Apelul Părintelui Iustin Pîrvu către toţi iubitorii de Hristos

Chiar acum am primit de la fraţii noştri de la „Glasul Monahilor” un cuvînt al Părintelui Iustin adresat astăzi tuturor iubitorilor de Hristos. Pe care mă şi grăbesc să-l postez aici pentru a putea fi citit de orişicine.

iustin-teofan

Este vremea muceniciei!
Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!
Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului,a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate – ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.

Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith
Arhimandritul Justin Pârvu

Vezi şi Petiţia pentru Recunoaşterea prin Lege Genocidului Anticreştin în România Comunistă

Publicitate

213 Responses to Apelul Părintelui Iustin Pîrvu către toţi iubitorii de Hristos

 1. NIMENI spune:

  SUNT DOAR UN BIET SUFLET. DE CE TREBUIE SA TRAIESC CU FRICA CA TRAIESC VREMURILE APOCALIPSEI. EU CE VINA AM? CE VINA AU CEI INCA IN NECREDINTA?
  DOAR DUMNEZEU STIE CEASUL!
  CU IERTACIUNE

 2. ALINA spune:

  cat de frumos spune Iustin Parvu ,cine ar mai fi in stare sa faca din copii lui sfinti martiri ca si Brancoveanu ?…CINE ??? CRED ca Dumnezeu TOCMAI de asta a lasat ca in istoria poporului nostru sa existe aceste marturisiri de credinta !!! pt NOI ! ca NOI , crestinii ortodocsi de azi , sa urmam exemplul lor ! ASTA TREBUIE SA FACEM !!! Dumnezeu stia ce va fi peste sute de ani ! Stie ce ne asteapta pe noi ! peste cativa ani , sau luni sau …EL stie ! Si sunt sigura , ca , vroia sa ne intareasca ! prin , aceste exemple … Dumnezeu stie ce va fi, dar, daca va trebui sa marturisim, sa o facem ! Daca va trebui sa ne impotrivim , contra acestor noi „metode ” de furt a identitatii fiecarui om , sa o facem ! sa nu ne fie frica ! Sfanta Scriptura ne spune <<Cat despre Fricosi , Necredinciosi , Scarbosi, Ucigasi, Curvari,Vrajitori,Inchinatori la idoli si toti Mincinosii , partea lor este in iazul care arde cu foc si cu pucioasa " …
  Fiti VREDNICI DE IMPARATIA LUI Dumnezeu !!!
  TINERILOR,(si eu ma numar printre ei 🙂 ) fiti plini de ravna pt mantuirea sufletelor voastre !!! Dumnezeu , ne va rasplati !

 3. NIMENI spune:

  Bun si cei care sunt in necredinta? Sunt in necredinta din vina vremurilor comuniste. Ei nu au cum sa-l marturiseasca pe Hristos! Nu au cums a se apere!

 4. Ioan Andoni spune:

  aşa cum s-a spus: a venit vremea mărturisirii prin fapte! Dumnezeu cu noi şi nimeni împotriva noastră. Amin.

 5. Vasilica spune:

  Iata un cuvant puternic si indemn la trezvie a pr.Iustin care a suferit in inchisorile comuniste .Bine ar fi ca tinerii din ziua de astazi sa ia exemplu de la acele generatii care au fost martiri in inchisorile comuniste ,au avut demnitate si nu slugarnicie ,au avut curaj si nu lasitate.Doamne ajuta-ne sa marturisim !

 6. Florin M spune:

  @nimeni,
  pentru aceia de care spui dumneata, suntem NOI.
  Noi trebuie sa ii facem sa inteleaga, mai bine spus sa ii ajutam sa inteleaga.
  Problema este: NOI INTELEGEM? NOI CREDEM?
  Doamne ajuta!

 7. eu spune:

  Imi cer scuze parinte Savatie, dar cred ca este un soi de teorie a conspiratiei. Apocalipsa si interpretarile ei au nascut de-a lungul vremii multe fobii de acest gen si exemple stim cu totii. Acum insa e altceva, acum apare un cip care se poate pune doar in mana si in frunte (intocmai ca in Apocalipsa). Oare un astfel de cip, pe care il primim fara sa fim siguri de adevaratul scop, poate sa fie pecetea lui antihrist? In plus, nr 666 se gaseste intr-un mod foarte ciudat in acest cip. Sunt de acord ca este o limitare a libertatii si o uniformizare facuta in mod brutal. Dar astfel de privari de libertate au mai fost, spre exemplu in comunism. Comparand cu comunismul, uniformizarea in cazul acestui cip e limitata la implantarea lui in corp, apoi putand sa ne desfasuram liber, pastrandu-ne ideile. In comunism uniformizarea se facea de la radacini, oamenilor le era spalat creierul. Cred ca situatia era mai grava. Privind in ansamblu, fiecare perioada istorica isi are problemele ei si mereu s-a zis ca au venit vremurile din urma, incepand chiar cu vremurile de inceput ale crestinismului. Momentul nu-l putem stii, chiar daca avem prorocii.
  De asemenea, cred ca daca traim cu frica de acest lucru, pierdem esentialul vietii crestine, trairea in Hristos. Vedem ca suntem tot mai slabi in credinta, ca nu mai iubim, ca nu mai iertam (si totusi, in fiecare perioada istorica credinta, dragostea si restul virtutilor au fost mai slabe decat in cele dinaintea ei). Sa facem mai bine ceva in acest sens. sa ne vedem de patimile si de lipsurile noastre. Nu am primit viata ca sa o traim in frica de Apocalipsa, analizand fiecare noutate, si uitand sa-L cautam pe Dumnezeu cu adevarat.
  Va rog sa ne spuneti ce credeti pe marginea acestui subiect.
  Doamne ajuta!

 8. M-G R. spune:

  E din ce in ce mai greu!!! Eu insumi simt acest lucru! Simt cruzimea, durerea si rautatea lumii din ce in ce mai acut! Parca nici putere de lupta nu mai am… ma simt doborat… ce e de facut parinte Savatie? Cum vom rezista?

 9. alina a spune:

  Doamne ajuta!

  Sa nu fim indiferenti.
  Sa aducem la cunostinta preotilor nostri de parohie mesajul pr Justin Parvu.

 10. Vasilica spune:

  Nu trebuie sa traim cu frica de apocalipsa, dar aceste vremuri sunt mai viclene decat cele de pe timpul comunismului ,tocmai de aceea oamenii nu-si dau seama de ceea ce se intampla ,te ia prin invaluire si inselare ca nu-ti dai seama ce este cu tine.

 11. catalina spune:

  credinta ne va mantui

 12. micutzu spune:

  or venit vremuri foarte grele si din pacate suntem total nepregatiti…………putem face un singur lucru…………SA NE RUGAM NEINCETAT…………sau cineva sa intocmeasca un memoriu prin care in toate bisericile sa se prezinte pericolul care ne pindeste sub forma asa ziselor simplificari in documente si toti crestini sa dea semnatura ca nu sunt de acord cu cipul satanei…………altfel va fi vai de capul nostru………noi de ce nu ne putem impotrivi la o adica cum au facut-o fratii ortodocsi din bulgaria si serbia?trebuie luptat si cu parlamentul satanic care o cistigat alegerile de la bucuresti…….sa luptam frati crestini si romani ca pentru noi luptam…………DOAMNE AJUTA-NE

 13. savatie spune:

  Cred ca este vorba de o inrobire de buna voie fata de un sistem strain de Hristos. E adevarat ca nu trebuie sa traim cu frica de aceste cipuri – trebuie pur i simplu sa le respingem. Pe cit de adevarat este ca acum, la primirea lor, nimeni nu te intreaba de Hritos, pe tot atit de adevarat este ca peste citiva ani, poate nu chiar atit de multi, nimeni nu va putea minca sau calatori fara sa aiba un astfel de cip. Atunci se va putea impune orice oamenilor si nu stiu citi vor rezista. Putem fi linistiti in ce ne priveste (desi unul Dumnezeu ne cunoate masura rabdarii si a curajului), dar nu trebuie sa fim nepasatori fata de soarta fratilor de acum si de mai tirziu care se vor supune unei atit de parsive ispitiri. Sintem datori sa marturisim impotriva celor ce ne robesc sub chipul viclean al pacii si al bunastarii. Sintem si vrem sa raminem robi ai lui Hristos, nu ai marilor magnati din aceasta lume.

 14. john spune:

  Asist cu stupefactie la caderea unui mare om. Extremism de dreapta, erijarea intr-un fel de supra-episcop caci ei sunt toti preocupati de altceva, numai pr Iustin nu, mai nou gata! stie el ca vine sfarsitul, amesteca dubios marturia crestina cu romanismul. Fratilor ce e asta????
  Treziti-va! Rugati-va! Daca Hristos ne va cere martiriul sa fim gata! Da sa nu cream noi scenariul!!!
  Marea ispita este anticlericalismul (ma refer la episcopi) propovaduit de MARII duhovnici! Atentie! Unde nu este episcop, nu este Biserica. O mie de Iustin Parvu nu pot mantui un singur suflet. Repet unde nu e episcop nu e Biserica. Asta e credinta ortodoxa, nu vedetismul duhovnicesc de la noi!
  Inapoi la ascultare!
  Ce e asta? Calugari misionari trimisi in toata Romania de pr Iustin fara binecuvantarea ierarhului locului? Unde s-a mai auzit in Ortodoxia pe care o tot invoca? Sau aah! El e ca sfintii prigoniti de episcopii lor de prin sinaxare, oricum are asigurat titlul de marturisitor din pricina temnitei!
  Aici e pericolul: tendinta tampa de a canoniza tot ce a suferit in temnitele comuniste. Dar s-ar putea sa nu fie chiar asa…
  Daca tot tineti la libertatea atat de pretuita de pr Iustin, nu filtrati mesajul.

 15. cineva spune:

  Parerea mea e ca Biserica ar trebui sa indrume credinciosii spre fapte bune credinta in Dumnezeu mila fata de cei napastuiti.Credinta nu inseamna razvratire impotriva sistemului politic credinta inseamna sa fii mai bun sa nu minti sa faci bine celor din jur.Daca am elimina din vietile noastre violenta,crimele Guvernul nu ar mai fi nevoit sa ne urmareasca peste tot ca pe animale.Daca oamenii ar fi mai buni si ar duce o viata crestineasca nici Guvernul nu ar mai lua astfel de de masuri umilitoare.Sa devenim mai buni si lumea toata va fi mai buna.Daca oamenii si-ar intoarce fata si sufletul catre semenii lor si Dumnezeu isi va intoarce privirea catre noi si ne va ierta nu ne va pedepsi.Pe Dumnezeu trebuie sa-l iubim nu sa ne fie frica de el.Nu trebuie sa traim cu frica Apocalipsei ci cu frica faptelor noastre rele.

 16. savatie spune:

  Sarut dreapta, Preasfintite John (Principius)! Oameni ca dumneata fac istoria! Dar sint uitati de ea…

 17. savatie spune:

  O fapta buna este si aceea de a glasui impotriva tiranilor, asa cum a facut Ioan Botezatorul si toti prorocii. Sa stam linistiti, ca pe guvernantii care asista pasiv la felul in care bancile ii arunca pe bietii oameni in strada pentru niste imprumuturi capcana, n-o sa-i prinda politia dupa cipuri. Ma minunez ca exista oameni care cred ca cipurile au fost facute pentru a lupta cu terorismul si hotii de buzunare.

 18. john spune:

  La ce va referiti parinte Savatie? Prefer in locul sarcasmului un argument solid cum e de asteptat de la sfintia voastra.

 19. savatie spune:

  Ma refer la faptul ca numai un episcop (si acela cu mare grija) ar putea grai cu atita indrazneala asupra unui preot care a spovedit zeci, daca nu sute de mii de oameni, printre care, stiu bine, si unii episcopi. Aceeasi ascultare si rinduiala ierarhica, pe care o invoci, te opreste sa vorbesti pe acest ton (si inca fara a-ti sustine acuzatiile!) despre un duhovnic, mai ales unul care a facut 16 ani de inchisoare comunista. Nu vezi ca te lovesti singur cu batul pe care il ridici?

 20. saccsiv spune:

  SA NU LE PRIMIM ! SA PRIMIM INSA MUCENICIA!

  Ca bine zice marele duhovnic despre preotii nostrii care cam tac … Mai mult, am intalnit unul ce ma intreba de ce sunt atat de pornit impotriva masoneriei! Ca multe fete bisericesti fac parte din ea …

  Multi dintre apartinatorii taberei ortodoxe m-au dezaprobat, respins, jignit, batjocorit si unii chiar m-au vorbit de rau la confratii nostrii, deoarece de peste un an tot spun: vine mega criza si cu ea toate napastele scrise in APOCALIPSA ( foamete, razboaie, prigoana, implanturi cu microcipuri).

  Iata ca acum o aud aceia si din gura unui MARE DUHOVNIC! Posibil insa ca tot tari in cerbicia lor vor ramane …

  Spune duhovnicul:

  „ … să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut … Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. „

  Sa le cerem conducatorilor aceasta? Poate doar pentru a nu putea spune la JUDECATA ca n-au stiut despre ce este vorba si eventual sa mai trezim cativa, caci CLASA POLITICA ROMANEASCA au format-o ELITELE planetare anti crestine cu scopul clar de a le servi interesele

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/08/apocalipsa-traim-vremurile-din-urma/

 21. john spune:

  Deci e justificata trimiterea misionara a calugarilor, albi sau nu, in toata romania, peste vointa ierarhiei, impotriva oricaror randuieli canonice, impotriva traditiei ortodoxe, doar pt ca a suferit 16 ani in inchisoare si a spovedit sute de mii de oameni? Stiti la fel de bine ca si mine faptul ca a orchestrat impreuna cu PS Bartolomeu tabara anti Daniel! Stiti prea bine ca monahii, mai ales duhovnicii nu trebuie sa faca „partipriuri episcopesti”. De cand poate un duhovnic sa trimita calugari spre hirotonie altor episcopi decat cel al locului (a se citi valcea)? si multe alte chestii cel putin dubioase canonic?
  Nu e la fel de ingamfata atitudinea dvs cand criticati episcopii? Macar nevrednicia mea s-a limitat la calugari.
  Dar nu vad de ce continuati sa loviti in persoana mea cu sarcasme pretins fine cand ne putem retine civilizat la argumente serioase.
  Contraziceti daca puteti punctual afirmatiile mele si eu vo pleca indreptat de pe acest blog. pana acum mi s-a raspuns doar ad hominem si cu argumente dulcegi.
  Iar in legatura cu cei 16 ani, si Origen a suferit prigoane in numele lui Hristos si nu datorita orientarilor politice si ati vazut cum s-a terminat.
  Imi pare rau ca prima noastra discutie trebuie sa fie purtata la nivelul josnic al sarcasmului. Pentru mine de altfel e o onoare sa vorbesc cu sfintia voastra. imi pare rau ca in aceste conditii…

 22. savatie spune:

  Nu am raspuns „punctual” deoarece raspunsul se cuprinde in chiar cuvintele dumitale. Spui ca parintele Iustin a trimis calugari misionari in toata tara fara voia episcopului si tot acolo spui ca acestia au fost hirotoniti de episcopii care i-au primit. Eu insumi am fost martor la hirotonia citorva calugari iesiti de la Petru Voda de catre episcopi canonici ai BOR (nu la Valcea). Asadar, totul in buna ordine.

  In ce priveste plecarea monahilor fara voia episcopului locului – aceasta este o neghiobie canonica. Canoanele care prevad foaie de la episcop pentru iesirea din eparhie se refera doar la clerici. Pentru monahi e suficienta binecuvintarea staretului si asta o vei gasi atit in Scara Sfintului Ioan Sinaitul, cit si in alte rinduieli monahicesti, pina la Sfintul Munte din zilele noastre.

  Daca a „orchestrat” ceva impreuna cu Mitropolitul Bartolomeu, inseamna ca parintele Iustin se are bine cu unii episcopii canonici atit de respectabili? Sau si vladica Bartolomeu e vrednic de acelasi dispret pe care il respiri, doar pentru ca l-a criticat pe vladica Daniel?

  Sint sarcastic, fratele meu, pentru ca te vad vorbind din spatele unui pseudonim impotriva unui om real, cu un om real. Ai fi putut sa ceri o parere, fara sa arunci gunoaie. Sa stii insa ca ne putem impaca. Si o voi face cu placere. Fii sigur ca pe acest blog nu se vorbeste impotriva traditiei ortodoxe.

  PS: E simpatica si afirmatia cum ca parintele Iustin trimite calugari misionari in toata Romania fara voia ierarhiei. Sa inteleg ca voia ierarhiei este ca in Romania sa nu se propovaduiasca?

 23. john spune:

  Blagosloviti si iertati!

 24. savatie spune:

  Domnu’, frate sau parinte John! Ai provocat o discutie foarte necesara, aducind pe acest blog invinuirile viclene impotriva parintelui Iustin care se coc in cancelariile ce trudesc la pastrarea „traditiei”. A fost o placere pentru mine sa le dezmint.

 25. mihai spune:

  bhai copii…vad aici o multime de citate din biblie si o multime de interpretari…dar nu inteleg de ce nimeni nu spune ca Dumnezeu isi va rapi Biserica…cei alesi vor fi rapiti si ei nu vor indura suferintele vremurilor din urma. De ce toti va puneti problema ‘luptei’ a ‘sacrificiului pentru credinta’ ? nimeni nu o sa va ceara sa va implantati semnul fiarei inainte de a fi rapita Biserica-si ma refer aici la trupul lui Hristos. Adica de ce nu se gandeste nimeni sa fie printre cei rapiti? E ca si cum te gandesti cum sa tratezi ceva ce poti preveni…

 26. […] textului (eu l-am citit prima dată pe aceste bloguri, în ordinea aceasta): Blogul Pr. Savatie, Război întru cuvânt, Blogul Pr. Gabriel Ţuţuianu, ProOrtodoxia Tag-uri incluse:apel, […]

 27. mihai spune:

  Si inca ceva…eu nu inteleg de ce reprezentantii bisericii nu-si asuma aceasta vina a necunoasterii scripturii de catre oamenii obisnuiti. De ce la biserica preotul canta scriptura si nu o explica? Foarte multi ortodocsi care inca mai merg la biserica -in special femeile in varsta- dupa fiecare slujba pleaca de la biserica cu cate o idee fixa…retin o anumita idee din scriptura (care dealtfel trebuie corelata cu contextul pentru a putea fi inteleasa corect) pe care o interpreteaza in functie de situatia personala. De ce la – biserica ortodoxa – nu se explica anumite pasaje din scriptura pentru ca oamenii sa inteleaga si sa aiba o perspectiva sanatoasa asupra cuvantului Lui Dumnezeu?

 28. savatie spune:

  Mihai, se vede ca nu ai fost niciodata la o liturghie, ca sa vezi ca in biserica ortodoxa evenghelia nu este citita fara a fi explicata. Din care scriptura ai luat ca semnul fiarei va fi aplicat dupa ce biserica va fi „rapita” si ce intelegi prin aceata rapire?

 29. cristian spune:

  parinte savatie, mihai probabil a luat ca atare filmul „Left Behind” si asteapta sa „dispara”…
  mihai, e foarte usor sa judeci si foarte greu sa intelegi, mai ales faptul ca noi ortodocsii traim credinta noastra (fiindca se bazeaza pe sfinte taine) si nu punem atata pret pe explicari, justificari si convingerea celorlalti asa cum faceti voi… Daca nu te lasa mandria sa te duci si sa vorbesti cu un duhovnic ortodox, ia fara sa stie nimeni o carte (si parintele savatie are o multime care te-ar putea ajuta) si vei intelege ca nu sta totul in „a intelege”….
  Doamne-ajuta!

 30. Ovidiu spune:

  Mihai faci parte din neghina adica nu esti ortodox, iar cat despre interpretare, uitativa in curtea voastra cate organizatii protestante si neo protestante aveti si din ce cauza din cauza ca interprettati scriptura dupa cum va taie capul fara o baza de cunostinta.
  Si sigur aci ai dreptate sunt locuri unde babele mai vin la biserica din cauza ca unii pleaca din anumite convingeri eronate la alte oraganizatii religioase crestine dealtfel gresite. Preoti explica referatele biblice in sptatiul de timp alocat predicii,. Biblia pt cine-i facuta nu pt oameni este facuta sa fie, asa vazuta in ansamblu, oare nu trebuie aplicata pe viata noastra, ce interpretam si predicam asa de dragul de vorbi , nu de a ne face intelesi in Cuvantul lui Dumnezeu aplicat in viata noastra. Si inca ceva toata scriptura este interpretata de noi prin ajutorul Sfintilor parinti care au trait in vreme apostolica pana in secolul 8. Noi avem experienta de 2000 de ani nu poti sa vii tu sa ne dai lectii noua. Noi stim in ce credem ca biserica noastra a trecut prin multe incercari in vederea lamuririi de credinta. Nu poti contrazice adevarul daca vrei mai multe lamuriri dami ID-ul tau de mess

 31. Florin M. spune:

  Mihai, daca ceea ce spui tu, in legatura cu rapirea, ar fi adevarat, atunci ar fi foarte simplu. Noi toti am putea renunta la credinta noastra si am astepta sa fim rapiti. Dar nu ar fi fost prea simplu??? Ori, daca spui ca tu cunosti Sfanta Scriptura, de ce a spus Domnul Iisus Hristos ca este o cale mai larga, ce duce spre pierzare, si una foarte stramta, ce duce spre Cer?
  Tie cum ti se pare mai simplu, mai usor? Sa astepti sa fii rapit (?!?) – in urma interpretarii gresite a unui cuvant din Sf. Scriptura, sau sa LUPTI, recunoscand ca se apropie vremurile, si se apropie timpul in care ni se va impune pecetluirea pe mana sau pe frunte? Ce ti se pare mai simplu, mai usor de infaptuit, aceea sa eviti! Cercetati Scripturile, dar nu oricum, ci in Duh si in Adevar!

 32. cosmin spune:

  Of, saracul Mihai…ce i-ati mai facut…Si totusi are dreptate.E multa lipsa la noi la credinciosii ortodocsi de cunoastere si, evident, interpretare a textelor biblice. O mai multa preocupare in directia asta din partea oamenilor, dar si a preotilor, n-ar strica. Doar predica de duminica nu-i suficienta. Cititi la Sf Ioan Gura de Aur sau la alti sfinti aplecati spre catehizarea poporului cat efort au depus pt scoaterea unor „apucaturi” ale oamenilor din vremurile lor. Nu s-au limitat la explicarea in 15-20 minute a Evangheliei din duminici

 33. Ioana spune:

  Pe mine m-a cutremurat faptul ca Parintele Iustin Parvu a decis ca este momentul sa vorbeasca atat de deschis. Ca oameni obisnuiti ca noi discutam tot felul de teorii, gasim tot felul de documentare si uneori ne place sa ne cutremuram in fata unor perspective infricosatoare, e un lucru firesc si nicidecum nou. Aproape fiecare epoca s-a crezut, la un moment dat, ultima. Insa cand Parintele Iustin, un om plin de Duhul Sfant, scrie „Nu lua pasaportul”, proximitatea timpurilor de pe urma mi se pare cu adevarat infricosatoare. Vorbim pe forum, dar peste o luna eu plec din tara voi refuza noul tip de pasaport? Pot sa il refuz? Ma tem ca nu… Pot doar sa imi pun nadejdea in Domnul si sa il rog sa treaca aceasta ispita de la mine. Mi se pare prea mare clivajul intre spusele Parintelui Iustin si viata mea de zi cu zi ca sa-mi inchipui ca voi putea face singura saltul. Asadar tot ce ne ramane, mi se pare, e rugaciunea, rugaciunea puternica, as indrazni sa spun panicata. Asa cum era rugaciunea lui Ioan Ianolide inainte de a intra in focurile reeducarii de la Pitesti, cand posibilitatea mortii i se parea de-a dreptul izbavitoare.

 34. radu spune:

  Sa-mi iertati indraznela de a scrie citeva cuvinte. Cred ca trebuie precizat ca periculozitatea acestor cip-uri consta in faptul ca ele la o comanda pot genera semnale de joasa frecventa, care vor schimba modul de gindire si comportamentul persoanei respective, dupa cum va dori „stapinirea”. Persoana respectiva va fi incapabila sa mai discearna intre bine si rau, practic va fi „teleghidata”. Se pot gasi destule informatii referitor la aceste fenomene si la modul cum lucreaza aceste cip-uri. Internetul este mare, are latura sa negativa, dar gasim si informatii utile. Depinde de discernamintul nostru cum il folosim.
  Inainte sa aruncam cu „pietre” in parintele Iustin Parvu sa ne aducem aminte citeva cuvinte din rugaciunea Sfintului Efrem Siru „da-mi Doamne puerea sa-mi vad propriile pacate, iar pe ale aproapelui meu nu”.
  Dumnezeu sa ne intelepteasca

 35. saccsiv spune:

  Se cuvine cu aceasta ocazie a reaminti utilitatea vizionarii documentarului “ Ingerul digital “ .

  Am facut o ampla analiza a sa pentru a putea fi inteles mai bine si pentru a observa si cei ce nu percep nimic rau in aceste microcipuri cum de fapt se leaga lucrurile. In afara de conceptul microcip=666, este vorba de o componenta dintr-un sinistru SISTEM creat de ELITE cu un singur scop …

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/15/%e2%80%9e-ingerul-digital-%e2%80%9e-digital-angel-documentar-ortodox-subtitrat-in-limba-romana-si-o-ampla-analiza-a-sa/

 36. Miruna spune:

  De curand am schimbat permisul si am pe cel nou, cred ca pe acesta e cipul…

  Ce am facut? Daca m-am lepadat ,din necunoastere, de credinta ce sanse mai am?
  Ce pot face acum?
  Speriata,
  Miruna

 37. iolanda-mariana spune:

  M-AM INFRICOSAT DE CEEA CE TOCMAI AM CITIT……TREBUIE NEAPARAT SA PURTAM O DISCUTIE CU DUHOVNICII NOSTRI…..SI SA CAUTAM CALEA CEA MAI BUNA CATRE MANTUIREA NOASTRA…….DOAMNE AJUTA

 38. PAISIEE spune:

  pr SAVATIE blagosloviti…intru si eu in dialog cu cei ce au comentat dupa masura credintei fiecaruia in parte..sa luam aminte ca si pe vremea vanzari a MANTUITORULUI ..ana si caiafa oare nu citeau vechiul testament?? nu stiau ei ca se va vinde HRISTOS cu 30 arginti..si dc nu l au vandut cu 29 ori 31 arginti???si tocmai minunea sa produs ,ca au facut intocmai dupa cele prorocite ..deci o implinire a prorociei sa facut asa si acuma trebuie sa se implineasca niste prorocii din vremea noastra precum e scris in apocalipsa..sunt atatea carti scrise de sfinti care au avut vedenii despre sf lumii si de starea de apostazie (amorteala )la uni ierarhi cat si crestini (cei alesi )din vremurile din urma…deci sa intelegem ca traim prorociile si le implinim ca vrem ori de nu vrem…iar BISERICA se pastreaza acolo unde este ADEVARUL..adica respectarea canoanelor si nu ignorarea lor precum ca sunt demodate..pr IUSTIN stie necazul cel mare ce vine peste noi din cauza ca a gustat si trait din necazurile cele mici ale comunistilor..deci sa urmam CALEA ADEVARULUI..prin marturisire si nu tacere…si A TACEA e un pacat..iertati-ma…

 39. Alexandru spune:

  Va trebui sa facem ceva. Nu ne putem lasa condusi cu atata orbire spre haos. M-a speriat faptul ca Parintele Iustin a facut apel catre poporul roman. Sa speram ca totusi n-a facut-o in zadar. Sa speram ca romanii se vor destepta in cele din urma, macar in ultimul ceas!

 40. emilian spune:

  Părinte Savatie, Domnul cu noi! (Sunt tot eu, cel ce adoarmeam pe la conferinţele sfinţiei tale.) Eu am tot avut o oarecare antipatie pentru părintele Iustin. Nu ştiu exact de unde a pornit. Poate ca am fost prea pornit cu prejudecătile după ce am făcut o scurtă şi neprevăzută vizită la Petru Vodă acu’ patru ani, sau că auzisem de o persoană călugărită … tot de părintele (nimic sigur, am auzit zvonindu-se …). Nu ştiu. Cert e ca nu l-am avut la inimă ca pe alţii şi nici acum nu pot zice că îl am, dar începi sa mă pui pe gânduri în privinţa sfinţiei sale. Oricum, îi şade bine lângă părintele Moldovei, Teofan (iertare pentru eventuala inversiune)!
  Domnul cu noi! (insist, da-mi totuşi ŞI mie adresa ta de e-mail, mulţumesc)

 41. Eugen Ionesco spune:

  Sunt convins ca autorul textelor pe baza carora va argumentati retorica se gandeau la sisteme informatice, electronice si la modele de digitizare a informatiilor.

  Oamenii cred ce vor ei sa creada.

  Apocalypse (Greek: Ἀποκάλυψις Apokálypsis; “lifting of the veil”) is a term applied to the disclosure to certain privileged persons of something hidden from the majority of humankind. Today the term is often used to refer to the end of the world, which may be a shortening of the phrase apokalupsis eschaton which literally means “revelation at the end of the æon, or age”.

 42. savatie spune:

  Si eu am avut o nelamurire de vreo doi ani fata de parintele Iustin, dar mi-am biruit prostia si, ridicindu-ma, m-am dus si am cunoscut omul si duhovnicul. Parintele Iustin face parte din oamenii lui Dumnezeu, capabili sa calauzeasca suflete si sa sadeasca in inimi lumina Evangheliei.

 43. A inceput sa se cante deja aria calomniei mediatice impotriva parintelui Justin, impreuna cu cea a dezinformarii si a manipularii grosolane. Cei dintai autori: Patriarhia Roamana, prin pr. Stoica, Radu Preda si jalnicul personaj autoporeclit KSL Catalin, un meschin lingau „cu misie” mai veche pe forumuri de a starni confuzie si deruta in spatiul virtual ortodox si bun amic si tovaras de sluganicie si de megalomanie cu „preotul doctorand webmaster” Piciorus:

  http://www.cotidianul.ro/staretul_unei_manastiri_din_neamt_spune_ca_diavolul_s_a_ascuns_in_pasaport-70190.html
  http://www.lacasuriortodoxe.over-blog.com/article-26801821.html

 44. Ionut spune:

  Salutare!

  Nu inteleg de ce atata tulburare din pricina spuselor pr Iustin. Stau scrise in Scriptura chestiile pe care le spune de 1900 de ani si nimeni nu se inspaimanteaza. De ce la parintele Iustin reactionam iar cand citim Apocalipsa nu. Mai mult decat atat, de ce nu ne punem intrebarea lipsei de exegeze patristice la cartea Apocalipsei, lipsa ei din cartile de cult, acceptarea tarzie de catre Biserica, neoriginalitatea ei etc.? Sarim in sus ca gainile speriate de uliu.
  Daca vine sfarsitul, vine. Sa asteptam cu nadejde. Te pomenesti ca trbuie sa ne luam hainute albe acum si sa asteptam. Asemenea isterii a trebuit sa combata si Sf. Ap. Pavel. Cititi tesalonicenii. Nimic din tulburarea apocaliptica la apostolul neamurilor. Sau daca chiar vrem sa ne inspaimantam, sa citim literatura apocaliptica iudaica sa vedem ce suna a apocalipsa noastra.

  Pace!!!

 45. […] de pe blogul Pr. Savatie Baştovoi, comentariile postate pe Război întru cuvânt sau pe blogul Pr. Savatie la “Apelul Părintelui Iustin”… Tag-uri incluse:adevar, biometric, biserica, […]

 46. sm spune:

  Ladislau Boloni, fost fotbalist, antrenor: „Poporul roman nu este curajos si ii lipseste ambitia, pentru ca e invatat sa se multumeasca cu putin. Sufera in tacere, fara a se revolta.”

 47. saccsiv spune:

  Remarcabil si imbucurator este sectiunea comentarii ( cel putin pana la ora la care postez ). La Cotidianul modalitatea de a putea comenta este greoaie si cere o detaliata fisa de inscriere, deci putem presupune ca nick-uri diferite inseamna persoane diferite. Daca la Cotidianul, care dupa vizita lui Kissinger a devenit varf de lance al anti-crestinismului din mass-media romaneasca de mare tiraj ( si stiu ce spun, caci acolo mi-am inceput “lupta virtuala” ) posteaza atatia credinciosi, este inca un semn ca trebuie sa continuam, cu atat mai mult cu cat Patriarhia din acest moment s-a rupt pe fata de adevaratii ortodocsi. Mai sunt multi la care trebuie sa ajunga cuvintele marilor duhovnici, deci repet, sa continuam cu si mai mare sarg, caci si plata va fi pe masura stradaniei noastre.

  Doamne ajuta !

 48. […] de vânzători. Iată ce declară purtătorul de cuvânt al patriarhiei, cu privire la scrisoarea Părintelui Iustin Pârvu : Viziunea apocaliptică a stareţului Mănăstirii Petru Vodă pare să nu fie împărtăşită […]

 49. CREDINTA NOASTRA. spune:

  CREDINTA ESTE MAI TARE DECAT ORICE INCERCARE.NU DEZNADAJDUITI.DOMNUL NE LASA SA VADA DACA REZISTAM ORICAREI INCERCARI.RUGACIUNEA INIMII TOT TIMPUL TREBUIE SPUSA.NECAZURILE VIN DIN PACATELE OAMENILOR .;Dumnezeu nu uita pe oameni cum uita oamenii de Dumnezeu” (PR.Arseni boca0

 50. RUGACIUNEA spune:

  DOAMNE AJUTA POPORULUI ROMAN , CARE A FOST CRESTINAT DE SF.APOSTOL ANDREI,SA NU FIE PIERDUT DE IUBIREA LUI DUMNEZEU DIN CAUZA PACATELOR NOASTRE !

 51. […] a comment » 0. În urma apelului Părintelui Iustin Pârvu (poate fi găsit aici) destulă lumea s-a scandalizat. Pe de-o parte e de înţeles, în preajma noului mileniu se […]

 52. cosmin spune:

  Parinte Savatie, am o intrebare: cuvantul postat e chiar al parintelui Iustin? Sunt veridice sursele? E sigur ca a ajuns de la el ? Daca da, e sigur in forma initiala?

 53. S.F.VASILE CEL MARE spune:

  ” Distrugerile oraselor, cutremurele, inundatiile, zdrobirea armatelor, naufragiile si pieirea a nenumarate vieti omenesti, pricinuite de pamant, de mare, de vazduh, de foc sau de oricare alta cauza, se intampla spre inteleptirea supravietuitorilor, ca Dumnezeu intelepteste prin plagi obstesti rautatea oamenilor. „

 54. cita de cuv.PaisieAghioratul spune:

  Despre omul modern
  Multa demonizare exista astazi in lume. Diavolul secera, deoarece oamenii contemporani i-au dat multe drepturi si primesc infricosatoare inrauriri diavolesti. Spunea cineva foarte bine: „Oarecand diavolul se ocupa de oameni; acum nu se mai ocupa ! I-a pus pe drumul lui si le spune: „Calatorie buna !” – si oamenii calatoresc”. Este cumplit! – Cuv. Paisie Aghioratul – Cu durere si dragoste pentru omul contemporan

 55. savatie spune:

  Am mai răspuns la această întrebare. Cuvîntul este real şi este al părintelui Iustin.

 56. sfaturi nunta spune:

  in ziarul lumina ce scrie?

 57. cineva spune:

  C red ca preasfintitele fete bisericesti ar trebui sa iasa din Biserici si sa coboare in mijlocul oamenilor sa poarte cuvantul lui Dumnezeu.In Romania sunt milioane de crestini care habar nu au ce inseamna acela un cip.Cum se pot razvrati impotriva unui lucru despre care nu stiu nimic?Nu stiu daca le face bine sau rau?Sfantul Parinte ar trebui sa circule mai mult in lume sa vada cate nenorociri fac romanii peste tot in lume si poate ar intelege ca aceste cipuri sunt un rau necesar(poate).sigur nu e solutia cea mai buna dar suntem noi cei care i-am determinat sa ia aceste masuri.cei care cred in Mantuire si aleg calea cea dreapta vor fi mantuiti cu cip sau fara.Eu ma aflu in afara tarii de multi ani si nu am vazut nici un efort al Bisericii Ortodoxe de a purta cuvantul lui Dumnezeu printre romani.Nu avem o Biserica Ortodoxa la care sa mergem,un loc in care sa ne rugam,un duhovnic care sa ne asculte.Sunt milioane de romani plecati din tara care au pierdut notiunea de Biserica si de credinta.Pentru ei ce se poate face?Ei traiesc aici si-si intretin familiile.Pot refuza ei cipurile scumpului nostru Guvern?Daca da cum se vor mai intoarce aici sa munceasca si sa-si intretina familiile?Sunt mii de oameni disperati care se gandesc la cum sa-si creasca copii nu la nenorocitele acelea de cipuri.E atata disperare printre ei ca si-ar vinde sufletele Diavolului cu buna stiinta doar ca sa-si poata creste copii.asadar pentru romanii de afara ce puteti face parinte?

 58. Ionut spune:

  Si daca parintele Iustin se inseala? nu ne-am facut noi neascultatori Scripturii care zice ca nu stim ceasul nici vremea?

 59. […] Apelul Parintelui Iustin Parvu catre toti iubitorii de Hristos […]

 60. Ionut spune:

  Pt Saccsiv:

  Nu mai proliferati aberatii de genul Patriarhia s-a rupt pe fata de adevaratii ortodocsi. Cine sunt ei? Vedeti ca mentalitatea asta sectara si dornica/cautatoare/inventatoare de martiriu si ereticofoba a scindat si biserica greciei, si pe cea bulgara, si pe cea ruseasca, si in ucraina etc. suntem printre putinele biserici nerupte in interior si nu pretuim acest mare dar de la Dumnezeu. Solutia nu e sa ne autodeclaram curati/catari si restul s-al satanizam prin caderi, erezii, neduhovnicie. Stii fratia ta sigur ca esti adevarat ortodox iar cei care aleg sa faca ascultare de Patriarhie nu sunt?

  Atentie la cuvinte. Acuzatia e grava si schismatica. Sa ne fereasca Dumnezeu de asa ceva. Nu e nimic mai dureros decat o ruptura intre frati.

  Pace!!!

 61. Antonie spune:

  Binecuvantati Parinte.

  Cum se pot trimite niste intrebari personale catre sfintia voastra si catre Pr. Iustin?

  Doamne ajuta.

 62. Ionut C. pentru Cineva spune:

  Iubite domn Cineva ,ceea ce spui dumneata este destul de gresit,problema e ca marea majoritate a celor care au plecat nu prea vor sa intre intr-o Biserica sa intalneasca un preot …fie el preotul cat de nevrednic ar fi ajuns prin parohii prin strainatate tot o sa te poata indruma pe Calea Cea Dreapta …trebuie numai putin efort …prima conditie e sa intri in biserica si cauti mantuirea nu alceva acolo..atata tot.Si eu traiesc in strainatate si aici am intalnit mai multi oameni credinciosi ca si acasa …din cauza ca aicea intru in biserica mai des…si preoti si monahi plin de har care presara numai credinta in jur…problema generala este ca nici pe romanul ortodox de azi (vorbesc iar de majoritare) nu isi pune problema mantuirii prea serios,nu se intereseaza de suflet ,da drumul la tv in loc sa caute carte duhovniceasca sa invete mai multe despre credinta lui ,generatia bunicilor nostrii fie ei si de la tara cunosteau mult mai multe despre credinta lor ortodoxa ca sa nu mai zic de traire. Asa ca din punctul meu de vedere fiecare este responsabil de sufletul lui si trebuie sa caute sa si-l mantuiasca si daca vei cauta Dummezeu iti va scoate in cale si „Fetele Bisericesti” vrednice de cuviosia dummeavoastra. Domnul nostru Iisus Hristos a zis : „Cauta si vei gasi,bate si ti se va deschide” asa ca ai incredere in El ca nu a vorbit minciuni.
  Doamne ajuta!

 63. cosmin spune:

  De acord cu Ionut in ultima postare. Scindarea a fost un dezastru pt biserica bulgara, s-au facut de rasul tuturor, mai ales al dusmanilor Bisericii.

  Invitatiile la dezbinare intre noi, la autoizolare de cei care nu sunt de acord cu noi n-au cum sa duca la bine. Avantul asta irational, la „cald”, e pe placul vrajmasului.

  Trebuie sa ne pastram calmul si sa ramanem uniti

 64. savatie spune:

  Uniţi în ce, Cosmin?

 65. crip71 spune:

  Parinte Savatie , ma iertati de indrazneala , insa nu credeti ca e putin prea devreme sa se vorbesca de mucenicie atata timp cat nu ni se cere sa ne punem pecetea pe mana sau frunte? Mie frica sa nu se faca prea mare tamtam cu buletinele si pasapoartele , lumea sa se sperie , ca apoi sa vada ca nu e mare lucru si sperietura a fost degeaba. Iar cand va veni vremea sa ne ceara sa ne bagam cipurile in propriul corp multi vor zice ca degeaba se strofoaca calugarii astia sa ne sperie ca asa a fost si cu buletinele si o vor face fara nici o indoiala. Eu inteleg ca aceste cipuri bagate in carduri , buletine, pasapoarte, in urechile animalelor, etc. ,sunt pentru a ne obisnui cu ideea, pentru a face mai usor trecerea la pecetea antihristului (nu sunt bune nici acestea si nici necesare dupa cum ni se tot explica), dar sa nu strigam: uite lupul! daca inca nu a aparut, ca sa nu patim ca bietul Petrica. Parintele Iustin duce o lupta pe care eu o admir , ptr ca sunt putini oameni ai lui Dumnezeu (preoti, episcopi) care au curajul sa spuna deshis ce se intimpla cu adevarat in tara noastra. Sa-i dea Bunul Dumnezeu putere sa-si duca lupta pana la capat cu biruinta. Vremurile sunt tulburi si e posibil ca in jur de zece ani sa apara obligativitatea sa ne punem pecetea blestemata( am vazut pe Discovery ca intr-o intreprindere din America patronul ia obligat pe angajatii lui sa-si puna cipuri in mana pentru a putea intra in fabrica). Deci timpurile sunt aproape, orice om care il cauta sincer pe Hristos isi da seama. Numai sa nu ne speriem prea tare cu pasapoartele iar cand o fi vremea antihristului sa devenim mai relaxati ( ca de obicei asa se intampla).Iar ptr domnul Ionut de mai sus : daca sunt eretici s-au rupt singuri de Biserica( de trupul lui Hristos) chiar daca activeaza in ea, iar scindarea care a avut loc in celelalte Biserici nu a fost de cat un formalism( o punere in fapte) ptr a se adeveri gandurile oamenilor . Daca vei citi Sf. Evanghelie vei vedea ca la Bunul Dumnezeu este importanta CALITATEA si nu cantitatea. Ecumenistii de la patriarhie (si de unde or mai fi ei) se lupta sa aduca unitatea intre crestini cu orice pret , invatandu-ne ca importanta este numai dragostea. Asa este , insa sa-mi spuna si mie cineva cum poti iubi cand traiesti in minciuna? Cine se va casatori din dragoste cu o persoana care il va minti? Cu atat mai mult cand este vorba de dragostea fata de Dumnezeu ( Cel ce s-a numit pe Sine ADEVARUL) , trebuie sa stam in adevar daca vrem sa-L iubim pe El si creatia Lui. Asadar, daca crestinii nostri nu mai sufera invatatura cea buna si dreapta, mai bine este sa se rupa si Biserica noastra decat sa se aduca vreo stirbire ADEVARULUI ( si spun asta cu durere in suflet , nu cu indiferenta).Pentruca numai Adevarul mantuieste.

 66. Ion spune:

  @Cosmin
  sper ca nu te referi la unire prin „sfanta ascultare”. Ascultarea se face pana la erezie. Iar SINOUL BOR s-a facut partas la multe erezii, ca avem motive sa credem ca nu mai reprezinta Biserica lui Hristos. Prin erezie aparea lepadarea de Hristos si hula impotriva Duhului Sfant, deci SALUT cu ei. Daca ar fi fost doar pacatele lor personale, ca oricarui om ce se pocaieste, Prea Milostivul Dumnezeu i-ar fi iertat.
  Nu se poate vorbi de doua Biserici aici : cea a ierarhilor si cea a binecredinciosilor din tara, manastiri. A mai ramas doar UNA.
  Restul il deduceti singuri…

 67. Ionut spune:

  pt Crip 71

  Cand gogomaniile debitate de hiperortodocsii contemporani vor duce la schisma, vei vedea atunci frate Crip ce inseamna ruptura. Nu am afirmat nicdecum ca trebue sa facem rabat de la calitate, nici nu tin mortis de majoritatea statistica a ortodocsilor insa studiind am vazut cum talibani crestini au distrus neamuri in numele unui Hristos dupa mintea lor. Iarasi, nu m-am referit nicidecum la ecumenisti, de unde ai scos-o tu din textul meu. Eu vreau sa spun un singur lucru> nepasarea fata de o eventuala schisma in Biserica vine din nepasarea fata de ruptura mai mare din sanul crestinismului si e semn de nesimtire duhovniceasca. Daca ruptura nu doare atunci noi nu iubim pe Dumnezeu. Staaaaai! Nu sari deja cu gandul la sloganuri anti ecumenice: nu vrem unire de dragul iubirii interconfesionale…ce legatura e intre intuneric si lumina?… n-am spus asta. Calm!!! Nu sustin decat unirea in adevarul cel mai curat al credintei. Dar daca nu lupt pentru asta, daca nu-mi pasa de intunecarea in care zace aproapele meu, eu nu iubesc. Si nu-mi amintesc ca Mantuitorul si-ar fi lim itat iubirea numai la confratii evrei/ortodocsi ai zilelor lui. Dimpotriva.
  CZ: M-am referit la unitatea din sanul Bisericii NOASTRE. Polemicile de 2 lei din mediul nostru ti-au supraascutit simtul de ereziolog. Iarta-ma.

  Pace!!!

 68. Ionut spune:

  Pt Ion

  Mult curaj iti mai trebuie mai frate Ioane sa faci afirmatii ca ale tale. Ia zi-ne tu mai frate de ce erezii s-a facut partas sinodu’? Avem motive sa credem ca nu mai reprezinta Biserica lui Hristos? Pai afirmatia ta comparativ cu cea a pr Iustin de la care plecaram e de 20 de ori mai grava si mai apocaliptica. De pasapoarte mai scapam dar fara episcopi nu ne mantuim mai frate Ioane! Poate ai citit si tu printre textele antiecumenice parcurse ca unde nu e episcop nu e Biserica. Asa zise si un alt John mai sus citand un adevarat PARINTE al Bisericii si fu taxat de awa Savatie drept omu lor.
  Auzi tupeu duhovnicesc. Acuzi Sinodul de hula impotriva Duhului si de lepadare de XC. Mai Ioane tu te auzi/citesti?
  Fraza de incheiere e atat de eretica retrograda si schismatica incat nici nu o pot analiza.
  Tu si cei care sustin aberatii de acest gen sunteti produsul adevaratei pan erezii contemporane care nu e ecumenismul ci anti clericalismul, ca sa-l citez iar pe mustratul de cateva randuri mai sus domn John.
  Iarta-mi aciditatea mai frate, da nu mai pot.

  Pace!!!

 69. Vasilica spune:

  Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mîrşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfînt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mîntuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfînta Ta Biserică!
  Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.
  (alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la Optina)
  M-am bucurat citind aceasta rugaciune si m-am gandit sa o trimit aici pe blogul pr.Savatie poate se mai folosesc si altii de ea.

 70. savatie spune:

  Anticlericalismul este, intr-adevar, o erezie. Insa nu vad cum un preot, adica un cleric, asa cum este Parintele Iustin si multi din cei care il sustin, pot fi anticlericalisti? Sau dumneata intelegi ca numai episcopii reprezinta clerul? Dar si dintre acestia sint multi cei care au criticat ierarhia. In aceasta acceptiune, primul „anticlericalist” este Hristos, care a zis ca vor veni multi pastori in piei de lupi. Un altul a fost Apostolul Pavel, un altul Apostolul Petru (vezi-le epistolele). Apoi Ioan Gura de Aur si un intreg sir de ierarhi de aur ai Bisericii.

  Linistiti-va, schismele din ultimele două secole nu au venit niciodata de jos in sus – aceasta este o proasta impresie fabricata de agentii de dezinformare. Despre diversiunile „bisericii vii”, organizate de Lenin pentru a-i stirni pe credinciosi impotriva Bisericii Oficiale, s-au scris tratate. Cum se poate spune ca un ierarh vegheaza la unitatea Bisericii, daca in 15 ani de episcopat el nu a facut macar o singura vizita celui mai cautat duhovnic din eparhia sa? Sau macar sa-l fi invitat la mitropolie sa-l cunoasca, asa batrin cum este. Aceasta, fratele meu, este o erezie, daca vrei.

 71. da spune:

  Ma iertati ca va intreb, tot ce vad aici pare neclar pentru unii neinformati ca mine si provoaca tulburare .Unde gasim explicatii si cum verificam ce e corect si de bunacredinta?

 72. savatie spune:

  Spuneti ce va tulbura si ce nu vi se pare clar, iar eu voi incerca sa va lamuresc, in masura in care ma pricep. Sau se va gasi cineva din vizitatorii acestui blog care sa va raspunda.

 73. un crestin ortodox spune:

  Am citit cu atentie tot ce a fost scris pe acest blog in ultimile zile si par a fi doua tabere-nimic mai inselator- va aflati toti pe aceeasi parte a baricadei dar sunteti loviti in mod diferit de cel ce se afla de cealalta parte adica de stapanul lumii acesteia.Fiecare lupta in felul lui asa cum ii ajuta Dumnezeucurajul poate fi mai mare sau mai mic smerenia si blandetea la fel casa nu mai vorbesc de rugaciune care poate fi facuta doar cu gura sau in inima cu lacrimi.Cred ca incercati sa gasiti adevaruri cand de fapt stiti cu toti unde este si cine este Adevarul.Iertare am sa inchei cu ceea ce spune Cuv. Siluan: Cei desavarsiti nu spun nimic de la ei insisi,ci numai ce le insufla Duhul Sfant.Miluiestene Doamne.

 74. Eli spune:

  Asa este…Vremurile se simt. Lumea este din ce in ce mai rea si cele scrise incep sa iasa la iveala

 75. Vasilica spune:

  pentru cineva :Infractiunile si actele de terorism sunt provocate intentionat ,tocmai pentru a induce ideea de a fi de acord cu implantarea cipurilor pentru a te feri de teroristi sau de raufacatori.Si vor fi tot mai multe acte de acest gen datorita faptului ca sunt create conditii(criza financiara provocata)multi oameni raman fara o sursa de castig si in disperare fac fel de fel de acte antisociale.

 76. nicanor spune:

  …deocamdata tehnic nu e mare lucru. amprenta poate sa ti-o ia si in alte circumstante.
  problematizarea insa e corecta: esti obligat sa te supui scanarii unei parti ce tine de intimitatea ta in numele … in numele a ce? in numele principiului securitatii care a luat locul principiului democratic in paradigma ce guverneaza lumea moderna (vezi Surveiller et punir (A supraveghea şi a pedepsi. Geneza închisorii), (1975) de Michel Foucault). politica moderna de securitate sociala, supravegheaza si controleaza pentru a preveni, a devenit prioritate pentru marile state, cap de afis in uk si usa. libertatea individului este supusa acestei prioritati si o data cu aceasta subordonare incepe amurgul societatilor moderne democratice, incepe un totalitarism (re)structurat, nu de principiul egalitatii ca in comunism, ci tocmai de cel al securitatii.
  revenind la momentul actual si la cipuri, pot sa va spun ca in romania anului 2009 pe la sfarsit, maxim 2010, majoritatea cardurilor vor fi cu cip. va spun cu certitudine deoarece sunt angrenat intr-un asemenea proectindiferent cum veti dori voi personal. urmatorul pas sau unul dintre urmatorii pasi va fi cardul cip contactless, adica cu o mica antenuta in armatura cardului prin care se poate conecta la deviceuri. de aici pana la scenariul de interconexiunii centralizate a identitatii tale electronice nu mai este loc de scenariu, este realitatea. este un pas, trebuie sa fim realisti, statul final care controleaza totul nu mai este o virtualitate.
  nu sunt alarmist, sper in mintea omului cea de pe urma. sper ca libertatea va prima in cele din urma. nu am semnat petitia inca pentru ca am o retinere fata de cum s-a facut demersul. pe de alta parte am tot respectul pentru parintele iustin, l-am cunoscut si este minunat. atitudinea sa transanta ma gandesc ca este bazata pe simtaminte dincolo de argumente.

 77. Ionut C. spune:

  Din pacate nici nu au inceput bine problemele pentru noi crestinii ortodocsi si cineva observa aici ca sunt doua tabere,eu simt ca de fapt cam fiecare isi doreste o tabara,nelinistea mea Parinte Savatie este ca daca tot vine sfarsitul si multi se pare ca i-l simtim, cum sa facem sa terminam cu opinii si orgolii personale si sa intram in tabara lui Hristos ?

 78. Ionut spune:

  Parintelui Savatie

  Cand ma refer la anticlericalism in contextul dat stiti bine ca vreau sa indic episcopatul. Si reiese destul de clar. Niznaiurile depreciative nu-si au locul pe un blog al dvs.

  Dar presupunand ca ma insel cand tot trancan sa tinem de episcopi, sa nu rupem Biserica crezand intr-un duhovnic sau altul ca cutare episcop e in erezie (intre noi fie vorba daca e despre dreapta credinta majoritatea hiperortodocsilor monahi sunt la furat in materie de sfinti parinti pe care ii citeaza in loc sa-i citeasca) ba-i mason, ba curvar, ba nu stiu ce, ce trebuie sa facem parinte Savatie?

  Tot loviti in Patriarh ca n-a facut si n-a dres, nu reactionati la afirmatii grave ca a lui Ion, ce ne sfatuiti dvs? Daca maine episcopii nu spun nimic cand o fi cu cip-urile, ba unii dintre ei o sa-si si puna, ce facem noi? Cum marturisiti?

  Ne dam cu rusii? Sau cu ucrainienii? Vad ca cunoasteti metode leniniste, cum ne sfatuiti?

  S-au dus in iad chiar toti episcopii de nu mai merita aparati nici unul?
  Nu se mantuieste patriarhul ca nu l-a vizitat pe p. Iustin?

  Dati-ne cuvant noua celor nelamuriti. Sa nu mai facem ascultare de episcopi??? Doar de duhovnici?? Eu depind canonic de patriarh. Ma duc in iad? Sunt eretic?

  De ce incercati sa dati impresia ca gogomaniile afirmate de Ion despre sinod nu sunt o amenintare argumentand cu surse leniniste?

  De care episcop depindeti dvs? Sau sunteti independent?
  Noi nu putem fi! De altfel cred sincer ca aveti o relatie buna cu ep dvs.

  Dar daca tot sunteti acid cu aparatorii episcopilor spuneti-ne va rog pozitia dvs. Cand trebuie sa inceteze ascultarea fata de chiriarh? Iar daca raspunsul e erezia detaliati si dati exemple. Cand un episcop devine eretic???

  Pace???

 79. Ion spune:

  @Ionut
  Iti raspunde Marele Antonie sarbatorit astazi :
  “Când credinţa dreptslăvitoare este în primejdie, întâietate duhovnicească are apărarea ei, lupta, susţinerea tuturor celor ce se războiesc, dorinţa de a vărsa sângele şi chiar de-a muri pentru ea; toate celelalte îndatoriri duhovniceşti trec pe planul al doilea. Toţi cei ce fac sau sfătuiesc altcumva caută să-şi îndreptăţească laşitatea şi lipsa de voinţă, făcându-se dascăli şi învăţători ai nelucrării şi făţărniciei“.

 80. savatie spune:

  Frate Ionut, iti intele si iti sustin temrea. Episcopul ramine in fruntea adunarii si in mijlocul bisericii. Ii datoram toata cinstea si dragostea si nu am sustinut niciodata altceva.

  Atunci cind sint criticate anumite gesturi publice ale unui ierarh, mai ales ale intiistatatorului unei Biserici, nu trebuie intelese ca o lupta impotriva acelui sau, Doamne fereste, ca un indemn de a iesi din ascultare. Din ascultare canonica, in sensul de comuniune liturgica. Trebuie sa facem diferenta intre a nu asculta o porunca nepotrivita si intre a iesi din ascultare in sens de rupere a comuniunii liturgice.

  Asadar, atita cit criticile sint intemeiate si exprimate de un grup, ele trebuie judecate in Sinod. Asa este rinduiala canonica a Bisericii Ortodoxe. Doar in acest fel a inteles Biserica Soborniceasca sa curme tulburarile: ascultindu-i in judecata bisericeasca pe cei ce aduc pira si pe cel invinuit, fie ca este simplu credincios sau patriarh. Or, astazi se pare ca singura cale de „rezolvare” a unei revolte, este aceea de a o innabusi, declarindu-i pe cei care o exprima „schismatici”.

  Stiu sigur ca Parintele Iustin nu este impotriva ierarhiei. Aceasta impresie a fost impusa de vladica Daniel, in timpul aflarii sale pe scaunul Moldovei. Nu este o acuza, este o constatare. Odata cu schimbarea ierarhului, s-au schimbat si relatiile dintre manastirea Petru Voda si mitropolie. Noul mitropolit al locului, Teofan, a slujit in biserica de la Petru Voda avindu-l alaturi pe Parintele Iustin. La praznicul Cuvioasei, vazind masina in care se afla Parintele Iustin, mitropolitul nu s-a sinchisit sa vina singur sa-i ofere imbratisarea sa arhiereasca cinstitului duhovnic, vrednic de tot respectul nu doar de la oamenii de rind, ci si de la ierarhi, care i-ar putea fi copii ca virsta, iar unii ii sint copii duhovniceste, spovedindu-se la el. Au fost si alti ierarhi la Petru Voda, oficial si, mai ales, neoficial, din tara si din strainatate.

  Prin urmare, problema nu e in Parintele Iustin, care se lupta sa-i tina in friu pe toti acei „hiper-ortodocsi”, calauzindu-le rivna fireasca si necesara spre o albie canonica. Pun marturie pentru aceste afirmatii in sprijinul Parintelui Iustin.

  Asadar, sa fim cu inima si mintea limpede si sa stim a deosebi lucrurile si cuvintele, lepadind generalizarile si stigmatizarile fabricate de securitatile din lume. Noi avem dreptar mersul Bisericii prin istorie si stim ca nu a fost nici o vreme fara polemica, pentru ca disparitia polemiicii inseamna stingerea vietii launtrice. Nu pot fi toti ierarhii la fel, dupa cum nici toti oamenii nu sint la fel. Si e firesc ca unii sa fie iubiti mai mult decit altii, iar cei mai putin iubiti sa se intimple a fi si invidiosi pe cei iubiti. A fost un cain si a fost un Abel si Dumnezeu se uita diferit la fiecare, pentru ca inima lor era diferita. In ce priveste lucrurile din afara, sintem, intr-adevar, datori sa pastram rinduiala. Dar nici o rinduiala nu spune ca a te ridica impotriva raului este o neorinduiala.

  Pace?

 81. un crestin ortodox spune:

  Parintelui Savatie

  „Revolte?”.”Schismatici?” Am sa va citez din – A iubi inseamna a ierta:”Cine sunt vrajmasii nostri?””Vrajmasii nostri sunt cei pe care noi insine ni-i facem.”Exista o revolta ?Pe plan spiritual sau administrativ?Cine au fost declarati „schismatici”?

 82. Sorin spune:

  razboiintrucuvant: jalnicul personaj autoporeclit KSL Catalin, un meschin lingau “cu misie” mai veche pe forumuri de a starni confuzie si deruta in spatiul virtual ortodox si bun amic si tovaras de sluganicie si de megalomanie cu “preotul doctorand webmaster” Piciorus

  Deci dacă sunt cu păr Iustin atunci sunt cu astfel de oameni? Întâmplător acest „lingău” îl am în lista de mess şi e un om f de treabă. E drept poate nu e atât de diabolic ca să aibă oameni atât de întărâtaţi asupra lui dar norocul nostru că Dumnezeu judecă şi nu aceşti oameni.

 83. Sorin spune:

  un crestin ortodox: “Revolte?”.”Schismatici?” Am sa va citez din – A iubi inseamna a ierta:”Cine sunt vrajmasii nostri?””Vrajmasii nostri sunt cei pe care noi insine ni-i facem.

  Apropo de asta, citeam undeva o ştire despre păr Iustin care mi-a plăcut f mult. Era vorba de faptul că atunci când a împlinit 89 de ani ( sau 90 de ani? nu ştiu câţi ani are păr Iustin dar oricum a fost la ultima zi de naştere a sfinţiei sale ) a plecat la patriarhul Daniel şi a cerut o audienţă. Patriarhul Daniel spunea că îl va ridica la rangul de arhimandrit ceea ce a şi făcut. Bineînţeles că s-au trezit şi cei care au văzut în acea audienţă ceva ascuns dar din punctul meu de vedere păr Iustin a dat un exemplu tuturor care s-au grăbit să arunce cu pietre în acest om. A fost un lucru ziditor mai ales că se ştie că nu e în relaţii f bune cu patriarhul.

 84. cineva spune:

  Draga domnule Ionut se pare ca nu ai inteles mai nimic din cele scrise de mine.AICI NU EXISTA BISERICI PT NOI .Unde sa batem casa ni se deschida daca nu exista nimic?Ceea ce avem este doar credinta din sufletul nostru si rugaciunile care le facem in fata unei icoane aduse de acasa.Unde sunt aceste fete bisericesti de care vorbesti?! Separe ca traiesti intr-o alta strainatate nu cea reala.Sa fim uniti in ce?Poate doar in suferinta?Se cauta cu disperare un motiv de revolta.Dar nu vaganditi ca oamenii nu mai cred in nimic?!Prea multe minciuni sa mai creada in ceva?Si daca s-au revoltat in urma cu 20 de ani?Unde e libertatea pentru care au murit mii de copii nevinovati?Pana una alta traim in lumea reala creata de Dumnezeu.Ce sa facem? sa luam toti calea manastirilor?Reveniti fratilor cu picioarele pe pamant:SUNTEM NEVOITI SA TRAIM IN LUMEA ASTA.AVETI VREO IDEE CUM SE POATE FACE MAI BUNA?AVEM NEVOIE DE SOLUTII NU DE DEZBATERI PE INTERNET!

 85. Pr. Vasile spune:

  John, se vede ca nu-l cunosti pe Parintele Iustin. Da a trimis ucenici in intreaga tara, dar toti sunt sub binecuvantarea episcopului locului. Parintele nu-i impotriva ierarhiei asa cum ti se pare, ci este in buna pace cu toti, din punct de vedere canonic. Asta nu inseamna ca toti trebuie sa-l placa. E treaba fiecaruie daca il place sau nu, daca in respecta sau nu. Insa nimeni nu are ce sa-i reproseze din punct de vedere canonic.

  Daca vreti sa-l cunoasteti pe parintele mergeti acolo la Petru Voda si ascultati-l. Sau cititi cartea „Parintele Iustin Parvu. Viata si invataturile unui marturisitor”. Daca nu o gasiti, o puteti comanda direct la editura la adresa gracelavin@yahoo.com.

  Legat de IPS Daniel afla ca a fost la sfintirea manastirii si a ramas placut surprins de ce a vazut acolo, motiv pentru care l-a numit ctitor de lacasuri sfinte si de suflete, asemenea marelui Stefan. Si tot IPS Daniel l-a propus pentru rangul de arhimandrit acum un an si l-a prezentat membrilor Permanentei Consiliului eparhial de la Iasi.

  Nu am auzit ca parintele sa comploteze cu IPS Bartolomeu impotriva IPS Daniel, actualul patriarh. Mi se par fabulatii gratuite. Parintele Iustin are o singura grija, aceea de a mangaia sufletele necajite su suferinde care asteapta zile intregi la usa sa.

  Pr. Vasile

 86. Ionut spune:

  Care Ionut domnule Cineva?

 87. VladR spune:

  Tocmai au dat la stirile protv despre avertismentul parintelui Iustin. Bineinteles ca au fost subtil dispretuitori si, desi se pare ca au trecut pe la parintele Iustin si l-au filmat, nu s-au invrednicit sa arate decat o singura afirmatie a parintelui: ”Si, nu am voie sa am si eu o parere?” Toata aceasta luare de pozitie a mass-media (Cotidianul, ProTV) arata ca nu le este indiferent autoritatilor ce sa intampla in tara. Incepe denigrarea.

 88. Ionut spune:

  Pt Awa Savatie>

  Aveti dreptate parinte intru totul. Acelasi lucru marturisesc si pt acelasi lucru lupt. Dar ce ati spus nu trbuia sa fie cerut sau provocat de mine ci trebuia raspuns farateui Ion care are impresia ca am ceva cu el si-mi da citate din Sf Antonie de parca eu vreau raul Bisericii.
  Criticile legate de ierarhie nu trebuie facute intr-un mod desantat/ agresiv. Lucrurile trebuiesc numite cu atentie si bine formulate ca de nu, ati vazut ce inteleg Ionii ca SALUT cu sinodu’. Tre sa facem clar ca daca salut cu sinodu salut si cu noi!

  Pace!!!

 89. VladR spune:

  Pentru toti cei care stiu limba engleza si sunt dornici sa afle cat mai multe amanunte de cipuri si pasapoartele biometrice si modul in care se doreste implementarea lor, va atasez urmatorul link: http://www.idcardandyou.co.uk/
  In UK lucrurile sunt mult mai avansate ca la noi.

 90. Marius spune:

  Doamne ajuta!

  Eu sunt programator de mai multi ani, deci lucrez in domeniul procesarii informatiei cu ajutorul calculatorului. Am citit discursul parintelui Iustin Parvu si mi se pare complet indreptatit si din punct de vedere tehnic. Si chiar faptul ca un mare duhovnic ca parintele Iustin Parvu a sustinut public un discurs atat de serios pe aceasta tema ar trebui sa ne dea mai mult de gandit.

  Fiind programator, as vrea sa detaliez putin din punct de vedere tehnic motivele pentru care introducerea cipurilor in pasapoarte nu este un lucru care trebuie trecut cu vederea. As vrea sa discut putin despre dezvoltarea tehnica rapida in epoca noastra si despre posibilele etape care pot urma acestui prim pas. De asemenea, vreau sa detaliez motivele pentru care este foarte important ca acest prim pas sa fie combatut.

  Din punct de vedere tehnic, stocarea informatiilor referitoare la o persoana s-ar fi putut face si prin inregistrarea ei intr-o baza de date (nu stiu daca modalitatea de a stoca intr-o baza de date toate informatiile legate de o persoana nu ar fi fost si ea o ingradire a libertatii persoanei, dar poate ar fi fost la un nivel acceptabil – nu argumentez prea mult aici, e doar o idee).

  Dar faptul ca s-a ales ca informatia sa fie stocata pe un cip inclus intr-un document de identitate (pasaportul) ofera o posibilitate majora ca pe viitor numarul informatiilor care vor fi stocate acolo sa creasca in mod semnificativ si sa ajunga treptat sa defineasca multimea caracteristicilor sociale ale unei persoane:
  CNP,
  nume persoana,
  nume parinti,
  nume pentru membrii familiei,
  istoric al bolilor avute de-a lungul timpului,
  conturi in banca,
  serviciu + istoric servicii de-a lungul timpului,
  vechime in munca,
  caracteristici profesionale,
  incidente penale,
  caracteristici de comportament,
  religie,
  etc

  In al doilea rand, cipurile din ziua de azi au posibilitatea sa fie interogate prin anumite unde electro-magnetice si sa raspunda (nu stiu prea exact, dar in mare este cam asa: un generator al unui camp electro-magnetic indreptat spre cip genereaza in cip un curent electric care activeaza un circuit al acestuia si ca raspuns cipul genereaza si el o radiatie electro-magnetica care ajunge inapoi si e receptionata de un receptor. Deci cipul nu trebuie sa aiba el insusi o sursa proprie de curent deoarece va fi alimentat si va raspunde in acest fel).
  Din acest punct de vedere, cipul poate deveni o modalitate de trimitere de informatii.

  Deci pana acum s-au inteles urmatoarele:
  – cipul poate stoca o serie de date(personale sau mai putin personale)
  – cipul poate trimite acesta informatie prin unde radio in modul descris mai sus

  Acum, urmatorii posibili pasi ar fi:
  – inregistrarea a cat mai multe informatii in cip(si in special a conturilor bancare)
  – disparitia banilor si folosirea exclusiva a conturilor bancare pentru plati:
  * se va considera ca e o pierdere de resurse sa se tot tipareasca atat de multa moneda
  * se vor elimina in acest fel evaziunile fiscale
  * se va putea urmari sursa veniturilor tuturor persoanelor si vor fi prinsi foarte usor hotii
  * va fi un control general al administratiei asupra tuturor fluxurilor de numerar si se vor colecta mai bine taxele
  * se vor face aplicatii complexe, rulate de super-calculatoare, care vor verifica toate posibilele furturi sau nereguli

  Dar se va putea intampla ca unei persoane sa i se fure actul de identitate. Si atunci alta persoana va putea(cu anumite tehnici) sa ii foloseasca resursele financiare sau de alta natura. Solutia va fi ca acest cip(care contine toate datele esentiale ale unui individ) sa fie implantat in corpul respectivei persoane. Din acel moment, datorita caracteristicii cipurilor de a raspunde la semnaluri electro-magnetice toate persoanele vor putea fi urmarite in permanenta. Si cum puterea de calcul evolueaza intr-un ritm alert, sunt ferm convins ca se vor putea face aplicatii la acel timp(si chiar cu puterea de calcul a super-calculatoarelor actuale) care sa urmareasca traseele zilnice ale tuturor oamenilor. Se va putea detecta automat cand un om merge la biserica, cat de des merge, cat sta acolo, etc.

  Legat de capacitatea de a influenta gandirea de catre aceste cipuri nu stiu inca nimic, dar este posibil ca cipurile sa poata in viitor, in conditiile in care ar fi introduse in corpului uman, sa genereze anumite impulsuri electrice care sa aduca anumite influente la nivel cognitiv.

  Legat de puterea de calcul, am citit recent un comentariu in care se spunea ca in curand(poate nu imediat, dar in anii urmatori) o sa se scoata procesoare care o sa aiba sute de nuclee, ceea ce inseamna o capacitate foarte mare de calcul paralel.

  Acum sa gandim logic: daca in lume ar trai numai oameni bine intentionati, toate acestea poate nu ar avea atat de mare importanta. Dar ce putere vor avea ele in mana unor oameni rau intentionati?

  Si mare atentie, toate tin de capacitatea de urmarire care incepe sa fie posibila la momentul cand cipurile sunt acceptate ca parte integranta a unui document de identitate.

  Care sunt problemele in a combate introducerea acestor cipuri?
  Principala problema este ca cei ce lucreaza in administratie si care au acceptat introducerea lor, privesc putin sceptic pe cei care le combat crezand ca sunt naivi sau putin exagerati. Din scenariul posibil descris mai sus, rezulta ca nu este exagerata intentia personala de a nu mi se limita libertatea. Personal nu am nevoie de aceste cipuri pe pasaport. Poate doar sistemele de securitate ale lumii au nevoie de ele pentru a ma identifica exact.

  Parerea mea este ca ar trebui angajat un avocat da catre o organizatie ortodoxa care sa descrie posibilele probleme si sa sustina in numele libertatii interzicerea introducerii cipurilor.

  In al doilea rand, ar trebui explicat mai mult credinciosilor , astfel ca, in mod simplu, fiecare sa constientizeze ca „ceva nu e bine”.

  Prin cele de mai sus am incercat sa aduc mai multa claritate intr-o problema dezbatuta de multi mai mult sentimental decat logic.

  Atat din punct de vedere sentimental, dar si logic, trebuie luata o pozitie!

 91. cineva spune:

  Bravo D-le Marius !In sfarsi cineva a inteles exact sensul discursului parintelui Iustin.

 92. Radu spune:

  Intr-adevar ar trebui sa luam cu toata seriozitatea avertismentul Pr. Arhim. IUSTIN intrucat sub aspectul ,,protectiei,, cipul ascunde cel mai draconic scop si anume acela de a elimina ,,discret,, tot ce nu le e pe plac si pe cei ce consuma mai mult decat produc(criteriul economic)bolnavi,tarati,retardati,pensionari,elementele declasate si nu mai stiu ce alte criterii celor . care vor sa ne inregimenteze in supunere desavarsita lor(satanei)!Sub aspect crestin se vrea o parasire totala a lui DUMNEZEU prin toate mijloacele si sa fim materie prima pentru cazan! depinde numai de noi ce drum alegem si asa cum spunea si un alt Parinte ca: de acum scapa cine poate!!! trebuie intradevar multa credinta si rugaciune.Este o crasa lasitate sa ai ca principiu director : capul plecat sabia nu il taie. cununile le iau NUMAI cei viteji. Asa sa ne ajute DUMNEZEU!

 93. Ina spune:

  Marius, spuneai ca nu stii nimic inca daca aceste cipuri pot influenta gandirea. Am citit mai multe materiale despre experientele care s-au facut pe oameni care prezentau anumite handicapuri sau boli grave. Astfel unei femei paralizate i s-a introdus in coloana un cip prin care s-au transmis impulsuri spre creier. Dupa acest experiment, femeia a putut sa stea pe picioarele ei. Nu s-a facut complet sanatoasa, dar experimentul a aratat ca cip-ul poate lucra in organismul uman prin manipulare din exterior.

  Omul de stiinta care facuse descoperirea si care povesteste aceste experimente, a realizat pericolul acestui cip. La nevoie princip se pot transmite in organism stari de anxeitate, de durere etc.

  Nu am gasit acum paginile cu declaratiile de mai sus, dar le voi adauga cand le voi gasi.

  Pentru noi crestinii ortdocsi CIP-ul INSEAMNA infratire cu diavolul.

  Multumim Marius pentru explicatii. Poate gasesti si despre ce am scris eu.

  Doamne ajuta

 94. florin spune:

  dvs credeti ca aceasta criza „economica” nu are nici un rol pentru a pregati ceea ce va sa vina?
  analizati aceasta ipoteza – care este de fapt inscrisa in biblie – o lume ingenuncheata si subjugata economic si un personaj salvator – om sau institutie – pentru aceasta situatie. Criza creeaza haos – mai mult sau mai putin – induce frica si nesiguranta intre oameni, creste infractionalitatea, apare ura si se accentueaza, oamenii se vand intre ei pentru un trai mai bun (se indatoreaza la banci -uneltele al … punand gaj proprietati pe care le pierd si nu mai au nimic care sa-i lege de locuri ), creste numarul de sinucigasi …devin sclavi la cei bogati. Aceste situatii creeaza premisele ca statul sa asigure siguranta cetatenilor.. si ce siguranta ..intreoduc acest cip pe documente. Urmatorul pas, si care se practica la diverse institutii in cazul unor documnte de acces, este sa ti le inscrie pe mana , cica pentru a nu fi pierdute sau furate. Acelasi curs il vor urma si banii care vor disparea prin transformarea in puncte de credite iar oamenii vor munci pe credite. Toate acestea vor fi acceptate de oameni mai usor pentru ca vor fi explicate ca necesitati impuse de realitatea pamanteasca…La o astfel de situatie nu se raspunde cu rugi pentru ca in aceste vremuri nu vor avea efect… ele vor veni pentru ca ruga noastra si viata noastra a fost si este falsa si plina de fatarnicie.

 95. Laurentiur spune:

  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/12/marturii-extrase-din-cartea-staretii-despre-vremurile-de-pe-urma-despre-pregatirea-pecetluirii-universale-prin-microcipuri/#more-4338

  Americanul care a lucrat la proiectul RFID, e mai mult decat programator.. e mai grav decat credem!

  Domne ajuta!

 96. Ionut spune:

  Pt p Savatie

  Un subiect off topic

  Afirmati intr-un articol despre antisemitism ca prohodul e vechi de 1200 de ani. Ce surse aveti?

 97. raluca spune:

  ma iertati ca intreb si eu ca prostu, nu credeti ca ar trebui sa ne organizam cumva, adica daca e cazul de a iesi in strada macar sa stim ca avem cu cine. poate n-ar fi rau sa se organizeze niste conferinte pe aceasta tema. multi tineri sunt dispusi sa riposteze dar nu stiu cum.

 98. rodica spune:

  Ma intristeaza faptul ca noi, romanii, suntem lipsiti in general de initiativa si cred ca ar trebui sa luam si noi exemplul grecilor si al sarbilor si sa protestam cumva impotriva introducerii cipurilor in documente. Sunt de acord cu ceea ce a spus Raluca, insa am si eu aceeasi nedumerire ca si ea: nu stiu cum ar trebui sa ne organizam si cui ar trebui sa ne adresam pentru aceasta.

  Cred ca totusi ASCOR-ul si alte organizatii ortodoxe ar trebui sa ia initiativa. Prietenii din jurul meu ar fi dispusi sa participe, dar ne lipseste organizarea.

  In concluzie, sper in implicarea organizatiilor crestin ortodoxe pentru ca sunt convinsa ca vor fi multe persoane care sa li se alature.

 99. cineva spune:

  Inainte de a protesta si a crea si mai mult haos sa ne informam mai temeinic despre aceste cip-uri!Cum vor fi utilizate? In ce scop?Sunteti siguri ca vor fi introduse?Sau e doar un proiect al guvernului care se va umple de praf?SA NU CREEM TOTUSI O FURTUNA INTR-UN PAHAR CU APA.personal cred ca adevarul nu va ajunge niciodata la noi,muritorii de rand.DOAMNE AJUTA!

 100. Vasilica spune:

  Cred ca ar trebui sa se implice Asociatia Laicatului ortodox si alte organizatii laice pentru ca Ascorul este subordonat episcopiilor si nu pot face nimic ati vazut comunicatul Patriarhiei.

 101. Iulia spune:

  Sa ne ajute Dumnezeu sa facem voia Lui! Ma intristeaza unele replici, cum sa crezi ca Par. Iustin nu ar spune adevarul, ce am ajuns, sa nu ii credem pe putinii oameni care mai au inca o traire. Sa ne ingrijoram de starea credinteti noastre si sa iesim in strada sa marturisim dupa cum spune si Par. Iustin.
  Doamne nu ne lasa!

 102. Mihaela spune:

  Daca Parintele nu ar fi fost inchis si nu ar fi cunoscut toate metodele comunistilor de urmarire si intimidare, nu ar fi publicat aceasta scrisoare in care ne indeamna la lupta pentru pastrarea originii noastre crestine.Asadar fratilor,credeti si urmati sfatul unui mare OM,care este Parintele Iustin Pirvu.

 103. admin spune:

  TOTI CEI DISPUSI SA FACA CEVA AU INDRUMARILE AICI

  http://apologeticum.wordpress.com/2009/01/16/manifest-contra-666/

  cred ca se vorbeste enorm de mult pe tema asta, dar nu e spre informarea noastra ci mai mult pentru a carti si a ne abate de la ce trebuie facut…

  A zis parintele Iustin un cuvant ? Ce mai asteptati ? Nu le mai dati apa la moara celor care se indoiesc de cuvantul sfintiei sale. Lasati-i in plata Domnului si va astpet in strada : la strans de semnaturi si apoi intr-un mars de protest.
  Fiecare sa se organizeze in orasul sau. Rugati-va si veti gasi luminarea de la Dumnezeu pentreu a face ce trebuie…
  In final semnaturile vor fi trimise la Petru Voda
  Cu Dumnezeu inainte !

 104. cosmin spune:

  Pr Porfirie – “Unde e Hristos este totul, asta să le spui oamenilor. Să nu se teamă. Şi încă ceva: Dacă ar veni acum Antihristul în persoană cu un aparat cu raze laser şi mi-ar spune că vrea să mă însemneze cu 666, eu aş sta. o să-mi răspunzi: «Bine, părinte, dar nu este acesta semnul lui?» Ba da, şi să mă însemneze şi cu încă 666 de raze laser, şi aş accepta. De exemplu, când ţi se însemnează paşaportul sau mâna în timpul unei călătorii cu simbolul acelei ţări, oricare ar fi ele, nu le accepţi ca şi credinţă, nu mărturiseşti nimic. Când eşti sigur că nu mărturiseşti nimic contrar iubirii lui Hristos şi că pe El ill iubeşti profund şi puternic, nu air nici o teamă că te lepezi de El prin acţiunile altora asupra ta…Hristos nu este aşa îngust la minte cum suntem noi oamenii, care vrem să ne apărăm “drepturile”. Asta să-i spui părintelui: Să nu se teamă nici de Antihrist, nici de 666” – Pr Porfirie

 105. un crestin ortodox spune:

  Numarul fiarei=cipuri?Poate ca da si atunci sfarsitul-inceputul este aproape.Este vre-un crestin ortodox crea sa nu astepte venirea intru slava a Imparatului,chiar daca este premearsa de ultima zvacnite a fiarei(stapanul lumii acesteia)?Se vorbeste de manifestatii,petitii,proteste,revolte si nu despre Mielul care a fost dus la junghiere si pe care trebuie sa il urmam si noi facand ca si el(daca vom afla Calea si Adevarul vom avea si Viata).NU VA TEMETI.

 106. virginia33 spune:

  Am primit azi acest mesaj:

  ”Mitropolitul Greciei IPS Hristodulos impreuna cu alti clerici si sute de mii de credinciosi greci au luat atitudine impotriva introducerii cipurilor si nu li s-a putut impune acceptarea lor!! Pr Paisie Aghioritul, Pr Rafail Noica, Pr Iustin Parvu, Pr Adrian Fageteanu, si alti mari parinti declara ca introducerea cipului in buletine si pasapoarte reprezinta inceputul lepadarii de Hristos! Parintele Paisie Aghioritul profeteste ca multi vor fi inselati si vor cadea duhovniceste acceptand fie numai acest cip in identitate fara sa mai vorbim despre cipul implantat care este pecetluirea! Ei ne indeamna cu tarie sa nu primim in buletine si pasapoarte aceste cipuri! Asa sa facem cu ajutorul lui Dumnezeu! Dă mai departe!”

  Vă rog să mă ajutaţi cu o părere: e corect în totalitate acest mesaj?
  Urmăresc cu ai mei postările dvs.
  Am semnat petitia împ. actelor de id. biometrice.
  Domnul Hristos să fie în mijlocul nostru până la sfârşit! Să ne de-a inimă să-I recunoaştem glasul.

 107. Gabriel spune:

  M-am chinuit mult sa citesc postarile mai mult sau mai putin argumentate de pe acest blog. Ce ma mira, este continua Intifada, adusa fara noima in zilele noastre….
  Sunt crestin ortodox, merg la biserica „Socola” din Iasi unde slujeste parintele Iustin (se pare ca multi preoti Iustini au har dat de la Dumnezeu).
  Este primul parinte pe care-l vad rostind cu lacrimi numele lui Hristos, pe care-l vad realmente suferind pentru pacatele noastre, a oilor, a turmei mari si ai turmei mici…..
  Incerc sa vad nepartinitor si sa recitesc cuvintele lui Mihai pe data de ianuarie 15, 2009 la 2:56 am , si raman uimit ca in aceste vremuri inca se mai practica pastrarea in umbra in locul luminii.
  Ce rost au avut comentariile de dupa? Ca Mihai e neghina; sau nu cu totii suntem? o fi persoana care l-a catalogat, prezenta-n calendarul ortodox si eu nu stiu?
  De ce nu se dau raspunsuri simple omului de rand, care sa-l lumineze? Credeti ca prin replici care sa va arate cat de destepti sunteti, cata cunoastere aveti, o sa-l aduceti pe calea luminii? Cat de destepti si de grozavi sunteti de va permiteti sa-l izgoniti ?
  Rusine!
  Isus nu ar fi facut niciodata asa ceva. Iar cuvintele voastre…Va credeti a toate stiutori?
  Are dreptate omul! Gura pacatosului adevar graieste….Monahul trebuie sa-si faca menirea.
  Romanul ce merge la biserica de 30 de ani, a auzit de 30 de ori aceleai cuvinte ….. Asta numiti voi educarea crestinilor? Glumiti….
  Vi se pare ca Isus a repetat in fiecare an cuvntele zise in anul precedent? sau a incercat ca in fiecare zi sa-I invete pe oameni, credinciosi si necredinciosi deopotriva, lucruri noi, noua oranduiala, Iubire si Noul Testament?
  De ce va limitati?
  Sfanta Scriptura este mare, cuprinzatoare…este hrana sufleteasca pentru o viata….. Cu ce se alege crestinul dupa o zi la biserica? Aaaa i-si aduce aminte de Lazar, sau de Samariten si ceilalti 9 leprosi….Dar restul? Pe astea le stie si le aude de 30-40 de ani?
  Aici este diferenta….Si ma bucur ca l-am gasit in sfarsit pe parintele Iustin de la Socola….El este altfel….el nu bate toaca sa auda surdul….el ii invata pe credinciosi lucruri ce fac hrana sufletului. El da exemplu personal de smerenie, de curatire…Ce pacat ca sunt putini ca el.

  Restul romanilor, dupa 30 de ani de mers la Biserica…raman cu nimic. Cu NIMIC cel MARE de fapt.
  Uitati-va la batranele ce intra in biserica….fac mii de cruci si de matanii…(de golesc farmaciile de pastile pentru dureri de spate), trec pe langa o biserica….iar fac mii de cruci….Si sa vezi cum se spurca intre ele in Biserica la luatul pomenei, cum se suduiesc ca stai in fata lor, sau ca le-ai trezit din somn….. Cum barfesc tot
  satul si dupa ce termina trec la satul urmator….cum beau de sting….ca e de sufletu’ mortului….cum injura, cum blesteama, cum comenteaza ironic….
  Cu asta s-au ales din tot mersul lor la biserica in 40 de ani….cu atat au ramas…Si vreti ca asta sa fie valoarea crestina?
  De ce nu sta popa sa explice, adaptat la conditiile actuale, scriptura, in intregime….in fiecare duminica….pana cand termina totul….si abia apoi sa o ia de la capat…..Ca doar n-o avea scriptura numai 56 de pagini, cate una pentru fiecare saptamana.

  Incetati sa aruncati cu pietre….mai bine vedeti daca aveti curajul sa va uitati in oglinda!

  Ca sa ajung la subiectul blogului …. a trebuit sa fiu corect de la inceput.
  Acum, pregatindu-ma sa incasez pietrele voastre, marturisesc:
  – Si eu proiectez circuite integrate
  – Si eu am o oaresce contributie la dezvoltarea acestei industrii, ceea ce a dus inevitabil la aparitia acestui circuit integrat
  – Si eu imi dau seama ca lipsa de transparenta duce la confuzii imense.

  Descriere:
  – marimea chipului este de 1×1 mm.
  – ca denumire….RF ID, ceea ce sugereaza si modalitatea de transmisie a datelor, RF
  – distanta la care poate transmite date….maxim 1.5 metri
  – receptionarea de date…adica inscrierea de noi date, nu este posibila decat prin reprogramare directa, plasand individul la cativa centimetri de zona de programare.
  – nocivitate a radiatiei….nula.

  Datele stocate sunt:
  – Nume Prenume
  – CNP
  – fotografia
  – grupa de sange
  – persoana de contact
  – cu scop medical, eventuale afectiuni de care sufera: epilepsie, probleme cardiace, diabet, intoleranta la lactoza penicilina..
  – cam atat.

  Utilitatea folosirii, nu ca asi fi de acord, este:
  – in caz de accidente – informatii utile imediate (persoana, persoana de contact, grupa de sange, intolerante)
  – fraude bancare (nu prea mai pot hotii sa fure banii de pe carduri)
  – acces la serviciu sau in anumite zone cu restrictie, chiar si acasa.
  – evidenta populatiei.

  Cert este ca memoria de stocare a datelor pe acest chip este redusa, practic nefiind posibila stocarea unui volum mare de informatii.
  Ce va oferi viitorul? Ce vor incerca sa mai adauge in datele memorate? nu avem noi cei mici de unde sa stim.
  Sa ne aducem aminte de camera de filmat….a fost tratata identic….lucrul diavolului. Astazi cu totii ne uitam la un televizor, vorbim la un telefon fix sau mobil, si ne intalnim la discutii pe bloguri datorita calculatorului.
  Absolut orice se poate transforma dintr-un lucru util, intr-unul malefic. De noi depinde cum il utilizam in favoarea sau impotriva umanitatii. Totul pleaca de la noi.

  Sa nu aruncam cu pietre in ingineri …. datorita lor putem zbura cu avionul … (desi sunt si avioane de lupta ce seamana moartea), avem masini si autobuze (desi exista si tancur, amfibii, masini de lupta ce pot omora mii de oameni), avem radio si televizor (desi oameni rau intentionati le folosesc pentru manipularea maselor sau pentru programarea in subconstient a anumitor boli), avem centrale electrice (desi curentul poate fi utilizat impotriva omenirii), centrale termice (desi gazul extras poate duce la explozii catastrofale, la prabusiri de vaste suprafete de pamant sau scoarta subacvatica dand nastere la tzunami-uri – vezi Indonezia), avem cutitul (pentru taiat paine dar si pentru omorat, pentru a crea cruciade in numele crestinismului, a islamismului, sau a oricarei alte religii. Iar pentru asta cutitul a fost prea-marit la sabie!!!).
  Vedeti…Numai Dumnezeu este sfant, curat si drept. Noi oamenii suntem duali …. alegem ce sa facem cu rodul muncii noastre … sa facem bine, sa facem rau …. sa construim, sa daramam….
  Cu ce ne-am aparat neamul, pamantul, femeile si copii? Cu sabia! Le-am citit oare dusmanilor poezii? I-am chemat la teatru? I-am invitat la un ceai? Le-am intors si celalalt obraz asa cum ne-a invatat Mantuitorul?
  NU!
  Am omorat in numele neamului si al credintei…dar asta este bine.
  Am omorat in numele dreptului la libertate….dar asta este bine.
  Am omorat in numele legalitatii…al neatarnarii….dar asta este bine.
  Acum cand suntem multi, foarte multi, si din nefericire doar 10% din noi suntem pasnici, iubitori, ceilalti 90% fiind hulpavi, hoti, criminali, infractori, teroristi, curve, homosexuali, politicieni…acum avem si chip-urile care sa ne identifice … (un singur lepros vindecat din cei 10 s-a intors sal preamareasca pe Isus!)
  Este rau? este bine?…eu zic ca este cate ceva din amandoua.
  Ai ceva de ascuns? Iti este teama de ce ar putea afla despre tine?????
  Atunci te cred ca vrei sa fii impotriva!
  Chiar sa-i punem pe cei ce dezvolta lumea, pe cei bine intentionati, la zidul infamiei?
  L-a pus cineva la zid pe Papa ca a incurajat cruciadele? Sau ca ei Papii au facut nelegiuiri? Sau ca au adunat si inca mai aduna averi la Vatican? Pai daca sunt in slujba Domnului, la ce au nevoie de averi?….Aaaaa ca sa conduci ai nevoie de ochiul dracului!
  Nu ma dau in laturi nici de la prelatii nostrii!
  Vesminte cu fir de aur…cruci de aur, de platina, de argint….pocale de aur…masini scumpe…case imense (nu toti!!!)…
  Parca Isus a fost tamplar!!!!
  A cerut EL sau Tatal sa facem cruci si altare de aur? Lemnul nu mai este bun?
  Aur? Sa jinduiasca toti la bogatie?
  Diamante? La ce au nevoie?
  Intri intr-o manastire si altarul are aur cat sa hranesti un azil de batrani 100 de ani…. Si atunci va intreb:
  Sfintilor parinti, de ce nu vedeti padurea?
  De ce nu va pocaiti, nu va smeriti?
  De ce nu-i apropiati pe oameni de voi?
  De ce atatea secrete religioase sunt tinute ferecate?
  De ce?
  De ce avem Craciunul la cateva luni distanta de ziua nasterii Domnului?
  De ce unii preoti pacatuiesc mai dihai decat crestinul de rand, iar colegii lui il apara in spatele BOR? De ce?
  Cum de si-au permis preotii ca de-a lungul veacurilor sa schimbe ceea ce a facut Isus? S-a imbracat EL in straie scumpe oare?
  Nu inteleg cum un om ce-si marturiseste pacatele indiferent cat de grave ar fi ele, un om simplu fara cartea Domnului in memorie, este pus la canon, nu este impartasit, nu i se da Sangele si Trupul Domnului, desi parca asa a fost invatatura lui Isus. De unde regulile astea cu Apa Mare? Scrie undeva in Biblie asa ceva?
  Cum de un preot UNS, poate sa faca asa ceva ca pedeapsa?
  Noi credinciosii sa nu-l pedepsim ca ne arata biserica in aur?
  Ca el se inbraca in straie aurite cand poporul crapa de foame?
  Si sa-i mai respectam ca pe niste trimisi ai Domnului?
  Nu este corect!
  Stimati Prelati, preoti, diaconi, episcopi si mitropoliti, si toti cei ce au alt rang in ARMATA crestinatatii!!!! Curatati-va de pacate mai intai VOI, pentru a putea lumina mai apoi credinciosii!!!!

  Si ce daca parintele Iustin a stat 16 ani in puscarie?
  Nu asa a oranduit Domnul pentru el?
  Nu asta i-a fost ispasirea?
  Sfantul Ioan nu a stat in temnita? a reprosat oare el asta norodului?
  Parinteeeee! Esti tare povatuitor, apreciez, dar nu te mai plange de anii grei de puscarie! Cazi in desuet!
  Poarta-ti crucea cu demnitate, cu credinta, cu iubire de oameni!
  Te-a ales Dumnezeu pentru acest lucru! Este o onoare si totodata suprema traire sa suferi pentru Domul!
  De ce te plangi?
  De ce te umilesti tot aducand aminte oamenilor acest lucru?
  Vrei sa te preamareasca, astepti compatimire de la noi?
  Pai unde se va ascunde virtutea, simplitatea, adevarata credinta?

  Parinte Iustin…pot oare eu, un NEALES de catre Domnul sa sufere in numele Lui, pot eu sa ma mai uit la tine ca la trimisul Domnului?
  ….
  Prea putin.

  Celor ce vor da cu pietre si ma vor osandi la chinurile iadului le amintesc ca Dumnezeu nu vrea HABOTNICI in imparatia lui, ci oameni drepti, oameni iubitori, oameni cu bun simt, cu onoare!
  Habotnicii oricarei religii dau nastere la Hamasi, Islamia, Al-Quaeda…..
  Pe habotnici nu-i bag in seama, ii ignor!

  Cu respect,
  Gabriel.

 108. Andrei M spune:

  Hai sa facem ceva sa impiedicam aceasta ordonata de urgenta.Eu sunt pt a iesi in strada si a protesta, este dreptul nostru!

 109. Ionut spune:

  Domnului Gabriel,

  Dupa iz si agramatisme parca esti neoprotestant. Nu mai arunca degeaba cu pietre. Nu mai generaliza. Daca ar fi valabila cea mai mare gogomanie teologica inventata de crestinism: conceptul de vina colectiva, atunci, fratia ta impreuna cu toti neoprotestantii sunteti vinovati pt toate atrocitatile comise de Bush care a devenit presedinte cu sprijinul talibanilor crestini neoprotestanti.

  Dar eu nu cred ca e asa. Te sfatuiesc sa nu mai judeci tu, nici sa generalizezi ca nu cred ca esti tu ala curatu’. Cum nici eu nu sunt cu siguranta cred ca solutia nu e condamnarea tuturor. Nu numai popii nostri fac asta fratioare. Cea mai beton casa vizitata de mine a fost a unui pastor care in ditamai vilanu’ mi-a vorbit de smerenie. Dar, repet, nu e conclusiv.

  De unde si pana unde te astepti tu la reactii de la noi de genul aruncatului cu pietre si trimisului in iad? Te supraestimezi baietel. N-ai reformat nimic, n-ai spus nimic.

  Ai in unele puncte dreptate. E ingrijorator habotnicismul care tinde sa ia forme patologice. Am ajuns ca in filme facute de ortodocsi sa preluam materiale extremiste facute de neoprotestanti (Ingerul digital sau cam asa ceva). Suntem de plans.

  Mi-a placut de COSMIN si de CRESTIN ORTODOX. In sfarsit ceva echilibru.

  Canonizarea fara cap a spuselor pr Iustin si referirea la ele mai des decat la Scriptura e semn de scleroza duhovniceasca.

  Oricum mesajul NU E AL PARINTELUI IUSTIN.

  Sfatul meu: Mai sunt pr. ca AWA Iustin de la Socola. Trebuie doar sa deschizi ochii. In acelasi timp sunt si pastori de la care ai ce invata. Nu-i ocoli nici pe ei. Scopul e sa crestem. Multumim ca te-ai aplecat asupra ingrijorarilor noastre si ne-ai dat si date tehnice.

  Pace!!!

 110. cineva spune:

  Domnule Ionut lasa-l in pace pe dl Gabriel ca nici nu realizezi cata dreptate are.”Cel fara de pacat sa arunce primul piatra”Voi cei care -i instigati pe toti sa iasa in strada ,sa se sacrifice,sa moara pentru dreptate ,tocmai voi veti fi ultimii.voi veti privi din spatele zidurilor ceea ce se intampla!Cititi cu atentie mesajul domnului Gabriel,si nu va mai temeti de „nimic”.Sa nu uitam ca de-a lungul istoriei biserica a stat in spatele tuturor deciziilor politice!!!!Ascultati cu ochii inchisi toate indemnurile de razvratire fara sa ganditi mai intai daca e bine sau rau!Si toate in numele dreptatii si a credintei!Care credinta?Credinciosii adevarati protesteaza prin iubire si iertare nu cu arma!Vreti razboi?Faceti-l dar nu in numele Domnului!

 111. Gabriel spune:

  Domnule Ionut,

  Tanarul ce crezi ca sunt (si-ti multumesc pentru asta), are mai multe zile de vacanta decat altii zile de scoale….si nu degeaba….agramatisme zici….mai revizuieste-ti postarile….si apoi discutam. Cel putin sunt datorate scrierii in viteza de pe o tastatura germana (daca ai habar care este diferenta!)Crezi ca din aerul de superioritate afisat, ai sa-i convingi pe altii ca adevarul e de partea ta? Nu ai decat. Tot timpul vor fi oameni care te vor crede…nu si cei pregatiti sa nu inghita stupizenii.
  Nu ai nimerit-o cu neoprotestantismul… dar cu viziunea-ti ingusta m-ai lamurit.
  Inainte de a vorbi de ai nostrii…am scris de catolici, fiind exemplul incontestabil.
  Faptul ca te deranjeaz, ma bucura. Trebuie din cand in cand sa mai casti si ochii.
  Si-apoi, la ce atata discutii desarte, cand sunt convins ca nu ai habar despre ce inseamna un circuit integrat.
  Informeaza-te….ca de aceea te-a lasat Bunul Dumnezeu sa inveti sa lucrezi cu calculatorul!

  Nu te judec…. te ajut sa deschizi ochii! Si nu ca sunt eu mare invatat sau detinator al adevarului….dar o particica din acest adevar, mica si insignifianta, o stiu…spre deosebire de tine.
  Ca tine multi… isi iau o tema si cuvanta in van….mai fac si valuri….
  Vai de cei ce te baga-n seama.
  Am nimerit pe acest forum din intamplare….si tot intamplarea face sa nu-mi placa habotnicii si oamenii care nu se informeaza inainte de a deschide gura sau de a scrie la tastatura!

  Eu nu mai intru pe aici…se pare ca e un loc pangarit de unii ca tine, oricine ai fi tu, care ascund adevarul si propavaduiesc vrajba!

  Pentru cititorii ce nu se lasa impresionati de marturisitorii inchipuiti:

  Ortodoxia inseamna mai mult decat poate acest om….Si totodata mai frumos….nu mitinguri de protest, nu actiuni de anvengura!
  Sau poate vaneaza individul vre-un post maret, vre-o afirmare? Halal!

  Tare buna scrierea lui Cosmin! Bravo, parintele Profirie graita adevarul!
  *****************************************************************
  # cosmin spune:
  ianuarie 19, 2009 la 10:41 am

  Pr Porfirie — “Unde e Hristos este totul, asta să le spui oamenilor. Să nu se teamă. Şi încă ceva: Dacă ar veni acum Antihristul în persoană cu un aparat cu raze laser şi mi-ar spune că vrea să mă însemneze cu 666, eu aş sta. o să-mi răspunzi: «Bine, părinte, dar nu este acesta semnul lui?» Ba da, şi să mă însemneze şi cu încă 666 de raze laser, şi aş accepta. De exemplu, când ţi se însemnează paşaportul sau mâna în timpul unei călătorii cu simbolul acelei ţări, oricare ar fi ele, nu le accepţi ca şi credinţă, nu mărturiseşti nimic. Când eşti sigur că nu mărturiseşti nimic contrar iubirii lui Hristos şi că pe El ill iubeşti profund şi puternic, nu air nici o teamă că te lepezi de El prin acţiunile altora asupra ta…Hristos nu este aşa îngust la minte cum suntem noi oamenii, care vrem să ne apărăm “drepturile”. Asta să-i spui părintelui: Să nu se teamă nici de Antihrist, nici de 666” — Pr Porfirie

  ***************************************************************

  Daca ai o farama de credinta in tine….nici un semn si nimeni nu ti-o poate lua!
  Pentru mine, 666 nu exista si tocmai de aceea nu-mi poate face rau!
  Pentru cei ce tin in intuneric, pentru cei ce stiu de 666, pentru ei este pericolul ! Pe ei ii va atinge….Pe mine, NU!

  Mai ai de crescut, de ivatat ca nu tot ce zboara se mananca, sa inveti ca jargonul pe net nu se potriveste pe orice blog…chiar daca-ti ascunzi fragezimea in spatele monitorului.
  Dar ma rog, esti „beton”!…asa ca sa te parafrazaz.

  Pace tuturora!

 112. VladR spune:

  OAMENI BUNI, OPRITI-VA PUTIN! Haideti sa ne tragem suflarea si sa gandim. Ati vazut voi vreun mesaj pe blogul parintelui Savatie referitor la vreo petitie contra pasapoartelor biometrice sau vreun indemn la protest de strada? (Inca) nu.

  Eu personal am incredere in parintele Savatie, asa cum am si in parintele Iustin Parvu sau in parintele Arsenie Papacioc.

  Si o spun cu toata hotararea: cand parintele Savatie va posta o astfel de petitie, (asa cum a facut de ex pentru recunoasterea genocidului crestin din perioada comunista) voi semna acea petitie asa cum am semnat-o pe cea cu genocidul.

  In plus, parintele a zis intr-un comentariu de acum cateva zile, ca va publica pe acest blog un articol in care isi va prezenta opinia COMPLETA privind avertismentul parintelui Iustin.

  Eu propun sa ne oprim putin, sa ne rugam pentru parintele Savatie sa ii dea cuvant bun si rodnic, si sa il apere in aceasta lucrare riscanta pentru dansul, sa ne rugam pentru liniste si calm in sufletele noastre (ca adevaratii crestini nu se panicheaza intr-un asa hal) si cand se va posta o petitie sau alta propunere a parintelui pe acest blog, o vom lua in considerare.

 113. Ionut spune:

  D-lui Cosmin,

  Maestre ma acuzi dupa ureche!!! Faptul ca postez aici nu inseamna ca sunt de acord cu aberatiile unora de care mentionezi. Daca-mi citesti postarile observi.
  E simplu.

 114. Toane Bune spune:

  Nu inteleg cum se poate ajunge de la argumentarea unei idei la atacul la persoana al interlocutorilor. N-are nici logica si nici rost daca ceea ce ma intereseaza de fapt este dezbaterea unei idei.

 115. Ionut spune:

  Maestre Gabriel,

  Ca ai stat mai mult in vacanta decat altii la scoala e evident. E interesant impulsul de a-ti supralicita cartea pe care o cunosti. germana… oau. circuite integrate… uuuh. Esti tare. Un lucru nu stiii: ca istoria crestinismului nu incepe cu tine. Presupun oricum ca si la asta te pricepi. Doar scrii pe tastaturi germane. N-oi fi nimerit-o cu confesiunea da crezi ca are importanta.
  Sictirul afisat fata de preotia ortodocsilor spune totul. Dar aahhh. Ei nu cunosc germana si nici nu au scoale.
  Daca tot esti super informat de ce ma acuzi ca si grabitul Cinevan de instigare la mitinguri si alte aberatii habotnice. Sau nu ai timp sa citesti inainte sa cataloghezi. Deh, nu scrie in germana.

  Oricum sunt privilegiat sa fi discutat cu un veritabil intelectual care se preteaza la asa mici discutii.

  Iarta-ma frate ca nu sunt C2 la germana… dar daca sunt…?

  Tchuss!

 116. Ionut spune:

  D-lui cosmin,

  scuze! ma refeream la cineva

 117. VladR spune:

  In continuarea la mesajul meu anterior, postez si ”replica” parintelui Arsenie Papacioc. http://www.youtube.com/watch?v=OTignBfd98w Haideti sa nu ne mai grabim, sa lasam duhovnicii si parintii nostri cu viata sfanta sa se puna de acord.

  Apropos de mesajul parintelui Filotheu Balan de la Petru Voda: cipurile nu sunt citite ca si codurile de bare, deci nu apare acea insiruire de trei de 6. Mai multe amanunte sunt pe linkurile pe care le-am tot postat pe aici la comentarii.

  Deci nu cred ca acceptarea pasapoartelor biometrice sau a permiselor de conducere inseamna lepadare. De altfel, in Grecia, Serbia, Polonia etc aceste pasapoarte au fost introduse si, sincer, nu cred ca oamenii aceia s-au lepadat de Hristos.

  Este cu totul altceva MONITORIZAREA noastra prin aceste cipuri de pe pasapoarte. Inseamna renuntarea la libertatea civica. Dar nu inseamna renuntarea la libertatea de credinta.

  Cand se va pune problema sa fie injectate aceste cipuri in corpul uman, am putea sa o consideram lepadare, daca se dovedeste adevarat (eu personal cred ca e adevarat) ca prin undele transmise de acestea se poate influenta starea de spirit a omului.

 118. Ionut spune:

  Lui Gabriel,

  Da, cred ca te-am judecat gresit.
  Iarta-ma!

 119. Gabriel spune:

  OK,

  Cateva detalii despre RF-ID gasiti aici:
  http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
  Apoi asa pentru update…Din 98 si pana acum au trecut ceva ani…deci a mai evoluat stiinta…..
  Tehnologia folosita este asemanatoare celei de la cardurile (badge-urile) de acces intr-o firma, diferenta fiind ca s-a lucrat mult la partea de securitate a datelor.
  Voi face o paralela cu acel card de acces, fentru a se intelege modul de functionare.
  In mod normal, reprezentand 99.9999999% din zi, chip-ul este in INCHIS, la fel ca si cardurile de acces. Cand vrem sa intram intr-o firma cu aceste carduri, apropiem cardul de un dispozitiv. Asa se intampla si cu acest chip. Acest dispozitiv, creaza permanent in jurul sau, pana la o distanta de maxim 30 cm, un camp electromagnetic de frecventa mare. Aces camp va induce in bobina de pe card (o spirala de cupru) o tensiune asemeni unei baterii. In cazul implantului, bobina este inlocuita cu capsula in care se baga chipul. Acuma avand curent/tensiune, circuitul porneste, si in cateva microsecunde (1 secunda/1000000) el citeste datele din memoria pe care o contine si le transmite catre dispozitivul anterior pe unde radio. La indepartarea cardului de dispozitiv, valoarea campului indus scade, circuitul oprindu-si functionarea pana la urmatoarea inducere de camp.
  Si anume, din punct de vedere a spargerii codurilor :
  – nu se pot sparge (cracking) prin metode electrice – socuri si descarcari de 27-50 KV/1usec
  – nu se poate prin expunerea la radiatii X, Gamma, UV…..
  – nu se poate prin expunerea la temperaturi extreme (rezista si functioneaza normal intre -40 si 180 grade celsius!!!)
  nu se poate prin socuri mecanice, magnetice sau electromagnetice.
  – pur si simplu nu se poate.
  Sunt unii care vehiculau ideea ca de-acum hotii vor taia mana celor carora vor sa le intre in casa!!!! ERONAT!!! Nu se poate! In momentul in care membrul este amputat, energia bioelectrica a organismului….dispare. Fara aceasta (biocampul fiind unic si memorat cumva- nu am detalii), chip-ul intra in power-down. Posibil ca cei de la serviciile secrete sa poate accesa date si post mortem, dar iar nu am detalii (desi sunt sigur ca pot).

  Apoi…dat fiind ca bazele de date au in spate motoare de cautare puternice (apropos, stiati ca Google a preluat baza de date pentru cardiaci si transplanturi? Este in stadiul de testare dar preluarea se va face curand!), cred ca CNP-ul sau ID number sunt suficiente pentru a afla multe si anume conturi, vizite in alte tari…..Restul de informatii minimale memorate pe chip sunt pentru a putea verifica informatiile despre o persoana in locuri izolate, fara acces la o baza de date majora.

  Cat despre fantezia cu inducerea de stari emotionale….
  Informatia se transmite prin neuron prin transfer chimic. Ceea ce noi numim transfer electric este o traducere nonconforma a mecanismului. Chipul nu poate transmite reactii chimici ci doar impulsuri electrice (asta daca s-ar dori) ceea ce ar determina DOAR contractari musculare! Chestiile cu transmiterea si comunicarea cu neuronul…..ehehehe….se pace prin interfete speciale, cu tehnologii de contact….si costa imens! Ati vazut mainile si picioarele mecanice (proteze) care sa detina echivalente ale simtului tactil? Au fost multe documentare pe Discovery. Ei bine, costa enorm! Daca ar vrea sa foloseasca asa ceva…si nu ar avea cum!
  Intr-adevar, se poate face o violare a gandirii dar nu asa….Sub nici o forma prin RF-ID. Sunt alte dispozitive (nu chip-uri de sine statatoare) care prin campuri electromagnetice controlate, pot interactiona cu aura energetica a corpului si modificand-o ar putea induce senzatii, ganduri sau sentimente….Dar asta est mult mai complex, si nu sunt chiar informat in aceasta tema. Ce stiu este ca asa ceva se foloseste de multi ani, iar aparatura este mare, imensa, neintegrabila intr-un chip.
  Ati vazut poze cu aura corpului? Cica de la asa ceva a pornit, cand vroiau unii sa studieze manifestarea aurei in timpul unei investigatii tomografice sau RMN….Hehehe….acu ce sa facem, sa renuntam la RMN cand avem nevoie? Glumesc!

  Ce nu am vazut discutandu-se…si cu prioritate mult mai mare… este despre ziua de maine, 20 Ianuarie 2009, cand intra in viguare Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice. Asta da violare a intimitatii!

  Dar cum nu vreau sa deturnez discutia, o las moale.

  O urmarire mai eficienta a oamenilor se face prin telefonul mobil…Ok, a oamenilor ce detin telefon mobil.Acesta, indiferent daca este inchis sau deschis, daca are acumulatorul incarcat sau nu, poate fi accesat si chiar programat sa transmita informatii. Cu cat mai performant este mobilul, cu atat este mai usor sa fie urmarit. Pot sa-ti dea baietii veseli o lista cu absolut toate locurile prin care ai fost, folosind triangularea, ce ai discutat in anumite zile, la orice ora vrei tu. Abia in cazul acesta se poate urmari de pierdere a identitatii, de violae a privatului.
  Nu stiu de ce, dar am ferma convingere ca la baza tuturor discutiilor din lume referitoare la acest implant, cineva, initiatorul, cu cativa ani in urma a lansat o idee vinovata!
  Ideea vinovata a fost preluata si amplificata si interpretata in fel si chip….abatand atentia asupra altor chestii mult mai grave…..Au dat cu fum, au facut ceata, toti se cearta cu disperare dupa un plan bie stabilit de altii, fiind ca si mine, ca si tine cititorule, victima a curentului IMPLANTAT!
  Industria telefoanelor mobile este imensa, valorand sute de miliarde de dolari, serviciile secrete fiind deja pecializate…..Au creat noi modele mai performante, cu softuri integrate, cu aplicatii diverse….dar si cu vulnerabilitati…..Cu totii ne-am bucurat cand ne-am schimbat telefonul vechi cu unul mai performant….dar s-au bucurat si altii…si nu ma gandesc la vanzatori…

  Cred ca ne certam pe cioara din par….cand vrabia deja o avem in mana….telefonul mobil.
  Un RF-ID = 5-10 EURO
  Un mobil = 50 – 10000 EURO

  Cam atat….fara polemici.
  Sper sa fi fost de ajutor.
  Gabriel.

 120. cineva spune:

  Domnule Gabriel ai fost mai mult decat de ajutor!tot mesajul dumitale este ff interesant dar mai presus de toate ai pus puctul pe I :ca sa se poata realiza manipularea in masa de care toti se tem COSTA FOARTE FOARTE MULT!Eu personal iti multumesc pentru toate aceste detalii!Domnule Ionut maturizeaza-te si recunoaste ca nu le stii chiar pe toate.Citeste mai cu atentie mesajele pt ca nu prea le intelegi sensul.Poate ca dl.Gabriel nu e neaparat extraordinar de destept dar sigur e foarte bine informat si stie despre ce vorbeste.Si inca ceva in mesajele dumitale d.le Ionut gasesc foarte mult sarcasm si o oarecare ura… si asta nu da bine cu credinta..chiar deloc.Dumnezeu sa ne apere!

 121. Florin M spune:

  @Gabriel,
  esti documentat, nu gluma!
  Eu nu am pretentii, desi mi-ar placea sa cunosc mai multe, de aceea, te rog, am cateva intrebari, poate ma lamuresti si pe mine…

  1. Spune-mi, cine plateste pentru noile documente cu cip? Pasapoarte, permise de conducere, buletine electronice… Nu noi? Atunci de ce pui problema pretului?

  2. Am auzit ca cipurile vor contine si o antena. Cum comentezi?

  3. Stiai ca in legislatia noastra, datele biometrice sunt definite ca: „imaginea faciala, impresiunea digitala, precum si orice alte date ale persoanei care pot fi introduse in mediul de stocare electronica„? Dar ca acestea „vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu„? Cum comentezi?

  4. Sper ca ai observat ca noi, crestinii ortodocsi care ne agitam pe „marginea” acestui subiect, nu alergam urland de panica. Ci ne gandim ca primirea pecetei va incepe atunci cand vom da semnatura pentru un act unde numele nostru va fi asociat cu codul de bare ce contine 666. Iar acestea de acum sunt premergatoare acelora ce vor sa vina, conform politicii „pasilor marunti”. Tu ti-ai da acordul ca numele tau sa fie citibil doar prin codul de bare (cod ce nu poate fi recunoscut de cititoare decat prin delimitarea celor trei de 6)?

  Inca ceva: nu mai lovi in Biserica, in fastul ei. Fii sigur ca toate acestea au un rost. De ce dai pomana pentru vii si pentru morti? De ce se pun flori pe mormant? Ce vor sa simbolizeze, la ce vor sa faca trimitere? De ce trebuie ca bisericile sa fie intunecoase? Poate pentru ca unele parohii nu au crestini darnici, sa aiba si ele biserici frumoase? Poate iti acorzi mai mult timp sa te catehizezi putin – si nu o lua ca pe o subestimare din aprtea mea, e un indemn din inima.

  Si ultimul lucru: nu avem nimic cu inginerii. Cinste lor – acelora care-si pun munca in slujba omului, nu a raului. Tot asa si cu medicii, economistii si celelalte profesii.

  Spui ca nu vorbesti cu habotnicii. Sper ca prin intrebarile mele sa nu ma cataloghezi ca „habotnic”, tot asa cum unii il catalogheaza pe Pr. Iustin „taliban” sau i se adreseaza ca unui coleg de banca, spre ocara lor.

  Astept raspunsurile tale. Multumesc.

 122. Parintele Arsenie Papacioc este in acelasi duh cu Parintele Iustin Parvu : “ARE DREPTATE ! Mai ales ca suntem de aceeasi parere, intim!”

  http://apologeticum.wordpress.com/2009/01/19/parintele-arsenie-papacioc-suntem-de-aceeasi-parere-intim/

 123. Gabriel spune:

  Domnule Florin,

  Foarte bine punctat si de aceea am sa raspund punctual (suzati-mi repetarea punctului):
  1. Pentru actele biometrice, valoarea chip-urilor nu este foarte mare, cativa centi, cel mult 1-2 EURO. Preturile mari de care vorbeam in postarea anterioara, se refereau la introducerea de chip-uri cu interfata senzoriala ce ar putea crea senzatii, induce stari de spirit, si control al mintii. Acestea sunt practic imposibil de realizat la nivel integrabil cu tehnologiile existente, chiar si cu cele mai avansate. Poate ca din motive medicale, aceste tehnologii se vor dezvolta in urmatorii 20-50 de ani, astfel incat, sa se poata crea proteze (in productie de serie!!! nu serii mici de 1-10 bucati pe an) cu chipuri senzoriale, sau sa se corecteze comportamentul violent a unor oameni atinsi de diverse forme ne nebunie. Un astfel de chip necesita interfata cu zeci de terminatii nervoase, fiecarei terminatii (dendrita) asociinduise un senzor bidirectional (care sa transmita stimulul si sa receptioneze comanda de la creier), costul de fabricatie si testare a unui singur astfel de senzor fiind de ordinul miilor de EURO. Rezulta ca un chip ar putea ajunge la sute de mii sau milioane de EURO. Asta asa in conditiile actuale. De aici rezulta ineficienta de moment. Poate ca peste ani se va intampla si poate ca motivele pentru care cercetatorii vor realiza asa ceva vor fi pur in folosul omenitrii. Deturnarea spre „mind control” o vor decide, ca si in zilele noastre, politicienii!!! Eu unul cred ca voi fi prea batran sau existenta mea va inceta, pana cand acestea sa poata fi produse la scara larga, atat de larga incat sa fie implantate la miliarde de oameni.
  Tot aici vreau sa mentionez un lucru de bun simt, fiind convins ca dupa o scurta cugetare, multi oameni imi vor da dreptate.
  De ce ar trebui sa avem pasaport biometric, CI biometric, carnet de sofer biometric si mai stiu eu ce alte acte biometrice?
  Daca situatia ar fi asa cum se lasa de inteles in discutiile de aici, ar fi necesar un singur act biometric, act unic ce tine loc de orice, avand toate datele personale stiute de noi sau nebanuite, inregistrate in el. Ti-ai luat carnetul de sofer? OK, se mai adauga niscaiva date in memoria chip-ului. Vrei sa pleci din tara? OK, treci pe la politie sa mai adauge ceva…Ar fi mai mult decat logic.
  Simplul fapt ca mai multe acte vor fi biometrice, arata capacitatea limitata spre mica de stocare a datelor. De contrazis si de venit cu teorii…se poate, dar are vreo logica?

  2. De fapt chip-urile vor contine doua antene! Una mai mare, spiralata, care va transforma campul electromagnetic al generatorului in tensiunea (Volti) necesara pornirii chip-ului, tensiune mica de 1.6 V si un curent infim de 10-20 microamperi, cu o putere mazima de 1.6×20=32 microWatt. Circuitul pentru a functiona va consuma 20-25 microWatt, restul fiind utilizat sa transmita datele, adica mazim 12 microWatt, la o distanta data de a doua antena. Aceasta a doua antena, are dimensiuni limitate, 1-3 mm, pentru a nu atenua nivelul de transmisie (cautati pe Google calculul de antene in domeniul de frecvente industriale), permitand transmiterea informatiei la cativa zeci de centimetrii distanta. Hai sa fim generosi si sa spunem 1 metru.
  Generatoarele de camp electromagnetic pot fi de dimensiuni mici (o cutiuta aplicata pe un perete) necesitand apropierea actului biometric lacativa centimetri pentru a putea functiona, sau de dimensiuni mai mari, ca la intrarile din supermarket-uri, unde de o parte si de alta a intrarii sunt doi piloni (formele difera) de metal aflat la cel mult 2 metri distanta unul fata de celalalt.
  Deci antene exista, una pentru creereatensiunii de lucru, cealalta pentru transmiterea de date.

  3. Cum spuneam, datele ce se pot stoca fe fiecare tip de act in parte, sunt date necesare pentru acel tip de act. In cazul carnetului de sofer, pe langa informatiile personale, poze, amprente si restul, va fi probabil data la care si-a luat omul carnetul, categoria vehicolelor ce le poate conduce, punctele de amenda, si mai mult ca sigur doua trei rubrici necompletate, ce vor fi utilizate in functie de ce se va mai hotara in timp….de schimbarile de legislatie..dar nu prea multe.

  4. Cred ca si la introducerea certificatului de nastere obligatoriu, au fost oameni care au considerat-o o inregistrare…si pana la urma parintii au fost obligati sa semneze pentru copii lor. Dupa ani, a devenit usual si nimeni nu-si mai face probleme cu asta.
  Eu cred ca se intampla la fel. Ne facem griji, nu fara motiv, ca nu cumva aceasta schimbare sa ne infiereze cu numarul 666. Peste ani, cand vom realiza ca nimic nu a schimbat viata noastra, ne vom aminti de aceste discutii si vom continua sa fim vigilenti, spre a nu permite ca unii sau altii sa ne limiteze cele date de Dumnezeu. Si asta este bine, inseamna ca ne pazim integritatea, credinta, familia si neamul. Doar cuvinte de lauda.
  Cat despre codul de bare … Intreb si eu asa intr-o doara … Cati s-au interesat cu adevarat de semnificatia cifrelor?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode
  Ca sa fiu sincer, calculele numerologilor, multi dintre ei (nu toti) niste sarlatani ce urmaresc sa fie cunoscuti ca mai apoi sa faca averi, pleaca de la niste algoritmi matematici interpretabili. Au gasit unii acum nu stiu cati ani, ca daca iei in considerare raza pamantului la ecuator si diametrul pamantului masurat intre poli, si faci nu stiu ce calcule (erau chiar date explicit), se obtinea 666 ca fiind un punct, (ATENTIE, defineu existenta unui punct!!!) chiar in cetrul scaunului Papal din Vatican….
  Orice om poate gasi un 666 in absolut orice insiruire de numere si evenimente. Totul este sa doreasca acest lucru.
  Eu il neg pe 666, nu vreau sa-i dau putere in mintea mea, nu vreau sa-l las sa ma tulbure, sa ma afecteze. Cine cauta, gaseste. Eu caut linistea si pacea, si daca a-si putea, a-si face foarte multe lucruri bune pentru noi, romanii…chiar am multe idei pe care multi le considera excelente…dar nu-mi place sa ma bag in troaca politica.
  Cine va cauta 666, il va gasi cu siguranta in absolut orice … O recomandare, sa nu incerce sa-l gaseasca in calcului zilei de Pasti sau a altor zile sfinte! Cu siguranta il va gasi, si va ramane neom pe vecie.
  In absolut orice numar se poate gasi un 666, chiar si in cifra 1…si sa vedeti interpretari!
  Un mare fizician si matematician, Schrodinger, demonstra cu multi ani in urma ceva ce s-a numit mai apoi teorema lui Schrodinger, „Particula in groapa de potential”.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger's_cat

  Frumoasa demonstratie, calcul integral de exceptie, care sa demonstreze existenta unei particule intr-un volum dat.
  Un student remarcabil de la AC din Iasi, a fost considerat nebun si inchis, pe vremea comunistilor, cand a sustinut o teza conform careia plecand de la aceasta teorema a demonstrat matematic existenta lui Dumnezeu, a Duhului Sfant. A demonstrat ca viata nu este asa de la sine dobandita de prunc de la mama sa, ci are origine divina, sfanta. A zacut mult la Socola…l-au distrus. Azi nimeni nu mai stie de el, nici eu nu-i mai stiu numele in nimicnicia mea!
  L-au considerat habotnic! Nesabuitii! Vroiau sa sustina ca stiinta si filosofia nu pot demonstra si certifica (nu ca ar fi nevoie) existenta lui Dumnezeu.
  M-am avantat prea mult … pun frana ca sa nu mai starnesc si alte discutii despre rezultate stiintifice ce ne fac pe noi, unii oameni conectati la stiintele exacte, sa credem cu tarie in Dumnezeu, in Isus.

  Nu lovesc in Biserica, nu lovesc in ceea ce cred. Cosider doar ca indiferent de soiul de grau aflat intr-un sac, vom putea gasi boabe de neghina!
  Sunt convins ca parintele Iustin Parvu ne avertizeaza ca ceva se intampla. El are har, eu nu, multi dintre noi nu avem. El este un far calauzitor, pus sa ne arate unde este tarmul, sper ce sa ne indreptam.
  Ce ma deranjeaza este ca unii oameni atribuie nuante cuvintelor lui. Lumina lui este alba, curata, streabate dincolo de ceata acestor vremuri tulburi… De ce vin unii care asa zis sunt de acord cu el, si-i pateaza lumina? Oare nu stie Sfintia sa sa-si intretina lumina neantinata? Chiar asta este parerea unora, ca trebuie sa-i sustina cuvintele pentru a avea tarie? E de prisos.
  Can Parintele Iustin zice ceva, nu spune „precum si altii cred,…”, el spune raspicat ce are de zis.
  De ce vin unii si tot amintesc de suferinta Parintelui? Sunt convins ca Parintele este fericit ca nu a inselat asteptarea Domnului, ca a dovedit tarie 16 ani si dreptate dupa…
  Nu cred ca el este cel ce cauta recunoastere, ci oamenii mici, poate nu chiar asa de mici ca mine, cauta recunoasterea lui.
  Eu nici nu visez la asa ceva, nici nu visez sa ajung sa merit sa stau langa el, darmite sa-l privesc in ochi si sa malaud apoi cu asta.
  Ii las pe cei slabi in suflet, fara tarie de caracter, fara verticalitate sa faca asta. Oricum sunt precum viermii, taranduse pe frunza sanatoasa ca sa o devoreza.

  Ma multumesc sa spun adevarul pe care-l stiu.
  Limitat la ce am studiat, fara a face recurs la invataminte teologice.
  Nu am studiat teologia dar asta nu ma impiedica sa vad ca nici ea nu este fara de prihana.
  Parintele Iustin de la Socola, numit aici de cineva AWA Iustin (AWA nespunandu-mi nimic) ne-a spus sa cuvantam adevarul indiferent daca asta doare.
  Iar adevarul suprem este o suma a adevarurilor mici, traite de noi.
  Apropos, la un mirean la un prelat, la un om de stiinta… nu ma intereseaza titulatura.
  Acel AWA nu-mi va spune niciodata nimic! Da acest AWA mai multa greutate cuvanului? Nu, pentru noi, cei ce mergem in fiecare Duminica la Socola sa ne rugam, Parintele Iustin este OMUL, Invatatorul. . Cel mai mult imi spune „Parinte”, ducandu-ma cu gandul la cel ce te invata de bine, si mi-e suficient.
  Cineva spunea:
  Sa fii OM e lucru mare, sa fii domn e-o intamplare.
  Faptul ca a pomenit asta si Iliescu …, nu ma impresioneaza. Nu am afinitati politice.
  De aceea la „domn” atribui titulaturile…Ce ma intereseaza la un interlocutor, este sa fie OM.
  Uitati-va in lume, la altii care considera ca ei sunt adevaratii crestini…de sute de ani se tot impart in secte si sectisoare. Si cum se mai imbogatesc unii…cum se mai separa o data….
  O observatie imediata ar fi ca bogatia unei biserici este invers proportionala cu numarul de credinciosi ce intra in ea.
  Daca sunt preoti ma in etate pe acest blog, vor da dreptate spuselor mele. De la tineri nu ma mai astept la numic bun.

  Cel mai inexplicabil si mai jignitor pentru mine, a fost cand la o emisiune a lui Teo Trandafir, (nu ma intelegeti gresit, nu am timp de televizor, dar totul se intampla cu un scop), a venit sa cante un ciufulici, o melodie groaznica. Dupa ce termina de prestat, aflam cu STUPOARE ca este student la Teologie in an terminal, ca vera sa devina preot, ca pasiunea lui este desenul animat japonez cu pokemoni si monstrii, cu roboti si arme, ca este dedicat curentului EMO, unul din cele mai nocive valuri ce au innecat tineretul de pretutindeni, indemnandu-i la stari emotionale fara rost, la sinucidere!
  Daca acel ciufulici ajunge sa fie hirotonisit, eh…. ce vorbesc, daca i se permite sa termine teologia si sa predea religia in scoli, atunci suntem intr-o mare problema.

  Vedeti, unii vor zice ca est einventia mea, altii ca fabulez, altii ii vor lua partea ciufuliciului … eu raman intristat.

  Gabriel.
  Va rog, nu mai contorizati greseli…unii chiar scriu repede, fara a se uita la monitor tot timpul, ca sa mai apuce sa mai si lucreze.
  Nu am timp de corectari gramaticale, sau sa adaug/sterg cate o litera.
  Luati scrierea mea ca atare, chiar daca nu am nimic de zis, nimic care sa conteze pentru unii.

 124. cosmin spune:

  Mai jos e citatul mai pe larg din pr Porfirie, postat de mine mai sus:

  http://www.lacasuriortodoxe.com/article-26883317.html

 125. Laur spune:

  Citez din datele stocate pe chip (mesaj Gabriel):
  „Datele stocate sunt:
  – Nume Prenume
  – CNP
  – fotografia
  – grupa de sange
  – persoana de contact
  – cu scop medical, eventuale afectiuni de care sufera: epilepsie, probleme cardiace, diabet, intoleranta la lactoza penicilina..
  – cam atat.”

  Aceste date sunt bune de trecut intr-un act de identitate/pasaport.
  Dar nu e normal ca ele sa fie trecute intr-un chip, ci normal este ca aceste date sa fie scrise, nicidecum criptate, din 2 motive:
  1. daca i se face rau pe strada sau pe munte cuiva, si esti in apropiere, trebuie sa fii capabil sa citesti in buletin/pasaport lucrurile astea: ca are epilepsie, sau ca e cardiac. Cum citesti tu chipul ca sa vezi ca are epilepsie ?! ca sa poti sa-l ajuti… Este fara noima sa folosesti un chip.
  2. Folosirea unui chip nu este transparenta posesorului actului de identitate cum e corect. Adica autoritatile pot sa stocheze acolo si alte informatii despre care posesorul sa nu stie. Si nu este corect asa. Chipul pregateste terenul unui potential guvern dictatorial, nu este nicidecum in interesul cetateanului cinstit.

 126. Gabriel spune:

  Laur, ai mare dreptate. Probabil ca se vor trece datele si in clar, scrise pe act. Probabil. Cat despre transparenta, este ca si fata morgana, toti vorbesc despre ea dar ea nu exista….sau exista in mintea celor ce inghit galustile politice.

  Foarte corect, un punct de vedere bun…
  Intrebarea ce ar trebui adresata guvernului este:
  Ce facem cu transparenta?
  Cum verific eu, cetateanul de rand veridicitatea datelor inscrise in actele mele?
  Aici cred ca putem lua la intrebari autoritatile, la modul cel mai serios si pragmatic.

  Multumesc pentru ridicarea la fileu a unei probleme serioase.
  Gabriel.

 127. Ionut spune:

  @Gabriel

  Daca tot esti singurul de pe acest blog care ne poate da detalii adevarate despre ce se va intampla cu chip-urile ca restul nu am studiat asa ceva, da-ne te rugam si ceva referinte. Nu pot crede ca wikipedia e sursa ta principala. Iar daca e…

  Cateva articole stiintifice sau ceva mai serios dar in acelasi timp la nivelul de popularizare a rezultatelor stiintifice, ca acesta e nivelul, cred ca ne-ar fi de folos. Chiar si in alte limbi ar fi bine. Poate unii cunosc si alte limbi.

  Tchuss!

 128. Ionut spune:

  @CineVa

  Dupa ce fac mea culpa, te trezesti domnia ta sa ma acuzi de cititul superficial al postarilor? Tocmai ce iti atrasesem atentia mai sus ca faci acelasi lucru.

  Daca ai ceva nelamuriri asupra pasajelor suspectate de ura si deci neconcordanta cu dreapta credinta intreaba. Nu acuza. Cred ca sunt ultimul de pe blog care pot fi numit habotnic. Sau stai!! Astia habotnicii pangarim blogul. Si lumea nu mai vrea sa intre.

  Daca ti-am gresit tie cu ceva, iarta-mi totul. Daca nu de ce…?

 129. Gabriel spune:

  Nu va certati pentru mine, pentru acuze sau pentru orice.
  Asa mi-e stilul, pacatos.

  Iertarea nu este totul, impacarea ii da stralucire.
  Gabriel.

 130. Florin M. spune:

  @Gabriel
  Te rog, nu ma intelege gresit, mai am o intrebare:
  Cu ce anume, din Ortodoxie, esti de acord???

  Pentru ca vad ca ai un cui impotriva a orice lucru care tine de ortodoxie, de Biserica.

  Preotii au haine scumpe – probabil ai prefera sa tina slujba in costum si cravata, nu?

  Bisericile au aur in ele – probabil ai vrea sa arate ca o casa obisnuta, ca o sala de festivitati, cu scena, pupitru etc.

  Ce parere aveti despre sfinti? Bineinteles ca si ei au fost oameni ca noi, candva. Dar unde sunt ei, acum? Si ce ne spun noua minunile pe care le fac acestia, minuni care sunt de fapt aratari catre noi ale cinstei la care s-au ridicat ei in fata Domnului, pentru ca minunile Domnul le face, pentru rugaciunile lor si ale credinciosilor? Dintre acesti placuti ai Domnului au fost cei care au alcatuit Sfanta Liturghie si celelalte slujbe ale Bisericii – despre care Dvs. spuneti ca nu va convine pentru ca se repeta…
  Petre Tutea spunea ca o baba desculta, care se inchina in genunchi in fata unei icoane a Maicii Domnului, este om; pe cand, un savant ateu, laureat al Premiului nobel, e un dihor. Baba asta este baba care asculta duminica de duminica, acelasi Cuvant la biserica!

  Imi cer iertare, am vazut ca stiti „ceva” despre electronica, dar vreau sa va spun ca stiinta, lipsita de dragoste, este zero.
  Sf. Maxim Marturisitorul spune, in vol. 2 al Filocaliei: „De obicei cunoştinţa e însoţită de închipuirea de sine şi de pizmă, mai ales la început. […] Deoarece „cunoştinţa îngîmfă, iar iubirea zideşte” (1 Cor. VIII, 1), împreună dragostea cu cunoştinţa şi vei fi fără trufie şi ziditor duhovnicesc, zidindu-te atît pe tine, cît şi pe toţi cei ce se apropie de tine. […] De aceea cunoştinţa are numaidecît lipsă (nevoie – nota mea) de dragoste.”

  Doamne ajuta!

 131. Gabriel spune:

  Imi pare rau ca nu pot oferi mai multe detalii. Am semnat un document cu firma, un NDA, Non Discolsure Agreement.
  Nu vreau sa orientez pe nimeni, ci sa dau niste explicatii minimale si suficiente, care sa nu-mi puna in pericol slujba.
  Am o copii, parinti, intretinere, credite…ca tot romanul.
  Am sa caut ceva materiale la care sa pot da share, ceva informatii reale, cu temei stiintific. Din nefericire sunt greu de gasit inafara firmelor, fiind puse sub sechestrul confidentialitatii, lucru normal dealtfel. Un material dedicat si detaliat, ar putea naste si mai multe confuzii unui cititor neavizat, fara un anumit grad de pregatire in domeniu.
  Cum ar fi sa ma apuc eu sa citesc o carte teologica, si sa vin cu interpretari personale? Nu ar fi deloc corect.
  Ca sa postez detalii, ar trebui sa ma impac cu gandul de a fura! Eu nu numai ca nu ma pot impaca cu acest gand, dar nu am de gand sa fac asa ceva niciodata, indiferent de nobletea scopului. Furtul tot furt ramane.
  Imi cer scuze, stiu ca nu mi-ai cerut asa ceva.

  Am sa trimit ce materiale gasesc, dar nu promit ca astazi….mai am de stat mult la serviciu.

  Gabriel.

 132. rodica spune:

  Multumim Apologeticum pentru postarea inregistrarilor cu Parintele Arsenie Papacioc si Parintele Iustin Parvu! http://apologeticum.wordpress.com/2009/01/19/parintele-arsenie-papacioc-suntem-de-aceeasi-parere-intim/

  Doamne ajuta!

 133. cineva spune:

  Imi cer scuze d.le Ionut daca te-am jignit cu ceva.Personal nu am nimic cu dumneata.Dar sa luam lucrurile cu calm si sa fim uniti in calea cea dreapta nu sa ne improscam cu noroi .Sa-i respectam pe cei care merita ,si care incearca sa faca putina lumina si pentru noi,cei ce nu cunoastem atatea date tehnice si pe cat se pare foarte utile.
  Iubirea muta muntii din loc. Sa ne iubim aproapele si vom fi izbaviti.Dumnezeu sa ne apere!

 134. Mircea Puscasu spune:

  Despre cipuri – RFID

  Documentarea necesara intelegerii implicatiilor cutremuratoare ale introducerii cipurilor in documentele personale (sau sub pielea personala). In special doua filmulete de pe google.video ale d-nei Kathleen Albrecht care sunt foarte bine documentate. http://apologeticum.wordpress.com/info-anti-cip/

 135. rodica spune:

  Incercarea de fraudare a declaratiei parintelui Arsenie Papacioc:

  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/17/confirmarea-audio-de-la-parintele-justin/#comment-16010

  Material redactat de catre Monahul Filotheu Bălan de la Mănăstirea Petru Vodă la dorinţa Parintelui Iustin, în completare la cele spuse de sfinţia sa în scrisoarea deschisă:

  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/17/confirmarea-audio-de-la-parintele-justin/

 136. Ionut spune:

  @gabriel

  Daca citesti articolul pr Filoteu Balan bazat pe surse americane pe care le citeaza vei vedea ca te contrazice in ceea ce spui despre inofensivitatea RDIF, distantele de la care pot fi citite, dimensiuni si multe altele.
  Pe cine credem?

  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/17/confirmarea-audio-de-la-parintele-justin/

  Tu ziceai ca nu crezi in existenta lui 666 sau iarasi am citit eu aiurea?

 137. Ina spune:

  Gabriel, sa-ti ajute Domnul ca intr-o zi sa intelegi ca si babele alea din biserica au „rostul lor”.

  Alea-s talpa tarii, buna/rea. Pe alea nici cu forta nu poti sa le tii in fata calculatorului sau la tv duminica cand e sfanta liturghie. Sa dea Domnul sa devenim ca ele, sa ne doara spatele de la matanii. Alea-s dependente de biserica.

  Cat mai e pana devenim batrani?

 138. Ionut spune:

  @CineVa

  Nu m-ai jignit cu nimic. Cu ce ai fi putut sa ma jignesti? Am fost deranjat usor de lupul moralist.
  Care e calea cea dreapta maestre?

  Pupici

 139. un crestin ortodox spune:

  Cititi comunicatul Arhiepiscopiei de Alba Iulia pe – reintregirea.ro

 140. rodica spune:

  http://www.ortodoxradio.ro Miercuri, 21 ianuarie – ora 19,30 – Emisiune Live – NU CATUSELOR ELECTRONICE – Invitat: Danion Vasile – autorul cartii ZORII APOCALIPSEI
  Campania „NU CATUSELOR ELECTRONICE”, initiata de Grupul Areopag, are ca scop popularizarea informatiilor legate de noile acte de identitate care contin microcipuri.
  Incepand de la ora 20.15 se va raspunde intrebarilor primite in direct pe e-mail – pe adresa danionvasile@yahoo.com. Cei interesati pot trimite intrebarile si inaintea emisiunii

 141. Donkeypapuas spune:

  Şi eu care credeam că Apocalipsa se referă la venirea Mântuitorului!
  PS: Puţină istorie nu strică, Preacuvioşia Voastră. De exemplu cazul celor „fraţilor lungi” din timpul păstoririi Sfântului Ioan Gură de Aur.
  PS2: există eretic sau schismatic care să nu-şi fi însoţit învăţătura cu spaima vremurilor din urmă?
  PS3: Dacă cineva se va simţi atins, să ia seama că au existat nenumărate cazuri în istorie de ierarhi sau călugări ce au devenit eretici sau schismatici la senectute. Exemplu celebru este Arie.
  PS4 (final 😉 ): După câte ştiu Sfânta Scriptură are mai multe niveluri de înţelegere. Cel literar precum şi cel simbolic sunt doar nivelele primare. Ambele au dus la erezii (sic!). Mai râmâne nivelul tipic şi mai ales cel duhovnices.

 142. savatie spune:

  Dokeypapuas, preferi sa ti se spuna donkey sau, simplu, papuas?
  PS: Cu cine vorbesti?

 143. Gabriel spune:

  Ma plec in fata celor ce au redactat mai mult sau mai putin corect comunicatul pe care Ionut l-a citit, si dupa care ma intreaba pe buna dreptate: Cine minte?
  Pai ce sa zic…citeste mai departe, si nu te apuca sa dai replay pana nu termini de citit si ce am sa sciu eu in aceasta ultima postare, si documenttul tehnic, si poate, de ce nu, ai sa mai cauti informatii tehnice pe google, si despre alte chestii ciudate din comunicatu.
  Au gasit ceva si se pare ca au amestecat cu date de la altceva.

  Va rog! Daca tot folositi internetul, cautati si informatia reala.
  Cum de eu, un prost si-un ignorant, care nu sunt luminat de Dumnezeu, cum pot eu sa gasesc intr-un minut informatia corecta? E mana satanei, vor zice unii…..
  In mana cui e mana satanei? In mana mea? Atunci de ce ma mint unii iar altii imprastie minciuna in sufletele altora?
  Incep sa cred ca nu tot ce poate spune un preot neinformat este corect. Pe cine, pe a cui marturie se bazeaza preotii? Cine sunt cei interesati sa puna minciuna in gura lor, ANULANDU-LE credibilitatea? Cine are nevoie ca acesti mari preoti sa fie doborati?
  De fapt care este tot jocul politic? Cine vrea sa-i infunde pe putinii care au mai ramas sa vegheze asupra credintei neamului?

  Cei 100 m nu prea ii puteti gasi in datele de catalog:
  http://www.hitachi.co.jp/Prod/mu-chip/p0001.html
  Scrie in documentatia tehnica clar, ce rost are sa inventeze unii si ssa se joace cu cifrele:
  „Maxmum Communication Length: about 25 cm (with an external antenna)”
  Si astia nu se joaca cu cifrele precum un filozof sau un statiscian. Ei furnizeaza date exacte!
  Daca un client cumpara 1 milion de chip-uri pentru o aplicatie anuma si acestea nu respecta exact datele de catalog, adio Hitachi! Au de platit de le vine acru si nimeni nu-i scapa de faliment.
  Culmea este ca industria microelectronicii desi este banoasa, este foarte serioasa in ceea ce priveste datele tehnice, competitia fiind acerba si necrutatoare. Nimeni nu-si risca sutele de miliarde de dolari investite intr-o fabrica de circuite integrate (numai aparatura!!!), sutele de milioane alocate dezvoltarii unui proiect (cel mai ieftin proiect la care am lucrat in acest domeniu avea un buget de salarii de 2 milioane de EURO pe 6 luni!!! iar un chip este cu adevarat gata, matur, cam in 2-3 ani de cercetare si proiectare).
  Eu nu ma joc cu cifrele. Cine vrea sa se joace, nu are decat, dar va minti oamenii tocmai pentru ca nu cunoaste adevarul.

  Stiu ca senzationalul creeaza senzatie, stiu ca tot ce este nou, daca este zis de cineva anume, de o persoana ca in filmuletul amuzant (o fi invitat oamenii aia in sala pentru capera ascunsa?) ce declara ca a cercetat 4 ani!!!! chestiunea in cauza, stiu ca aceia vor fi crezuti!
  Eu nu sunt nici un geniu al lumii, nici un cine stie ce om de vaza. Sun un om simplu. Cine vrea sa asculte ce am de zis, bine, cine nu…e treaba lui. Dar de ce traiesc cu impresia ca si zazania este un pacat.

  Inca ceva si am plecat (de data asta chiar nu mai vad rostul sa intru!).
  Cand va veni Apocalipsa, numai Dumnezeu stie. In 2012? Daca va veni peste 100 de ani? Dar peste inca 1000 de ani?
  Semnul fiarei a aparut, dar oare am eu nevoie de un semn, de un numar, pentru a sti ca diavolul este printre noi? Nu, nu am nevoie.
  Comparativ…daca oilor li sa-u pus chipuri, au incetat ele sa mai dea lapte, au incetat sa mai behaie, au renuntat la lana, au incetat sapasca, sa zburde, sa se comporte ca inainte?
  Nu.
  Prefer sa fac ca oile deja insemnate (fiind si noi „oile” Domnului), si dupa ce-mi vor da actele biometrice si poate ca mi-or implanta chipul, sa continui sa-L slavesc pe Domnul nostru Isus Hristos, sa continui sa fac fapte bune, sa nu mint oamenii ci sa-i invat de bine, sa traiesc onest, sa muncesc cinstit, sa-mi educ copii sa nu minta-fure-omoare si sa fie buni crestini.
  Drumul pe care l-am primit de la Dumnezeu, ma va duce spre faptele mele, fapte ce vor fi judecate de Dumnezeu nu de oameni.
  Daca la sfarsitul vietii, Dumnezeu ma va chema la el sau daca din contra, ma va da raului, nu pot sti, la fel cum nici un muritor nu poate sti ce gandeste Domnul. (Asta ar fi culmea ereziei sa vina cineva sa ne spuna ca stie ce a hotarat Dumnezeu pentru unul sau altul din noi…Ar insemna sa ….Doamne fereste!)

  Imi cer iertare ca am pangarit drapta judecata a participantilor de pe acest blog cu cifre aproape exacte.
  Imi cer iertare de la cei dornici de senzational, si de la cei ce transforma senzationalul in povesti frumoase.
  Imi cer iertare de la iubitorii de SF ce viseaza cu ochii deschisi la super puterile tehnologiei actuale. Ei sunt foarte utili. Ne dau noua, celor ce ne place sa dezvoltam frumos lumea, sa curmam handicapuri si suferinte, ne dau noua idei. Multe idei mi-au venit (de cine trimise oare???) citind discutiile de aici.
  Imi cer iertare pentru necunoasterea intocmai a scrierilor teologice, sau ca nu stiu sa fac o diferenta reala intre protestanti, neoprotestanti, catolici, scientologi, martori ai lui Iehova, pocaiti de ziua a cata vor ei, hidusi, shintoisti, …. si multe altele. Pentru mine lucrurile astea sunt simple, alb si negru, ortodocsi si sectanti. Pe evrei si pe musulmani nici nu vreau sa-i trec in liste din solidaritate cu cei nu sunt de acord cu razboiul permanent dintre cele doua tabere. (sa le zic religii?….Nuuuuuu!)

  La sfarsit trebuie sa-mi cer iertare pentru timpul pe care vi l-am rapit.

  Dumnezeu sa va dea lumina cea adevarata, iar celora ce o confunda cu opaitul incetosat, sa Le dea Dumnezeu mai multa putere si discernamant!

  Gabriel.

  (Uitati-l pe 666 si nu va deranja niciodata pana la sfarsitul lumi. Va muri satana singur si nepomenit, plictisit ca nu-l baga nimeni in seama!)

 144. Ionut spune:

  Good point!

 145. andrey spune:

  Parintele are perfecta dreptate,dar as vrea sa stiu cat timp mai avem axact?!

 146. Vasilica spune:

  Fii la curent cu tot ce „misca” ortodox pe internet !
  Tag-uri:ortodox, ortodoxie, calendar, calendar ortodox, ortodoxism, crestin, crestinism, proloage, calendar, sinaxar, vietile sfintilor, carti, catehism, rugaciune, rugaciuni, acatist, acatiste, manastiri, preot, predici

  Mesaje
  «Mai nou Mai vechi » Adus de Ortodoxie

  pasapoarte biometrice si in grecia
  January,19 2009
  Astazi a aparut pe site-urile grecesti urmatoarea stire: noile pasapoarte biometrice me foto,amprente si microchip vor ajunge si Grecia in cursul anului 2009. Incepind din iunie anul acesta noile pasapoarte vor avea obligatoriu amprenta degetelor aratatoare de la ambele miini, dupa cum cere legea europeana. Toate pasapoartele vor avea aceste caracteristici in afara de cele ale detinatorilor sub virsta de 12 ani si a persoanelor carora nu li se pot lua ampretele din cauza unui handicap fizic.

 147. Vasilica spune:

  Gabriel: LUPTA PENTRU DREPTUL TAU : Petiţie împotriva (şi pentru abolirea) legii nr. 298/2008 (privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii http://www.petitieonline.ro/petitie-p37662052.html

 148. Gabriel spune:

  asa, de ramas bun si loc de buna ziua, mai las niste lincuri de la o alta firma. nu toate au acelasi scop, dar puteti sa vedeti macar distante si cifre medii.

  De ce i-am ales pe ei ca exemplu? (mai sunt vreo alte 15 firme pe piata de rfid)
  Au cea mai tare securitate de date ce a fost implementata pe vreun chip!
  De mai bine de 5 ani, multi hackeri se straduiesc sa-i sparga si nu au reusit. Iar ei nu folosesc calculatoare si echipamente ieftine si nici ageamii sau detinatori de cunostinte medii in informatica nu sunt. Majoritatea sunt chiar mici genii, cazute in umbra pacatului.

  La urma postarii este un link unde puteti vedea cum arata marea nazdravanie.

  (About the size of a grain of rice, the microchip inserts just under the skin and contains only a unique, 16-digit identifier. The chip itself does not contain any other data other than this unique electronic ID, nor does it contain any Global Positioning System (GPS) tracking capabilities. And unlike conventional forms of identification, the VeriChip\u2122 cannot be lost, stolen, misplaced, or counterfeited. It is safe, secure, reversible, and always with you.)
  Traduceti corect si faceti-va „mea culpa”!
  Un „Doamne iarta-ma ca am pacatuit fara stiinta!” cred ca e suficient…si ca un joc de cuvinte, fara stiinta am fi ramas in intuneric, neputand sti frumusetea luminii. Galileo Galilei, iti multumesc ca ai existat!

  Baleati linkurile in ordinea trimisa. Nu degeaba m-am chinuit sa le pun asa.

  http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a30431a5c32f2011a9b859963549f

  http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69686e01ee

  http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab696bb601f8

  *****************************************
  Uite CHIP-UL !!!!!:

  http://www.verichipcorp.com/content/solutions/verimed

  Sanatate!
  Gabriel.

 149. […] pierdeti vremea cu zvonistica si nici o informatie la obiect sau verificabila, a se vedea aici sau aici sau la google. Da-i cu google dupa 666 si codul de bare si se revarsa potpopul de prostioare mai […]

 150. Donkeypapuas spune:

  @Gabriel Tot ce e făcut de om poate fi spart/contrafăcut/hackerit de alt om. Afirmaţiile contrare sunt pretenţii, mândrie şi fală deşartă. O ştii foarte bine. Şi mă întreb cine va plăti miliardele şi miliardele de euro cheltuite pe cipurile introduse în actele de identitate?
  PS: tot pt Gabriel – de ce te bazezi aşa de mult pe Galileo Galilei? Mai degrabă trebuia să-i mulţumeşti lui Kepler. Pentru amănunte vezi cartea Dieu Face a La Science scrisă de Claude J. Allegre. Se găseşte la Institutul Francez. Nu-ţi crea idoli din miturile scientismului.

 151. Gabriel spune:

  Cum sa nu, ai dreptate Donkeypapuas, vorbesti de geamuri, usi, procesoare si baze de date. ERu vorbesc de un chip, pe care din FERICIRE, nici macar cei de l-au conceput nu reusesc sa-l sparga! Exista polinoame cu solutie unic determinabila, ce nu pot fi recompuse prin revers computation. Dar asta pentru cei ce viseaza cai verzi pe pereti, este de neimaginat. James Bond este personaj de film.
  Galileo (ereticul!) a zis ceva ce a trecut de toate apocalipsele de pana acum:
  „Si totusi se invarte!”
  Este valabil ce a zis, si va mai fi inca vreo cateva mii de ani. Pamantul va continua sa se invarta, indiferent de ce se va intampla pe suprafata lui, cat timp nucleul isi pastreaza densitatea, temperatura si… ( ia mai ghiciti ce!).
  Kepler ca sa analizeze miscarea planetelor, a plecat tot de la descoperirile lui Galilei.
  Drept fiind ca a creat cel mai performant telescop pentru acea vreme, ca a cam avut dispute stiintifice cu Galilei, cu iezuitul Scheiner si Fabricius.
  Faptul ca ne-a imbunatatit calculele cu ceea ce astazi se utilizeaza la calcularea volumelor (integrala tripla), a fost revolutionar. Ca el si Liebniz….dar sa lasam stiinta, cine are nevoie de ea pe acest blog?
  Cat despre Allègre… Ati vazut un „om de stiinta si politician” care sa nu scrie dupa o „rima” politica? 🙂 Ce frumos… Asa de curiozitate, Luni am sa trec pe la IF sa vad daca pot sa imprumut si eu cartea. Daca nu, o cumpar de pe amazon.com.
  Multumesc de pont Donkeypapuas, cultura se face citind, fantezia, mai mult din necunoastere!

 152. cineva spune:

  ADEVARUL ESTE CALEA CEA DREAPTA!

 153. Gabriel spune:

  Stii cat de multi bani au de castigat cei ce intretin acest zvon netrebnic, nu ma refer la tine ci la aia mari cu bloguri, sit-uri, de prin toata lumea?
  Mii de euro pe saptamana primesc de la Google pentru a face reclama, avand o cota de trafic/vizitare/postare imensa.
  Interesati-va de AddWords si de cum se poate castiga pe net din aducerea de vizitatori pe pagina-ti proprie si personala.
  Exclud de aici, spre a nu fi gresit inteles, site-urile apartinand bisericii si preotilor.
  Desi daca stau bine sa ma gandesc, aceste site-uri fac inele de informatii. Toti citeaza http://www.apologeticum sau http://www.ortodoxia sau http://www.razboiintrucuvant s.a.m.d., fiind usor de observat cum informatia are o traiectorie circulara repetata, de parca aceste site-uri ar fi detinatoarele adevarului absolut. Daca faceti un pas inafara cercului, veti observa ca nu este chiar asa.
  Americanii sunt primii care au gasit in acest subiect cea mai mare oportunitate de a face bani serios prind pazata fe frica oamenilor de judecata de apoi! Bai ce se mai pricep americanii sa faca bani!
  Si-i doare fix la tenisi de restul populatiei care pentru a sustine pro sau contra aceste idei se vor lua de par! Ei sa castige, de la fiecare vizitator cate putin. Si au sute de mii de vizitatori.
  Ingrasati-i dragilor, trebuie sa faca si ei fata cumva acestei crize financiare!

 154. savatie spune:

  Daca e asa cum zici, Gabriel, poate imi dau si mie americanii vreo mie, doua de euro, ca in ultimele 7 zile am avut peste 35.000 de intrari pe acest blog umil. Povatuieste-ma cum sa fac sa primesc si eu banii cuveniti pentru intrarile pe „pagina proprie si personala” 🙂
  PS: Acum, fara gluma, propui sa ne inchidem blogurile – astea ortodoxe, pe care le citezi -, ca sa nu-i mai imbogatim pe capitalistii americani? Iar despre iesirea din cerc, pentru a vedea ce se intimpla „inafara”, o boicotam. Lasa sa mai intre si ei pe la noi, sa vada ce se intimpla.

 155. Gabriel spune:

  Nu!!! Doamne fereste!
  Spuneam cum sunt unii care fac bani mari din acest subiect.
  Am exclus bisericile si preotii, ei avand un cu totul alt scop, Intoarcerea poporului la credinta!
  Am si specificat acesta.
  Despre blogurile ortodoxe am spus doar ca preiau intre ele informatiile prin rotatie, considerandule corecte, (de aceea nici nu verifica sursele), si le publica. Nu cu rea credinta! In schimb tare ar mai fi bine sa se publice si sursele de unde au ideea, si mai mult sa verifice sursele.
  Intr-un subiect ca acesta, sintagma „crede si nu cerceta” nu mai trebuioe respectata mai ales de preoti! Ei trebuie sa verifice si de 10 ori informatia, ca sa nu-si piarda credibilitatea.
  Cine se va mai intoarce la credinta, la biserica, ma refer la tinerii ce stau toata ziua pe internet si cauta informatii, daca vad ca membrii bisericii spun lucruri dupa ureche, cu pretentia de a le impune ca reale?
  Cine?
  Nu tot noi ortodocsii pierdem? Nu tot noi o sa facem posibila ingrosarea randurilor ateilor sau a sectantilor in acest caz?
  Nu mai bine verificam si informam corect, astfel incat tinerii sa vada in noi dreptatea, calea cea buna?

 156. cineva spune:

  @ savatie
  P.savatie cum de va ganditi atat de mult la bani si cum de folositi atat de intens blogurile si internetul?nu stiti ca sunt uneltele necuratului?Poate ca da,ar trebui inchise aceste bloguri si sa purtati Cuvantul Domnului asa cum o facea in trecut si Domnul nostru Iisus!pace!

 157. savatie spune:

  Cineva, cum ai fi dat atunci de mine, ca sa-mi dai aceasta povata? Cind o sa fie mai multa lume pe coline si pe coastele muntilor decit pe bloguri, voi fi si eu acolo. Pace si tie si ginduri bune.

 158. Pr. Vasile spune:

  Oare , Gabriel si cineva se tem de misiunea pe care o facem pe saiturile si blogurile ortodoxe?

 159. Donkeypapuas spune:

  @Gabriel: Eu credeam că disputa pe care o avea Galileo Galilei cu iezuiţii era referitoare la centrul Universului. Dacă Soarele se învârte în jurul Pământului sau invers. Dumneata îmi spui că se referea la faptul că Pământul se … învârte! Iar pe bremea la care a făcut acea sintagmă des citată individul nu făcuse o chestie elementară: să demonstreze ceea ce afirmă. Nu mai spun că tipul a FURAT, pur şi simplu, idei de la alţii: şi de la Kepler şi de la Tycho Brache (să mi se ierte dacă nu i-am scris bine numele).
  Chestia cu „crede şi nu cerceta” de unde ai luat-o? Mă chinui de ani întregi să aflu şi eu sursa. Şi n-o găsesc.
  Iar idolatrizarea scientismului rămâne valabilă: o să ajungi chiar dumneata să-i condamni, precum „savanţii” secolului al XIX-lea, pe cei care afirmau că se poate zbura cu un aparat mai greu decât aerul. Şi te asigur, acei „savanţi” erau stâlpi de nădejde ai ateistei Academii Franceze. Spun asta ca să nu-ţi faci iluzii că nu va fi spart la un moment dat codul care protejează cipul. Ar fi bine să te referi şi la AFACERIŞTII din spatele acestui mega-gheşeft.

 160. Ionut spune:

  Exact pe saituri

 161. cineva spune:

  @Pr. Vasile
  Nu am de ce sa ma tem.!?
  @ Pr. Savatie
  As fi dat de Dumneata asa cum am gasit si blogul asta pe care nu l-am avut intamplator.Pe coline , cum spui Domnia ta,exista foarte dar foarte multi oameni.Si au nevoie de Dumneata mai mult decat cei ce se afla pe bloguri!
  Dar se pare ca nu am fost inteles.Cum pot preotii utiliza creatiile necuratului?(telefoane,internet;computere)Ca asa ni se predica prin Biserici sa nu deschidem televizorul ci sa ne rugam,sa nu deschidem calculatorul ci sa ne rugam,sa traim in umilinta.Nu este oare o contrazicere a celor ce se predica?
  Nu vreau sa jignesc sau sa blasfemiez dar cu banii investiti de Biserica in toate aceste tehnologii nu s-ar putea hrani niste copii orfani?!Zic si eu…..
  Dumnezeu sa ma ierte!

 162. eugen spune:

  @cineva

  Pai e vina pastorului ca oaia cea pierduta umbla pe bloguri? cat despre copiii orfani: si Iuda iscarioteanul era foarte ingrijorat in privinta lor.

  De ce n-ar avea dreptul si Biserica la PR de calitate? Ca una din acuzele aduse bisericii este ca e o institutie invechita ce nu tine pasul cu vremurile.

 163. cineva spune:

  @eugen
  Domnule eugen daca ai fi citit de la bun inceput toate dezbaterile ai fi inteles si modul de gandire al „acestei oi ratacite”.Nu e vina oii ratacite k umbla pe bloguri ci a celor ce au creat acest blog!Te rog nu ma provoca sa spun mai multe despre modernitatea bisericii.Si cine ma rog aduce aceste acuze bisericii?E ceva nou!Cu respect!

 164. rodica spune:

  Mi se pare binevenita si de mult folos initiativa preotilor, a monahilor, a teologilor de a comunica cu noi pe net. Intr-o lume care L-a uitat pe Dumnezeu, e minunat sa vezi cum acesti oameni fac ei primul pas spre noi.Indiferent de calea de comunicare aleasa, orice lucru facut cu intentia de a sluji lui Dumnezeu, cred ca este binecuvantat.

 165. marian spune:

  parinte savatie,
  am tot citit si eu despre tot ce s-a scris pana akum pe blog.insa nu ma pot dumiri.vorbeam deunazi cu tatal meu, care e preot, si imi spunea,legat de pasapoarte si permise si buletine care au cupuri.si imi zice el…mai fiule, dak peste 3 ani knd o sa imi schimb permisul o sa fiu obligat sa iau unul k cip, renunt la el.si la buletin, si la pasaport.si io ii zic:bine tata , dar cum o sa te descurci?si imi raspunde el:ma intorc in epoca de piatra…Amu,intrebarea mea este:sfintia ta ce faci?renunti la buletin?sau la permis?sau la pasaport?ca io sincer nu stiu ce-oi face?!adik….ma duc sa traiesc iar ca in epoca de piatra ?ca fara actele astea…e geu in societatea in care traim acum;practic e imposibil de trait.
  iar o a doua nelamurire:am auzit k parintele arsenie nu a avut o atitudine transanta. apoi, parintele iustin chiar a ramas singurul stalp al credintei ortodoxe?la noi in tara nu mai este nimeni?ca parca nu prea pot sa cred asta.daca imi puteti da cateva lamuriri…sarut-mana!

 166. Gabriel spune:

  @Cineva
  Stii ca intr-o oarecare masura sunt de acord cu tine dar la faza cu preotii pe internet….nu sunt de acord.
  Internetul este plin de mizerie, prostituate, criminali, hoti…Si daca este sa fie ceva corect in aceasta discutie, este rolul preotului si al bisericii. Eu consider ca biserica, prin preotii ei trebuie sa fie prezenta oriunde apare pacatul, pentru a tempera oamenii, pentru a incerca sa-i ajute, sa-i povatuiasca, sa le arate pacatul, sa nu-i lase prada necuratului, prada neajutorata. Faptul ca unii vor intelege iar altii nu, este o cu totul asta poveste, dar ei trebuie sa fie prezenti acolo unde diavolul recruteaza suflete!

  Si acuma, inapoi la discutiile noastre.
  Cum banuiam, inevitabilul s-a produs ieri…..
  Am ajuns seara acasa si ce am vazut la stiri? Conferinta de presa la care a participat un preot sau calugar de la Petru Voda (nu am vazut cum il chema).
  Nu stiu cum, din toata conferinta de presa, la stiri, televiziunile au dat exact faza care-i discrediteaza cel mai tare pe preotii si calugarii de la Petru Voda. Si pentru ca nimeni nu este perfect, si preotul a facut o greseala imensa.

  Pentru a ma verifica, pentru a fi sigur ca nu spun prostii, azi dimineata am mers la primul magazin sa cumpar un produs oarecare, si am intrebat-o pe caserita, ce cod introduce in casa, daca nu poate scana bine codul de bare.
  Raspuns: codul scris sub codul de bare.
  Am intrebat-o daca introduce vre-un 6, sau doi de 6 sau trei?
  Raspuns: Nu domnule! Vorbea prostii ala la stiri! Cineva vrea sa faca spectacol.

  Ca ea sunt poate 4-5000 de caserite in Romania, care au soti si copii, care au prietene si prieteni. Astfel parerea acestor casierite, care STIU ca niciodata nu au avut de introdus 666 in casa, parerea lor va ajunge la 5000 de soti plus 5-10000 de copii plus minim 5000 de prieteni.
  In total, de astazi, minim 20000 de oameni vor incepe sa considere preotii de la Petru Voda ca fiind nu tocmai usi de biserica. Toti cei 20000 de oameni vor avea un sambure mare de indoiala la adresa ortodoxiei!
  Asta s-a dorit?
  Poate ca da, poate ca nu.
  Sunt sigur ca preotii si calugarii de la Petru Voda sunt in atentia cuiva care vrea sa-i discrediteze.
  Cine? Din ce cult crestin sau nu fac parte cei ce incearca sa-i distruga?
  Cert este ca televiziunile, conduse de oameni dependenti de tentatiile diavolului, au dat cu bucurie treaba asta la stiri, cu ticalosie chiar!

  Pe de alta parte, preotu sau calugarul, daca tot a mers in Bucuresti si a trecut pe langa zeci de magazine, de ce nu a verificat informatia asta la orice magazin?
  Sunt sigur ca vanzatoarele si casieritele i-ar fi aratat exact cum se procedeaza.
  Ar fi fost cu totul si cu totul altceva. …
  Pe de alta parte, nu stiu, preotul parea cam tanar….sa fi fost oare el intr-un canon de ascultare? Nu conta ce argumente ii aduceau cei prezenti, el pur si simplu nu auzea!
  Poate ca auzea un glas care-i repeta la nesfarsit ce sa zica.
  Psihologii vor veni la atac cu ideea ca era in transa hipnotica.
  Psihiatrii vor argumenta ca respectivul om nu vede delimitarea fina dintre viziune si halucinatie.
  Oamenii de stiinta vor spune de-a dreptul ca nu a citit si nu s-a informat.
  Cu totii-l vor acuza pe acel preot, prin el atacand direct manastirea de unde provine.

  Cert este ca neadevarul mare, dar mare de tot, pe care numai un om cu mintea incetosata de furie (si porniri ce nu sunt proprii iubirii) nu poate sa-l vada, a ajuns la turma.
  Pai daca oile sunt imprastiate pe munte, cum le aduce pastorul cel mai bine si mai repede la locul cu iarba grasa? Aruncand ursu-ntre ele sau cantand frumos la fluier?

  Nu-i mai inteleg pe cei de la Petru Voda.
  Chiar fara pic de analiza?
  Stiu, multi de pe acest blog vor spune „Ai vazut? Pana si la televizor au zis-o! Este adevarat, a venit apocalipsaaaa, s-a sfarsit cu noi!!!”
  Haida de! Da, a venit, si s-a cam sfarsit cu cei ce dezinformeaza!
  Credeti ca o minte preoteasca nu poate cadea in pacat, in mainile satanei?
  Oare? Unii sunt atat de plini de ei, atat de siguri pe credinta lor incat fac cel mai mare pacat, indeparteaza oamenii de la Dumnezeu. Sunt oare ei siguri de credinta lor? Oare nu sunt orbiti de dragoste?

  E de-ajuns un par la o caruta de oale!
  Parul a si-a spus parerea la TV, oalele, lutul zidit de Domnul, se sparg….

  Dumnezeu sa va aiba in paza!

 167. Gabriel spune:

  Ma cunoaste cineva de pe blogul asta? Sau sa fie un „cunoaste” asa din ce am scris…
  Cred ca la asta se face referire.
  Daca m-ar cunoaste cineva de pe acest blog, daca ar fi discutat cineva de aici cu mine, fata in fata, poate ca ar sti ca nu vorbesc doar ca sa pun aerul in miscare!

  Eu nu discreditez Manastirea Petru Voda!
  Eu nu discreditez preotii si calugarii de acolo!
  Tocmai asta este problema, ca eu incerc sa trag un semnal de alarma precum ca se incearca discreditarea publica a celui lacas sfant!

  Dar un pacatos ca mine, ce poate face?
  Cum sa pot ajuta mai mult decat cu cunoasterea ce mi-a dat-o Dumnezeu, asa putina si limitata cum este ea?
  Nu sunt un luminat, un ales, sunt un mirean de rand…. ajut cum pot si-mi stiu limitele.
  Nu incerc sa le depasesc, sa cad in derizoriu.
  Nu incerc precum Icar…ca sa nu mi se topeasca aripile! E drept, poate ca nu am curaj!
  Si cum sa pot ajuta daca oamenii pornind de la idei preconcepute nu vor sa se uite in sufletul meu?

  Chiar ma doare!

 168. eugen spune:

  @marian

  apropo de tatal tau si de parintele Arsenie: m-a intrebat odata parintele Arsenie daca am tinut post. si eu am spus ca am tinut atat cat am putut ca am mai mers pe la unul si pe la altul si m-au mai poftit la mancat si la baut. Stii ce mi-a spus parintele Arsenie? „Frate, daca voiai sa postesti stateai acasa!”

  Suna ca un paradox dar parintele Arsenie propovaduieste o pasivitate „activa”. Cand eram mai tanar si nelinistit l-am intrebat ce as putea face sa schimb lumea asta care mi se pare intoarsa cu fundul in sus. Si parintele mi-a spus ca nu pot sa tin pe umerii toata omenirea. „Fa-te pe tine afet de tun!” Asa cum afetul preia din socul reculului si omul trebuie sa se infiga bine in locul lui pentru a fi o oaza de liniste. Sa fie un sot bun, un tata bun, un bun vecin, un bun prieten. De aceea vorbeste parintele Arsenie despre „revolutie fara revolutie”. pentru ca strategia lui e simpla si discreta. El e un apostol al umilintei si al dragostei. Parintele Iustin (pe care nu-l cunosc) nu e singur caci parintele Arsenie spune ca structural ei sunt la fel. Numai ca si Hristos a spus ca in casa Domnului multe incaperi sunt. Noi nu trebuie sa ne ingrijim unde stau Arsenie sau Iustin ( ca ei si-au capatat locul lor), trebuie sa ne ingrijim de noi. Caci si Tolstoi spunea ca toti vor sa schimbe lumea dar nimeni nu vrea sa se schimbe pe sine.

 169. marian spune:

  @eugen
  da ai drepate.si stiu ca avva arseniee mai moderat in vorbe, desi in gandire nu este chiar asa.sunt de acord cu ce spui tu.dar dilema mea era alta…pentru ca inca nu pot sa-mi statornicesc un gand legat de problema mai sus amintita.

 170. cineva spune:

  @marian
  Poate k tatal tau are dreptate sa vrea sa se intoarca la epoca de piatra.Pentru preoti ar fi bine sa se intoarca putin in trecut.Tatal tau este unul dintre acei care stiu care este misiunea unui preot.Si spun asta pentru k am avut ceva experiente neplacute in ceea ce priveste preotii.Cum este sa mergi la inmormantarea unei rude si sa se prezinte in fata ta un preot beat care nu stia macar ce slujba tb sa faca?Cum e sa mergi sa vb cu preotul pt propria nunta si el sa vina sa-ti vorbeasca duhnind a friptura cu usturoi si bautura si asta in postul Craciunului?si exemplele ar putea continua.Sunt ANUMITI preoti care traiesc prea intens in lumea reala si in pacat.Poate ca tatal tau este unul din cei ce au cu adevarat har si stie ca Dumnezeu ii va arata calea cea dreapta si-l va ajuta sa-si duca misiunea la bun sfarsit.Pentru noi ceilalti,pacatosii,cred ca va fi imposibil sa refuzam aceste documente cu chip-uri,ai dreptate nu ne vom putea descurca fara ele.Si atunci ce-i de facut?Atata vreme cat sunt deja tari care le folosesc se vor introduce si la noi.Si nu vor putea fi opriti nici cu milioane de petitii!
  Si inca ceva,stiu k nu are legatura cu ce s-a discutat dar e o nelamurire personala pe care preotii prezenti pe blog poate ar putea sa mi-o clarifice:am avut fericita sansa sa vizitez foarte multe manastiri din Romania si am constatat ca in fiecare dintre ele exista o casa de odihna pentru VIP-uri(a se citi oameni politici)care sunt mai mult sau mai putin folosite sau care raman incuiate ani in sir in asteptarea musafirilor.Nu credeti k ar putea fi folosite in alt scop avand in vedere ca sunt atatia oameni fara un acoperis deasupra capului?Scumpii nostri demnitari ar putea sa-si inchirieze camere la hotel k au din ce plati!Va multumesc si va cer scuze k am deviat de la subiect.
  @savatie
  Inca nu mi s-a raspuns la intrebare:sunt sau nu sunt calculatoarele,televizoarele,telefoanele,unealta necuratului?

 171. cineva spune:

  @gabriel
  Citind din link-urile trimise de dumneata am gasit un articol desre aceste chip-uri in care se spune ca sunt foarte usor de clonat iar in cazul unei urgente medicale nu sunt deloc utile iar cei ce le-au creat refuza sa dea raspunsuri clare in ceea ce priveste acest lucru.Se pare ca implantate in corpul uman sunt de fapt un adevarat pericol.Ne poti spune mai multe despre acest fapt?Pot ele deveni un mijloc de manipulare sau chiar un mijloc de exterminare in masa?E posibil?Acceptarea lor in documente poate conduce mai tarziu spre implantarea lor in corpul uman?

 172. eugen spune:

  @marian

  dragul meu, intrebarea ta era pentru parintele Savatie si n-ar trebui sa ma bag in vorba neintrrebat. dar o sa indraznesc sa spun ca problema pe care ti-o pui tu ( sa renunt sau nu la actele cu cipuri sau nu) mi-am pus-o si eu. Raspunsul nu e usor pentru ca trebuie in acest caz sa ne folosim de una din cele mai rare calitati pe pamantul asta – dreapta socoteala. Eu inclin sa cred ca prostia omoara mai multi oameni decat rautatea.
  Mie mi-ar fi greu sa dau sfaturi altuia. Pot vorbi in ce mapriveste pe mine. Sunt casatorit, am 5 copii si singurul venit al familiei e salariul meu. Salariu pe care il primesc de oriunde, numai din Romania nu. Merg cu avionul, trec granite, am o multime de hartii care imi atesta abilitatile profesionale. Sa renunt la hartiile si stampilele care ma ajuta sa imi castig painea? Imi rapesc ele libertatea? Ma inrobesc cu ceva? Pana acum nu cred ca a fost cazul. Stii ce bine m-am simtit dupa ani de umilinta cand ajuns pe aeroportul din Stockholm mi s-a spus: „Domnule, daca sunteti din Romania nu aveti nevoie de viza”?!?
  Am fost de curand la manastirea Sambata de Sus si m-am inchinat icoanei Martirilor Brancoveni. M-as considera fericit sa fiu vrednic de o jertfa ca a lor. Dar toate la timpul potrivit.
  Eu sunt cam „gura mare”. Dar imi dau seama ca e mai bine sa fii discret. Ca la mucenicie se vine cand te cheama Dumnezeu, nu te arunci ca surdu-n toba ca de aia se zice „si nu ne duce pe noi in ispita”.
  Repet ce l-am auzit pe parintele Galeriu spunand:”Fiecare semn are puterea pe care i-o dai”. Nimeni nu are putere asupra noastra daca nu le-o dam din voie proprie.

 173. eugen spune:

  vad ca am vorbit mult si am spus putine. Ideea era ca nu luptam impotriva pasapoartelor, luptam impotriva ingradirii libertatii noastre. Caci nu trebuie sa ne temem de cei ce cauta sa ne omoare trupul ci de cei ce vor sa ne omoare sufletul. Ma iertati! Doamne-ajuta!

 174. Gabriel spune:

  @Cineva, cum zici tu.
  O encriptare pe 100 de biti (nu 128 de biti cum este in realitate!!!), folosind un calculator la 100Mhz ce are executa o instructione de decodare pe ciclu de clock (atentie 1:1, caz ideal imposibil de atins matematic), necesita 1.000.000 (un milion) de ani pentru a fi parcurse toate combinatiile posibile. Executand aceiasi operatie pe un procesor la 1GHz, decriptarea ar dura de 10 ori mai putin, deci 100.000 de ani. Folosind 1 procesor la 4 GHz, timpul se reduce la 25.000 de ani. Folosind 25.000 de procesoare la 4GHz, rezolvarea necesita 1 an.
  De aici ajungem la realitate! O instructiune de decodare se executa cel mai repede, in 25 ciclii de clock (atentie, caz real matematic, 1:25) , ciclii in care se face analiza, chiar si intr-o structura pipe-line. Rezulta ca si in cel mai fericit caz, folosind 25000 de procesoare la 4GHz, vor fi necesari 625000 de ani. Ca sa reducem timpul la o luna, folosim 625000×12 calculatoare adica 7.500.000
  @Cineva, am si eu o intrebare: Cat de important trebuie sa fie cineva ca sa merite sa o investitie de 625.000 de calculatoare pentru a-i sparge chip-ul intr-un an, sau la nevoie, 7.500.000 de calculatoare pentru a avea sigur datele intr-o luna???
  Si asta pentru o singura persoana.
  Pleaca in calcul de la codarea pe 100 de biti. Asta inseamna (2^100)-1 (2 la puterea 100, minus 1). Pentru determinarea duratei unui ciclu de clock de 100MHz se face 1/(100e+6) =
  1/100.000.000. Avem 100.000.000 de cicluri de clock intr-o secunda! Dar si 2^100 este imens! Stiti povestea cu aparitia sahului? Si era doar 2^64 (ca numar de boabe de grau, erau productia pe cativa ani buni ! )

  Draga @Cineva, desigur ca tot ce este facut de mana omului , se poate si desface de catre acesta. Cu ce costuri? Merita? Pentru aia cu bani, noi nu valoram nici cat un kk de musca. Sa piarda ei atatia bani pentru un om?

  Faine idealuri!

  De spart? E o gluma buna! Si eu am ajuns pe Everest intr-o noapte, dar m-am trezit dimineata.

  Cum sa nu zica unii ca l-au spart….si cu un ciocan se poate…da se face bucati.
  Au spus cumva ca au extras date de pe el? O data anume? Multe firme pot inregistra din fabricatie o anumita succesiune de date numita si semnatura. A zis unul macar ce semnatura au gasit? 🙂
  Atunci nu le-ar mai baga nimeni in seama, nici fabricantul.

  Si apropo, Daca citeai corect si intr-adevar cautai informatia, observai ca acele 3 link-uri erau spre 3 tipuri de chipuri RFID, care nu se preteaza la implant, din cauza dimensiunilor mari. Ele sunt folosite pentru aplivatii de OnLineTV chanels, (care platesc cel mai bine pentru asa ceva!), aplicatii bancare si industriale.
  Acea firma, infineon, nu fabrica chipuri (inca) pentru implant la oameni sau animale. Sunt afaceri cu mult mai banoase si mai profitabile unde sa poata utiliza chipurile lor, altele decat cele cu implantul!
  Poate ca la actele Biometrice, s-ar baga, ca de… daca fiecare om are minim 3 acte, ar insemna
  3 x 5 miliarde x 5 euro profit = 75 miliarde euro. Mai adaugi o rata de improspatare de 20% pe an (se nasc unii, mor altii), mda, se merita.

  Si totusi nu i-a spart nimeni!

  Asa ca vezi, cand incerci sa te dai @Cineva, vezi sa nu-ti iei si teapa!

 175. marian spune:

  @eugen
  lasa-mi un id sa vorbim mai mult.sau da un buzz pe marianionpr@yahoo.com…si da,ai dreptate.intrebarea era strict pentru parintele savatie, dar opinia ta mi-a placut.

 176. marian spune:

  @cineva
  de ce cand se vorbeste de preoti, toate cazurile degenereaza in exemplele negative?cede-ma ca stiu lucruri care ar sminti pe ffffmulti, dar asta nu are nici o legatura cu subiectul de care eu am intrebat.

 177. Dan Georgescu spune:

  Eu traiesc in USA si urmaresc aceste schimbari de aproape 17 ani.
  Pentru cine vrea o gramada de date sa se duca pe web si sa vada filmul documentar Endgame facut de Alex Jones. Este zguduitor si cutremurator! Pasul intii este controlul, pasul doi este eliminarea populatiei considerata in surplus.
  Atunci vi se vor parea cu adevarat uimitoare cuvintele parintelui Iustin mai ales ca el nu are toate datele din film ci darul lui Dumnezeu si un curaj asemenea Parintelui Calciu. Oameni ca ei au dragoste pentru toti oamenii nu numai de crestini ortodocsi.
  Apropo, acest film se poate descarca gratis.
  E crunt ce vine dar multi nu refuza sa auda si sa vada adevarul.
  De cind am realizat ce vine m-am apropiat de biserica asa cum te sprijini de un stejar gros care nu se teme de furtuna. Sint fericit ca Dumnezeu mi-a permis sa aflu aceste lucruri cu mult inainte de a fi publice si puse in fapta.

 178. Grigore spune:

  @Eugen, @Marian, @…e.t.c.

  MA BUCUR DIN SUFLET CA SA RIDECAT SI LA NOI UN PREOT, PARINTELE IUSTIN PIRVU, CA SA SPUNA DE SUS O MARE INTELEPCIUNE, UN ADEVAR SI O REALITATE. SA-L CREDEM SI SA INCERCAM SA-L INTELEGEM.
  DUMNEZEU SA NE AJUTE SA NE LUMINEZE.

  Dragii mei, ma rog la bunul Dumnezeu ca harul Sau sa lucreze nevazut si printre aceste rinduri ca sa pot spune mult prin putine cuvinte ca sa nu va plicrisesc.

  Adevarul e ca omul poate spune multe ghinduri bune, folositoare si adevarate, dar sa nu ajunga la inima omului si atunci scopul pentru care le spune este ZERO,pentru ca Harul Duhului Sfint nu este printre rinduri si nu lucreaza, deoarece sint spus cu MINDRIE, si daca nu veti lua folos din aceia ce incerc sa zic aici sa stiti ca am zis cu mindrie. Anticipat , ma rog de ma ertati ca v-am rapit din timp, dar sper sa nu fie asa.
  De 10 ani sistemil comunist nu mai este. Cine ne incurca sa-L cunoastem pe Dumnezeu, sa cunoastem adevarul despre: ce este existenta ?, cine a creat-o ?, pentru ce a creat-o ?, cu ce scop?, din ce motiv a creat-o ?, de unde venim si unde trebuie sa ajungem ?, ce inseamna viata?, ce este timpul ? Intrebari firesti la care toti dorim sa gasim un raspuns si sa-l intelegem. Nu este apsolut deloc greu de inteles, nu va speriati, doar trebuie sa DORIM CU ADEVARAT sa cunoastem aceste raspunsuri. Dorinta de a cunoaste este direct poportionala cu viteza de a intilege si a realiza licrurile.
  Ignorind cautarea raspunsurilor la aceste intrebari riscam doar ” sa ne aflam in treaba ” si sa ne dam intelepti ca cunoastem lucruri adevarate. Cunostintele adevarate sint FOARTE DULCI, pentru care OMUL le cauta insistent si pe ori unde, numai ca cunoasterea lumii ( existentei ) materiale il face pe om sa se creada ATOTPUTERNIC – der asta e MINDRIE, pecind cunoasterea lumii spirituale este o INTELEPCIUNE ( o cunoastere a realitatii ) – si asta e SMERENIA.

  Cautati aceste raspunsuri insistent si veti afla pe parcurs multa lamurire la TOATE nedumeririle si problemele pe care le aveti acum. Toate se vor aranja intr-o ordene si intelegere perfecta, toate vor avea un rost si un sens foarte logic si asta o sa aduca pace si liniste sufleteasca, pentru ca veti sti cu adevarat cum stau lucrurile.
  A cunoaste Adevarul = cu : Rugaciune sistematica si consecvrnta,

  Post ( cum invata Biserica Ortodoza ),

  Dragoste de aproapele,

  si multa Rabdare , rabdare , rabdare.
  Va asigur- NU E GREU.
  Dumnezeu ajuta, doar sa vreti cu adevarat. O sa dati VOINTA si o sa luati PUTERE de a vedea si a intelege licrurile. ( zic din propria experienta ).
  Tot ce a facut si cum a trait Iisus Hrustos, ne-a poruncit sa facem si noi, El sa jertfit si prin anoligie, trebue sa ne jertfim si noi. Alta cale NU EXISTA. Numai ca iata PARADEXUL- Vrem sa stim , sa putem , sa avem Dar,sa nu depunem nici un efort adecvat prntru cele dorite. ESTE APSOLUT CATEGORIC IMPOSIBIL si atunci ne convine sa ne dam mari si tari afirmind adevaruri care ne convin si ignorind Harul Duhului Sfint , care E trimis de Hristos , si ne invata cum stau lucrurile cu adevarat.

  Cu parere de rau , ne respectind intocmai ( nu superficial ) legea Bisericii noastre Ortodoxe nu vom pricepe nici ce spun Sf. parinti , nici pe Par. Iustin ce spuce , nici pe calugari si preoti care fara indoiala ne vor binele. Cu cit mai mult eu voi cunoaste ale matematicii cu atit mai bine voi intelege un matumatic , e un adevar simplu , tot la fel e si cu Biserica si sfintii. Sa incercam sa ne apropiem de ei , golindi-ne de mindeia si ambitia noastra si atunci ii v-om intelege foarte usor si nu vom pierde timpil pretios cu descutii inutile ci vom sti ce trebuie de facut.
  Mindria si ambitia omului , nu permite ca el sa-si recunoasca neputinta de a intelege , de a cunoaste si a realiza care este realitatea.
  – FARA DE MINE NU VETI PUTEA FACE NIMIC , spune Mintuitorul in Sf. Scriptura , de ce omul nu realiziaza asta ? Din mindrie. De ce au cazut ingerii den cer si au devenit demoni ? Din mindrie. Din mindrie si omul va merge la peire, daca nu se va pocai. E foarte simplu.
  MA ROG DE MA ERTATI daca am suparat s-au am nesocotit pe cineva.

 179. ion daniel spune:

  am citit toate comentariile si afara de cele ale lui gabriel care se aproprie de realitate(chiar daca se mai inseala si el uneori ) restul sustineti niste idei care mi se par pe putin aberante…
  ca orice in lumea asta , aceste cipuri au o parte rea si o parte buna… pana si tastatura de pe care scrie-ti poate fi folosita sa faci rau sau sa faci bine… e alegerea voastra…
  desi eu as fi ales o varianta integrata tuturor datelor personale pe un singur document si nu pe mai multe , sunt de acord cu incrierea anumitor informatii pe aceste chipuri…
  ceea ce nu stiti voi, e ca traiti intr-o lume in care fiecare miscare va poate fi urmarita cu/sau fara acele chipuri… exista baze de date cu tot trecutul vostru medical(la noi mai putin) , cu toate datele voastre personale(la politie, la banca, la furnizorii vostrii : de internet, telefonie, firma de calculatoare; pana si la magazinul de unde iti iei de imbract sau cumperi mancare lasi date de identificare sub forma unor legitimatii de cumparator sau carduri de fidelitate)… dupa cum a spus si gabriel, daca vor sa va urmareasca pot folosi telefonul mobil, sau pot accesa aceste baze de date si pot afla despre voi lucruri de care nici voi nu aveti habar…
  trebuie sa priviti acel chip ca pe un portofel… acolo ai cardul de credit, buletinul, carnetul de conducere, bani, diverse card-uri, diverse hartii cu informatii, asigurarea medicala…

  vi s-a intamplat vreodata sa vi se fure portofelul?? s-a terminat viata dumneavoastra cand s-a intamplat acest lucru? ati fost ruinati ? nu cred… asa ca nu e nici o drama daca o sa va fure cineva acel chip

  cat despre taiatul mainii … nu e mai usor sa va scoata chipul de sub piele decat sa va taie mana?

  despre numarul 666 nu pot decat sa zambesc … oare nu trebuia sa vina apocalipsa 1999 sau o sa vina in 2016??( 6+6+6=18 , 2+0+16=18)…

  daca vi se pare aberant acel chip , atunci va rog sa priviti urmatorul documentar(pt cei care inteleg engleza), cred ca o sa va ingroziti:

  http://documentary-log.com/?id=176

  PS: despre parintele iustin pirvu(desi suntem din acelasi judet) nu pot sa zic decat ca e vorba de lupta pentru putere…
  PPS: desi nu sunt credincios, apreciez totusi ortodoxia pentru libertatea pe care o acorda oamenilor din interiorul ei. Probabil cea mai libertina biserica

 180. The Soul spune:

  Eu vreau sa fiu cel mai mic si ultimul dintre cei alesi.Ptr asta acum daca trebuie las copii,casa,nevasta,avere si-l urmez:”mai usor trece o camila prin gaura unui ac,decit un bogat sa intre in imparatia cerurilor”.Credinta mea nu are nume pamintesc:”daca ai avea credinta cit un graunte de mustar…..ai muta si muntii din loc”,credinta mea nu este nici crestinism,catolicism,sectanti,diferite religii si culte,credinta mea se numeste ISUS.De ce am nevoie de intermediar ca preot,predicator…sef ca sa ajung la EL?De ce?Am umblat peste tot in incercarea de a gasi linistea sufleteasca,si nu am gasit-o nicaieri.Toti sint o apa si un pamint,se citeste din biblie,se fac rugaciuni dar sufletul lor este NEGRU.Nu-ti vor da o cana cu apa.E treaba lor,dar ISUS spune ca biserica Lui va fi din pietre vii care sint sufletele,nicidecum un cult sau o secta.Mai bine cu banii care se cheltuiesc ptr a faca biserici maiestoase,si catedrale impunatoare,s-ar ajuta oamenii care intradevar au nevoie de ajutor,fara sa asteptam lauda.Retineti ca ISUS avea tot aurul pamintului la picioare,iar El umbla intr-o camasa si cu picioarele goale…..oare el nu-si putea face cea mai puternica si mai impunatoare constructie de pe pamint?Asta inseamna credinta,cind pleci de pe pamint iei cu tine doar faptele pe care le-ai facut,averea ta strinsa o viata se bat dusmanii sau neamurile pentru ea.La ce-ti va ajuta?Cei care nu vor primi acest chip pe frunte sau pe mana,vor fi considerati eretici si tratati ca atare,exact ca pe timpul inchizitiei,huliti fiind chiar de fratii si parintii lor,acuzati ca ei sint cauza necazzurilor si a plagilor care vor veni.ACOLO ESTE ADEVARATA CREDINTA.SA MORI PENTRU NUMELE LUI ISUS ESTE ONOAREA SUPREMA.NIMIC si nimeni sa nu va schimbe aceasta credinta,si veti fi mai puternici decit Lucifer,pentru ca Lucifer va sfirsi in foc ia voi veti trai in vecii vecilor.Sa fiti iubiti

 181. cineva spune:

  @gabriel
  Nu ma dau @cineva sunt chiar originalul.a refeream la artricolul scris de Katherine Albecht si Liz McIntyre despre VeriChip.Multumesc oricum pt lamuriri.E tot ce va cerusem.Scuze.

 182. sandu spune:

  Mântuitorul Iisus Hristos va veni ca Împărat al Terrei după cum spune Sfânta Scriptură, mai repede sau mai târziu, dar tot va veni. indiferent de fac demonii şi slugile lor.
  Iubirea este mai puternică decât orice!
  Principalele agresiuni sunt îndepărtarea de credinţa strămoşească şi îndobitocirea oamenilor prin(1. educaţia copiilor prin televizor şi calculator 2. exacerbarea poftelor şi dorinţelor sexuale şi alimentare,(prin filme de doi bani, erotice şiagresive, prin reclame la mâncare) 3. supradimensionarea dorinţelor de a avea case, maşini, aparatură, excursii exotice,ceea ce determină oamenii să muncească 12+14 ore pe zi(devin sclavii propriilor trupuri) neglijând atât educaţia copiilor cât şi propria educaţie creştin-spirituală, morală şi culturală, adevărata bogăţie a omului.
  La IUBIRE se ajunge prin CUNOAŞTERE de tip hristic. nu poţi iubi pe cineva dacă nu-l cunoşti. aşa că pentru a-L putea iubi pe Dumnezeu este obligatoriu să-L cunoşti, şi nu cu mintea ci cu sufletul, adică după ce afli că Dumnezeu este Bun să rememorezi momentul din viaţa personală în care ai beneficiat de cea mai multă bunătate şi să conştientizezi că Dumnezeu este mult mai bun de atât.
  Dumnezeu să vă ajute!
  nu prea are legătură cu cip-ul dar este necesară

 183. savatie spune:

  The Soul, cum ai vazut ca TOTI sint o apa si un pamint? Si ai mai vazut ca si sufletul le este NEGRU. Oare pentru ca este sufletul tau alb ai vazut tu asa?

 184. marian spune:

  @savatie
  nadajduiesc un respuns.va rog sa nu ma neglijati

 185. marian spune:

  @gabriel
  frumoase cuvintele tale,dar nu cred ca de un sfat moral de la un matematician duc eu lipsa acum.stiam cam tot ce mi-ai zis u.si stiu ca trebuie sa caut adevarul ca sa devenim liberi,ptr k adevarul ne face liberi…

 186. marian spune:

  @savatie
  parinte savatie,
  am tot citit si eu despre tot ce s-a scris pana akum pe blog.insa nu ma pot dumiri.vorbeam deunazi cu tatal meu, care e preot, si imi spunea,legat de pasapoarte si permise si buletine care au cupuri.si imi zice el…mai fiule, dak peste 3 ani knd o sa imi schimb permisul o sa fiu obligat sa iau unul k cip, renunt la el.si la buletin, si la pasaport.si io ii zic:bine tata , dar cum o sa te descurci?si imi raspunde el:ma intorc in epoca de piatra…Amu,intrebarea mea este:sfintia ta ce faci?renunti la buletin?sau la permis?sau la pasaport?ca io sincer nu stiu ce-oi face?!adik….ma duc sa traiesc iar ca in epoca de piatra ?ca fara actele astea…e geu in societatea in care traim acum;practic e imposibil de trait.
  iar o a doua nelamurire:am auzit k parintele arsenie nu a avut o atitudine transanta. apoi, parintele iustin chiar a ramas singurul stalp al credintei ortodoxe?la noi in tara nu mai este nimeni?ca parca nu prea pot sa cred asta.daca imi puteti da cateva lamuriri…sarut-mana!

 187. cineva spune:

  @savatie
  Se pare ca nu raspundeti tuturor ci doar acelora care nu va pun intrebari incomode.Inca mai astept un raspuns.Cu respect.

 188. savatie spune:

  Iarta-ma, cineva. Mi-a scapat intrebarea ta „incomoda”. Poate ca a fost pur si simplu neinteresanta. Nu fac discriminari – aproape toti de pe acest blog imi sint necunoscuti, mai ales ca mai si semneaza majoritatea cu pseudonime. Asa ca ma raportez la fiecare in functie de intrebarea si tonul pe care il foloseste. Uneori sint acid, alteori ironic, alteori sec sau protocolar. Dar exista si intrebari/provocari pe care prefer sa le trec cu vederea, lasindu-le la judecata altora.

  Daca te referi la intrebarea daca sint sau nu calculatoarele unealta necuratului, atunci iti propun sa adresezi aceasta intrebarea ministrului Culturii si Cultelor sau direct Patriarhului Daniel.

 189. mihai spune:

  @ The Soul

  Daca deci o sa vedem un om umbland pe strada doar intr-o camasa si in picioarele goale, vom stii ca acela esti tu. Ai grija totusi, ai putea trece drept nebun…totusi daca te simti in stare de asa o nevointa, mult succes.

 190. mihai spune:

  @ cineva

  Scuza-ma ca indraznesc sa raspund si eu la una din intrebarile tale…Cred ca ar trebui sa fii mai ingrijorat ca oamenii devin uneori unealta necuratului, calculatoarele sunt mult mai cuminti decat cei dintai.

 191. strimbu spune:

  sunt impotriva cipurilor dumnezeu nea lasat liberi si asa trebuie sa fie

 192. cineva spune:

  @savatie
  frumoasa eschivare
  @mihai
  ai dreptate.Dar nu devenim unealta necuratului folosindu-i tentatiile?
  Revenind la discutia initiala cred ca cel ce crede cu adevarat nu vafi oprit nici de 1000 de chip-uri.Mie personal nu-mi pot lua credinta indiferent de cate chip-uri voi fi nevoit sa accept.De ce oare se teme biserica k va pierde atatea suflete?Daca si-au indeplinit menirea preotii nistri nu ar tb sa se teama de niste astfel de obiecte care nu se stie daca sunt insemnele necuratului.Poate ne va lamuri Ministrul Culturii si al Cultelor.Cand voi ajunge in Romania il voi cauta sa-l intreb.

 193. savatie spune:

  Cineva, bine ca nu-ti pierzi umorul. Nici curentul electric nu poate fi numit o unealta a necuratului, dar unii au facut scaune electrice. Sa vedem cum vor fi folosite cipurile pe viitor. Ai dreptate, cineva care ma priveste prin luneta nu-mi schimba viata atita timp cit nu apasa pe tragaci.

 194. Ionut spune:

  Gata? Nu mai vine sfarsitul?

  A trecut???

  De ce nu mai posteaza nimeni?

 195. Ionut spune:

  Daca vine sfarsitul si n-am marturisit indeajuns, cum zice pr Vasile pe „saituri” si in blogosfera?

 196. Un inginer spune:

  Pentru cei care au citit post-urile unor asa-zisi „ingineri” care apar mai nou pe forumurile ortodoxe incercand sa manipuleze: Chipurile, pe chip nu intra decat foarte putina informatie, memoria disponibila fiind relativ mica. Ni se spune ca pe chip vor fi stocate poza si amprentele persoanei, plus cateva date personale si atat. La adresa http://searchstorage.techtarget.com/sDefinition/0,,sid5_gci944596,00.html gasiti memoria necesara stocarii diferitelor tipuri de informatie. Astfel, pentru o poza de rezolutie mica sunt necesari 100 kB, iar pentru o pagina de text … cat credeti? Raspuns: 2 (doi) kB. Asadar, pastrand proportia, putem presupune ca chipul poate lejer stoca sute de pagini, adica … muuult mai mult decat numele, adresa, CNP-ul s.a.m.d. Practic, totul despre Ion Popescu. Atentie la „ingineri”.

 197. Ionut spune:

  dar dl ingineru, chip-ul are 72k iar in astia tre sa intre poza amprente digitale si info de pe pasaport. Iar daca stiu si altii info despre mine care e problema? oricum suntem indeajuns de prosti sa postam poze si informatii pe net fara sa ne forteze nimeni(hi5, facebook.

 198. Ina spune:

  Daca blogurile astea ortodoxe nu ar exista, noi care locuim in afara tarii nu am cunoaste incercarile si bucuriile ortodoxiei. Aici unde locuiesc, se hotareste sa se puna cipuri si se pun. Nimeni nu-si face nici o problema, ptr ca are mare incredere in politicieni.

  Si noi romanii avem incredere in politicienii nostri. Am avut o perioada comunista in care noi cinstitii am fost feriti de „banditi”.

  Fratilor, m-am indragostit de curajul banditilor care au umplut inchisorile comuniste. Parintele Aldea intr-o predica spune ca a dat canon sa se citeasca cartea „Intoarcere la Hristos”. Ii inteleg atitudinea. A trebuit sa traiesc atatia zeci de ani fara sa stiu ce s-a intamplat in tara mea, fara sa-mi cunosc ADEVARATA istorie.

  Am o bucurie imensa pentru apelul adresat de parintele Iustin Parvu.

  Doamne ajuta

 199. Ina spune:

  Cineva spunea ca tatal lui a spus ca n-o sa mai ia permis de conducere daca v-a contine cip.

  Asa gandesc si eu, caci nu am alta posibilitate. Ma gandesc ca va veni o perioada in care n-o sa mai putem circula liber dintr-o tara in alta side aceea imi dau seama ca este timpul sa ne intoarcem acasa in Romania. V-a fi greu nu adaptarea la conditii mai grele, ci critica fratilor. Nu am adunat nimic aici in afara tarii, dar am avut timp sa citim si sa intelegem ce se petrece in tara noastra.

  PS: Pe vremuri se incerca evadarea din Romania. O sa vina timpul cand o sa se incerce evadarea din occident. Deja incepe.

  Doamne ajuta

 200. Un inginer spune:

  Pt. Ionut si ceilalti:
  1. De unde stii ca are doar 72 kb? Pasapoartele biometrice lansate in Marea Britanie acum 4 ani aveau deja 512 kb.
  2. Chiar e cineva naiv sa creada ca pe acel chip nu vor pune decat cateva poze si cateva date generale? Eu unul sunt convins ca nu asta e scopul. Nu ar merita atata bataie de cap. Nu ar risca atat de mult toata intelighentia asta politica (credibilitate, incredere, etc.). Nu ar avea rost toate investitiile, probabil deloc neglijabile, care s-au facut si care se vor mai face.
  3. Rugati-va neincetat!

 201. simona spune:

  ce folos ii este omului daca castiga lumea toata iar sufletul sau il va pierde…?

 202. Alin spune:

  1. Daca esti amabil sa indici modelul de cip folosit in acele pasapoarte te credem.
  Eu pot sa-ti indic modelul si caracteristicile celui folosit in pasapoartele romanesti.
  Memoria este in jur de 80kb.

  2. In mod sigur nu cunoasteti cum se pune problema.

  Scopul primar al actului de identitate este asa cum ii spune numele, indentificarea.

  Nu se pune problema si nu este necesar stocarea de informatii pe cip, altele decat cele necesare pentru identificarea posesorului.

  Alte informatii (ex. cazierul) pot fi stocate in baze de date.

  Identificarea si autentificarea sunt f. importante.
  Hartia si plasticul se pot falsifica, aceasta bucata de tehnologie, daca este folosita corect, NU.

  In schimb din pacate legea nu specifica modul exact in care urmeaza sa fie implementata si cine isi asuma riscurile rezultate din eventualele greseli care s-a dovedit ca totusi se pot intampla.

 203. Un inginer spune:

  Pt. Alin:
  1. Detalii din presa (alte surse nu cunosc, eu nu fac parte din sistem):
  http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1245250-pasaportul-cip-bun-pentru-teroristi.htm
  http://www.guardian.co.uk/technology/2006/nov/17/news.homeaffairs

  2. Ai citit ce a scris Laur? Ai deja raspunsul.
  Totusi: spuneai ca identificarea si autentificarea sunt f. importante. A cui? A intregii populatii, in timp real, probabil in viitorul apropiat. In ce scop?

  Probabil ca infractionalitatea obisnuita ar scadea, dar ce ne facem cu tentatia puterii celor care ne conduc si care au in mina un asemenea instrument? Pe termen lung (nu foarte, dupa viteza evenimentelor) cred ca ne jucam cu focul. Parerea mea.

  P.S. Curioasa atitudinea „presei libere”. La toate mitingurile de protest pe tema in dicutie au fost intervievate aproape exclusiv persoane care nu au reusit decat sa ridiculizeze demersul la care participau. De regula, la un miting iei interviu in primul rand organizatorilor, sau oricum unor persoane care stiu sa explice pentru ce se afla acolo. E clar ca se umbla cu fofarlica.

  Doamne, ajuta-ne!

 204. Alin spune:

  Saracu’ parinte Iustin..

  min. 4:20

  Dincolo de minciunile turnate de Filotheu & co, iata cum justifica par. Iustin „lupta anticip”.

  In „cipuri” sunt microfoane care „te toarna” la securitate.
  La animale le-au cazut urechile si coarnele de la cipuri.
  Doborati „cipurile”!

  De unde i se trage? Cine l-a „lucrat” pe parinte?
  Nu e nevoie sa cautam prea departe:
  http://victor-roncea.blogspot.com/2009/02/minune-la-petru-voda-icoana-maicii.html

  „cererea de a putea alege acte de identitate cu sau fara dispozitive de supraveghere electronica prin unde radio (RFID).”

  DISPOZITIVE DE SUPRAVEGHERE PRIN UNDE RADIO = (RFID)

  Din Sf. Scriptura stim ca diavolul = tatal minciunii.

  lupta diavolul impotriva diavolului?
  ma indoiesc.

 205. Un inginer spune:

  Pt. Alin:
  Imi vine acum in minte episodul in care carturarii cautau sa-L prinda in cuvant… N-au reusit, ba chiar s-au facut de ras, nestiind ce sa raspunda la intrebarea Mantuitorului. Vezi Luca 20, 5-6.
  Doamne, ajuta-ne!

 206. Alin spune:

  „Un inginer”
  Probleme de securitate sunt si vor fi daca oamenii nu se asigura ca ceea ce legea le baga pe gat este ceea ce se pretinde a fi, din punctul asta de vedere (al securitatii).
  Fara angoase apocaliptice, teoria conspiratiei, etc.

  Tehnologia la ora actuala poate oferi un nivel confortabil de securitate, dar depinde de modul in care ea este folosita. Cea mai slaba veriga pana la urma este omul.

  Identificarea ORICARUI individ este foarte importanta nu doar pentru Stat ci pentru fiecare dintre noi si se practica si la ora actuala si se va practica intotdeuna.

  Orice portita lasata deschisa in domeniul asta va fi speculata nu de oameni ca mine sau ca dumneata ci de INFRACTORI.

  La ce a spus Laur banuiesc ca va referiti la:

  „Dar nu e normal ca ele sa fie trecute intr-un chip, ci normal este ca aceste date sa fie scrise, nicidecum criptate, din 2 motive:
  1. daca i se face rau pe strada sau pe munte cuiva, si esti in apropiere, trebuie sa fii capabil sa citesti in buletin/pasaport lucrurile astea: ca are epilepsie, sau ca e cardiac. Cum citesti tu chipul ca sa vezi ca are epilepsie ?! ca sa poti sa-l ajuti… Este fara noima sa folosesti un chip.”

  Pana acum se facea propaganda de ce NU sunt criptate.
  Sunt criptate si din momentul in care vor deveni standard DE FACTO, toate unitatile medicale vor fi dotate cu cititoare AUTORIZATE care pot verifica informatiile in cauza.

  „2. Folosirea unui chip nu este transparenta posesorului actului de identitate cum e corect. Adica autoritatile pot sa stocheze acolo si alte informatii despre care posesorul sa nu stie. Si nu este corect asa. Chipul pregateste terenul unui potential guvern dictatorial, nu este nicidecum in interesul cetateanului cinstit.”

  La fel de bine datele „sensibile” pot fi tinute si intr-o baza de date.
  Si chiar e mult mai indicat sa fie acolo, fara a exista riscul sa fie pierdute sau „victima” sa-si afle cumva „dosarul”.
  Ele nu vor fi tinute niciodata „la purtator”, asa cum scria Texe Marrs (preluat de Mircea Vlad in „Apocalipsa 13”) prin fanteziile sale ca „supercipurile spion” vor avea o memorie de 5Gigabytes!!!
  Pe langa camere video, conexiune satelit si alte fantezii.

  Indizerabilii se vor afla intotdeuna cu ID -ul intr-o baza de date la punctele de control si vor fi opriti/prinsi fara a fi nevoie ca agentul de paza sa-i cunoasca dosarul (chiar nu vedeti cat de hilar este?)

  Am mai spus-o si alta data, lipsa tehnologiei avansate n-a stat niciodata in calea dictaturilor „performante”.
  Istoria are destule exemple, chiar de recenta amintire.

  Insa cele mai periculoase sunt dictaturile in care ti se pun catuse moi, in care nu vezi zidurile dar ele sunt acolo.
  Ca cea prezenta de exemplu.
  Are poporul puterea (cum zice termenul de „democratie”)?
  Categoric NU.

  Poate face ceva sa schimbe lucrurile?
  Binenteles ca NU.

  Isi poate impune punctul de vedere clasei politice? NU.

  De ce..cred ca e limpede.
  Toate parghiile intre popor si clasa politica sunt corupte.
  Poporul chiar daca ar vrea si ar fi liber sa aleaga (nu dezinformat si manipulat asa cum este de fapt), n-are de unde alege.

  Media este controlata tot de elementul politic.

  Am ajuns in UE fara sa ni se ceara macar parerea.
  Constitutia a fost modificata ca sa serveasca integrarii cu forta, semnandu-ne practic renuntarea la independenta nationala, printr-o mascarada de referendum.

  Si inca n-a fost „cipuit” nimeni.

  Se poate mai rau de atat?
  Sigur ca se poate si se incearca – sa se intre cu bocancii peste crezurile noastre (nu ma refer crezul in puterea malefica a microcipurilor).

  Si se va tot incerca.

  Se poate face ceva?
  Desigur, poti sa-ti vezi de viata ta duhovniceasca (daca o ai) si sa indemni pe altii sa faca la fel.
  Pana la urma asta este miza, si acolo se tinteste.
  Un „liber cugetator” are de ce sa se panicheze. Un crestin traitor – niciodata.

  „Nu va temeti de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot sa-l ucida; temeti-va mai curand de acela care poate si sufletul si trupul sa le piarda în gheena.”
  Matei 10:28

 207. Alin spune:

  „P.S. Curioasa atitudinea “presei libere”. La toate mitingurile de protest pe tema in dicutie au fost intervievate aproape exclusiv persoane care nu au reusit decat sa ridiculizeze demersul la care participau. De regula, la un miting iei interviu in primul rand organizatorilor, sau oricum unor persoane care stiu sa explice pentru ce se afla acolo. E clar ca se umbla cu fofarlica.”

  Chiar daca nu sunteti pregatit sa acceptati ceea ce va spun, totusi va spun: asta este realitatea.
  Acestia sunt oamenii, acelea le sunt motivele. Ridicole sau nu, sa nu aveti impresia ca organizatorii incearca sa-i aduca pe drumul cel bun, ci dimpotriva.

  Au scos acum cateva zeci de mii de pliante, daca faceti rost de unul, sa-l aduceti sa-l discutam.
  Sper macar ca nu e acea suma de afirmatii ridicole care au postat-o deja pe grupul lor de discutii.

  Organizatorii principali sunt dl. Rapcea (MISA) si Victor Roncea.

  Cat de obiectivi sunt si interesati in mod sincer si onest in chestiunea asta, am avut ocazia sa constat personal pe „refuzimplant” (grupul organizator) si v-am dat si mai sus o monstra de „obiectivitate” al celui de-al doilea. Si as putea sa va mai dau, dar prefer sa nu insist.

 208. Marian-Sorin spune:

  SA AM IERTATI PE MINE PACATOSUL CEL MAI MARE,SARUT MANA PR.IUSTIN PARVU SI FAC PLECACIUNE SMERITA IN FATA SFINTIEI VOASTRE.SA NE TRAITI PR.IUSTIN PARVU INTR-UN MULTI SI FERICITI ANI CU MULTA SANATAE SI BUCURIE IN SUFLET IAR BUNUL DUMNEZEU SA VA ASEZE IN RAD CU SFINTII SAI,AMIN.ARE DREPTATE IN TOT CE SPUNE PR.IUSTIN,DAND DOVADA DE MARE CURAJ,DEMNITATE SI RESPONSABILITAE,SI MAI DAND DOVADA DE MARE PASTOR DE SUFLETE(NU CUM A FACUT SINODUL LASANDU-NE DE IZBELISTE LA RASCRUCE DE VREMURI GRELE),APARAND CU TOATA PUTEREA TURMA DE OI ATUNCI CAND VAJMASUL LUP IN BLANA DE OAIE A VENIT SA NE SFASIE SI SA NE MANANCE PE TOTI.VA IUBESC PR.IUSTIN SI SUNT PERMANENT CU SUFLETUL ALATURI DE SFINTIA VOASTRA SUSTINANDU-VA PERMANENT DE LA DISTANATA IN TOT CE FACETI.CINSTE SFINTIEI VOASTRE PT.ATITUDINEA ADEVARATA PE CARE ATI LUATO!PARINTE SA STITI CA AVETI O ARMATA MARE DE OAMENI CARE VA SUSTINE NECONDITIONAT SI PERMANENT DE LA DISTANTA SI CARE VA IUBESC MULT,FIIND GATA CA NOI LA ORICE SECUNDA SA DAM AJUTORUL NOSTRU IN ORICE CONDITI AR FI CERUT EL SI CU ORICE RISC.VA IUBIM MULT PR.IUSTIN,SARUT MANA,PLECACIUNE SMERITA IN FATA SF.VOASTRE, SI VA CER ANCA ODATA SA MA IERTATI PE MINE PACATOSUL.CINSTE SI APRECIERI DEOSEBITE TUTUROR CARE FAC PARTE DIN SF.MAN.PETRU VODA,VA IUBIM PE TOTI,SI DEASEMENEA SUNTEM CU TOTI ALATURI DE SFINTIILE VOASTRE-CONTATI PE NOI.VA CER IERTARE TUTUROR!PROFIT SI EU CA SUNT AICI LA COMENTARI SI INCA O DATA AMI CER MII DE SCUZE SI VREAU SA FAC SI EU UN APEL DE SUFLET CATRE TOTI CRESTINI-ORTODOXI CARE IUBESC PE DUMNEZEU ADEVARAT-TATAL,FIUL,SFANTUL DUH-TEIME SFANTA SLAVA TIE SI PE APROAPELE SAU CA PE SINE INSUSI!Doamne Ajuta frati Crestini-Ortodoxi! VRETI IN F.SCURT TIMP,SA-I INFORMAM PE TOTI CRESTINII DIN TARA,PE TOTI SEMENII NOSTRI, sa stie si ei care este realitate ref.la documentele biometrice si ce ni-se pregateste dupa asta si anume implantarea cu semnul fiarei a microcipului(RFID)??? Se stie ca sau strans peste 150.000 de semnaturi pt.Abrogarea legii ref.la pasapoartele biometrice.Presupunand ca din cei 150.000 doar 15.000 au calculatoare si acces la internet.Daca fiecare dintre noi care avem calculatoare si acces la net.am descarca,cele mai convingatoare filmulete despre implantarea semnului fiarei cipul(RFID),emisunile tv.vezi:B1TV,OTV,unde au aparut Pr.Filotheu,Pr.ioan Sisman,Maica Ecaterina Fermo,Danion Vasile,Victor Roncea,etc.conferintele si andemnurile unor Pr.Duhovnici de pe net.care ne spun si ne explica sa nu primim aceste documente cu cip care sunt anainte-mergatoare a semnului fiarei-cipul(RFID).Trebuiesc selectate si descarcate doar atat cat sa ancapa pe un singur Blanc DVD. Deci cei 15.000 +/- care au calculatoare,descarcam fiecare cel mai bun material de pe net.si la-am imprima pe DVD-uri multiplicand acelasi material gasit pe net.pe doar 10 DVD-uri fiecare si dandu-le mai departe GRATIS si altora care saracii habar nu au si nu stiu ca ni-se pregateste implantarea cu semnul farei,cu mentiunea sa spunem verbal si scris pe DVD-uri dupa ce le-am imprimat urmatorul INDEMN: MULTIPLICA SI DA MAI DEPARTE! Multi nu au acces la informatie,neavand calculator dar pot vedea DVD-ul avand poate Aparat DVD sau poate pe cineva,rude ,prieteni,vecini unde sa vada DVD-ul si chiar vazandul ampreuna,cu ata mai bine.Si toti care vor primi DVD-uri vor proceda la fel adica sa multiplice DVD-urile primite si sa dea mai departe si urmatorii care vor primi vor proceda si ei tot la fel multiplicand DVD-urile primite si dand mai departe…UN CALCUL SIMPLU arata urmatoarele: 15.000×10=150.000 , 150.000×10=1.500.000 , 1.500.000×10= 15.000.000 Milioane persoane vor afla in f.f.scurt timp posibil care este adevarul si realitatea.Asta anseamna ca daca toti vor proceda la multiplicarea de 10 ori a dvd-urilor primite si date mai departe GRATIS la 10 persoane si cele 10 persoane vor proceda la fel si asa mai departe IN F.F.SCURT TIMP TOTII VOR STII EXACAT CARE ESTE ADEVARUL SI REALITATEA SI AR ANTELEGE SI ALTII DE CE NOI NE OPUNEM CU FERMITATE ACTELOR BIOMETRICE,AR CONSTIENTIZA SI EI SI AR AFLA CE NE ASTEAPTA PE TOTI.HAIDE-TI CU TOTII SA TRECEM LA TREABA SI SA O FACEM,CA PUTEM DACA VREM!!!10 Blancuri DVD cumparate nu costa mult doar 10 lei noi.HAIDE-TI CU TOTI SA DESCARCAM SI SA IMPRIMAM ACELASI MATERIAL PE CATE 10 DVD-uri distribuind-ule prin Biserica,Preotilor,credinciosilor,oamenilor pe strazi,prin magazine,mijloace de transport,scoli,facultati,spitale,gari,instituti,etc.Si fara sa panicam lumea doar sa vada si ei si sa se informeze,iar noi facandu-ne datoria fata de toti semenii nostri pt.care suntem obligati sa le spunem ce stim si la altii semeni de-ai nostri.HAIDE-TI VA ROG DIN SUFLET,CU TOTII SA FACEM SI ACEASTA TREBA,CA O ARMATA ADEVARATA A DUMNEZEULUI SI MANTUITORULUI NOSTRU DOMNUL IISUS HRISTOS!!!SI SPUNETI MAI DEPARTE SI LA ALTI BUNI CRESTINI CARE AU CALCULATOARE SI VOR SA FACA LUCRUL ACESTA,SA-L FACA!!!DUMNEZEU SA NE BINECUZANTEZE LUCRAREA,SA NE LUMINEZE PE TOTI LA MINTE SI SA NE AJUTE LA TOTI ASA CUM STIE MAI BINE,AMIN.Va rog sa ma iertai pe mine pacatosul pt.andraznela pe care am avuto.Va Multumesc mt.pt.ca ma-ti rabdat citindu-ma pana la capat.FITI TARI,CU CREDINTA MARE IN DUMNEZEU,RUGACIUNE,NADEJDIE SI CU MULT CURAJ!!!DUMNEZEU NE VA AJUA SA FI-TI SIGURI SI CONVINSI PT.CA LA GREU NICIODATA NU NE VA LASA! SPOR LA DESCARCAT,SA NE MISCAM CAT DE REPEDE PUTEM SI DUMNEZEU SA NE AJUTE,AMIN.

 209. schaatsen spune:

  schaatsen…

  […]Apelul Părintelui Iustin Pîrvu către toţi iubitorii de Hristos « Savatie Baştovoi[…]…

 210. Vandra I. Vasile spune:

  Nu stiu cat de mult sau de putin este rupta Patriarhia de hai sa zicem, adevaratii ortodocsi. Eu sper sa nu reuseasca aceasta ruptura daca totusi nu exista deja.

 211. Calancea31 spune:

  Ce este de facut……? Ce este de facut……?.Ce sa facem? Ce sa facem?.Ne intrebam toti.
  Foarte simplu.Se stie.Facem cum zice parintele Iustin Pîrvu.Cine suntem noi sa ne indoim de el s-au sa credem ca ar fi si o alta cale?

 212. Gabriela spune:

  Dupa 3 ani de la publicarea acestui manifest este atat de actual.Sa luam seama! Sa luam seama!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: