” acţiune, adică acceptarea cipurilor biometrice pentru buletine şi paşapoarte.

d. Recunoaşte că nu este de datoria sa să facă această atenţionare, ci ar fi fost de datoria „arhipăstrorilor, mai marii acestei Biserici”, însă din cauză că ei nu iau atitudine, sau nu consideră acest lucru un pericol, se substituie acestora şi, din dragoste pentru neam şi Biserică, trage un semnal de alarmă, considerând ca acest „proiect le răpeşte de fapt oamenilor libertatea” şi ar grăbi şi chiar ar uşura ulterior procesul de pecetluire.

e. Cuvintele: „Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!” vor să marcheze acest lucru şi vor să spună că dacă acum, când acţiunea este abia la început, creştinii nu vor fi capabili de jertfă şi împotrivire, mai târziu va fi şi mai greu.

f. Dacă această acţiune nu ar fi fost proorocită cu 2000 de ani în urmă de Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, demersul pe care guvernanţii, cu ştiinţă sau neştiinţă, îl fac prin acest proiect nu ar fi fost pus sub semnul întrebării sau al contestării, ci nebăgat în seamă, sau poate chiar considerat un lucru benefic. Însă dacă luăm în serios Sf. Scriptură, şi în special proorocia din Apocalipsă 13, atunci, după părerea mea, demersul Părintelui Justin este justificat teologic, responsabil şi profetic, întrucât există multe date comune între acţiunea introducerii cip-urilor biometrice şi atenţionarea profetică din Apocalipsă[10].

2. Legislaţia naţională, internaţională şi europeană referitoare la cip-urile biometrice

a. Regulamentului Consiliului Europei nr. 2.252/2004[11] dă recomandări şi detalii tehnice privind cip-urile biometrice[12], însă nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le implementeze cu atâta acrivie tehnică şi obedienţă. România este prima ţară-pilot-cobai de pe planetă cu un asemenea proiect experimental, iar guvernarea trecută a reglementat aceasta prin: OGU 94/2008[13], HG 1566/2008[14], OG 207 din 04/12/2008[15].

b. Acţiunea cip-urilor biometrice a „început în pas de marş” în judeţul Ilfov, de la 1 ianuarie, iar până în iunie 2009 se urmăreşte extinderea sistemului informaţional biometric în toată ţara.

c. Din decembrie 2008 a început în România emiterea unui nou model de permis auto de tip card, care conţine de asemenea un cip electronic pe bază de cod de bare. Cip-ul conţine date personale uzuale, date medicale, istoricul bolilor, contravenţii rutiere etc. Acţiunea a început fără o bază legislativă şi fără o promovare corespunzătoare prin mass-media.

d. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip.

Platforma-pilot-cobai informaţional va fi implementată în judeţul Caraş-Severin, de unde se va extinde proiectul şi în celelalte judeţe[16]. Informaţiile sunt memorate pe 2 suporturi: banda optică şi circuit integrat de tip smartcard (cip). Datele înscrise nu pot fi şterse, ci se poate doar adăuga la ele informaţii, iar această acţiune o poate face nu numai Ministerul Internelor, ci şi cel al Comunicaţiilor![17] Există aşadar un drept discreţionar asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise, întrucât nu este reglementat cine are dreptul să înscrie, care sunt criteriile de selecţie a ceea ce trebuie înscris şi cea ar putea afecta imaginea sau confortul psihic al persoanei în cauză etc.

e. Abuzurile se extind şi mai aberant prin legea 298 din 21 nov. 2008, care obligă pe furnizorii de servicii de comunicaţii electronice să păstreze orice convorbire telefonică, orice sms sau e-mail pe ultimile 6 luni şi să le pună la dispoziţie, la solicitarea autorităţilor competente.[18]

f. Îngrijorător este faptul că nici o lege sau normă naţională, europeană sau internaţională nu garantează discreţia, securitatea absolută a datelor înscrise şi nu prevede sancţiuni clare pentru cei ce le-ar utiliza în alte scopuri, sau ar comite erori tehnice sau neglijenţă în securizarea datelor.

g. Până în prezent doar Asociaţia Civic Media[19] a semnalat şi contestat abuzul acestor legi şi încălcarea drepturilor omului, pe când unii membrii „justiţiari” ai societăţii civile sunt preocupaţi mai departe şi interesaţi obsesiv doar de scoaterea icoanelor din şcoli…

3. Scopul cip-urilor RFID

Anunţate deja de doi ani, paşapoartele biometrice conţin imaginea facială şi amprentele deţinătorului. Cerute de Statele Unite, paşapoartele vor fi emise în premieră de România, în ciuda faptului că unii experţi, susţin că este nevoie de doar patru ore pentru a decripta informaţiile de pe cip[20].

Cip-urile RFID sunt menite să înlocuiască codul de bare de pe produsele din magazine şi să controleze „pozitiv” individul, cu intenţia de a-l proteja şi în scopul creşterii gradului de securitate al acestuia[21], însă nu s-au luat în seamă în mod real şi pericolele şi vulnerabilitatea sistemului. Componentele şi alte operaţiuni electronice ale cip-ului biometric sunt deja mediatizate şi se găsesc pe larg în literatura de specialitate[22].

3.1. Avantaje ale cip-urilor RFID

a. Din punct de vedere economic şi comercial:

1. Uşurează, scurtează şi eficientizează considerabil procesul de producţie.

2. Datorită capacităţii de stocare a cip-urilor, se reduce timpul de cumpărare a produselor prin identificarea şi livrarea rapidă a acestora şi oferă posibilitatea refacerii stocurilor în timp util.

b. Din punct de vedere militar:

1. Servesc cu mare precizie atingerea obiectivelor militare, precum şi a celor de spionaj.

c. Din punct de vedere al evidenţei, identificării şi ajutorului unei persoane în caz de urgenţă:

1. Introducerea cip-urilor în paşapoarte este considerată o măsură de siguranţă în plus[23] de către guvernele ţărilor[24] care le-au introdus deja parţial.

2. Conectarea la anumite baze de date publice naţionale şi internaţionale oferă în cîteva minute toate informaţiile vitale despre persoana căreia i se scanează un document personal prevăzut cu cip RFID.

3.2. Dezavantaje ale cip-urilor RFID

1. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate[25]. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricît de criptate ar părea, pot fi sparte[26] într-un timp extrem de scurt (cel mult patru ore) [27] şi chiar falsificate[28].

2. Controlul total asupra cetăţenilor. Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date, ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date.

3. Cip-urile nu pot fi detectate de simţurile fiziologice sau percepţia umană. Deci nu vor putea fi evitate.

4. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID[29].

5. Cip-urile RFID sînt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu electricitate.

6. Nu există inclusă în cip-uri opţiunea: Nu colecta date statistice despre mine.

7. Cel care va refuza cip-urile din varii motive, va fi lipsit de serviciile publice, care cer o identificare la baza de date, generând astfel o izolare şi înstrăinare socială. Deci persoanele fără cip nu există.

8. Cip-urile sunt o sursă de informaţie gratuită pusă la dispoziţie pentru serviciile de spionaj la toate nivelurile, iar date personale pot fi deturnate în diferite scopuri sau făcute publice fie din neglijenţă, fie intenţionat.

9. Cip-urile biometrice pot avea avantaje pe termen scurt, dar pe termen lung pot fi un pericol real. Ele compromit metodele existente de securitate pe baza celor 2 elemente introduse, folosind presupunerea că ele nu sunt accesibile publicului, nici măcar în mod criptat. De exemplu, dacă ai o bază de date cu amprente şi pentru a intra în sistem este nevoie de amprenta unei persoane, nu trebuie să fie persoana acolo, poţi să iei din baza de date a poliţiei amprenta ei. În mod paradoxal, cip-urile biometrice diminuează siguranţa unei ţări. Ele permit accesul pe baza paşaportului altcuiva, fară a fi nevoie ca el să fie de faţă. Nu te mai verifică nimeni fizic, totul se bazează pe sistem. De aceea, expunerea informaţiilor digitale ale românilor discreţionar şi fără nici un discernământ reprezintă o acţiune fie inconştientă şi iresponsabilă, fie de trădare a propriilor cetăţeni.

10. Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând te poate localiza fără să apelezi, numai datorită faptului că telefonul primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID.

11. Evidenţa strictă a vieţii personale la toate nivelurile elimină şansa de a repara o neglijenţă, o greşeală sau o neputinţă de plată, de exemplu faţă de o bancă. Cazul americanilor cu dosar financiar. Dacă uiţi să faci o plată, eşti catalogat ca rău platnic toată viaţa. Nu mai primeşti un împrumut, niciodată.

12. Monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale reprezintă o ameninţare la propria viaţă, dacă luăm în consideraţie ghidarea rachetelor antipersoană prin satelit. O eventuală lovitură de stat omoară orice persoană cu ajutorul rachetelor ghidate după recunoaştere facială. Tehnic acest lucru este deja posibil. Deci cip-ul biometric poate servi şi la terorism, ucideri şi crimă organizată.

13. Autentificarea biometrică se poate realiza şi atunci când persoana deţinătoare a documentelor biometrice este moartă: este nevoie doar de mâna sa, sau de un ochi, pentru a intra într-un sistem. Astfel banii din cont, sau alte acţiuni financiare sau administrative, care necesită informaţii biometrice, se pot obţine doar dacă ai cadavrul. Deci pericolul cip-urilor biometrice se prelungeşte chiar şi atunci când omul este fără viaţă.

4. Opoziţii şi atitudini contra cip-urilor biometrice în lume

Luând în consideraţie aspectele de mai sus, precum şi din motive de etică civică sau etică a tehnologiei biometrice, unele instituţii, persoane sau asociaţii religioase, civice sau profesionale se opun vehement, cum ar fi: unii americani[30], sârbii[31], grecii[32], scoţienii[33], alte ţări occidentale, piloţii britanici[34] etc.

Introducerea cip-urilor este, fără îndoială, un scandal. „În toate aceste cazuri revolta nu trebuie privită ca o reacţie provenită pe fondul unui fanatism religios, aşa cum încearcă să o sucească unele glasuri din presă, ci, mai întîi de toate, ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări forţate într-un sistem de supraveghere suspect”[35].

5. Omul redus de la imago Dei la un simplu număr sau cip electronic

Dacă se respinge din motive de bioetică clonarea biologică, de ce nu s-ar respinge din aceleaşi considerente şi „clonarea electonică biometrică”, având ca motivaţie teologică învăţătura Bisericii Ortodoxe despre antropologie.

Imago Dei în om după Sfinţii Părinţi este unitară atunci când exclude orice concepţie substanţialistă despre „chip”, care constă în mod funcţional, practic, în manifestarea vieţii sale spirituale, ca nevoie primordială şi centrală. Primatul vieţii spirituale activează aspiraţia fiinţei noastre umane spre absolut, spre arhetipul ei divin (Origen), spre Dumnezeu.

Prin „Harul lui Hristos, prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi prin împărtăşirea Sfântului Duh”[36], omul reuneşte, în ipostasul său creat, divinul şi umanul, după chipul lui Hristos, adică „chipul Celui ceresc”[37], ajunge „la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos”[38] şi astfel devine dumnezeu prin har. În acest sens spune Sfântul Vasile cel Mare că „omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu”[39], adică „chip al Chipului” – eikon Eikonos.

Deci omul are un destin hristologic, întrucât originea (αρχιν) lui este în Hristos, Care este Chipul, icoana lui Dumnezeu. Omul real „s-a născut atunci când Hristos a intrat în viaţă şi s-a născut”[40], iar ziua naşterii lui Hristos „este zi de naştere a umanităţii”[41]. Omul este alcătuit teologic, iar chipul său are o valoare teologică, hristică, şi nu îl putem amaneta sau împrumuta, sau permite să fie folosit fără voia şi libertatea noastră.

Valoarea ontologică a omului nu constă, sau nu se află în el însuşi, înţeles în mod autonom, cum susţin teoriile materialiste, în suflet, minte, intelect, sau exclusiv în persoana omului, cum susţin sistemele filozofice contemporane, ci în Arhetipul lui. De vreme ce omul este o icoană, existenţa lui reală nu e determinată de elementul creat din care este făcută icoana, sau din voia lui liberă, ci de Arhetipul (Modelul) ei necreat. Omul este înţeles astfel de Părinţii Bisericii “în mod ontologic numai ca fiinţă teologică. Ontologia lui este iconică”[42].

A permite ca chipul nostru să fie „clonat electronic” şi înregimentat în cip-uri, iar apoi manipulat după bunul plac al cuiva, înseamnă a „amaneta” ceea ce nu ne aparţine şi a reduce identitatea noastră iconică, care este unicat, la un număr într-o bucată de plastic.

Aceasta este ca şi când ai folosi o icoană ca placă video, sau hard disc… Din punct de vedere moral este un sacrilegiu, sau cel puţin o desacralizate, întrucât se petrece o coborâre a dimensiunii spirituale, respectiv a chipului iconic uman, într-o folosinţă strict materială şi terestră. Or, chipul nostru aparţine arhetipului divin, adică lui Dumnezeu.

Deci cip-urile biometrice, în acest context, contravin învăţăturii biblice şi patristice despre antropologia creştină, întrucât reduc, circumscriu, deci mărginesc chipul/icoana fiinţei umane la o simplă tehnologie şi suport electronic de emiţătoare şi implanturi.

6. Propuneri şi perspective

Lăsând la o parte orice panică şi tulburare, care nu fac cinste creştinilor, refuzul în masă al unor experimente pe care Guvernul României le aplică în serie[43] ar trebui să ne pună pe gânduri şi să ne întrebăm dacă ne mai simţim, sau mai suntem consideraţi şi trataţi ca persoane umane, ori ca o simplă marfă, pe care se poate pune o etichetă, cip-uri etc.

Nimeni din Guvern, nu s-a gândit să supună această temă dezbaterii publice, ca o problemă de etică cetăţenească sau de etică biometrică a tehnologiei moderne[44], aşa cum s-ar cuveni unei ţări democratice, la care se pare că suntem doar figuranţi.

Propun ca implementarea privind cip-urilor biometrice să fie amânată, până ce această problemă va fi dezbătută public.

Sf. Sinod al BOR să iniţieze toate demersurile legale pe lângă organismele responsabile, pentru a nuanţa legile privind paşapoartele şi alte documente personale, în raport cu convingerile ştiinţifice, religioase sau morale ale cetăţenilor.

Până atunci să se respecte legislaţia actuală, privind noile cărţi de identitate, respectiv Ordinul 1190 din 31 iulie 2001 al Ministerului de Interne, care menţionează că „persoanele care refuză cartea de identitate din motive religioase“ primesc buletine de tip vechi[45]. La fel, HG 978/2006 privind fotografiile de paşaport, care dă posibilitatea personalului monahal ca „fotografia să poată fi realizată cu capul acoperit, din motive religioase”.

Prin opoziţia fiecăruia, prin trezirea unei solidarităţi de conştiinţă creştină la nivel naţional, putem cere legiuitorului să abroge noile legi din domeniul actelor electronice de identitate, sau să le aplice diferenţiat, fără ca aceasta să conducă la un regim discriminatoriu din punct de vedere politic, economic sau al serviciilor sociale.

Personal cred că introducerea cip-urilor este neconstituţională şi antidemocratică, întrucât nu s-a realizat prin dezbatere publică naţională şi încalcă flagrant „drepturile omului” prevăzute în Constituţia României[46] şi în alte legi internaţionale[47].

Am convingerea că Sf. Sinod va interveni la forurile legislative în acest sens, pentru a linişti problemele de conştiinţă ale credincioşilor BOR, şi va demara conceperea unei doctrine sociale[48], care să reglementeze moral relaţia Bisericii cu lumea la toate nivelurile. După părerea mea, aceasta ar pune capăt oricăror speculaţii, precum şi unor substituiri şi intervenţii singulare, referitoare la cip-urile biometrice şi nu numai, care apar pe alocuri în cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române.

Pr. Prof. Dr. Mihai VALIC
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi,
Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae”

21 ianuarie 2009,
la pomenirea Sfinţilor Mucenici
Maxim Mărturisitorul şi Neofit

NOTE:

[1] Prescurtare de la Radio Frequency Identification Device.

[2] Toate datele despre Acordul Schengen, inclusiv descrierea Centrului SIS (Schengen Informational System) din Strasbourg, sunt descrise pe larg în I Simfonia tou Senghen, To Pontiki, Athena, 1997, editia a II-a, lucrare oficiala ce contine textul integral al Acordului, interventia de protest Van Outrive si legea „Pentru protectia persoanei la prelucrarea datelor cu caracter personal”, votata de parlamentul elen in martie 1997.

[3] Vezi http://consilium.europa.eu/prado/RO/1611/docHome.html.

[4] Vezi Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Andreea Băndoiu, Cristian Popescu, Teologie socială, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

[5] www.calauzaortodoxa.ro

[6] Vezi Apocalipsa 13, 16-17.

[7] Vezi http://www.calauzaortodoxa.ro, comunicatul, p. 1.

[8] Unele concluzii sunt trase şi în urma unor discuţii personale avute cu părintele Justin, după publicarea comunicatului cunoscut.

[9] Idem, ibidem.

[10] Vezi Pr. dr. Ioan Mircea, Apocalipsa, Ed. Harisma, Bucureşti, 1995, pp. 213-235; Mircea Vlad, Apocalipsa 13 – Sfârşitul libertăţii umane, la adresa: http://www.razboiulnevazut.org/carte.php?id=97.

[11] Vezi http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=189152;
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st06/st06406-re01.en04.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:0006:EN:PDF

[12] Vezi Opinion 3/2005 on implementing the Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States (Official Journal L 385 , 29/12/2004 P.1 – 6).

[13] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30/06/2008.

[14] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008.

[15] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008.

[16] Vezi OGU 184/2008.

[17] Vezi Norme metodologice ale OGU 69/2002.

[18] Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.

[19] Asociatia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Alexandru Roncea, cu sediul în Bucuresti, web http://www.civicmedia.ro, e-mail office@civicmedia.ro, în temeiul disp. art. 1 pct. 1 si 7 din legea nr. 554/2004 formulează contestaţie împotriva disp. Hotărârii de Guvern nr. 1566/2008 din 25/11/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora. Vezi pe larg http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/in-al-11-lea-ceas-civic-media-contestat.html.

[20] Vezi RFID http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=20;
http://epic.org/privacy/rfid/ (exemple de RFID cu probleme) ; http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart).

[21] Vezi fundamenatrea legilor mai sus menţionate.

[22] Vezi 1. E. Bowman, ‘Everything You Need to Know About Biometrics’, Identix, 2000. 2. A. Bromme, A Classification of Biometric Applications Wanted by Politics: Passports, Person Tracking, and Fight against Terror, Kluwer, BV Deventer, The Netherlands, 2002, pp. 207-19. 3. M. Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Penguin, 1979. 4. K. A. Gates, ‘Wanted Dead or Digitized: Facial Recognition Technology and Privacy’, Television and New Media, Vol. 3, No 2 May 2002, pp. 235-38. 5. D. Lyon, Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond, Willan Publishing, 2006. 6. P. H. O’Neil, Complexity and Counterterrorism:Thinking About Biometrics, Taylor & Francis, 2005, pp. 547-66. 7. Pravoslavni Episkop Žički, ‘Svetom Arhejerejskom Saboru Srpske Pravoslavne Crkve’, Blagovesnik Žički, 2006. 8. J. Tasić, ‘Protiv Velikog Brata’. DANAS 16.-17. december 2006. 9. J. D. Woodward, Biometrics: A Look at Facial Recognition, RAND, 2003. PUBLIC POLICYANALYSIS WBSO; http://www.rfidnews.org/http://ifile.it/10gd7ji/3540710183.zip; http://www.filefactory.com/file/295b26/n/1596931949_rar;  http://www.filefactory.com/file/2f269a/.

[23] Conţine 50 de elemente de siguranţă, cu 18 mai mult decât actele actuale. Vezi http://www.frontnews.ro/social-si-economic/eveniment/pasaportul-biometric-cea-mai-noua-arma-a-romaniei-impotriva-comertului-de-infractionalitate-19018.

[24] Malaiezia în 1998, Irlanda, Japonia, Pakistan, Germania, Portugalia, Polonia, Spania în 2006, Marea Britanie, Australia şi SUA în 2007, Serbia şi Coreea în 2008, România în 2009. Numai România implementează sistemul complet şi fără rezerve.

[25] Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de conducere / card de sănătate / card de credit, care conţine cip devine cea mai uşoară pradă în faţa oricui are un cititor de cipuri RFID şi un calculator.

[26] Paşaport biometric spart în 2008 în UK. De atunci UK şi Irlanda contestă cip-urile biometrice. Vezi http://www.gss.co.uk/news/2008/04/?&id=4988; http://www.guardian.co.uk/technology/2006/nov/17/news.homeaffairs

[27] Vezi http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart).
[28] Vezi http://omroep.vara.nl/tvradiointernet_detail.jsp?maintopic=424&subtopic=38690; http://www.theregister.co.uk/2006/08/04/cloning_epassports/

[29] Vezi K. Albrecht, Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A Review of the Literature 1990-2006.

[30] Vezi Electronic Frontier Foundation şi de CASPIAN, două organizaţii din SUA luptă pentru libertatea individuală în faţa măsurilor de urmărire şi control electronic impuse de guverne. Katherine Albrecht este fondatoarea şi preşedinta CASPIAN (Grupul consumatorilor care sunt împotriva invadării intimităţii de către supermarketuri – Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) si autoare a lucrarii „Cipurile-spion: Cum plănuiesc mega-corporaţiile şi guvernul să vă urmărească orice mişcare cu RFID” (Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID). ; La un pas de Semnul Fiarei, un documentar de Katherine Albrecht: http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-2029681589148358971&hl=en

[31] Western Balkans Security Observer English Edition (Western Balkans Security Observer English Edition), issue: 4 / 2007, pages: 6268, on www.ceeol.com.

[32] Vezi Comunicatul Sfantului Munte Athos catre poporul ortodox: http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/crestini-organizati-va-formular-de.html; parlamentul scotian respinge noile carduri de identitate cu cip RFID.

[33] Parlamentul scotian a votat impotriva propunerii guvernului Marii Britanii de a emite carduri cu cip de tip RFID. Masura nu are nici un efect legislativ insa membrii parlamentului scotian au opinat ca aceste noi carti de identitate nu vor scadea criminalitatea si nici nu vor creste securitatea cetatenilor, in schimb vor afecta puternic drepturile civile. Parlamentarul Fergus Ewing a declarat in fata parlamentului local ca guvernului nu-i poate fi acordata increderea ca va pastra in siguranta datele stocate pe cipuri si ca intreaga investitie de 5 miliarde de lire sterline este o teribila risipa care ar putea fi folosita mult mai eficient in alte scopuri.

[34] Vezi http://sorinalukacs.wordpress.com/2009/01/16/pasapoartele-biometrice-un-semn-al-apocalipsei-ori-o-simpla-masura-de-securitate/; sursa: Pilots threaten to strike over ID cards; Pilotii britanici ameninta cu greva datorita noilor carduri de identitate cu cip RFID

[35] Citat în https://savatie.wordpress.com/2009/01/15/scandalul-cip-urilor/

[36] 2 Cor 13, 14; Rom 16, 24.

[37] 1 Cor 15, 49.

[38] Efeseni 4, 14. Majoratul omului coincide cu hristificarea lui (christopoiesis).

[39] Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995, p. 51.

[40] Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos 4, PG 150, 604A.

[41] Sfântul Vasile cel Mare, La Naşterea lui Hristos 6, PG 31, 1473A.

[42] Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, Ed. Deisis, Sibiu 2002, p. 69.

[43] Vezi vaccinarea cu Gardasil, „anexarea şi livrarea” României la UE fără referendum, legea 298 din 2008, cip-urile biometrice etc., acţiuni care arată dispreţul aleşilor noştri faţă de cetăţeni şi o privare a libertăţii noastre de opinie şi de acţiune în perfectă armonie cu Constituţia României.

[44] Vezi BITE (http://www.biteproject.org/) – research and to launch public debate on bioethics of biometric technology; http://www.cssc.eu/media_coverage.php:

[45] Din păcate, actul este de circulaţie internă şi este inaccesibil pentru public.

[46] Vezi art.26: Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si viaţa privata. Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri; art. 28: Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. Vezi şi art. 53 şi 148.

[47] Art. 1 din Declaratia universala a drepturilor omului spune ca toate fiintele se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Art. 12. Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

[48] Vezi Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, lucrare de doctorat, Freiburg 2007; Mihai Valică, Pavel Chirilă, Andreea Băndoiu, Cristian Popescu, Teologie socială, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

137 Responses to O părere aproape oficială a BOR despre cipuri

 1. […] Scris de preugen pe ianuarie 22, 2009 Parintele Savatie  Baştovoi publica pe blogul sfintiei sale un studiu realizat de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, făcut cu binecuvîntarea ÎPS Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, privind noile documente de identitate ce conţin microcipuri. […]

 2. Corina spune:

  Cu adevarat laudabila initiativa. Drumul este lung, dar pozitia impotriva cipurilor incepe sa prinda contur.
  Desi sunt convinsa ca numerosi oameni sunt impotriva cip-uirii, petitia impotriva acestei masuri a fost semnata pana in momentul de fata doar de 1.211 oameni. http://www.petitieonline.ro/petitie-p11362043.html.

 3. savatie spune:

  Exista inca o petitie pe acelasi subiect care a adunat un numar mult mai mare de semnaturi. In total numarul depaseste 15.000

 4. sanducha spune:

  Multumesc mult pentru publicarea acestui studiu. Am fost nespus de bucuroasa pentru ca el a fost facut, ca el vine si intareste cuvantul parintelui Iustin Pirvu intr-un mod „oficial” si nu in ultimul rand pentru ca vine si imi reaminteste de motivele pentru care IPS Teofan si-a cistigat un loc de cinste in inima mea si caruia ii multumesc pe aceasta cale. Multumim mult Pr. Prof. Dr. Mihai Valică pentru studiul facut. Sa speram ca BOR va actiona in consecinta! Este mare nevoie ca acest studiu sa se raspandeasca si sa fie citit de cat mai multi.
  Iti multumim Doamne ca nu ne-ai uitat!

 5. VladR spune:

  Parinte, sa inteleg ca girati aceasta petitie cu 15000 semnaturi? Sa stiu sa o semnez si eu.

 6. Simona spune:

  Da, buna initiativa pana acum! Sper, ca daca se va ajunge la o dezbatere publica de mai mare amploare (TV, presa scrisa), ierarhii cei mai mari sa poarte discutiile diplomatice cu statul, astfel incat, pentru vrednicia,priceperea lor, drept invatand cuvantul adevarului, Dumnezeu sa mai amane sfarsitul lumii.
  Eu am incredere in conducerea cea mai inalta a Bisericii Ortodoxe

 7. Ana Domnica spune:

  multumesc frumos pt. informatiile puse la dispozitie. Am semnat si cealalta petitie. Nadajduim ca poporul roman sa-si pastreze verticalitatea si demnitatea crestin ortodoxa. Asa sa ne ajute Dumnezeu.

 8. cristian spune:

  Slava Domnului!
  Daca intr-adevar va fi asa, parinte Savatie, daca aceasta va fi si pozitia oficiala a Comisiei Canonice a Sfîntului Sinod, si daca il voi auzi si pe parintele patriarh Daniel sustinand asta, atunci putem rasufla usurati OARECUM, atunci tind sa cred ca dezbinarea de care ne temem cu totii poate fi deocamdata evitata, atunci am castigat ca si ortodocsi o mica batalie, DAR NU RAZBOIUL…
  Sa le dea Domnul adevarata Intelepciune la toti ierarhii si la toti parintii duhovnicesti bine cunoscuti de popor, si astfel sa ne ridicam toti glasul, DAR INTR-UN GLAS, nu in mai multe 🙂
  Doamne-ajuta!

 9. savatie spune:

  Nu, vlad, eu nu girez aceasta petitie, doar am fost informat de existenta mai multor petitii cu aceeasi tinta. Mi se pare ca poarta girul Civic Media.

 10. sanducha spune:

  pt. Vald
  Mi se pare firesc sa le semnam pe toate care au aceasta tinta. Oare nu ne regasim in ele? Trebuie sa ai acordul (girul) parintelui Savatie sa le semnezi? Ti s-a parut ca ar avea alta pozitie?
  Aveti cumva alta pozitie parinte Savatie? Ca sa se linisteasca si Vlad.

 11. savatie spune:

  Vlad e un prieten vechi si ne mai sfatuim unul cu altul. Eu mi-am facut publica pozitia in doua articole (unul a fost citat si in acest studiu al Parintelui Mihai Valica). Sint pentru impiedicarea introducerii documentelor personale cu cip.

 12. […] părere aproape oficială a BOR despre cipuri By Cezar Pesclevei Am preluat de pe blogul lui Savatie Bastovoi urmatorul […]

 13. NIMENI spune:

  Cred ca ar trebui sa ne manifestam sa iesim in strada sa spunem Nu acestor cipuri. Dar trebuie sa fie cineva organizator, cineva care sa sufle in goarna si sa cheme lumea la manifestare la opunere!

 14. Si eu va salut! Incantat!

 15. virginia n spune:

  Aliluia! Domnul să împlinească acest început!

 16. VladR spune:

  Am citit petitia facuta de Civic Media. E clar ca a fost facuta sub imperiul emotiilor, iar trimiterile la prevederile constitutionale precum si ale legii privind contenciosul admnistrativ sunt cam aruncate din avion. In plus argumentul cu „initiativa legislativa” din Codul de procedura penala referitoare la juramantul pe care trebuie sa il depuna martorii la darea declaratiilor nu tine. Acest juramant a existat dintotdeauna in legislatia romaneasca, cu exceptia unei parti din perioada comunista. O greutate mult mai mare au argumentele parintelui Valica, referitoare la prevederile acelei hotarari de guvern din 2001, ce da dreptul persoanelor sa opteze pentru una din variantele de buletin.

  Acum stiu ca imi voi aprinde paie in cap, dar alde Civic Media nu imi inspira multa incredere. Si aici ma refer la limbaj, la atitudine. Nu vreau sa intru in amanunte, asta ne lipseste acum, dezbinarea.

  Studiul parintelui profesor Valica este excelent si este un foarte bun punct de pornire in demersurile pe care sper ca Biserica, ca institutie administrativa si soborniceasca, le va initia.

  Noi, ca si crestini ortodocsi romani, trebuie sa aratam lumii si „granzilor” ca nu suntem o gloata dezorganizata, furibunda, ca nu suntem o turma de fanatici. Daca apostolul Pavel avea intotdeauna o deosebita grija in comportamentul si atitudinea sa pentru a nu da prilej gurilor rele sa ponegreasca crestinismul, cred ca de acelasi simt al responsabilitatii trebuie sa dam dovada si noi. Cu fiecare om, categorie de oameni, trebuie sa ai un anumit limbaj. Nu putem sa le spunem guvernantilor ca nu vrem sa ne insemnam cu 666 si sa credem ca ei ne-ar lua in serios. Haideti sa lasam pe cei care stiu mai multe ca noi, care au acces la mai multe informatii, sa vina cu propuneri, cu proiecte, cu initiative concrete.

  Daca fiecare dintre noi lansam cate o petitie si punem de-a valma tot felul de argumente desperecheate nu vom face nimic. Asa cum nu am facut nimic nici acum cativa ani cand a existat acea laudabila initiativa de a modifica Constitutia in sensul prevederii exprese a mentiunii: casatoria se poate realiza doar intre un barbat si o femeie. Aceasta initiativa a cazut din cauza multora care, din exces de zel sau inconstienta (ca sa nu ii zic altfel), au inserat in acele tabele de adeziune date false de identitate.

  Haideti sa nu o dam in bara si de data asta. Ar fi pacat, caci miza e mult mai mare.

 17. umbra spune:

  daca tot se vor desparti apele de ce nu se spune raspicat de unde vin aceste”directive”anticrestine.nu de alta,da’sa se stie in ce-am intrat cu entuziasm acum cativa ani.

 18. narcis spune:

  Ca de atatea ori in spatiul sud-est european mirifico-bucolic, se vorbeste mult si se gandeste putin in chestiunile socio-politice

  daca este o problema introducerea cip-urilor in noile acte de identitate (pasaportul), ar trebui discutate nu numai consecintele sale imediate-urmatoare ci consecinta intrinseca; asadar, contribuie aceasta masura la o mai buna stabilitate pe planul securitatii in conditiile unei intensificari a terorismului islamic (majoritatea statelor europene dispun pe teritoriul sau de populatie islamica, mai mult sau mai putin radicala)? cred ca de aici s-ar putea pleca pt o eventuala analiza calm-serioasa, nu chemari la lupta cu iz propagandistic

  apoi, ca o minte serioasa sa functioneze si sa produca idei pt bunul mers al societatii, ar trebuie sa ne deprindem cu beneficul exercitiu al introspectiei cu frecventa inalta; din pacate, prea usor apelam la sora vitrega, introiectia, preluand mecanic si in regim iramplasabil teme de mult baltite dar cu plaja mare de aplicatie la tineretul „glorios”; dam foc tavernei neuronului singuratic sau purcedem la inmultirea talantului prin adaparea la clasicii vechi si noi deopotriva care ne asteapta pentru o imbratisare lipsita de tartuferie? democratie sau izocratie? owenism, tembelism sau pragmatism? iata teme de mestecat pt tanara si eterna noastra tranzitie….

  apoi, ca o actiune sa aiba gajul autencitatii si sinceritatii, ea trebuia insotita de o „coada” intreaga de manifestari/solicitari/solidarizari la probleme cel putin la fel arzatoare pt tzara si Pamant: unde au fost „demonstratiile” virtuale privind colaborarea clerului cu Securitatea, cand am vazut ulitma fapta de bravura intra-academica privind regimul doctoratelor si acordarea „licentei” pt o parohie „capitalista”, cand a luat atitudine BOR privind executiile pe banda rulanta din Rusia pravoslavnica (am invatat ceva din opozitia lui Vasile Blajenii la autoritarismul lui Ivan cel Grozanic???), cand BOR a luat atitudine fatza de nerusinata lege a urmariiri penale pt un parlamentar (mai intai e nevoie de acordul Parlamentului,probabil ca cel in cauza sa-si puna ordine in ganduri si buzunare), cand vreun Ierarh ortodox roman are curajul de a citi cu impartialitate drama umana si nu cu deschideri scurtcircuitate de iconomii inchipuite?

  apoi, un calcul de bun simt ne zice ca in Romania sunt peste 15 milioane de posesori de telefonie mobila (multi cu 2 sau chiar 3 telefoane); inmultit cu numarul convorbirilor pe cap de locuitor, rezulta o cifra descurajatoare pt orice specialist sau lucrator in STS (serv de telecomunicatii speciale); problemele care se degaja de aici sunt urmatoarele: 1) daca am contribuit noi (romanii) toti cu ceva semnificativ la dezbaterea privind viitorul securitatii noastre (la modul general) 2) de ce ne atribuim la modul abuziv grade sporite de „simtamant”, de ce ne simtim dintr-odata cu totii SPECIALI 3) daca vom reusi sa iesim din cercul malefic al inteligentei gregar-conspirationiste, simtindu-ne mereu vizati de oculta (in)culta decat vizitati de adierea usoara a intelepciunii calme

  cu drag,

  n.

 19. stefan spune:

  ..pana si fotografia expusa odata cu apelul Pr. Iustin Parvu catre iubitorii de Hristos pare putin profetica (mai ales daca citim de la stanga la drepata)…ma bucur mult pentru acest inceput de pozitie luat de BOR…de acum putem pacatui linistiti…?!

 20. Silvia spune:

  Sa dea Dumnezeu ca aceasta initiativa, mai asezata si documentata, sa convinga cat mai multi. Multumim lui Dumnezeu.

  As vrea sa adaug la toate argumentele adunate de parinte contra cip-uirii urmatorul. Lucrand in domeniul soft (partea de control logic) si hard (partea de legatura fizica) de mai bine de 10 ani in diverse firme am observat urmatoarele. Exista multe buguri (defecte) in toate sistemele, pentru ca sintem oameni limitati iar aparatura de test este limitata si presiunea din partea celor cu invartitul banilor din firma este mare. Din aceste motive si a complexitatii de sisteme si programe care pot interactiona neprevazut la ora actuala exista multe buguri atat in soft cat si in hard. Din aceleasi motive nimeni nu-si mai bate capul ca rezolve bine aceste buguri, ci le acopera cat mai rapid sa nu se vada, desi ele tot exista.

  O alta problema este ca la momentul de proiectare cunostintele celor ce proiecteaza sunt limitate fizic datorita naturii noastre umane, in realitate vor aparea mult mai multe situatii neprevazute de sistemul informational. Si atunci e clar ca acest sistem va produce greseli multe. Cand e vorba doar de controlat calculatoare, telefoane sau orice obiect, nu e asa mare problema. Cand insa controlezi vieti de oameni, devine infiorator.

  Ca exemplu mai concret si simplu de inteles pentru toata lumea o poveste intamplata mie si sotului pe 20 dec 2008 in tranzit in aeroportul Toronto spre venire in Romania. Aeroportul din Toronto e foarte aglomerat, in fiecare minut aproape circula cate un avion, perioada e cea mai aglomerata pentru ca toata lumea are liber si se plimba de Craciun. Au fost furtuni mari ziua dinainte si toti angajatii aeroportului si companiilor aeriene aveau nervii intinsi de la atatea zboruri amanate sau intarziate si de prognoza vremii. Programul de calculator care scotea biletele s-a blocat sa ne dea biletul doar pana in Roma, si am asteptat 2 ore in picioare ca pana la urma sa ne faca biletul la mana pana in Romania. Pentru ca acel program nu fusese conceput sa prevada toate aceste probleme.

  La un moment dat s-a luat curentul cam 5 minute, timp in care aeroportul a functionat minimal pe baza de generatoare de curent. Cele 5 minute randuite de Dumnezeu spre incercare au fost de ajuns sa ne duca la disperare pe angajati si calatori care nici nu pricepeam bine ce se intampla, calculatoarele erau blocate. Cei porniti cu o zi inainte au fost deturnati in Chicago si i-a prins o alta furtuna de zapada cand veneau cu autobuzele spre Toronto sa prinda avionul nostru. Dupa 10 ore de asteptat si disperat ca poate nu mai plecam, in plansetele copiilor de 2-3 ani care nu pricepeau ce se intampla nici cat noi, am pornit si ajuns cu bine la destinatie, cu doar 3 ore intarziere. Multumim lui Dumnezeu si Maicii Sale ca nu ne-au lasat in drum, pentru ca in zilele urmatoare iar a venit furtuna si nu s-a mai putut pleca din Toronto.

  Concluzia: sa vrei sau sa-ti inchipui ca poti modela sau controla pe calculator toata lumea complexa si armonioasa creata de Dumnezeu este nebunie curata. Degeaba vrei sa modelezi si controlezi vietile oamenilor, cand nu poti sa generezi corect pe calculator nici macar un amarat de bilet de avion in situatie de criza. Ma ingrozesc insa la gandul ca acel bilet de avion blocat de sistemul informational poate fi in curand viata unui om care va muri din cauza unui bug pe cip. Pentru ca nu exista soft sau hard fara buguri care in situatii diferite de cele normale vor iesi la suprafata.

  Sa ne fereasca Dumnezeu de cip, ca singuri sintem prea slabi.

 21. umbra spune:

  @narcis:1 in primul rand nu mai scrie cu”tz” 2.ai „dreptate”,cipurile cu numarul fiarei ne vor”proteja” de islamisti.3.de diversionisti ca tine îi plin pamantul…

 22. tais spune:

  @narcis:1.in primul rand nu mai scrie cu”tz”.2.da ai”dreptate”cipurile cu numarul fiarei ne vor”proteja”de islamisti.3.dupa umila mea parere tu esti un”lup”intrat in mislocul stanei.

 23. Vasilica spune:

  Se poate spune fără să greşim că primirea actelor electronice înseamnă asocierea numărului 666 cu datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală, cu alte cuvinte cu chipul lui Dumnezeu, călcînd cuvîntul Sfîntului Pavel:

  Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfînt ce locuieşte întru voi, pe care îl aveţi de la Dumnezeu, şi nu sînteţi ai voştri? Că sînteţi cumpăraţi cu preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi întru duhul vostru, care sînt ale lui Dumnezeu. (1 Corintheni 6:19-20)

  şi aducînd pedeapsa scrisă în cartea Apocalipsei:

  Şi al treilea înger a urmat lor, zicînd cu glas mare: Oricine se închină fiarei şi chipului ei, şi ia însemnare pe fruntea sa sau pe mîna sa, şi acesta va bea din vinul mîniei lui Dumnezeu cel dres neamestecat în paharul mîniei Lui, şi se va chinui cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor Îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor în vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei, şi cel ce ia semnul numelui ei. (14:9-11)

 24. Sorin spune:

  Părintele profesor Valic o să fie unul din cei care vor fi sacrificaţi…

 25. ASCULTATI GLASUL MARELUI DUHOVNIC, cum si IPS Teofan ii este alaturi spune:

  am urmatoarea nedumerire :

  datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală sunt chipul lui Dumnezeu ???

  dar faptul ca acceptarea acestor tip de documente duce la trecerea identitatii noastre IN VIRTUAL si in punctul final doar un numar ne va fi defini identitatea noastra, este cum nu se poate mai logic ca este ceea ce sta scris in Apocalipsa de aproape 2000 de ani.

  s-apoi o tot lungim cu elucubratii teologice, de se prapadeste de ras vrajmasul… CAND AR FI FOST DE-AJUNS SFATUL PARINTELUI IUSTIN !

 26. Cristina Paunescu spune:

  Multumesc frumos parinte pentru publicarea acestui studiu. L-am citit cu sufletul la gura si cu mare bucurie.
  Primul sentiment pe care l-am avut dupa ce am terminat de citit a fost acela ca m-am simtit ocrotita de Dumnezeu si biserica Sa, sentiment pe care nu l-am mai avut de ceva vreme caci in ultimul timp priveam cu infiorare dezbinarile din biserica si ma intrebam, cat ne va mai suporta Dumnezeu cu toate rautatile noastre, asteptandu-ma in fiecare clipa ca natia romana sa simta biciul Lui.
  In urma cu cativa ani ma intrebam de ce e necesar sa se roage crestinul in fiecare zi pentru biserica lui Hristos…”ca doar nici portile iadului nu o vor darama” doar asa ne-a promis Mantuitorul; si-am primit raspunsul cand am realizat dezbinarile si pericolele….nu era din cauza ca Domnul nostru nu si-ar tine promisiunea facuta ci pentru ca de fapt rugadu-ne facem sa fie Biserica.
  Sa multumim Bunului Dumnezeu pentru acest inceput promitator si sa nu incetam rugaciunile noastre pentru unitatea si intarirea bisericii.
  Sper din tot sufletul sa nu se intample ce prezice Sorin, sa-l pazasca Dumnezeu pe parintele Valic, sa ne rugam pentru dansul si pentru altii ca dansul pe care nu-i stim acum.
  Situatia descrisa de Silvia caracterizeaza foarte bine lumea de azi. Si este foarte bine ca a prezentat-o. Silvia are mare dreptate in ceea ce spune, orice lucru facut de mana omeneasca este stricacios.
  Cred ca foarte multi oameni pot fi convinsi ca aceste cipuri nu ne aduc nimic bun, prezentand chiar si numai adevarul pur tehnic. Ma gandesc la cei care nu sunt credinciosi, dar care sunt si ei copiii lui Dumnezeu.
  Trebuie vorbit pe limba fiecaruia si aici intaresc ce spune VladR. Daca avem multa mila si dragoste vom putea fi convingatori chiar daca nu vom avea neaparat pe buze „Doamne ajuta” si „Apocalipsa”.
  „Ajutorul meu de la Domnul Cel ce a facut Cerul si Pamantul”

 27. […] fi putut citi datele din paşaportul, din buzunarul meu, să ştie cine sunt şi ce amprentă am! Tehnologia nu este sigură! După un moment de comoţie, inginerii noii tehnologii au venit cu o soluţie de improvizaţie: […]

 28. Raisia spune:

  As recomada sa cititi si acest articol http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/implante-microcipuri-si-controlul-mintii_1831.html.Mi-a placut studiul facut de dl Pr. Prof. Dr. Mihai Valică sa dea Domnul sa ajunga si in inima celor din BOR mai ales la PF Daniel

 29. sanducha spune:

  pentru VladR
  Sunt de acord cu tot ce ai scris, dar nu ma pot abtine sa nu intreb: „Si daca BOR nu va avea nici o initiativa?” Atunci ce facem? Cine va compune o petitie corespunzatoare pentru ca s-o semnam? Si cat vom astepta sa vedem daca BOR va lua pozitie sau nu? Dupa pozitia (ne)exprimata a BOR din ultimii 2 ani ma tem ca si acum va fi la fel. Si n-as vrea. Stii de ce? Fiindca suntem putini. Si daca acum nu facem nimic la o eventuala data viitoare cand vor pune cip-uri nu ne va mai asculta nimeni. Si cei care se pierd sunt fratii nostri, copii nostri din care multi sunt de parere ca „si asa nu putem face nimic”. Hai sa le demonstram ca nu e asa. Fa o petitie. Eu abia astept sa o semnez.
  Si eu am gandit ca Sorin, dar n-a indraznit s-o exprim. Si totusi parintele profesor nu e singur, il are alaturi si pe IPS Teofan si indraznesc sa cred ca si pe IPS Bartolomeu. Si sper sa nu fie singurii, chair daca nu vor putea misca BOR-ul pentru o luare de pozitie.

 30. VladR spune:

  Draga Sanducha, eu m-am oferit pe blogul lui Claudiu Tarziu sa pregatesc o asemenea petitie insa am inteles din raspunsul dlui Tarziu ca se va adresa unor specialisti si vor actiona in consecinta. Eu o spun cu toata seriozitatea si fara absolut nici un fel de ascunzisuri: nu ma consider un specialist in domeniu.

  Sunt la varsta la care nu mai cred in actiuni pripite, bazate doar pe avanturi adolescentine de moment. O astfel de petitie sunt sigur ca va fi pregatita de persoane in care eu am mare incredere si, daca la momentul potrivit, imi voi putea aduce si eu contributia cumva, o voi face trup si suflet si cu mare placere.

  Asa ca, in cazul in care BOR nu va avea nici o initiativa oficiala, fii sigura ca de pe acest bloguri citite intens se va lansa o petitie serioasa si bine argumentata.

  Cum zice englezul: It’s all about timing. 🙂

 31. claudiu spune:

  As vrea sa pun cateva intrebari pe care le am in urma unei succinte documentari asupra cip-urilor (tehnologia RFID):
  1. La adresa http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification se spune ca acest tip de identificare foloseste 2 tipuri de dispozitive – active (care au baterie) si pasive (care nu sunt alimentate). Pe situl companiei VeriChip (http://www.verichipcorp.com/content/company/rfidtags#implantable) se arata ca dispozitivele care se implanteaza in mana sunt dispozitive pasive. In interviul luat unui cercetator roman (angajat al companiei Philips) care se ocupa de acest subiect (http://www.lacasuriortodoxe.com/article-27049935.html), se afirma ca dispozitivele pasive, neavand sursa de energie proprie, nu pot emite vreun fel de radiatii care sa aiba un impact asupra comportamentului. Totusi, in filmul Ingerul Digital si nu numai se afirma ca acest cip poate induce anumite comportamente. Intrebarea este pe ce se bazeaza aceasta afirmatie? In filmul Ingerul Digital se mentiona ca cip-ul se alimenteaza prin schimbarile de temperatura de la nivelul mainii si fruntii. Era vorba despre un alt tip de cip? Daca da, este explicat in vreo sursa?
  2. Citirea cip-ului se face prin unde radio (lucru care reiese din link-urile citate mai sus si din insusi numele dispozitivului). Ce legatura este atunci intre cip si codul de bare (respectiv numarul fiarei), informatia inscrisa in codul de bare citindu-se cu dispozitive laser?

  Cred in Dumnezeu Cel in Treime inchinat si intr-una soborniceasca si apostoleasca Biserica si nu pun aceste intrebari pentru a iscodi ci pentru a fi deveni mai constient in legatura cu acest subiect.

 32. hmmmm spune:

  hmmm din ce citesc eu aici , destui deja poarta un cip al ignorantei , e ca si cum cineva te insala zi de zi , dar tu nu o vrei sa recunosti asta ,pana nu spune cu gura lui.

  wake up people , in comunism era la fel

  stay chill , smoke a joint and let it slide

 33. Mihaela spune:

  trebuie neaparat ca populatia crestina sa ia atitudite si sa se impotriveasca, daca nu o face acum si se va demara cu usurinta acesta actiune, pe urma va fi si mai greu sau chiar imposibil de oprit…
  nu am ajuns chiar asa de rau , cobaii lumii si ai americanilor, avem valori si tineret foarte inteligent care daca nu se trezeste si se lasa dus de valul acestei marsavii, Romania isi va pierde tot mai mult din „teritoriul spiritual” si valorile nationale si e pacat , daca luptam , Dumnezeu ne va ajuta, dar depinde de vointa nostra, caci ne si incearca libera alegere, sa luptam sau nu…
  sa ne-a jute Dzeu pe toti si sa ne dea multa intelepciune si puterea vointei pt a ne impotrivi

 34. […] Inchei cu un amendament la fraza Parintelui Savatie: “Lupta pornită acum în România nu este împotriva … […]

 35. saccsiv spune:

  Tehnic, inceperea punerii in practica a SUPRAVEGHERII, etapele “primitive” ale insemnarii si indosarierea indivizilor a inceput odata cu colaborarea IBM-nazism. Atunci ca si acum, implicate sunt aceleasi structuri, acelasi grupuscul de ELITE …

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/23/documentare-celebre-ibm-verichip-and-the-fourth-reich-ibm-verichip-si-al-patrulea-reich-si-o-analiza-a-sa/

 36. Lacustra spune:

  http://www.predanie.ru/ -acest site contine o multitudine de documentare,filme si muzica ortodoxa .Sper sa fie de ajutor.MUltumesc.

 37. ruxandra spune:

  Sarut mana Parinte Savatie,

  va multumesc pentru raspunsuri si lamuriri .

  Referitor la articolul sf voastre de mai sus pastrez in inima o intrebare si nadajduiesc sa mi-o risipiti si pe aceasta.
  Parintele Iustin (pe care il iubesc si eu dupa puterea inimii mele) face acest important comunicat catre noi fiind in stransa apropiere a Inaltului Teofan (arhiereu f f important al Bisericii ortodoxe Romane), probabil cu binecuvantare arhiereasca si in plus, iata , la doar cateva zile, tot sub declarata sustinere a aceluias important „arhipăstor, mai mare al acestei Biserici”, se vede sfintia sa obligat sa faca aceasta chemare la marturisirea publica de credinta, motivand aceasta ” din cauză că ei nu iau atitudine”.
  Oare cum putem spune aceasta fiind si fizic langa un „arhipăstor, mai mare al acestei Biserici”??
  Arhipastor care binecunteaza apoi un studiu/comentariu mult folositor si lamuritor pentru noi, dar inca nu se exprima sf sa direct catre credinciosi?

  Pun aceste intrebari fara nici o rea intentie , ba dimpotriva gandind multe argumente in sprijinul felului in care s-au derulat luarile de atitudine si sperand ca la baza au stat inalte si duhovnicesti motivatii, luminate de Bunul Dumnezeu, Parintele si Purtatorul nostru de grija.
  nadajduiesc doar intr-o mai potrivita si indreptatita vedere ce ne puteti oferi.

  Iertare.
  Blagosloviti !

 38. Mi spune:

  Si eu sunt impotriva implementarii acestor cipuri. In primul rand Biblia ne avertizeaza in legatura cu ele si in al doilea rand, intr’adevar, este o grava violare a drepturilor omului. Cat timp putem spune NU haideti sa o facem!

 39. ASCULTATI GLASUL MARELUI DUHOVNIC, cum si IPS Teofan ii este alaturi spune:

  revin cu aceasta intrebare :

  datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală sunt chipul lui Dumnezeu din actele noastre ???

  sau ce este chipul lui Dumnezeu, parinte ?

 40. Blestemată fi Uniune Europeană, blestemaţi să fiţi voi, politicieni patriotarzi…
  ianuarie 23, 2009 by Cezar Pesclevei
  Am involuat de la stadiul de ţară a lui Papură Vodă la cel de responsabilitate administrativ teritorială aflată pe mâna lui Papură Nimeni.

  Blestemaţi fie politicienii ce s-au gândit să ne bage în fundătura numită Uniune Europeană! Blestemată fie Uniunea Europeană cu al ei Jose Manuel Barroso! Aceasta fiindcă în contextul CRIZEI şi RECESIUNII economice globale, în loc să se încurajeze activitatea de producţie, fie ea şi a micilor intreprinzători, asistăm la asasinate…Asistăm la asasinarea continuării iniţiativei individuale de a produce şi a promova/vinde diverse produse. La lichidarea specificului românesc, a modului unic de a fi al poporului român. Uniunea Europeană ne „injectează” în vascularizaţia naţională serul nociv al măsurilor şi reglementărilor ei, menite a conduce România la stadiul de comă, pentru a o transforma dintr-o ţară independentă într-una dependentă de conectarea la aparate…Agricultura României se află la „nivelul mării”, iar ceea ce mai există se pare că va dispărea…

  M-a revoltat ştirea pe care am citit-o astăzi într-un ziar. Conform ei, producătorii de produse lactate ( brânză, smântână sau caş), sunt nevoiţi în curând să facă dovada unui centru de prelucrare a produselor lor. De asemenea, ei sunt nevoiţi să se înregistreze la Registrul Comerţului, acest pas având un cost de 3000 RON. Aberaţia ce vine la pachet cu celelalte şi care contrazice specificul de a fii al fiinţei umane, se leagă de interzicerea gustării, în momentul cumpărării (din piaţa agro-alimentară sau hale special amenajate), a produselor lactate. Acest pachet de măsuri este programat să intre în vigoare la data de 1 februarie a.c.

  Ca reproş, le spun politicienilor români care se simt vizaţi, că, aveau datoria faţă de electoratul care i-a votat şi nu numai, să organizeze un referendum în urma căruia ar fi aflat dorinţa românilor (în cunoştinţă de cauză) privind includerea României în UE şi, ulterior, în acord cu dorinţa majorităţii, să poarte tratative de includere… Europarlamentarii români ar trebui să dea dovadă de spirit patriotic prin a nu mai veni de la Bruxelles cu ceea ce doreşte UE din partea României ci prin a merge acolo şi a le spune trupurilor pline cu chimicale aparţinătoare membrilor Comisiei Europene, ceea ce doreşte România din partea UE, în speţă, prin a promova interesul ţării lor!

  Cezar

 41. Ion S spune:

  Parinte Savatie,
  Ce bine ca exista si preoti care nu se ,,jeneaza” si complexeaza in fata infatuarii occidentale ,in a-si afirma credinta in Sfanta Treime. Actual , am senzatia ca destui pastori de-ai nostri considera ca nu mai este ,,trendy” sau de bon-ton, sa marturiseasca public dezacordul fata de directia antihristica in care ne impinge suvoiul vest-european. Cum sa dam impresia, vezi Doamne, ca suntem inapoiati , ca ne sperie tehnologia de ultima ora ?!
  La conferinta A.Z.E.R. din 22 ian a.c., parintele prof. Stefan Buchiu sustinea cu o siguranta demna de alte cauze mai duhovnicesti, ca nu are nici o importanta daca pe aceste pasapoarte sau alte acte sunt consemnate coduri , asta nu echivaleaza cu lepadarea de buna voie de Dumnezeu si inchinarea la antihrist. Zice dumnealui : ,,C.N.P-ul il primim de ani de zile pe certificat chiar de la nastere , si ce-i , a patit cineva ceva ?!” http://video.crestinortodox.ro/Pasapoartele_biometrice_Pr_Prof_Stefan_Buchiu-20001379.html
  De ce vad unii preoti cu pregatire teologica importanta, doar pana la varful nasului , sa-mi fie iertata interogatia asta ? Pai noi ne impidicam de tehnologia RFID , sau de SCOPUL in care ea se vrea sa ne incartiruiasca, treptat , treptat. Cei mai vigilenti si cu trezvie, incep sa ,,miroasa” directia in care suntem impinsi cu pasi marunti. cei mai prinsi in probleme lumesti , nu dau importanta la asemenea ,,detalii tehnice”. ba chair isi ingaduie sa bagatelizeze ,,institutia duhovniceasca” cum ii spune parintele profesor St. Buchiu, ajungand sa nege importanta ei pentru noi, credinciosii de rand.Bineinteles , ca desconsiderarea era directionata impotriva duhovnicilor care ne ,,baga prostiile apocaliptice in cap”, trecand peste ierarhia bisericii. Dar ce duhovnici au trecut peste ierarhie , daca nici nu exista o pozitie a ierarhilor BOR fata de pasapoartele aste cand a aparut apelul parintelui Iustin Parvu?
  Intrebare: cine colecteaza in prezent adeziunile scrise , contra acestei decizii cu pasapoartele biometrice, si cine isi asuma sarcina de a le prezenta la prelatii B.O.R. ?

 42. savatie spune:

  Ruxandra, nu ajunge un singur ierarh si nici zece, si nici douazeci dintr-un sinod de 50. Aceasta iesire publica a mitropolitului Teofan este un eveniment mai mult decit rar. Toti episcopii sint persoane publice si trebuie sa-si exprime opinia atit in sinod, cit si fiecare in parte. Nu se stie de ce multi episcopi refuza cu strasnicie sa dea interviuri, scuzindu-se cu faptul ca inca nu exista o parere a Sfintului Sinod. Se creeaza impresia ca perioadele de la un sinod la altul sinte perioade moarte pentru Biserica.

  Cred ca parintele Iustin in acest cuvint al sau a avut in vedere lipsa de reactie persoanala, in sens de asumare, al majoritatii covirsitoare episcopilor. Iar daca a generalizat, e pentru ca a evitat sa jigneasca pe cineva. Fiecare se stie pe sine si intelege generalizarile ca pe simple modalitati retorice, desi sint unii care le iau in nume personal, simtindu-se jigniti, ceea ce este un lucru regretabil.

 43. vladp9 spune:

  eu cred ca nu ar fi rau sa ne semnam si pe aceasta petitie, cat mai multi. de asta va rog sa preluati pe blogurile voastre si sa o popularizati.

  http://www.petitieonline.ro/petitie-p61072041.html

  si ca tot este vorba despre ultragierea intimitatii persoanei, de a carei obarsie divina suntem cu totii constienti… ma gandesc de ceva timp ca ar trebui o petitie, care sa ”stimuleze” cumva pe cei abilitati (un rol de jucat il au cu siguranta Protectia Copilului si Protectia Consumatorului) in directia filtrarii, cenzurarii, controlarii mai corecte a invaziei (barbare e prea moale spus) materialelor pornografice de pe internet. Zilele trecute cautam niste site-uri pentru copii. Nepotelul de 5 ani imi statea in brate si ma rugam sa-i caut desene animate. Oferta pe net e generoasa si pentru copii: desene, muzica, povesti audio etc. Inchipuiti-va in ce viteza am incercat sa inchid cateva pagini PENTRU COPII!, care aveau atasate pe margini poze explicite si bannere catre site-uri, copiii fiind astfel la un click distanta de orori. A trebuit sa-l trimit in camera cu promisiunea ca-l chem in momentul in care voi gasi ceva frumos. Din punctul meu de vedere e imperios necesar un control atent, care sa vina in intampinarea parintilor. Oricat de vigilent ai fi, copilul tot iti gaseste momentele de neatentie… si in momentul in care le-a descoperit, le manipuleaza genial. Astept sugestii. Chiar cred ca trebuie initiata o petitie, o campanie, ceva, orice

 44. Alin spune:

  Cateva precizari mai intai:
  1. Nu exista CIP -uri implantabile cu sursa de energie proprie, regenerabila din schimbarile de tempratura, presiune, etc. din corpul uman.
  Teoretic tehnologia exista, dar n-ar produce energie pentru o functionare continua, ce sa mai vorbim sa emita semnal pe o raza suficient de mare pentru a fi folosit ca dispozitiv de localizare, spionaj, etc.
  2. Nu exista CIP -uri cu GPS integrat care ar permite localizarea persoanelor, din motive ce tin de limite tehnologice.
  3. Nu exista CIP -uri care sa induca idei, ganduri, senzatii, etc.
  4. Controlul populatiei se poate implementa la ora actuala si fara existenta actelor de identitate cu microcip -uri.
  5. Imperii au existat de cand lumea, n-a fost nevoie de nici un fel de supertehnologii pentru controlul individului atunci cand s-a pus problema.
  S-a facut de cate ori a fost nevoie cu suficienta eficienta.
  Si la ora actuala controlul exista dar nu multi isi dau seama decat daca li se vorbeste de apocalipsa, 666 si alte povesti, fara sa realizeze unde este PROBLEMA si la ce nivel este CONTROLUL de fapt, ca sunt deja sub controlul atat exterior cat si interior.

  Exterior prin faptul ca fac parte dintr-un regim pseudo-democratic si ateu, si interior prin pacatele la care nu fac fata, osciland intre letargie spirituala si (pseudo)activism religios fara dreapta socoteala.
  Iar impactul si consecintele primei conditionari sunt cvasi-nule in comparatie cu ce-a de a doua de care sunt direct responsabili.

 45. Alin spune:

  In ceea ce priveste studiul realizat de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică sufera de niste lipsuri majore.

  1. Sinteza psiho-teologică a comunicatului Părintelui Justin Pârvu din data de 14.01.2009[5]

  Deficiente:
  1. nu identifica aspectele controversate si nu ofera explicatii satisfacatoare pentru ele.
  2. Ca bibliografie la unele afirmatii face trimitere la „discuţii personale avute cu părintele Justin, după publicarea comunicatului cunoscut”.
  Daca dumnealui nu poate oferi lamuriri/clarificari rezumandu-se strict la continutul comunicatului, de ce lucrurile ar fi mai usoare pentru cei carora le era destinat?

  3.2. Dezavantaje ale cip-urilor RFID

  Afirmatii ca:

  1. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate[25]. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricît de criptate ar părea, pot fi sparte[26] într-un timp extrem de scurt (cel mult patru ore) [27] şi chiar falsificate[28].

  Sunt nejustificate deoarece sunt facute fara a se cunoaste solutia tehnologica care urmeaza a fi utilizata pentru aceste acte.
  Analiza facuta asupra sitemului arata ca astfel de probleme nu exista la ora actuala cu sistemul in cauza, cele la care face referinta se refera la alte solutii tehnologice.

  „2. Controlul total asupra cetăţenilor. Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date, ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date.”

  Aceste informatii se pot obtine oricand pentru orice persoana de catre oricine este interesat si are resursele financiare in aceasta directie.
  Introducerea actelor de identitate biometrice nu permite insa nici localizarea generalizata a persoanelor, nici a tranzactiilor finaciare nici alte aspecte enumerate care tin de confidentialitate.
  Asa cum am spus deja, aceste probleme sunt legate de alte implementari ale actelor biometrice nu si de cele in curs.

  „3. Cip-urile nu pot fi detectate de simţurile fiziologice sau percepţia umană. Deci nu vor putea fi evitate.”

  Nu este adevarat insa presupunand ca ar fi asa, atunci pentru ce se incearca a fi evitate?

  „4. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID[29].”

  Nu se pune problema implantarilor.

  „5. Cip-urile RFID sînt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu electricitate.”

  Aceasta este o obiectie legata de implanturi, si cum am spus mai sus nu este vorba de asa ceva.

  „6. Nu există inclusă în cip-uri opţiunea: Nu colecta date statistice despre mine.”
  Am precizat deja, nu exista nici optiunea/posibilitatea colectarii de date statistice de genul celor expuse mai sus.

  „7. Cel care va refuza cip-urile din varii motive, va fi lipsit de serviciile publice, care cer o identificare la baza de date, generând astfel o izolare şi înstrăinare socială. Deci persoanele fără cip nu există.”

  Pentru a 3a oara, nu se discuta „cipizarea” persoanelor ci a actelor.
  Si la ora actuala fara un act de identitate nu poti face mare lucru.

  „8. Cip-urile sunt o sursă de informaţie gratuită pusă la dispoziţie pentru serviciile de spionaj la toate nivelurile, iar date personale pot fi deturnate în diferite scopuri sau făcute publice fie din neglijenţă, fie intenţionat.”

  Afirmatie nefondanta.
  Exista alte surse de informatie in schimb care se colecteaza deja, oficial (partial): telefoane, sms, email -uri, navigarea Internet, bloguri etc.

  „În mod paradoxal, cip-urile biometrice diminuează siguranţa unei ţări. Ele permit accesul pe baza paşaportului altcuiva, fară a fi nevoie ca el să fie de faţă.”

  Gresit, afirmatie facuta in mod gratuit fara a se cunoaste efectiv cum functioneaza sistemul.

  „10. Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând te poate localiza fără să apelezi, numai datorită faptului că telefonul primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID.”

  La fel. Ignoranta vizavi de tehnologie.

  „11. Evidenţa strictă a vieţii personale la toate nivelurile elimină şansa de a repara o neglijenţă, o greşeală sau o neputinţă de plată, de exemplu faţă de o bancă. Cazul americanilor cu dosar financiar. Dacă uiţi să faci o plată, eşti catalogat ca rău platnic toată viaţa. Nu mai primeşti un împrumut, niciodată.”

  Exista deja si la noi independent de orice „cipuiala”.

  „12. Monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale reprezintă o ameninţare la propria viaţă,”

  Aceeasi ignoranta genereaza fantezii care n-au nici o legatura cu realitatea ci tin de domeniul SF.

  „13. Autentificarea biometrică se poate realiza şi atunci când persoana deţinătoare a documentelor biometrice este moartă: este nevoie doar de mâna sa, sau de un ochi, pentru a intra într-un sistem. ”

  Gresit. Chiar si la ora actuala, nu pot incheia un contract doar folosind actul de identitate a unei persoane fara ca acea persoana sa fie de fata.
  Acest lucru nu se va schimba o data cu actele biometrice.
  Mai mult chiar, daca pentru vechiul act de identitate era suficient sa poti schimba o poza pentru a folosi actul cuiva pretinzand ca esti acea persoana, cu aceste acte trebuiesc modificate si datele stocate in CIP, lucru IMPOSIBIL vizavi de solutia tehnologica ce urmeaza a fi folosita.

 46. Bun studiu si in acleasi timp initiativa trebuie sutinuta nu doar de crestinatate ci si de ateisti, budisti, musulamni dar si de ceei ca para drepturile sobolanilor….

 47. admin spune:

  Coalitia Impotriva Statului Politienesc anunta pentru data de miercuri 11.02.2009 un miting de protest impotriva aplicarii hotararii de Guvern nr. 1566/15.12.2008 privind inserarea cipurilor biometrice in pasapoarte.
  Vom cere ANULAREA Hotararii de Guvern si SUSPENDAREA ei de catre instanta de judecata.
  Reamintesc ca in aceeasi zi vom avea termen de judecata la Curtea de Apel Bucuresti, unde se va cere suspendarea Hotararii 666, pana la judecarea contestatiei. Este posibil ca acest Apel sa se concretizeze la nivel national, prin mitinguri simultane si in alte orase ale tarii.
  Declaratia de miting va fi depusa la primarie luni 26 ianuarie. Inca nu stim exact ce locatie ne va aproba primaria, dat fiind numarul mare de participanti pe care il speram. Intentia noastra este de a face mitingul in fata sediului Curtii de Apel Bucuresti, pentru a arata judecatorilor seriozitatea cazului, importanta lui precum si sustinerea populatiei fata de aceasta cerere de suspendare. Cei care sunt ferm hotarati sa participe, sa isi anunte participarea din timp, pentru a organiza cu acestia o intalnire prealabila, pentru aspecte organizatorice. Legea ne obliga sa avem la fiecare 10 oameni o persoana insarcinata cu servicul de ordine al mitingului. Un alt miting pe care il anuntam de pe acum va fi la sediul Avocatului Poporului, pe str. Eugen Carada, langa Banca Nationala, in Bucuresti avand ca obiect sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea Legii 298, ce priveste inregistrarea comunicatiilor electronic.
  Doamne ajuta!
  Mihai Rapcea
  refuzimplant@yahoogroups.com

 48. baba spune:

  Stiu si cred tot ce se spune aici. eu sunt unul din cei care fac parte din acesi pe cere acesti nemernici fac experimente fara acordul nostru .
  Politia .Comunicatiile Sanatatea sunt implicate direct si responsabile de tot ce se intimpla.
  Daca povestesc cuiva ce mi se intimpla spun ca sunt nebuna.,sau ca am o imaginatie foarte bogata in SF.Dar si un fel de a ma izola si cred acest lucru ca-l fac la cererea autoritatilor implicate, nu e momentul sa se afle inca, este primul site unde citesc aceste lucruri de care stiu din octombrie 2004 cind au incept sa faca direct experimente cu mine..
  Ce pot sa spun mai mult decit un strigat de ajutor catre cei care pot stopa aceasta crima asupra umanitatii.

 49. blogideologic spune:

  “…demersul Părintelui Justin este justificat teologic, responsabil şi profetic”. Tocmai aceasta este problema, anume că “este profetic”. Lecţia pictată la Mănăstirea Moldoviţa este aceea că ortodoxia românească nu este formată de Profeţi, ci de Sfinţii Părinţi ai Bisericii din secolul IV.

 50. ileana spune:

  …sper sa ne dea Dumnezeu si Maicuta Lui putere sa luptam cu toate greutatile care ne asteapta de acum inainte…Domane ajuta!

 51. Tara spune:

  REVOLUTIA bate la usa!!!

  Tara freamata, oamenii vorbesc pretutindeni… Nimeni nu mai crede in minciunile si gogosile parlamentarilor si ale partidelor, fie ele care-ar fi. Masoneria nu mai poate controla situatia cu ritualurile ei nenorocite de anesteziere a romanilor.

  Suntem in pragul unei noi REVOLUTII!!!

  Degeaba mai pompeaza masonii balciuri ieftine prin mass-media ca nimeni nu le mai ia in seama; degeaba incearca disperati masonii sa iste tot felul de diversiuni ca sa distraga atentia romanilor. Si-au pus capete peste tot: in invatamant, medicina, cultura etc. Vor cadea cu totii cat ai zice „peste”!!! Paharul s-a umplut!

  Cele doua tabere vor fi:

  —Cei care cred in Dumnezeu si fac Voia Lui in Romania;
  —materialistii, in primul rand masonii si toti cei care prin viata lor fac jocul acestor nenorociti de masoni.

  Victoria va fi a Neamului Romanesc, sustinut de Dumnezeu si de Sfintele Puteri Ceresti. Romania isi va inchide granitele intr-un scurt timp si se va „rupe” de Fiara masonica, de Uniunea Europeana si de toate celelalte organizatii masonice precum Organizatia Natiunilor Unite etc. Va fi o „rupere” de sistemul demonic de control al oamenilor pe care masonii din toata lumea cauta actualmente sa-l impuna gradat, avand drept „pasi” principali:
  – cardurile bancare si cartile de credit,
  – sitemele RDS, RCS, telefonia mobila, internetul si sistemele GPS etc.
  – codurile de bare si
  – microcipurile RFID, care sunt TINTA lor!!!

  Aveti grija ce faceti si cui slujiti prin faptele voastre, caci vremea a venit!!!

 52. VladR spune:

  Draga Tara, pe vremea lui Ceausescu ai fi fost un stalp de nadejde al regimului:)) Iti recomand dusuri reci si dese alaturi de Vadim.

 53. […] Înainte de a fi publicat pe blogul lui Andrei Bădin, unde l-am citit eu, studiul apăruse pe blogul părintelui Savatie Baştovoi, care se aşteaptă ca documentul să devină poziţie oficială a BOR. January 25th, 2009 in […]

 54. sherlock_holmes spune:

  draga Alin,

  Tu esti precum cel care calatoreste cu barca pe un riu care mai la vale se varsa in cascada Niagara sa zicem.Ce pericole vedeti fratilor ? Uitati-va la mine,pescuiesc salmoni,riul curge domol de pot inota pe linga barca,pot filma frumusetile naturii de pe malul canadian sau american,cita splendoare,uite,chiar acum ma culc in barca pentru citeva ore,cita liniste si pace este in jurul meu…si adormi omul nostru,somn adinc si greu.Cam dupa o ora,deja se auzea in vazduh,zgomotul sinistru al caderii apelor in haul cel fara de fund…sa speram ca macar erai spovedit la zi Aline…si impartasit.

  In sua deja a inceput cultul personalitatii noului presedinte,dictatura oricum se instaureaza cu pasi grabiti ( se simt in putere teroristii,controlind aproape tot,nu mai au rabdare )…cum bine spunea cineva mai sus,prin lupta noastra ( m-am inclus si pe mine,sperind ca o sa lupt si eu ) nu putem decit amina sfirsitul lumii si al raului,pentru a ne acorda ceva timp in plus pentru trezire si pocainta…aici sint de acord cu Alin.

  PS.si ce ne facem,luam pasapoartele sau nu ?…in caz de nereusita.Iar daca peste citiva ani incepe pecetluirea,avem in noi atita putere ( Duh Sfint ) incit sa refuzam si sa traim ca niste paria,la marginea societatii,blamati si de rudele noastre,si de ecumenistii nostri,fara servicii,fara case…bagati prin inchisori sau poate dati mortii ?

 55. none spune:

  Cateva intrebari:
  – ce legatura are un cip in pasaport cu insemnarea pe mana dreapta sau pe frunte a oamenilor? Sa inteleg ca noile pasapoarte ni se vor lipi in frunte?
  – ce legatura au cipurile cu numarul 666?
  – ce legatura au implanturile de cipuri cu pasapoartele biometrice?

 56. petru spune:

  Cred ca lupta trebuie indreptata spre modificarea si nu eliminarea respectivei legislatii, in urmatoarele sensuri:

  1/ Non-obligativitatea – legea trebuie sa ofere o alternativa „clasica” pentru toate documentele si sa ofere cetateanului dreptul de a alege intre forma cu cip-uri sau versiunea normala de document.

  2/ Controlul – legea trebuie sa ofere cetateanului dreptul de a cunoaste, in orice moment si printr-o modalitate independenta, cotinutul informatiilor stocate pe cip.

  3/ Securitatea – legea trebuie sa ofere suficiente garantii privind:
  – imposibilitatea accesului si a folosirii neautorizate a informatiilor aflate pe cip,
  – imposibilitatea modificarii neautorizate a informatiilor aflate pe cip.

  Inchei cu o observatie la comentariile de mai sus ale lui Alin: chiar daca pot fi gasite si puncte mai slabe, studiul parintelui Valica face afirmatii pe care le argumenteaza cu o multime de referinte bibliografice; comentariul lui Alin face afirmatii pe care nu le argumenteaza in niciun fel. Cele 2 abordari spun totul despre buna- sau reaua-credinta ale autorilor respectivi.

  Doamne ajuta !

 57. sherlock_holmes spune:

  pentru none,

  Cipul din pasaport este bunicul cipului de pe mina dreapta sau frunte.S-a demonstrat stiintific ca daca oparesti o broasca incetul cu incetul,pina sa-si dea seama ce se intimpla,aceasta a murit.Daca o arunci insa in oala cu ciorba fierbinte,desi oparita,ea va face un salt din oala si se va salva.Analog rugaciunilor in comun cu neortodocsii si pasapoartelor…ne oparesc putin cite putin.
  Putin probabil sa ne lipeasca noile pasapoarte pe frunte…fruntile noastre sint din ce in ce mai inguste comparativ cu pasapoartele si le este destul de greu sa ne bage cu capul in cititoarele de cip.( costurile ar fi prea mari )
  Care e lagatura cipurilor cu 666 ? E ca si legatura dintre viata fara pocainta si trupul omului.Adica ai putea sa spui,nu am decit 16 ani,sint viguros,energic,plin de dorinte si pofte,mai cochetez si eu cu mamona iar mai tirziu ma pocaiesc si voi duce o viata curata in Iisus Hristos.Apoi cind ai 45 de ani,desi nu mai esti chiar asa ca la 16,ba o lombosciatica,ba un ulceras…totusi,iar poti sa gindesti sa mai amini.Dar daca esti la 70 de ani,cind de abia iti mai ,…cind de abia iti mai tragi sufletul si tot spui ca o sa mai amini…inseamna ca deja ti-ai pus cipul cu 666,ala mare…adica pe mina sau frunte.
  Prin analogie,daca acceptam pasapoartele biometrice,ar insemna ca avem cam 16 ani la trup si citiva la minte,sint o moarte in devenire…

  pentru Alin,

  2Nu exista CIP -uri cu GPS integrat care ar permite localizarea persoanelor, din motive ce tin de limite tehnologice.

  Unii pesti precum si animale sint cipate tocmai pentru localizarea lor,urmarirea modului de viata,obiceiuri…si cred ca se face prin satelit.

  3. Nu exista CIP -uri care sa induca idei, ganduri, senzatii, etc.
  Eu cred ca exista,cel putin la nivel de senzatii…

  „Se va sili sa puna numele cel pierzator al potrivnicului si inselatorului pe mina lor cea dreapta,spre a le taia lucrarea celor drepte si bune…”.( Sfintul Andrei al Cezareii )

  4,5.Se urmareste nu controlul din afara,caci acela naste sfinti,martiri…ci controlul in intimitatea omului,apusul libertatii in lucrarea celor drepte si bune…vezi Sfintul Andrei in interpretarea la Apocalipsa.

 58. umbra spune:

  @vladr:vadim prin luarile sale de pozitie,spune in mare,cam ce se discuta pe aceste bloguri.sa inteleg ca toti ar trebui sa facem”dusuri reci”?.

 59. Boti spune:

  Legea este foarte periculoasa.
  Legea este foarte ucigase.
  Legea este minciuna.
  Legea este foarte periculoasa si inselat pe oamenii.
  Legea nu e bine.
  Dumnezeu nu au hotarit pe legea de mare.
  Dumnezeu nu au hotarit autoritate legea.
  Dumnezeu nu au hotarit legea periculoasa.

 60. ovidiu spune:

  Cei ce ne obliga sa punem cipuri cu date biometrice in actele noastre si mai tarziu implantare lor in trup nu pot spune decat ca sunt vrajmasi ai Lui DUMNEZEU. „Tu,Doamne Atotputernice,Datatorule al vietii si al mortii,stii din ce pricina vrasmasul prin mestesugirile sale vrea sa aduca moarte asupra zidirii Tale.Dar,o,Preabunule,precum totdeauna,asa si acum,arata-i desarta scornirea lui si pe robii tai fa-i partas vietii acesteia,aratand celor ce cred in Tine nebiruita Ta putere,ca Tu unul esti DUMNEZEU si Tie se cuvine slava in veci,Amin” Doamne ajuta.

 61. Octavia spune:

  Si pe mine ma deranjeaza faptul ca Romania, sau ma rog cei care iau decizii, indeplineste cu „acrivie” recomandarile celor din afara. Par example: la o companie se deruleaza un proiect pilot de gestionare/inregistrare a timpului petrecut de angajati la serviciu (versiune moderna a foii de prezenta). Ei bine, nu numai ca exista deja aceste badge-uri care iti deschid usile- si ca sa ajungi la bucatarie le folosesti de zeci de ori pe zi, de curand s-a luat decizia a se folosi un…bio-cititor sau cum sa ii zic un cititor de amprente.
  Asadar vrei sa pleci se la serviciu: pune degetelul frumos pe suport si pe urma poti sa iti vezsi linisit de drum.
  In afara de costuri absurde..nici eu nu inteleg de ce ne grabim la tehnologii din astea care te mai si subjuga pana la urma.

 62. sanducha spune:

  Parinte Savatie
  Ati vazut comunicatul de pe site-ul MMB?
  http://www.mmb.ro/comunicate/index.php
  Cum trebuie oare citit si interpretat?

 63. dan alexandru spune:

  Iata si un punct de vedere echilibrat:

  http://video.crestinortodox.ro/Pasapoartele_biometrice_Pr_Prof_Constantin_Coman-20001380.html

  Foarte mult apreciez genul acesta de discurs.

 64. ruxandra spune:

  Sarut mana Parinte Savatie,

  aveam nevoie de greutatea cuvintului sf voastre.

  va multumim si asteptam sa va vedem cu multa bucurie zilele urmatoare !

 65. Iuliana Bancescu spune:

  Sa ne rugam ca Dumnezeu sa-i dea IPS Teofan „cuvint cu putere multa” spre vestirea Adevarului, Caii si Vietii, care una sunt intru Hristos, Dumnezeul nostru. Inalt-Prea Sfintia Voastra, daca vestiti Adevarul puteti pierde o „imparatie” paminteasca, ranguri, averea si chiar viata. Dar va asteapta imparatia cereasca si iubirea in comuniune a tuturor celor care au socotit gunoaie toate ale acestei lumi, soarele si lumina ei-intuneric, vazind cu ochi duhovnicesti stralucirea fara umbra si fara pata a Soarelui celui vesnic. Aceasta lumina v-a chemat Dumnezeu sa o reflectati in aceasta lume trecatoare, pentru ca si cei ce o vor zari sa preguste din Lumina neinserata a lui Dumnezeu si sa bea din izvorul Vietii, din care cel ce bea inseteaza si mai mult, pina la vederea fata catre fata a lui Dumnezeu. Sfintii Apostoli i-au asezat pe arhierei ca garanti ai ortodoxiei, ca invatatori si Doctori ai Bisericii. Pentru numele lor si al Celui care i-a trimis, incercati sa tamaduiti si Biserica din zilele noastre de ranile ei. Poate ca oamenii va vor parasi, dar Dumnezeu va lucra cu IPS-Voastra pina cind si vrajmasii Lui vor intelege ca a da in Hristos (fie si numai cu o vorba) inseamna a pierde tu Viata, fericirea si mintuirea. Hristos a inviat!

 66. Alex Deva spune:

  „10. Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând te poate localiza fără să apelezi, numai datorită faptului că telefonul primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID”

  1. Serviciul 112 nu permite nicio localizare. Operatorii mobili pot localiza CELULA in care se afla telefonul mobil, si numai in momentul apelului de urgenta. Diferenta e substantiala. A tine socoteala in timp real pentru celulele in care se afla 12 milioane de telefoane e o gugumanie tehnica.

  2. Cip-urile RFID nu-s active, precum un telefon care are baterii si transceiver. Ele nu pot transmite nimanui informatii despre locatie si nici altceva, in absenta unui cititor (a carui raza de actiune e 1-2 metri). A spune ca prima propozitie (oricum falsa) o implica pe a doua e ca si cum ai spune ca poti fi localizat pentru ca ai ceas digital ori GPS in masina.

 67. orthologia spune:

  sherlock_holmes:
  De cand este lumea statul incearca sa controleze cetateanul, toate formele de guvernare duc mai devreme sau mai tarziu spre dictatura.
  Prima mea datorie este fata de Evanghelie, si trebuie sa fie alegerea mea daca sa fac politica sau nu, daca dau sau nu crezare unor speculatii de ordin politic visavi de ce se va intampla cu lumea in urmatorii 10, 50 sau 100 ani.
  Ma deranjeaza atunci cand cineva incearca sa-mi speculeze credinta pentru a ma inrola intr-un protest care este STRICT de ordin politic si social, oferindu-mi pseudoargumentatie religioasa, sectara chiar, in acest scop si fiind amenintat cu „lepdarea inconstienta de credinta” o noutate absoluta in materie de „teologie” ortodoxa.
  Daca ai citit Sf. Scriptura ai sa vezi ca:
  1. mesajule evanghelic face abstractie de sistemul politic
  2. nici Hristos nici apostolii n-au interferat cu sistemul politic si nici n-au indemnat crestinii in directia asta.
  Reciproca n-a fost din pacate valabila, politicul a incercat sa dicteze credintei chiar in numele credintei (unei false credinte) exact ceea ce se intampla si acum.
  Un crestin care moare ca sa nu se lepede de Hristos este un martir si un sfant.
  Un crestin care moare cica sa nu fie silit (iconstient cica) sa se lepede de Hristos sau pentru ca sa incerce vezi Domne sa PREVINA ca Statul sa-i ceara lepadare de credinta CANDVA, este ridicol si trage dupa el in ridicol si derizoriu intreg crestinismul cu martiri cu tot.

  Si in incheiere, pentru sanatatea ta duhovniceasca nu te mai intreba daca „peste x ani” ai putea sa dai marturia cea buna. Intreaba-te daca poti acum. Daca crezi ca poti (si multi sunt implicati in protestul asta cu convingerea probabila ca pot) n-ar trebui sa te agititi, cel putin nu cu pretextul asta.
  Daca crezi ca nu poti, rezolva-ti problema AZI, pentru ca asta este tot ce ai practic. Ziua de maine nu este o certitudine, pentru nimeni.

  „Cipul din pasaport este bunicul cipului de pe mina dreapta sau frunte.S-a demonstrat stiintific ca daca oparesti o broasca.. ”
  Ce zici daca impozitul pe venit care este astazi 16% s-ar majora de maine cu 17%. Ar iesi cineva in strada pentru 1%? Probabil ca nu.
  Daca ar iesi totusi in strada, ar face greva foamei impreuna cu toata familia si chiar ar muri unii de foame, ce ai spune despre ei?
  Prostie, nebunie.. (nu ca nu s-ar gasi si unii care sa-i laude si sa-i incurajeze).
  Daca ar spune ca o fac in numele ideii ca majorarii de 1% ii va urma logic de 50% CANDVA, si atunci oricum vor muri de foame, ar face gestul lor mult mai intelept? Eu cred ca dimpotriva.

  „Unii pesti precum si animale sint cipate tocmai pentru localizarea lor,urmarirea modului de viata,obiceiuri…si cred ca se face prin satelit.”
  Crezi? Eu zic sa studiezi mai intai problema, ca pasesti cu credinta pe teritoriul stiintei. Este o agresiune gratuita care tensioneaza inutil raporturile stiinta/credinta si da apa la moara ateilor.

  „Eu cred ca exista,cel putin la nivel de senzatii…”
  Aceeasi remarca cu credinta. Dar aici iti dau dreptate, de ex. senzatia de electrocutare. Pentru altele n-as baga mana in foc si e bine sa nu o faci nici tu.
  Plus mai reciteste o data chestiunea cu cei 1%.
  Merita sa mori pentru CREDINTA intr-un CIP ATOTPUTERNIC care va veni candva, cumva, si POATE aceasta va fi „semnul fiarei”?
  Observi aici cumva o deturnare a credintei?

  „Se urmareste nu controlul din afara,caci acela naste sfinti,martiri…ci controlul in intimitatea omului,apusul libertatii in lucrarea celor drepte si bune…vezi Sfintul Andrei in interpretarea la Apocalipsa.”
  Acesta este realizat deja pentru o mare majoritate prin credinta caldicica, necredinta, erezie, etc.
  Insa tine de o „obsesie apocaliptica” care nu e sanatoasa nici duhovniceasca ba chiar sectara chiar de a incerca sa estimezi sfarsitul lumii, forma care o va lua efectiv „pecetea”, etc.
  Incearca sa citesti intreg capitolul 13 din Apocalipsa (macar) ca sa vezi contextul in care se pune problema pecetluirii.
  Inainte de pecetluire va fi inselare si inchinare la fiara, care va fi una generala (mai putin cei care..). Deci o lepadare de credinta generala si CONSTIENTA nu o pecetluire inconstienta sau mai stiu eu ce broaste fierte la foc mic.
  Din pacate am ajuns sa credem ca nu starea duhovniceasca ne va salva (vezi cine NU se va inchina fiarei) ci manifeste si manifestatii, politica cu pretext religios, discursuri antimasonerie, „intarzierea pecetluirii”, etc.

  Este f. predictibil ce se va intampla dupa aceasta ravna pseudo-duhovniceasca.
  Dupa cum vedem, singura motivatie care poate urni cat de cat oamenii dar din pacate cu ravna fara socoteala este „apocalipsa”.
  Oamenii se vor obisnui si cu aceasta tehnologie, vor vedea ca toata lumea are aceste acte, credinciosi si preotii, chiar si cei care azi tipa sus si tare se vor culca pe o ureche, vor avea permise si acte de identitate cu cip, card bancar etc.
  Deci nici vorba de lepadare de credinta, nici vorba de sfarsit apocaliptic.
  Aceasta campanie va ramane in urma ca una ridicola si marturie a „extremismului religios”.
  Nu va creste credinta ci va creste indoiala vizavi de un sfarsit apocaliptic in viitorul previzibil ca si credibilitatea crestinismului authoton.
  Poate in definitiv asta s-a si urmarit.

 68. VladR spune:

  @Umbra: daca tu simti nevoia de un dus rece, esti invitatul meu. Umbrele nu au nuante, asta e clar.:)

 69. orthologia spune:

  Octavia, astfel de tehnici existau si acum mai bine de 50 ani, se cheama ceva de genul „cartela de pontaj” si avea in vedere urmarirea timpului pe care il petrece un angajat la servici.
  Si nu e cel mai rau lucru care s-ar putea intampla, sunt locuri unde se lucreaza sub monitorizarea camerilor de luat vedere, email -ul si messengerul sunt interceptate, de fapt tot desktopul (celor care lucreaza la calculator) e monitorizat, etc.

  Daca vorbesti din perspectiva angajatului, treaba nu e buna, din motive evidente.
  Daca ai fi angajator, sunt sigur ca ai privi lucrurile exact invers, cu exceptia cazului (utopic, desigur) cand toti angajatii tai ar fi oameni responsabili, cu capul pe umeri, muncitori, etc.

  In orice caz e mult mai usor sa determini omul sa munceasca decat sa-l motivezi sa munceasca – si asta e un aspect.

  De asta si trebuie sa ai grija unde te angajezi si in ce conditii, mai intervine si chestiunea sindicatului(daca oamenii n-ar fi asa egoisti), etc.

 70. orthologia spune:

  „1/ Non-obligativitatea – legea trebuie sa ofere o alternativa “clasica” pentru toate documentele si sa ofere cetateanului dreptul de a alege intre forma cu cip-uri sau versiunea normala de document.”

  se poate face asta se aduc obiectii INTEMEIATE la aceste documente, in baza incalcarii unei legi/drepturilor sau unor probleme rezonabile vizavi de acestea.
  Pana una alta nu prea s-a venit cu asa ceva, obiectiile de natura religioasa din pacate frizeaza ridicolul chiar si pentru persoanele religioase.
  Obiectii legate de securitate pot fi ridicate dar trebuie sa cunosti domeniul si n-ai sa gasesti multi care sa inteleaga despre ce e vorba si sa te urmeze neconditionat in demersul asta, doar daca eventual ii sperii cu Apocalipsa, asta da intelege oricine, dar nu este ETIC ce sa mai vorbim de morala religioasa.

  „2/ Controlul – legea trebuie sa ofere cetateanului dreptul de a cunoaste, in orice moment si printr-o modalitate independenta, cotinutul informatiilor stocate pe cip.”

  Este posibil dar se vor gasi mereu unii sa obiecteze ca nu li se arata tot, ca pe undeva intr-un coltz este ascuns un „666” care le erodeaza prestigiul religios si taria morala.

  „3/ Securitatea – legea trebuie sa ofere suficiente garantii privind:
  – imposibilitatea accesului si a folosirii neautorizate a informatiilor aflate pe cip,
  – imposibilitatea modificarii neautorizate a informatiilor aflate pe cip.”

  Aici se poate face un caz chiar f. bun, pentru ca sunt cateva obiectii f. bune pe care cei care se pricep le cunosc, nu cei care vorbesc fara sa stie de fapt ce vorbesc dand copy/paste unul de la altul.

  „Inchei cu o observatie la comentariile de mai sus ale lui Alin: chiar daca pot fi gasite si puncte mai slabe, studiul parintelui Valica face afirmatii pe care le argumenteaza cu o multime de referinte bibliografice; comentariul lui Alin face afirmatii pe care nu le argumenteaza in niciun fel. Cele 2 abordari spun totul despre buna- sau reaua-credinta ale autorilor respectivi.”

  A da copy/paste din bibliografia altor materiale nu inseamna ca o cunosti, mai ales ca materialel la care face referinta vizavi de securitatea sistemului nu se aplica sistemului de la noi.
  Dar ca sa faci o apreciere calitativa mai trebuie si sa intelegi despre ce este vorba.
  Eu pot sa-ti dau referinte, dar esti sigur ca intelegi despre ce e vorba daca iti spun de DES, AES, protocoale de criptare cu cheie publica, Extended Access Control, etc.?

  Daca as avea timp (si probabil am sa-mi fac candva) ti-as arata punct cu punct nepotrivirea intre bibliografie, afirmatiile facute si realitate.

 71. rodica spune:

  Conferinta „SFARSITUL LUMII – INTRE PROFETII SI OBSESII” se transmite live pe http://www.ortodoxRadio.ro incepand cu ora 18:00. Subiectul este unul cat se poate de actual: despre cipuri si pasapoarte biometrice.

 72. angi spune:

  Doamne ajuta ,

  Pentru CEZAR ,

  Foarte mare dreptate ai Cezar, ce bine ar fii de ar gandii tot poporul ,roman ca tine referitor la otrava de – e u – …….dar ma indoiesc.
  Doamne Ajuta.

 73. Gogonicul spune:

  Problema e cum scrie in biblie „vor veni vremurile de pe urma”…deci concluzia TREBUIE SA NE POCAIM

 74. cristian spune:

  Un comunicat mult mai vag si cu titlu de amanare ca in multe alte cazuri…

  http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/patriarhia-se-pronunta-in-sfarsit-in.html

  Sa vedem ce-o fi la Sinod..

  Doamne-ajuta-ne!

 75. orthologia spune:

  Ar trebui sa fie destul de previzibila pozitia Sf. Sinod in cele din urma.
  Intrebarea e ce va urma.
  Dupa schisma calendarului, va urma schisma cipurilor?

  Ar fi o noutate absoluta in lumea ortodoxa, vom avea ocazia sa le aratam la toti ca noi am ramas poporul cel mai crestin si mai evlavios.
  Si in mod sigur miscarea asta o sa-i lase chiar si pe protestanti cu gura cascata.

 76. sa ne ajute DUMNEZEU la cit mai multe semnaturi, pentru ca sa putem sa cerem referendum in aceasta problema,de care conducatorii alesi de noi nu ne-au informat cu buna stiinta, ca si cum noi nici nu am exista

 77. mihai spune:

  orthologia,

  Cred ca ar fi trist daca Sfantul Sinod va decide ca intr-adevar problema cipurilor este una de importanta minora, nedemna de a fi luata in seama.
  Dupa cum am aflat de curand, Biserica Ortodoxa Sarba are alta parere in privinta asta, deci exista precedent in combaterea cipurilor de catre oamenii de rand, cu sprijinul Bisericii.
  Daca ierarhii nostri insa vor fi de alta parere decat cei sarbi , nu cred ca se pune problema unei schisme (exagerezi aici, poate din dorinta de a fi amuzant sau ironic, desi nu cred ca e cazul) si nu ne va mai ramane decat sa ne impacam cu situatia si sa lasam lucrurile la mila Domnului.
  Cu siguranta insa, timpul va dovedi cine a avut dreptate si cine nu (in aceasta chestiune, care poate ca e minora intr-adevar)

 78. orthologia spune:

  mihai,

  Ia sa vedem, poti sa ne dai si noua un link sa vedem care a fost EXACT pozitia Bisericii Sarbe in chestiune asta?
  Ca eu iti arat care a fost pozitia biserici Elene si ai sa vezi ca nu e cea care crezi tu sau altii.

  Iar la noi se incearca de cativa „cuviosi” (nu ma refer la par. Iustin pentru care am tot respectul ca om si om fiind poate gresi si dumnealui in unele chestiuni) sa bage Bisericii pe gat o pozitie care nu au avut-o nici grecii si tind sa cred ca nici sarbii, una ridicola si aberanta, cu justificare care nu suna deloc a ortodoxie ci mai degraba a sectarism, pentru ca in slujba ei sunt puse interpretarea stramba a Sf. Scripturi, juramintelor de la botez, teologiei ortodoxe.
  Biserica nu poate face asta.

 79. un om spune:

  Din pacate acest articol strecoara atat de multe inexactitati, ca sa nu spun minciuni, incat nu am mai tinut numarul.

  Una dintre ele, care se repeta de mai multe ori este faptul ca Romania ar fi cobai in acest demers (al pasapoartelor electronice). Puteti vedea pe linkul de mai jos datele implementarii sistemului in celelalte tari:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid_passport

  Dincolo de faptul ca nu este inca sigur, ca poate fi copiat/citit in mod fraudulos, toata cealalta tevatura facuta in scop de a gasi analogii mistice in acest pasaport imi pare a fi de prisos

 80. zapp spune:

  De ce nu s-a luat pozitie fata de cip-urile din cardurile bancare ?! S-au de cipurile din cardurile de la hipermarketul Cora !? acestea contin datele personale ale posesorilor. Explicatia este urmatoarea|: aceasta tema (falsa) este utilizata pentru a se construi un curent antieuropean pe filiera ortodox-ruseasca.Nu este o intamplare ca iradierea acestui discurs se face de la Iasi. Ca atare ma indoiesc ca acest comentariu va fi postat. nu se poate sa li se arate adevarul -masei indobotocite care a preluat fara discernamant aceasta tema.

 81. george spune:

  cred ca au dreptate in ceea ce spun
  dezbatarea privind aceste cipuri este veche, de acum aproximativ 10 ani imi amintesc ca erau proteste in grecia organizate de biserica ortodoxa greaca
  parintele iustin cu siguranta este un sfant in viata, cine a mers la slujbele pe care le tinea noaptea la manastirea petru voda ar fi putut simti harul
  din pacate este putin probabil ca biserica noastra ortodoxa sa se opuna, patriarhul actual este mult prea preocupat de cele lumesti ca sa tina seama de aceste interpretari ale apocalipsei
  oricum ceea ce scrie acolo tot se va intampla, nu avem cum sa scapam, scrie ca cerul si pamantul vor trece dar cuvintele scrise acolo se vor implini
  prin urmare salvarea va fi individuala cel mult, nu colectiva, probabil ca in ceva vreme va trebui sa ne gandim sa emigram in tari mai putin dezvoltate unde astfel de mijloace tehnice vor fi imposibil de implementat

 82. Laur spune:

  Este nevoie sa intelegem cum se face criptarea-decriptarea informatiei si la ce se refera cei care afirma ca aceste cipuri nu se pot sparge, sau ca metoda de criptare este infailibila (nu toti din cei care afirma asta stiu exact la ce se refera infaibilitatea).

  Ma refer in continuare la partea pur tehnica/matematica: Criptarea informatiei a fost revolutionata prin anii 90. Pana atunci orice criptare-decriptare se facea folosind o singura cheie(parola, cifru): cu o cheie se cripteaza informatia, cu aceeasi cheie se decripteaza. Slabiciunea acestei metode este urmatoarea: sa spunem ca Ion din Romania vrea sa comunice cu Jean din Franta criptat, astfel incat cine intercepteaza informatia sa nu poata intelege; slabiciunea metodei este ca Ion trebuie sa transmita cheia de criptare-decriptare pe un canal foarte sigur care nu poate fi interceptat. Metoda revolutionara despre care se spune ca e foarte sigura foloseste 2 chei pereche: cu o cheie se cripteaza informatia, si cu alta cheie pereche se decripteaza. Infaibilitatea acestei metode consta in faptul ca: daca stii una din chei – de criptare sau de decriptare, este practic imposibil sa o aflii pe cealalta (iti trebuie sute de mii de ani folosind calculatoare puternice). Daca Ion din Romania vrea sa comunice cu Jean din Franta: Ion transmite in Franta cheia cu care Jean sa isi cripteze mesajele lui; desi toata lumea stie cheia de criptare si mesajul criptat de Jean, nimeni nu poate intelege mesajul decat Ion care are cheia de decriptare. In cazul pasapoartelor informatia din cip se cripteaza cu o cheie super secreta care probabil se va afla pe un singur calculator central, iar cheia de descifrare a informatiei va fi foarte raspandita (la orice aparat de citire al Politiei, Vama, etc), practic cheia de citire va fi publica. Falsificarea unui cip (deci a unui act de identitate) va fi imposibila fara a stii cheia de criptare. Metoda folosita in general pentru a diferentia un original de un fals este adaugarea unei semnaturi electronice la informatia utila din cip. Folosind cheia publica de decriptare, se poate verifica daca semnatura corespunde datelor respective; in schimb este imposibil de obtinut acea semnatura a datelor fara cheia de criptare. Astfel, atunci cand cineva isi va face un pasaport, datele (Nume, Poza, etc) vor fi trimise de la sediul Politiei catre calculatorului central, iar calculatorului central va trimite inapoi semnatura acelor date. Daca cineva modifica Poza, sau numele chiar si cu 1 litera, semnatura va fi cu totul alta si orice aparat va detecta ca semnatura nu corespunde datelor – deci ca actul e fals.

  Asadar, siguranta absoluta a acestor cipuri, se refera doar la greutatea falsificarii, nu la citirea datelor! Daca ai actul in buzunar si treci printr-o usa, un cititor iti poate citi datele fara ca tu sa stii. Este ca si cum aceste date (poza nume amprente si ce vor sa mai puna) sunt publice.

  De aceea, folosirea RFID ca memorie pentru aceste acte este mult mai rea si nesigura decat folosirea unor memorii care nu emit (genul celor folosite in cartelele de telefon – cu care cititorul trebuie sa faca contact ca sa citeasca datele)

  Lasand la o parte ca nu sunt de acord cu amprentarea, etc:
  Nu este cinstit ca sa ti se citeasca datele de identitate fara stirea ta! Asta ar trebui sa fie chiar anticonstitutional la o constitutie care se respecta. Iar securitatea nu se mareste, ci se diminueaza prin faptul ca aceste memorii emit.

 83. bogdan spune:

  Ati luat-o razna de tot! din cauza fanatismului religios, cum e si al vostru, lumea asta se duce de rapa!

 84. Dan spune:

  De fapt bogdane, din cauza ateismului si necredintei se duce de rapa lumea, ca s-o spunem p-aia dreapta. Nu de alta, dar in momentul de fata cei care conduc tara sunt neocomunisti atei, iar celelalte state din lume (America, Israelul, Franta, Germania, Suedia, etc.) au la conducere tot „alesi” dintre voi, oameni fara Dumnezeu si necredinciosi ;).
  Imi place insa o faza care am vazut-o intr-un promo electoral al lui Ron Paul pentru presedintia S.U.A.: voi (in cazul promoului, se referea la sustinatorii lui Obama, in cazul nostru, vorbesc despre atei) conduceti aceasta lume si luati deciziile in ceea ce o priveste, dar rezultatele actiunilor voastre, nefaste de cele mai multe ori, ni le puneti noua in carca :). Fara macar ca noi sa participam la acestea :)). Sau poate crezi ca noi ortodocsii, neavand puterea de decizie in acest stat (daca am fi avut-o, salut avort legalizat, salut curvie, homosexualitate legalizate si batjocorirea Crestinismului fara repercursiuni penale, salut Masonerie & Co. si multe altele) sau in altele, ducem lumea asta de rapa prin (puterea) rugaciunilor noastre?
  Si nu cred ca esti tu sau altii asemenea-ti in masura sa va „dati cu parerea” despre un om care a suferit in temnitele comuniste din Romania mai bine de 10 ani pentru Hristos Dumnezeu si neamul romanesc. Mai bine te abtii de la lucruri care nu te privesc.

 85. filip spune:

  Nu ne-am facut de ras destul? Trebuie sa dovedim inca o data ca n-am iesit din Evul Mediu Timpuriu? Oameni buni, pentru delirul mistic exista tratament psihiatric gratuit! Nu trebuie decat sa va duceti la un consult.

 86. Dan spune:

  Filipe, ba de ras ne-am facut din pricina tampeniei (=ateism) si a slugarniciei noastre vizavi de U.E., adoptand cu „fiasca supunere” inaintea tuturor statelor membre sau printre primele masuri anticrestine (legalizarea avortului, curviei, homosexualitatii, etc.) in conditiile in care acest popor are un tezaur nepretuit, spre deosebire de occidentali, tezaur ce ne-a asigurat dainuirea ca neam: Ortodoxia. Dar voi, leprele ateiste si necredinciosi de nimic, proveniti din combinatii genetice esuate, in eprubete si cu neuroni de insecte jegoase, faceti de ras aceasta tara prin mitocania si nesimtirea voastra.
  Si nu mai vorbi de Evul Mediu ca nu stii ce spui, atuncia acest neam nu era unul de sugaci si lingai plecat la picioarele „stapanului” cum ati reusit voi, gunoaielor, sa ne aduceti! Atunci eram un neam cu demnitate crestina, „o caruta de tarani care tinea in sah imperii” dupa marele Petre Tutea! Mai bune erau acele vremi! N-ai decat sa te cari in U.E. daca nu-ti convine, Romania inca este o tara libera atata timp cat un singur roman ortodox va mai trai pe aceste meleaguri.
  Du-te la nebuni, spurcatule, jeg de nimic ce esti!

 87. mihai spune:

  Draga Filip,

  fii bun te rog si explica-ne si noua, fratilor tai ce inca n-am iesit din Evul Mediu, care sunt criteriile tale de judecata in aceasta privinta?
  Dupa ce anume adica, iti dai tu seama de epoca istorica in care traieste (gandeste) un anume individ?

 88. IOAN EMILIAN RAZA spune:

  DOMNUL ESTE CREATORUL ACESTEI LUMI. TOT EL A AVUT GRIJA DE EA SI VA MAI AVEA INCA. ATUNCI DE CINE SA NE TEMEM? SA-L RUGAM SA RAMANA CU NOI CA SA NU SE INTRISTEZE FETELE NOASTRE. DACA VOM REUSI SA FACEM PACE IN SUFLETELE NOASTRE ATUNCI AM INCEPUT CU ADEVARAT SA INTELEGEM CINE ESTE SI CE ESTE MANTUIREA SUFLETELOR NOASTRE. AMIN.

 89. mihai spune:

  Filip,

  nu stiu daca mai ai de gand sa imi raspunzi, asa ca o sa o iau putin inainte si iti voi recomanda niste material de lectura.
  Cred ca ti-ar fi foarte de folos sa citesti despre inconsistenta matematicii si deci a rationamentului uman ,la fel cum le-ar fi de folos tuturor celor ce se incred prea mult in capacitatea omului de a putea cunoaste TOTUL si in atotputernica stiinta (de cele mai multe ori acestia nu au tangente chiar atat de multe cu stiinta…oare cum se explica asta? )

  Iata aici un link http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del%27s_incompleteness_theorem
  ai putea in continuare sa cauti mai mult pe Internet despre acest subiect

 90. Ion S spune:

  ,,Tovarasului” Filip,si altor atei
  Vedeti ca o fi inceput sedinta de materialism -dialectic si upgrade-evolutionist.Va pierdeti vremea pe blogurile acestea ,,medievale”, ca tot nu intelegeti nimic . Credinta nu se intelege prin formule matematice , ci se simte si se traieste.Gaina daca nu poate sa pluteasca pe lac , se uita nauca la gasca si se mira cum de nu se ineaca !
  Cu facutul ,,de ras” las-o mai usor, ca nu prin crestinism se face omul de ras ci prin moravurile sodomite ce duhnesc spre noi dinspre occidentul ,,supercivilizat”.Ce aveti voi cu crestinii? Luati-va pasapoartele si , la revedere !

 91. orthologia spune:

  Laur
  ” Daca ai actul in buzunar si treci printr-o usa, un cititor iti poate citi datele fara ca tu sa stii. ”

  La generatia noua de acte biometrice acest lucru nu este valabil.

  In mod sigur nu cunosti in detaliu protocolul de comunicatie intre cip si cititor.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Access_Control
  http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Access_Control

  Ar mai fi niste obiectii despre modul in care ai descris autentificarea cu cheie publica, dar relativ minore.

 92. Laur spune:

  Orthologia,
  Am citit cele 2 linkuri. Nelamurirea mea ramane – poate ma lamuresti tu:
  De ce este nevoie de memorie RFID aici?

 93. Laur spune:

  Orthologia,
  Am citit cele 2 linkuri.

  Acolo spune ca sunt 2 feluri de date care sunt citite din pasaport:
  1. date citite prin contact fizic direct, pe baza carora se stabileste cheia de criptare (nu e clar felul criptarii – daca e cu 2 chei sau doar 1 cheie – varianta mult mai nesigura).
  2. date citite in RadioFrecventa (RF) din chipul RFID. Orice cip RFID poate fi citit fara stirea ta, e suficient sa te apropii suficient de mult (~20cm) de un cititor. Protectia de care vorbesc ei este ca aceste date nu pot fi intelese decat stiind cheia care se citeste prin contact direct.

  Intrebare: Daca tot citesc parola prin contact direct, de ce nu citesc tot continutul (si partea criptata) prin contact direct? Eu vad suficienta o singura memorie simpla, nu 2 memorii din care una cu un circuit aditional de emisie in RF?! Nu vi se pare complicat degeaba? (Nu zic, poate imi scapa mie ceva…sau poate e un praf in ochi partea cu acceptul cetateanului prin contact direct)

  Nelamurirea mea ramane – poate ma lamureste cineva:
  De ce este nevoie de memorie RFID?

 94. orthologia spune:

  Parerea mea este ca accesul RFID este mai facil decat cel prin contacte (nu necesita o pozitionare exacta ca in cazul contactului electric) si se potriveste mai mult pentru un pasaport avand in vedere ca materialul din care e facut nu este unul rigid ca la un card bancar de exemplu ca sa nu mai vorbim de uzura contactelor.

  Nu sunt doua memorii.
  Pentru a initia comunicarea cu actul biometric este nevoie de citirea optica a MRZ (Machine Readeable Zone), cea care o ai si tu in partea de jos a buletinului actual de identitate (datele separate prin <<< )
  De acolo se ia cheia pentru deschiderea sesiunii de comunicare.

  Aceasta citire este de asemenea "contactless" (actul trebuie sa treaca pur si simplu prin fata unui cititor la o oarecare distanta) si nu necesita o pozitionare foarte exacta ca in cazul contactului electric.

 95. orthologia spune:

  O mentiune in plus: daca stiind toate acestea inca esti ingrijorat pentru siguranta datelor tale, este suficient sa-ti tii actul respectiv intr-o folie de staniol, orice comunicatie electromagnetica este blocata in acest fel.
  Chiar au aparut portmonee cu „blindaj” RF, daca esti interesat, sunt in jur de 20$. 😀
  http://www.difrwear.com/index.shtml

 96. orthologia spune:

  Si iarasi o mentiune, pentru ce sunt necesare aceste acte biometrice (in principiu).

  In viitor se va ajunge la o verificare a actelor (pe aeroporturi mai ales) fara asistenta umana.
  Treci cu actul prin fata unui cititor, ti se scaneaza fata (instant), amprentele (aproape instant), probabil si retina intr-un viitor apropiat, sunt comparate cu datele din pasaport, poti trece.

  Binenteles la alt terminal ai sa fii scanat pentru arme, explozibili etc. tot doar trecand prin fata unui terminal.
  O tehnologie cum e radiografia sau tomografia, dar nu cu raze X, ci pe alte frecvente(radio). Exista deja si functioneaza.

  Poate pentru unii ar fi greu de greu de inteles pentru ce e nevoie de asa ceva, insa ar fi suficient sa intre intr-un aeroport international dintr-un oras ca Londra si ar intelege imediat.

  Desigur ca pe bazele unui astfel de sistem de securitate se poate ridica foarte usor o dictatura, cu un grad de control asupra individului fara precedent in istorie, dar asa cum tot din istorie am invatat, lipsa unor astfel de tehnologii n-au facut dictaturile imposibile sau mai putin abuzive.

  Si cred ca ar fi mai intelept decat sa ne zbatem de pe acum ca niste insecte prinse in plasa painajenului (unde ne aflam deja doar ca nu e INCA atat de lipicioasa) sa privim mai mult spre cer, acesta fiind pana la urma SINGURA directie de scapare (si una SIGURA).

 97. mihai spune:

  „Desigur ca pe bazele unui astfel de sistem de securitate se poate ridica foarte usor o dictatura, cu un grad de control asupra individului fara precedent in istorie, dar asa cum tot din istorie am invatat, lipsa unor astfel de tehnologii n-au facut dictaturile imposibile sau mai putin abuzive.”

  Tin sa te contrazic aici, dictaturile secolului trecut le-au intrecut pe cele de dinainte (si inca in ce fel) si datorita faptului ca au dispus de o tehnica mult mai avansata.

  Si ce-ar fi sa ne spui cate ceva si despre motivele pentru care se doreste implementarea unui astfel de sistem de securitate? Oare scopul nu este tocmai aceasta dictatura mondiala? Ptr ca povestea cu lupta impotriva terorismului, trebuie sa recunosti ca e doar o scuza (si inca una destul de penibila)

 98. orthologia spune:

  mihai,

  Nu vad rostul unor discutii in care sa facem comparatii subiective gen „nivel tehnologic” vs. „grad de dictatura” si nici sa nuantam ideea de dictatura.

  Doar ca o mentiune, Hristos n-a fost un luptator impotriva „dictaturii romane” desi unii (zeloti) au vrut sa-l impinga in directia asta.

  La fel si Sfintii Apostoli, nu au ajuns luptatori pentru „dreptate sociala” asa cum incerca cineva sa-i interpreteze crezand probabil ca e singurul care cunoaste Sf. Scriptura.

  Ba dimpotriva, au predicat supunerea fata de autoritati, cel putin atat timp cat ele nu incearca sa-ti schimbe prin forta convingerile religioase.

  Faptul ca tu nu crezi ca un astfel de sistem poate creste securitatea cetateanului (cel putin pe aeroporturi de ex. unde problema este cea mai evidenta) este alegerea ta personala.

  Daca vrei sa ma convingi ca exista si alte intentii, nu incerca, probabil este adevarat dar neinteresant.
  Ele se vor materializa oricum, noi ne-am pierdut independenta politica de cand s-a pus la punct mascarada cu modificarea constitutiei (ar fi o minciuna sa spun ca s-a votat).

  Probabil stii ca legile europene au prioritate fata de cele romanesti.
  Si probabil ca esti constient ca nu este practic pana la urma nici o cale de atac legala asupra acestui sistem.
  Deja este functional in Europa, in unele parti chiar de ani de zile.

  Asa ca..finalitatea consider ca este interesanta pentru un crestin, pentru ca avem prin jertfa lui Hristos o libertate mai mare decat cea inteleasa la modul profan si care chiar se poate plasa deasupra ei, cu conditia sa o traim aici si ACUM.
  Iar pe scurt, tin sa-ti amintesc, ca nu o sa traim (aici) o vesnicie.

 99. Marina spune:

  Pentru toti participanii la acest dialog.
  Este o intrebare pe care mi-o pun de vreo 20 de ani. Daca stie cineva raspunsul i-as fi recunoscatoare. De ce pentru codul de bare s-a ales tocmai numarul 666? Se putea alege alt numar (222, 555 etc.). Atunci nu s-ar mai fi sezisat nimeni. De ce au ales tocmai 666, cunoscut de toti crestinii ca fiind numarul Fiarei apocaliptice?

 100. Alin spune:

  Un raspuns chiar de la creatorul sistemului UPC

  http://bellsouthpwp.net/l/a/laurergj/UPC/666quest.html

  detalii si explicatii:
  http://www.av1611.org/666/barcode.html

 101. Laur spune:

  Multumesc orthologia pentru raspuns,
  Desi e discutabil in continuare, mi se par rezonabile explicatiile referitor la de ce s-a ales memoria RFID in loc de cea de contact.
  Aceste memorii RFID folosite la pasaport se pot scrie o singura data sau de mai multe ori?

 102. orthologia spune:

  Au mai multe zone de memorie.
  Cea ROM se poate scrie o singura data (asa cum zice si numele)
  Mai este si o zona de memorie care suporta scrieri multiple insa acestea sunt reglementate de permisii de access.
  Pot fi date care se pot modifica, unele insa doar adauga.
  Chiar si citirea se face in acord cu drepturi selective de acces.

  Specificatiile exacte sunt aici:
  (International Civil Aviation Organization )
  http://www2.icao.int/en/MRTD/Pages/Downloads.aspx

  Inca ceva interesant:
  http://www2.icao.int/en/MRTD/Pages/icaoPKD.aspx

  O parte din documentatie este disponibila contracost mai nou, dar se pot gasi copii si pe Internet.

 103. orthologia spune:

  http://www.av1611.org/666/barcode.html

  The number 6 and the three guard bars are NOT the same. They do „appear” to be identical, but they are different.

  Notice. The beginning and ending guard bars are „bar-space-bar” or „101” (the B in the above table). The middle guard bar is „space-bar-space-bar-space” or „01010” (the M in the above table). The number six is „1010000” (the 6 in the above table). Remember, technically a barcode number consists of seven units. The beginning and ending guard bars are only three units, and middle guard bar is only five units.

  So, technically, from a computer’s perspective the number „666” is NOT in the UPC barcode.

  But. . .

  Look again. . . All three guard bars contain the pattern „bar-space-bar” or „101”. There is only ONE number, in TWENTY numbers (remember right and left numbers have different patterns) that contains the „101” pattern and that number is the right code SIX. Not the number one, or two, or three, etc. — but ONLY the right code SIX. I do seem to remember something about a mark on the RIGHT hand (Rev. 13:16).

  Technically, from a computer’s perspective the number „666” is NOT in the UPC barcode. . . but from a human’s perspective — YES, the „appearance” of 666 is there!

  Pe romaneste si pe scurt:
  Din punct de vedere tehnic, nu au cum sa fie 666 deoarece nu respecta codificarea cu cele 7 unitati (barele de la capete au doar 3 unitati iar cea din centru 5 unitati).

  De altfel nici macar nu sunt citite/decodificate ca cifre ci doar folosite ca reper in citirea codului de bare pentru a se sti daca se citeste de la dreapta la stanga sau de la stanga la dreapta.

  Totusi, dpdv optic(uman), alternanta de o unitate fiecare: negru-alb-negru se regaseste doar in cifra 6, de asta si agitatia cu „666 in codul de bare”.

 104. Marina spune:

  Multumesc, Alin. Am inteles mai bine. UPC a fost o sfidare si un test adresate oamenilor. Vom vedea ce urmeaza. Doamene ajuta!

 105. ina spune:

  pana la urma pe care petitii sa semnam din cele 2 online, pe cea a asociatiei civic media care are mai multe semnaturi sau pe cealalta?

 106. Orthologia, bine sint de acord sa zicem cu tot ce spui tu, dar te intreb, vei fii de acord sa-ti puna pe frunte sau alt loc al corpului tau acest ,,savant,, microcip?

 107. petruta spune:

  Doamne ajuta sa se faca multe demersuri multe petitii multe publicatii in tot ce este posibil ca toata lumea sa ia la cunostinta de acest mare pericol care ne bate la usa si oamenii politici chiar se grabesc sa deschida usa necuratului.Cred ca lumea nu este suficient de informata pe intelesul ei si aici fac referire la cei de la tara. Nu mare mi-a fost mirarea cand am auzit pe cineva ortodox fiind ca pe el nu-l inpiedica cipul oriunde ar fi pus ca el isi urmeaza credinta mai departe si chiar se poate inchina.Ma gandesc ca vor fi multe caderi din randul ortodocsilor si asa ar trebui ca preotii sa le spuna daca e cazul in fiecare duminica ca lumea sa ia aminte si sa refuze astfel de cipuri.Sa ne fereasca bunul Dumnezeu si sa aibe mila de tarisoara asta de toti romanii plecati prin strainatate si de toata planeta ca sa nu cadem in cursele vrajmasului si sa ne intareasca in dreapta credinta ortodoxa.Doamne ajuta si fii cu noi.

 108. Ilie Tarlev spune:

  De ce n-ati facut voi petitii d-astea cand demolau comunistii bisericile? Asta e marea problema, cu cipurile? De unde ati scos-o ca are legatura cu semnul fiarei? Voi mai cititi si Biblia din cand in cand, sau doar asa, va luati dupa calugarii aia din Grecia, care oricum n-au altceva mai bun de facut decat sa fie anti-occidentali si anti-civilizatie? Fiti rezonabili domnilor si orientati-va spre adevaratele probleme ale societatii!

 109. Camelia spune:

  Nu vorbi omule cu pacat daca nu esti documentat.
  Felicitari si Doamne ajuta-i pe cei ce vor sa ne pastoreasca pana la sfarsit in spiritul credintei autentic crestine!
  Mantuirea e personala stimate domn Ilie Tarlev, asa ca Dumnezeu sa te lumineze si pe d-ta si sa ne ajute pe noi toti!
  Rugati-va parinte pentru noi toti crestinii dreptmaritori si pentru copiii nostri!

 110. Orthologia spune:

  Eu cred ca in buna masura are dreptate.
  Nu este occidentul o binecuvantare pentru crestinism dar nici atitudinea asta noua nu e ortodoxie.

 111. Iulia-Tatiana spune:

  Cred ca a venit timpul sa spunem NU.
  Altfel riscam sa ne transformam in masinarii ghidate de la distanta.

 112. Iulia-Tatiana spune:

  Nota bene: Vad ca exista mici imperfectiuni tehnice legate de postarea comentariului pe forum. Imi cer scuze fata de cititori; nu am scris eu prima fraza.
  Atata doar ca am repetat, probabil, „submit comment”, vazand ca mesajul intarzie sa apara.

 113. […]  O părere aproape oficială a BOR despre cipuri Un studiu de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, făcut cu binecuvîntarea ÎPS Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi […] […]

 114. Nita Liviu spune:

  Sunt impotriva acestor cipuri pt ca:
  -cunoastem fiecare perioada comunista cand eram ascultati si parati de parca eram infractori si nu puteam merge unde dorim, iar acuma introduc cipuri in mana dreapta ca sa ne poata controla mai bine ceea ce facem;
  -in cipuri vor fi introduse toate greselile (pacatele) pe care un om le face de-a lungul vietii. De exemplu daca cineva in viata lui a furat, cu „ajutorul” acestui cip nu va mai putea circula liber chiar daca si-a ispasit pedeapsa pt ca peste tot securitatea din magazine, banci, gari,etc va fi anuntata si astfel pacatul lui il va urma toata viata si chiar si dupa moarte. Daca acea persoana s-a pocait de faptele lui rele, s-a pocait degeaba pt ca pacatul lui il vaneaza toata viata.
  -anticrist poate insemna ca ce a facut Hristos pt noi, el va face contrariul, adica daca Hristos a murit spre iertarea pacatelor, anticristul va face ca pacatele noastre sa nu mai fie iertate;
  -introducerea semnului fiarei (cipurilor) pe mana dreapta a fost scrisa de 2000 de ani;
  -daca legam ceva pe pamant, va fi legat si in cer, iar daca dezlegam ceva pe pamant atunci va fi dezlegat si in cer, si in cazul asta daca ne scriem pacatele pe pamant in cip , pacatele noastre nu vor mai fi iertate in cer si astfel jertfa Lui Hristos va inceta pt noi si astfel anticristul va face sa inceteze jertfa Lui Hristos despre care ne este scrisa in Daniel.

 115. Alin spune:

  Fantezii

 116. mar spune:

  @Alin,

  am parcurs in detaliu link-urile pe care le dadeai mai sus,despre raspunsurile date de creatorul sistemului UPC.cunosc tipul de discurs.si constructia logica.le-am parcurs in mod special pe astea pe care le-ai dat,inafara multor altora pe care le-am avut sub ochi.

  sincer, nu m-a impresionat niciodata nevoia de coloratura protestanta de a despica in 16 firul Evangheliei.si nesfarsita nuantare care sleieste mesajul.nu convinge nici ”documentata” asertiune in legatura cu cele ”n” motive, pt care nici codul de bare, nici biocipul nu fac ”casa buna” cu pecetea evanghelica,cum ar fi analiza lui”in”in raport cu „pe”.(cipul se implanteaza ”in” mana, pecetea va sta in schimb „pe” mana,etc).asa cum nu conving nici argumente ”pro”,care cauta sa explice ca ar fi posibil,cumva,daca s-ar face nu stiu ce ”rotocoale”procedurale,ca ”zdranganele” astea(biocipuri,coduri de bare,etc)sa faca parte dintr-un plan dictatorial.

  in fine,nu vreau DELOC sa intru in detalii.am indeajuns de multe info. legate de domeniul in cauza.stau ”prin” el de ceva timp.sa zicem ca stiu ce si de ce.dar mi-a atras atentia fervoarea cu care cauti sa explici,pe tot cuprinsul blogului pr Savatie.

  in plus, ”raspunsul” creatorului UPC nu stiu de ce se vrea un raspuns.sau mai bine zis,ce raspunde?ca e o coincidenta?in fapt, ce ar putea el sa raspunda, mai mult decat ce il priveste,si are neintermediat ,legatura cu el?

  in rest,ca din pct de vedere al unui computer, nu ”exista” 666, insa altfel stau lucrurile dpdv uman(ca sa simplific cat se poate),ce ar fi de zis?din start se creaza artificial 2 pcte de vedere:al comp. si al omului.”sa vedeti ca, de fapt, e asa dar nu e asa”.nu ma intereseaza faptul in sine(daca si cat si in ce masura e sau nu cifra cu pricina in barcode).ci ”explicatia” aparent ”in doi peri”, si faptul ca tocmai de aici porneste si isteria cu 666.

  de altfel, cine cunoaste din interior problema nu apeleaza la raspunsul lui Laurer cum ca ”care-i problema?e la fel de coincidenta ca si faptul ca toate cele 3 nume ale mele au cate 6 litere”..

  asa incat, dand asemenea trimiteri spre lamurire, celor care par a-ti adresa intrebari pe blogul de fata,ma intreb ce vrei sa spui.si ce ar trebui sa inteleaga un cititor dupa ce parcurge link-urile alea?sa se puna la curent cu ce?cu nesfarsitele nuante si interpretari care circula pe net si nu numai?pt ca din ce e de citit acolo,putine pot functiona ca argumente ”high standard”.asta pt ca te-am descoperit atat de ”prezent” pe blog.poate mai mult decat pe altii.

  orice mica, marunta si insignifianta forma de control are in germene si o la fel de mica doza de dictatura.cu sau fara 666.realitatea in care traim nu sta departe de definite.nu cred ca e nevoie, intr-o discutie pe un blog, care nu decide si nu decreteaza nimic, de o avalansa de detalii tehnice, ca sa sustii ce?ca nu e nicio amenintare la mijloc?ca sunt numai reactii nemotivate si isterice?ca trebuie sa se faca diferenta intre nuante?

  nu, nu cred ca asa iti afirmi utilitatea.si nu cred ca numai lipsa de informatie da nastere la reactii negative.din motivul pe care il aminteam mai sus,despre orice forma de control.ca e sau nu apocaliptica, o dictatura iti solicita o pozitie.din doua.poate sa devina apocaliptica asa cum poate sa ramana in memoria celor care au depasit-o, ca un ”regim de trista amintire”.

 117. cipi_seri spune:

  greseala preotilor nu va lasati batuti

 118. cipi spune:

  da vadca voi vaceti tot cum vreti voi cu cipuri noi nu avem putere ca sintei preoti si noi oameni simpli si sunteti multi

 119. Marina spune:

  Mar,
  daca ai fi citit Apocalipsa ai fi vazut care este insemnatatea numarului 666. Te rog citeste-o! Si citeste cu atentie si studiul prof. Valica si apelul parintelui Justin Parvu. Ceea ce se pune la cale acum nu este „doar un regim de trista amintire”, iar faptul ca Laurer raspunde cu nonsalanta ca este doar o coincidenta intre numarul 666 din UPC si numele lui si acelasi numar (sic!) din Apocalipsa scrisa cu vreo 2000 de ani in urma, dovedeste tocmai ca aceasta nu este o coincidenta, ci o sfidare la adresa crestinilor. „Ce fel de crestini sunteti daca veti primi acest numar fara sa cartiti sau macar sa-l recunoasteti?”. Doamne ajuta!

 120. Da, iata o problema care m-a preocupat mai putin decat ar fi meritat. La inceput am crezut ca este o exagerare a presei, combinata cu un pic de fanatism religios si care in final au dus la o isterizare colectiva.
  La o sfanta liturghie am observat o doamna care raspandea niste hartii in legatura cu acest subiect si chiar ma gandeam ca n-ar trebui tulburata (liturghia) cu lucruri marunte. Nu stiam insa ca parintele Savatie Bastovoi are un blog si nici ca a acordat o atentie speciala acestui subiect.
  Asteptam o luare de pozitie oficiala a BOR pe aceasta tema. Chiar daca nu este una foarte clar oficiala, personal, ma multumesc cu atat.
  Sa ne dea bunul Dumnezeu, tuturor romanilor, mintea cea de pe urma!

 121. IONUT_ONILL spune:

  HRISTOS S-A INALTAT !

  Ma bucur tare mult ca sunt persoane trup si suflet impotriva lucrarilor deiabolice. Tin sa va spun, desi stiti, dar ptr incurajare, ca doar simpla parere si revolta interioara nu ajunge, TREBUIE SA LUPTAM IMPOTRIVA ACESTOR MESCHINARII, astfel: in 1 rand trebuiesc anuntati oamenii caci sunt ff multe parohii ordodoxe care nu stiu despre ce se intampla la noi in tara, nu stiu ce-i asteapta si , clar, nici cum vor raspunde cand va fi cazul, multi vor lua cipul din nestiinta pe buletin sau pe mana.

  Luptati nu stati !!!
  Inmultiti-va talantul !!!
  Transmiteti aceste informatii verbal, in scris (mici manifeste), pe cd-uri.. etc.

  Explicati oamenilor ca in aceste cipuri este semnul fiarei si aceasta insemnare este una din conditiile clare ALE MANTUITORULUI NOSTRU DOMNUL ISIS HRISTOS CA „CINE SE VA INSEMNA NU SE VA MANTUI”
  iar
  respingerea acestor etape premergatoare este o pregatire ptr respingere insemnarii.

  SLAVIT SA FIE DOMNUL DUMNEZEU !

 122. edusho spune:

  Buna ziua,
  Cred ca a venit timpul sa luam atitudine. Si nu numai in aceasta privinta. Aceasta ordine mondiala, aceste cip-uri, aceste privatiuni nu fac altceva decat sa ne ingradeasca libertatea de gandire crestina. Cred ca ar trebui sa existe o organizatie (sa zicem legala) care sa manifeste actiuni impotriva acestor lucruri care se intampla si aduc neajunsuri de tot felul. Ar trebui sa fie manisfestari impotriva sistemului, impotriva guvernului si mai ales sa promovam ceva: pe HRISTOS. Se intampla nici chiar in biserica noastra sa se mai faca acest lucru. Cam atat momentan.
  Doamne ajuta.

 123. […] nu apartine niciunei categorii. Titlul de deasupra aparţine parintelui Savatie Baştovoi, de pe blogul căruia am preluat acest text, publicat, însă, pe mai multe site-uri cu tematică […]

 124. cristi Sima spune:

  Am dat iintamplator de aceasta pagina (cautam o incuietoare biometrica) si m-am tavalit de ras citind cateva comentarii… Cei care sunteti impotriva RFID, oare nu ati folosit un PC ca sa scrieti balariile de mai sus? De ce nu le-ati scris pe-o piatra cu dalta si ciocanul ca acum 5000 de ani? Si oare e vreunul dintre voi, inclusiv preotii, care sa nu posede cel putin un telefon celular? Astea din ce credeti ca sunt facute, din cascaval? Ati vazut prea multe filme S.F. despre Biblie si Nostradamus sau mai stiu eu ce si v-au intrat tot felul de prostii in cap. Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar chestia asta tine si de nivelul de educatie scolara al oamenilor. Nu cred ca exista cineva cu studii tehnice superioare care sa creada asemenea balarii…

 125. catalin spune:

  pacat ca nu e perceput de toata lumea acest atac la demnitatea de om. Si mai pacat ca cei care inteleg nu fac nimic .Pacat ca nu ne e clar ca aici ne cladim vesnicia. IPS Teofan si-a reconfirmat pozitia pe care o ocupa. Avem pastor bun!

 126. alecs spune:

  @catalin

  ai un pastor bun , esti oaie?

  inceteaza , nu mai fi ipocrit , la fel se spunea de internet cand a aparut si tot felul de prelati uralu finele lumii daca umbli pe internet

  cum se face ca umbli cu „instrumentul diavolului” ?

 127. lovic spune:

  Cine vrea sa se alature grupului „NU VREM CIPURI” este pe facebook

 128. justin spune:

  se joaca de-a dumnezeu bagind cipurile sa fim contra lor si asa vom fi mai aproape de d-zeuprin credinta dragoste si marturisire.ati vazut ce-au descoperit americanii?sa invieze mortii din celule moarte fac celule vii.oare unde ajungem?

 129. lucia spune:

  Devenim animalele U.E. pentru testare..Dincolo de motivele religioase sunt motivele morale care nu ne pot permite sa acceptam toate aceste propuneri..dar cu certitudine suntem prea slabi..SINGURUL LUCRU PE CARE IL PUTEM FACE E SA NE RUGAM FARA INCETARE..SA RENUNTM LA AVORTURI..SA NE SPOVEDIM..SA IMPLORAM MILA LUI HRISTOS..CA TOATE CELE SE SE FAC LE MERITAM..

 130. coca spune:

  Dragii mei crestini , suntem in apocalipsa. Cei ce nu cred si iau in ras acest semn apocaliptic se vor insemna cu semnul satanei. Nu discutati cu ei caci sufletul lor nu e c8u Domnul!Va rog cititi PELERINUL ROMAN SI SA-I LASAM IN PACE PE CEI FARA CREDINTA. Nu dati explicatii caci ei nu cauta sa se indrepte ci sa supere sufletele noastre. Nu ma supra me mine ca persoana ci mai mult pentru cum judeca si iau in ras numele Mantuitorului. Daca vreti sa stiti cine sta in spatele acestei nemorociri va voi spune MASONII SI EVREI cei ce nu au crezut in EL.Tot ei au facut si criza asta mondiala. Le mai trebuie bani pentru cipuri ….La inceput va fi benevol iar apoi obligatoriu.Au de gand sa scoata banii de pe piata si sa ramana doar draciile lor de cipuri. Ma intrebati cum se poate face comert fara bani. Simplu.Banii nu vor fi decat virtuali,niste numere.TE Scanezi ca un robot si ti se retrage atat cat trebuie.Va fi o mare revolta intre cipuiti deoare va exista falsul. Ce-o sa faca morernistii,nonconformistiI,ATEII SI ALTE CATEVA SECTE, FARA CREDINTA INTRU DOMNUL????DUMNEZEU SA NE LUMINEZE MINTEA SI SA FEREASCA ROMANIA NOASTRA. DOAMNE AJUTA!!

 131. d spune:

  Sfarsitul este aproape, ne vor baga CIP`uri in organism, iar cei care il vor refuza, vor suporta consecintele…asa ca, in cele din urma toata turma va accepta CIP`ul, desigur, sub pretextul ca ne face bine, e bine sa fim „controlati”, sa fim in siguranta…
  Singurul lucru care ne ramane este sa fumgim! Da! Sa fugim …sa ne cumparam arme si hrana, sa ne ascundem sub pamanturi, pentru ca nimeni nu se va sili sa caute cativa „sclavi”, cand sunt atatea milioane…insa nu stiu cati vor face acest lucru, probabil foarte putini, deoarece multi traiesc in minciuna, nu vad si nu accepta adevarul. Si in biblie scrie de CIP`uri(ar trebui sa o cititi si recititi), peste tot sunt semne ca o sa fie rau! TREZITI`VA!! NU MAI TRAITI IN MINCIUNA! Suntem controlati din toate punctele de vedere, tot sistemul pare pentru noi un bebeficiu, un ajutor, un sprijin, dar de fapt ei vor sa ne ucida. DA, SA NE UCIDA! ATI AUZIT BINE…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: