SCRISOAREA ORTODOCŞILOR CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

afis-genocid

Scrisoarea celor 16 organizaţii prin care se semnalează acte grave de instigare la ură religioasă şi naţională, precum şi încălcarea libertăţii religioase şi de gîndire a creştinilor-ortodocşi pe teritoriul României

Semnatari:

Asociaţia Prietenii Muntelui Athos
Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români (filiala Câmpia Turzii)
A.S.C.O.R. (filiala Cluj)
A.S.C.O.R (filiala Iaşi)
Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni
Asociaţia Ieromonah Arsenie Boca
Asociaţia Brâncoveanu
Asociaţia Civic Media
Asociaţia Altermedia
Grupul Independent pentru Democraţie
Asociaţia ROST
Grupul Cathisma
Asociaţia Drept
Uniunea Vatra Românească
Liga pentru combaterea Anti-Românismului LICAR
Asociaţia „Suflet pentru suflet”

ÎN ATENŢIA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
ÎN ATENŢIA GUVERNULUI ROMÂNIEI
ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

1. Evenimentele recente, cînd la Iaşi a fost închisă expoziţia „Destine de martiri” dedicată unor foşti deţinuţi politici creştini, unde au fost expuse materiale din fondurile CNSAS, lucru admis de Constituţia României, ne descoperă existenţa cenzurii de tip totalitar în statul român de azi. Printre cele 6 personalităţi a căror memorie a fost cinstită, cu scop educativ, prin expoziţia „Destine de martiri” se numără şi 4 preoţi ortodocşi, motiv pentru care creştinii au perceput închiderea ordonată a expoziţiei ca pe o încălcare a libertăţii religioase şi de opinie, garantate de Constituţia României.

2. Motivul pentru care s-a solicitat închiderea expoziţiei „Destine de martiri” a fost unul cît se poate de speculativ şi anume acuzaţia cum că expoziţia ar face „imagine unor legionari”. Deoarece această acuzaţie a fost adusă de directorul Institutului pentru Cercetarea Holocaustului din România şi cîţiva adepţi ai săi, fără a invoca o lege, nu ne rămîne decît să deducem că baza legală a acestei acuzaţii o poate constitui doar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 (aprobată ca Lege de Parlament în 2006, cu rectificările de rigoare) „privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”. Aluzia cum că personalităţile a căror dosare au făcut obiectul expoziţiei ar intra sub incidenţa acestei legi este deplasată. Este ştiut că mai mulţi membri ai Mişcării legionare au fost anchetaţi de o comisie de pe lîngă Tribunalul de la Nurnberg şi, în urma cercetărilor, s-a declarat că „legionarii” nu se făceau responsabili de crime de război în Est, astfel că au fost absolviţi de orice responsabilitate privind abuzurile contra populaţiei şi evreilor peste Nistru. Însă chiar dacă nu ar fi aşa, trebuie să precizăm că doi dintre cei şase, părintele Arsenie Boca şi părintele Sandu Tudor, s-au dezis de mişcarea legionară, alţi doi, adică părintele Arsenie Papacioc şi părintele Calciu, au dus, după eliberarea din închisoare, o activitate exclusiv misionar-spirituală, nefăcînd parte din vreun partid sau mişcare politică, iar Valeriu Gafencu, un altul din cei şase, a murit în închisoare salvînd viaţa pastorului evreu R. Wrumbrant, ceea ce trebuie să spulbere orice acuzaţie de antisemitism sugerată de cei care au solicitat închiderea expoziţiei. Prin urmare, atît afirmaţiile venite din partea Institutului pentru cercetarea Holocaustului în România, cît şi cele ale directorului Arhivelor Naţionale, care a catalogat expoziţia drept o „manipulare blamabilă a opiniei publice” sînt neîntemeiate, deşi vin de la persoane care reprezintă instituţii a căror scop declarat este studierea adevărului istoric.

3. Ordonanţa nr. 31/2002, vine într-un moment cînd statul român nu a făcut încă ordine în sutele de mii de dosare privind condamnările din perioada regimului comunist totalitar. Este de neconceput să-i consideri vinovaţi de infracţiuni contra păcii şi omenirii pe unii deţinuţi politici, precum Părintele Calciu, acuzat în mod fals la una din arestările sale de spionaj în favoarea unei puteri străine, doar în baza proceselor falsificate de un regim criminal precum a fost cel comunist în România. Completarea „printr-o hotărîre recunoscută potrivit legii” din Art. 2, punctul c, care apare în legea nouă, atunci cînd e definită persoana vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii drept „orice persoană condamnată definitiv de o instanţă judecătorească română sau străină, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii” nu restaurează la modul real condiţia zecilor de mii de condamnaţi pe nedrept, de vreme ce pentru fiecare dintre ei trebuie deschis un proces individual, cu rezultat improbabil, pentru a obţine o hotărîre judecătorească de reabilitare [1].

4. Nu există nici un act normativ care să-i declare pe foştii deţinuţi politici victime ale genocidului comunist, iar pe cei implicaţi în acest genocid vinovaţi de crime împotriva umanităţii. Prin Ordonanţa 31/2002, Art. 2, punct c, foştii deţinuţi politici din România comunistă au fost incriminaţi încă o dată, de data aceasta într-un stat democratic, iar regimul criminal care i-a persecutat şi exterminat a fost absolvit de orice vină. Este inadmisibil ca zecile de mii de victime ale genocidului comunist să fie declarate vinovate de infracţiuni împotriva păcii şi omenirii şi, în virtutea Ordonanţei nr. 31/2002, să li se interzică memoria, în timp ce criminalii care i-au exterminat să rămînă nejudecaţi. Considerăm că Ordonanţa nr. 31/2002 este un act pripit şi nedrept, care încalcă brutal dreptul creştinilor-ortodocşi, care alcătuiesc majoritatea populaţiei României, la cinstirea memoriei colective a propriei Biserici, ştiut fiind faptul că marea majoritate a deţinuţilor politici erau creştini mărturisitori care au fost persecutaţi pentru credinţa lor[2].

5. Considerăm că acuzaţia de “imagine făcută unor legionari” adusă expoziţiei „Destine de martiri” de către directorul Institutului pentru cercetarea Holocaustului în România, urmată de închiderea ei, s-a făcut din ură religioasă. Nu găsim alte motive pentru care directorul unei instituţii care reprezintă etnia evreiască ar fi trebuit să se autosesizeze, cerînd închiderea expoziţiei, de vreme ce personalităţile a căror dosare făceau obiectul expoziţiei nu au nici o legătură cu evreii şi Holocaustul. Dacă dosarele securităţii, a căror retragere a fost solicitată, nu confirmau acuzaţiile aduse, atunci cine, în afara unei instanţe acreditate de stat, poate constata vinovăţia celor şase martiri, dintre care doar unul mai e în viaţă? Reacţia directorului Institutului pentru cercetarea Holocaustului din România este o defăimare gratuită a memoriei celor şase martiri creştini, lovind totodată în memoria colectivă a Bisericii Ortodoxe. Se creează impresia că CNSAS, care a ordonat retragerea dosarelor din expoziţie, a cedat unui şantaj bazat pe speculaţii în jurul învinuirii de antisemitism, devenit posibil din cauza ambiguităţii Ordonanţei nr. 31/2002 care creează confuzie între o persoană vinovată de antisemitism şi un fost deţinut politic, sugerînd că toţi deţinuţii politici sînt în mod obligatoriu şi antisemiţi.

6. Chiar şi cinstirea Crucii de către creştini este considerată inadecvată. Din Raportul privind antisemitismul în România publicat pe site-ul Comunităţii Evreieşti din România aflăm că autorii Raportului reclamă faptul că în Parlamentul României, o ţară majoritar creştină, este expusă crucea şi cataloghează drept antisemitism credinţa românilor „potrivit căreia evreii au stat în spatele morţii lui Iisus”. Cu alte cuvinte, scopul declarat al Comunităţii Evreieşti din România (aşa cum reiese de pe site-ul oficial al acesteia), bazîndu-se pe susţinătorii săi externi, este acela de a îndepărta orice prezenţă publică a simbolurilor şi mărturiilor creştine (de unde şi campania de scoatere a icoanelor din şcoli). În acest context, cenzurarea expoziţiei „Destine de martiri”, solicitată de o persoană publică a comunităţii evreieşti din România, este un act de denigrare a memoriei colective a Bisericii Ortodoxe [3].

7. Avînd în vedere conflictul provocat de directorul Institutului pentru cercetarea Holocaustului din România, dar şi de directorul Arhivelor Naţionale şi de aliaţii lor din presă prin închiderea expoziţiei „Destine de martiri”, cît şi alte incidente apărute pe fondul ambiguităţii Ordonanţei 31/2002, care creează posibilitatea declanşării unui nedorit fenomen de masă în România, trebuie să se recurgă urgent la reformularea Ordonanţei nr. 31/2002, care prezintă mai multe aspecte anticonstituţionale, încălcînd brutal punctele 2, 6 şi 7 din Articolul 30 din Constituţia României, care proclamă libertatea de expresie. Vă propunem, în acord cu juriştii noştri, dar şi credincioşi ai BOR, următoarele modificări:

a) Să se renunţe la termenul „infracţiuni” din formula „persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii” pentru a lăsa sub incidenţa legii doar persoanele vinovate de crime de război şi împotriva umanităţii. Această precauţie se impune datorită faptului că Statul român încă nu a făcut ordine în sutele de mii de dosare intentate de regimul criminal comunist şi nu a recurs la disculparea, printr-o hotărîre judecătorească, a foştilor deţinuţi politici care au fost acuzaţi de infracţiuni fictive, unele dintre ele putînd fi încadrate la infracţiuni contra păcii şi omenirii.

b) Să se specifice, în Art. 2, punctul b, unde se face referire la simbolurile fasciste, rasiste şi xenofobe faptul că simbolurile şi semnele care reprezintă religiile, respectiv cultele tradiţionale înregistrate pe teritoriul României nu sînt atacate prin această lege. În acest scop, se impune exemplificarea semnelor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob.

c) Să se omită termenul „antisemitism” din Art. 2, punctul a, deoarece el nu este cuprins în enunţul Ordonanţei care se referă doar la: „interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob”. Antisemitismul se subînţelege prin termenii „fascist”, „rasist” şi „xenofob”. Prin introducerea lui în lista infracţiunilor menţionate în Art. 2, punctul a, termenul „antisemitism” apare ca ceva diferit de fascism, rasism şi xenofobie, fără a fi definit. Prin acest termen se sugerează diferenţierea evreilor de alte etnii şi naţionalităţi, ceea ce este o discriminare, comisă printr-un act normativ al Statului român.

d) La Art. 2, la noua literă introdusă, d, unde se defineşte Holocaustul în termenii următori: „Prin Holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de al doilea război mondial o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării”; să se facă referire la persecuţia sistematică sprijinită de stat împotriva creştinilor în perioada regimului totalitar comunist din România. Această completare este necesară pentru a nu crea impresia că Statul român, dorind să cinstească memoria victimelor persecuţiilor împotriva evreilor şi romilor, nesocoteşte sutele de mii de victime ale Genocidului Anticreştin care a avut loc în România în perioada regimului comunist totalitar. Situaţia României este una specială, deoarece aici au fost persecutaţi sute de mii de creştini, existînd zeci de mii de victime. Memoria martirilor din perioada comunistă este un subiect sensibil, iar cinstirea victimelor unui regim totalitar nu trebuie să ducă la neglijarea sfidătoare a victimelor altui regim totalitar. Instituţiile acreditate ale Statului român trebuie să constate şi să condamne Genocidul Anticreştin în România comunistă, precum a condamnat Holocaustul şi să recurgă la reformularea Art. 2 punctul d. De asemenea, este necesar ca persecuţia evreilor să nu fie separată prin punct de persecuţia romilor şi a creştinilor, ci întreaga definiţie a Holocaustului, care presupune un simplu şir de enumerări, să fie cuprinsă într-o singură frază.

Aceste modificări sînt necesare pentru a preveni pe viitor conflictele naţionale şi religioase pe care Ordonanţa nr. 31/2002, chiar şi în noua sa formulă, le alimentează. De asemenea, prin operarea modificărilor propuse va fi îndepărtată confuzia prin care memoria miilor de martiri creştini din perioada comunistă a fost defăimată, avîndu-se în vedere şi faptul că unii dintre ei au fost de acum propuşi spre canonizare Sfîntului Sinod al BOR. În acest sens a fost iniţiată şi o campanie, intitulată „Din temniţe spre Sinaxare”, care promovează cu succes convingerea că martirii români din temniţele comuniste sînt vrednici de a fi trecuţi în rîndul sfinţilor.

Creştinii-ortodocşi protestează împotriva discriminării de orice fel, condamnînd ideile şi manifestările fasciste, rasiste sau xenofobe, invitînd instituţiile şi autorităţile statului să se menţină în limitele unei democraţii reale care să asigure dreptul la opinie şi credinţă. Orice aspect al vieţii sociale, precum şi orice perspectivă asupra fenomenelor şi evenimentelor istorice poate constitui obiect de cercetare sau de dezbatere pentru oricine, atîta timp cît prin aceasta nu este pusă în pericol viaţa nimănui şi nu se încalcă ordinea publică şi drepturile fundamentale ale omului. Ordonanţa nr. 31/2002, prin unele puncte ale sale, creează un precedent de cenzurare a ideilor şi credinţelor, reinstaurînd în România un regim de teamă şi persecuţie pe motiv de opinie sau credinţă. Considerăm că reformularea Ordonanţei nr. 31/2002, în termenii propuşi mai sus, se constituie într-un act democratic şi necesar care ar îndrepta o greşeală impusă prin şantaj şi presiuni care nu-şi au locul în epoca democraţiei şi a libertăţii de opinie.

Ataşăm acestei scrisori şi cererea fără răspuns a celor 54 de istorici adresată CNSAS.

NOTE:

1. Este cunoscut faptul că majoritatea foştilor deţinuţi aşa-zis „politici”, printre care se numără peste 2000 de preoţi ortodocşi, în afară de călugări, au fost învinuiţi în mod fals de „spionaj” şi alte delicte care pot fi încadrate la infracţiuni contra păcii şi omenirii. Un caz celebru în acest sens îl constituie Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa care a petrecut în temniţele comuniste 21 de ani. Se ştie că Părintele Calciu a fost o personalitate publică recunoscută în Occident drept un luptător pentru pace şi drepturile omului. Părintele Calciu, care a fost eliberat din închisoare şi expulzat din ţară în urma demersurilor făcute de preşedintele SUA, Ronald Reagan, de către Papa Ioan Paul II şi alte personalităţi ale vieţii politice din Occident, a fost apoi primit la Casa Albă în mai multe rînduri ca un martir al contemporaneităţii. Paradoxul şi confuzia pe care le creează Ordonanţa nr. 31/2002 face ca un simbol al păcii şi al luptei pentru democraţie, atît de respectat în Occident, cum a fost Părintele Calciu, să fie considerat în România un delicvent vinovat de infracţiuni împotriva păcii şi omenirii şi să i se interzică memoria, deoarece şi el a fost unul din cei şase martiri omagiaţi de expoziţia „Destine de martiri”. Acesta este doar unul din cazurile în care se verifică imperfecţiunea Ordonanţei nr. 31/2002, impunîndu-se revederea ei urgentă.

2. Felul în care Comunitatea Evreiască din România (CER) speculează cu acuzaţia de antisemitism, bazîndu-se doar pe ambiguitatea Ordonanţei 31/2002, se constituie într-o promovare a prejudecăţilor prin caracterizari globale acuzatoare lipsite de fundament. De pildă, se invocă faptul că „printre români e răspîndită credinţa potrivit căreia evreii au stat în spatele morţii lui Iisus”, sau că aceştia „consideră că evreii conduc omenirea prin manipulări financiare”, deşi tot acolo, pe un ton oficial, specific oricărui raport, Dl. Alexandru Florian, care îndeplineşte şi funcţia de director al Institutului pentru cercetarea Holocaustului în România, afirmă în numele CER: „Guvernul a adoptat această Ordonanţă şi ca urmare a presiunilor exercitate mai bine de 10 ani de către guvernele occidentale, în special cel american, de către asociaţii evreieşti americane şi internaţionale”, afirmaţie care nu face decît să alimenteze şi să perpetueze prejudecăţile numite mai sus.

3. Dintr-o petiţie adresată Jandarmeriei Române, iniţiată pe internet, prin care se cere înlăturarea crucii celtice din locurile publice, aflăm că Jandarmeria Română a considerat „crucea încadrată într-un cerc” drept un simbol care intră sub incidenţa Ordonanţei 31/2002 şi a efectuat sub această acuzaţie un arest în Buzău, cazul fiind dezbătut în presă. Crucea încadrată de cerc are o vechime foarte mare în Biserică, fiind prezentă pe unele biserici, pe morminte şi monumente ale creştinismului primar, precum şi în majoritatea „troiţelor” româneşti. Deoarece textul Ordonanţei 31/2002 nu dă exemple de semne şi simboluri cu caracter rasist, fascist sau xenofob, solicităm exemplificarea lor şi asigurarea cum că semnul crucii, care este sfînt pentru creştini, nu intră sub incidenţa legii.

112 Responses to SCRISOAREA ORTODOCŞILOR CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 1. ion adrian spune:

  Parinte,
  Oare acest teritoriu este pregatit psihologic pentru o viitoare colonizare si ca acesta sa nu creeze conflicte cu localnicii, ei trebuie divizati in cat mai multe secte rituri etc?

 2. voda aura spune:

  sustin cu toata convingerea aceasta initiativa

 3. Iosua spune:

  Sunt de acord cu acest demers legislativ. Martirii crestini din perioada comunista trebuie canonizati cat mai repede.

 4. […] Linkurile zilei, 18.11.08 November 18, 2008 10:23 pm laurentiu Linkurile zilei Scrisoare Deschisa Presedintelui României: adresata de catre un grup de crestini-ortodocsi prin car… […]

 5. ovidiu spune:

  Doamne ajuta!tocmai astazi la cursul meu de MULTICULTURALISM SI VALORI DEMOCRATICE domnul profesor ne-a spus ca nu este bine a invata in scoala ca iisus a fost omorat de iudei deoarece ar provoca copiilor o imagine proasta despre evrei; iar cuprivire la incidentul din cimitirul evreiesc sa declarat ca sprijina ideea de antisemitism, cu toate ca evenimentele din cimitirul armenesc unde mormintele au fost devastate si obiectele din fier au fost furate nu este ceva decat normal deoarece nu se aseamana cu valoarea simbolica pe care o au actiunile din cimitirul evreiesc. asa cum holocaustul a fost un proiect politic cu succes la care au participat atat istitutiile statului cat si toata elita societatii asa si la noi in tara institutiile statului si elitele (mai bine spus cu elitele) propun un proiect politic in care populatia romaniei este indobitocita sa gandeasca dupa „norme europene”. Sa ma ierte dumnezeu ca poate vb. mult si fara inteles dar asa imi exprim gandurile si sincer simt ca LUMEA PUTE A PAMANT! Aveti sprijinul meu ca cetatean al romaniei si mai ales cel de crestin ortodox!

 6. blogideologic spune:

  Mă alătur (dacă se îngăduie) acestui demers salutar.

 7. Vasilica spune:

  Sustin acest demers si atat cat ma lumineaza Dumnezeu vad ca este bine intocmit.Doamne ajuta!sa aiba ecou in inimile mai marilor nostrii!

 8. Ana Domnica spune:

  sustin si eu din toata inima aceaste initiativa: neamul nostru este binecuvantat cu sfinti martiri si noi avem datoria sfanta de a-i cinsti cum se cuvine! Doamne ajuta!

 9. Paula Ciochina spune:

  Sant de acord si ma rog mereu pentru canonizare pe drept a sfintilor din inchisorile comuniste, Un adevarat Holocaust al poporului roman! Doamne ajuta!

 10. paul ghitiu spune:

  Parinte Savatie,

  Sustin intrutotul aceasta campanie si sunt gata sa ma implic si cu ideile si experienta (inclusiv politica) pe care o am.

  Paul Ghitiu

 11. savatie spune:

  Cineva ne sugereaza ca implicarea partidelor politice în această chestiune ar fi mai eficientă, deoarece au mai multă putere de a promova o lege decît preşedintele. Intenţia noastră este de a evita să fim „încălecaţi” de vreun partid politic. Este adevărat că rezultatul aşteptat este după mări şi ţări, dar este un mod de a informa asupra unor încălcări grave ale libertăţii de opinie şi accesul la informaţie pe care legislaţia românească spune că le asigură. Pe de altă parte, e important ce spuneţi, anume că însăşi „monopolizarea” istoriei de către CNSAS este mai gravă de cît cazul particular al închiderii expoziţiei. Dar acest aspect îl punctează scrisoarea celor 54 de istorici anexată.

  În ce priveşte „epuizarea căilor normale” de rezolvare a problemei, din păcate ele sînt epuizate.

  Mulţumesc pentru ideile vii şi accept cu bucurie o redactare care să îmbunătăţească textul.

 12. gabrieltzu spune:

  Parinte, sustin cu toata taria acest demers! Sunt sigur ca drumul spre canonizarea acestor martiri va fi sinuos pentru ca foarte multi vor veni cu acuza „legionarismului ” celor in cauza. Ma astept chiar, ca la un moment dat sa rabufneasca in presa aceste discutii, lucru de care ma tem, pentru ca stim in ce sens formeaza ea opiniile. Dar nu trebuie sa renuntam, trebuie sa aratam iubirea fata de acestia si implicit fata de neamul nostru, de credinta noastra, de Hristos in definitiv.

 13. savatie spune:

  PUBLICĂM DOAR COMENTARIILE „NEVINOVATE” CARE NU VIN CU SUGESTII DE REDACTARE A TEXTULUI (asta pentru că au cerut-o unii cititori). PE CELELALTE LE CITIT CU BĂGARE DE SEAMĂ PENTRU A PREGĂTI VARIANTA FINALĂ.

 14. Virginia spune:

  Am invatat mult citind despre chinurile suferite de acesti martiri ai neamului,despre rabdarea si taria lor in credinta.Sa-i cinstim cum se cuvine,sa-i facem „sfintii nostri”ca siguuur s-au mantuit prin chinurile lor.Semnez cu draga inima si va multumesc pentru aceasta initiativa!!!

 15. Elena spune:

  Sant de acord si ma rog mereu pentru canonizare pe drept a sfintilor din inchisorile comuniste, Un adevarat Holocaust al poporului roman! Doamne ajuta!

 16. […] SCRISOARE DESCHISĂ PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI […]

 17. daniela spune:

  Sunt de acord cu toate demersurile facute pentru canonizarea martirilor din perioada comunista. Dumnezeu sa va ajute si sa va lumineze cum sa procedati mai bine.

 18. ionatan spune:

  Dacă tot cinstim martirii, să nu-i uităm nici pe aceia ai altor confesiuni creştine din România, care au suferit adeseori mai mult (şi mai mulţi) din motive de reală credinţă în Dumnezeu, şi nu din motive suspectate de politică. V-aţi gândit vreun moment că se face o flagrantă discriminare de către reprezentanţii B.O.R. a celorlalte confesiuni creştine coprigonite, dincolo de respingerea pe motiv politic? De ce căutaţi o rezolvare legală şi politică unei cauze pe care o pretindeţi duhovnicească?

 19. savatie spune:

  Prietene Ionatan,

  noi nu nesocotim şi nu ne ferim să vorbim despre cei ce s-au jertfit în închisorile comuniste reprezentînd alte confesiuni decît cea ortodoxă. Observă, dacă nu ai citit încă documentul, că în mod intenţionat folosim pe alocuri Biserica Creştină şi tradiţia Bisericii Creştine Universale pentru a nu discrimina pe greco-catolicii şi catolicii care au pătimit în închisori. Totuşi, nu este adevărat că au fost mai mulţi.

  Scrisoarea noastră e înaintată de ortodocşi şi nu dorim nicidecum să amestecăm în demersul nostru şi alte culte. Cauza noastră nu s-a declarat nici o clipă „duhovnicească”, precum o numeşti şi nu caută o rezolvare în politic, ci îşi propune să amintească ortodocşilor că au nişte drepturi în această ţară, dar şi celor care fac legea că au datoria să-şi respecte cetăţenii, chiar şi atunci cînd aceştia sînt ortodocşi. Deşi, Dumnezeu ştie cum şi această grijă poate căpăta un rost duhovnicesc.

 20. Ana spune:

  Nu-mi vine sa cred ca astazi pe fata se fac aceste abuzuri si noi romanii crestini ortodocsi din tata-n fiu nu putem face nimic in propria tara.

  Gandesc simplu si nu inteleg ce doresc evreii in afara de o manipulare internationala.

  Termenul de legionar a fost manipulat atat de bine incat transmite teroare. Din cate stiu legionarii erau oameni foarte disciplinati, credinciosi, cinstiti, buni cetateni.

  Daca ar exista astazi o scoala a legionarilor, mi-as da copii sa invete in ea.

  Din tot sufletul sustin campania aceasta. Toti martirii din inchisorile comuniste sunt exemple demne de urmat pentru fii nostri.

 21. cristian spune:

  Sustin cu toata convingerea aceasta initiativa. E important pe de alta parte sa se vada ca ai nostrii ortodocsi nu dorm in papuci asa cum se vehiculeaza. Ne intereseaza daca sfintii nostri sunt cinstiti cum se cuvine ori ba. Sfintenia nu le-o dam noi si nici sfantul sinod ci numai Dumnezeu. Noi vrem din partea celor randuiti ptr asta sa confirme ceea ce poporul cere, ceea ce canoanele sustin, samd.
  Suntem impotriva celor care ne faulteaza atunci cand vrem sa ne manifestam, suntem impotriva celor care ne batjocoresc sfintii, etc. Suntem impotriva dar manifestandu-ne ortodox, corect politic si in duh ortodox.

  Trebuie sa-i sprijinim cu rugaciunea pe cei care se implica in astfel de probleme, sa trimitem acest text al scrisorii pe mail tuturor!

  Doamne ajuta-ne in marturisirea de credinta ortodoxa!

 22. ionatan spune:

  OK, mulţumesc, am citi documentul, dar nu am fost, probabil, suficient de atent. Îmi cer scuze. Mi s-a întâmplat însă atât de des să mă confrunt cu „bunăvoinţe” care ascundeau intenţii discriminatorii, dacă nu chiar acţiuni făţişe, uneori violente, că suflu şi-n iaurt! 🙂

 23. savatie spune:

  Înţeleg 🙂 Chiar n-ar fi rău dacă atît greco-catolicii, cît şi catolicii din România ar ataca pe fronturile lor chestiunea genocidului creştin în România comunistă. Papa Romei ar informa cu destul succesc opinia publică internaţională despre ceea ce li s-a întîmplat creştinilor în temniţele din România.

 24. varvara spune:

  Susti din toata inima acest demers.

 25. Paul Slayer spune:

  De cand am auzit despre canonizarea celor ce au suferit si au murit in inchisori, am imbratisat ideea. Printre ei, cred eu, ar trebui socotit si parintele Ioan cel Strain, initiatorul „Rugului aprins”.
  Totusi un lucru m-a descumpanit. Iata ce spunea parintele Adrian Fageteanu, intr-o convorbire pe care am avut-o acum mai putin de doi ani: „Nu trebuie să ne apucăm noi să vorbim despre canonizarea celor din închisori. Doar Dumnezeu poate hotărî când e momentul. Într-o peşteră din Efes au fost găsite trupuri de sfinţi care zăcuseră acolo sute de ani. La Mânăstirea Neamţ s-a ridicat trotuarul şi au ieşit moaşte. Nu s-a ridicat singur. Doar Dumnezeu hotărăşte când e momentul. Zamfira, care vrea să canonizeze pe cineva la Prislop, e îndrăcită. La fel şi cei care vor să-l canonizeze pe părintele Argatu. Nu e încă momentul, dacă Dumnezeu nu a arătat că vrea să se întâmple acum acest lucru. Atâta privilegiu are Dumnezeu, să hotărască momentul canonizării şi vrem să-I luăm şi asta?”
  Cunosc si eu cele despre mucenici, ca nu mai au nevoie de alte dovezi pentru a fi trecuti in randul sfintilor. Si totusi, cel care spune cele de mai sus este pe de o parte un parinte duhovnicesc renumit, iar pe de alta parte, unul dintre cei care au suferit in inchisorile comuniste pentru credinta in Hristos. Si am mai citit despre un monah care are aceeasi parere. Poate nu ar fi lipsit de folos sa-i intrebam si pe acestia care este pozitia lor si de ce, in dezbaterea pe aceasta tema, fara indoiala necesara. Mai ales ca parintele Iustin Parvu spune ca Dumnezeu e suparat ca nu ne cinstim cum se cuvine mucenicii…

 26. savatie spune:

  L-am cunoscut pe Părintele Adrian şi am faţă de el admiraţia pe care o am faţă de toţi cei care au pătimit pentru Hristos. E de înţeles această reacţie a Sfinţiei Sale care vine din smerenie, deoarece e greu să trăieşti pe pămînt şi să ştii că cei alături de care ai pătimit sînt înscrişi în calendarul Bisericii. Şi la Părintele Selafiil auzeam uneori astfel de replici faţă de cinstirea unor părinţi adormiţi de la Noul Neamţ, deoarece nu dorea să fie cinstit alături de ei, fiind şi mai în vîrstă decît cei plecaţi. Părintele Selafiil se temea că, după moartea sa, oamenii în loc să se roage pentru sufletul lui, se vor ruga de el să le ajute, ca unui sfînt. Cerea cu tot dinadinsul să fie pomenit după moarte. Noi însă trebuie să deosebim ce este spus din smerenie şi ce se cuvine a fi făcut. Martirii din închisorile din România, înainte de a fi canonizaţi, trebuie scoşi din rîndul „bandiţilor” în care i-a băgat Securitatea comunistă, ca nu cumva această pată să rămînă peste generaţii, cînd nu vor mai exista în viaţă martori oculari şi împreună-pătimitori cu ei.

 27. sfinx667 spune:

  Doamne Ajută !
  Susţin demersul şi propun ca un eventual eşec al petiţiei să fie imediat urmat de depunerea unei petiţii la Parlamentul European dacă fi-va cazul.
  Sibilla

 28. […] Savatie Baştovoi publică, pe blogul său, o scrisoare către preşedintele României, în care se cere modificarea legii „privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu […]

 29. Pr.Efrem spune:

  Susţin cu toată convingerea această initiativă .Am avut ocazia sa cunosc pe Unii din cei care au fost intemnitati,i-am ascultat cu mare cutremur si lacrimi in ochi pe acesti SFINTI in viata. Marturiile lor despre colegii lor de celula,* Sfinti*,m-au facut sa traiesc mai cu tarie ortodoxia. Oare poporul nostru ortodox mai doarme încă?……Uşor…, să nu-l trezim! Haideti fratilor sa fim români, şi ORTODOCŞI sustinând această initiativă! Monah Efrem,Mănăstirea Dervent

 30. Demetrios spune:

  Am lipsit cateva zile si nu am avut acces la net. Sprijin intru totul aceasta initiativa. Dumnezeu sa ajute sa aiba si rezultat!

 31. Efthimie spune:

  Şi o nedumerire publică… Pentru ce socotiţi totuşi că e mai bine să generalizaţi formulările din Scrisoare, vorbind generic de „creştini”, şi să amintiţi doar marginal de „ortodocşi”? Pe de o parte, nu ştiu, dacă expoziţia „Destine de martiri” i-ar fi avut în prim plan pe Iuliu Hossu, pe Monseniorul Ghika şi pe Richard Wurmbrandt, ar mai fi stârnit aceleaşi reacţii; pe de altă parte, e totuşi o realitate că – oricum ai lua-o – în România există o majoritate ortodoxă (nu discut acum nuanţele), care nu prea îşi cunoaşte identitatea şi căreia nu i-ar strica să i se reamintească lămurit despre valorile sale… Oare chiar atâta nădejde să ne punem în Papa spre „informarea opiniei internaţionale”, încât să „coafăm” textul pentru a menaja sensibilităţile catolico-protestante? Nu-s nişte întrebări retorice, chiar aştept un răspuns.

 32. savatie spune:

  Textul discută despre martiri şi defineşte într-un text extraeclezial ceea ce este un martir şi un sfînt. Nu coafează şi nu menajează sensibilităţile catolico-protestante, ci doar evită să plaseze cultul sfinţilor ca fiind apărut după schisma din 1054. Protestanţii nu au cultul sfinţilor, ba chiar le provoacă iritare.

  Eu nu-mi pun nădejde în papa, dar, aşa cum observa şi Părintele Calciu, de mai bine de jumătate secol, papa este singurul care atacă public, în numele lui Hristos, la nivel înalt, problema avorturilor, a homosexualităţii etc. În scrisoare nu se pomeneşte nicăieri despre papa, Dumneavoastră aţi citit un comentariu care are şi doza sa de ironie, pe care, în cazul meu, ar trebui să o sesizaţi. Sau mă ştiţi un ecumenist convins?

 33. Demetrios spune:

  Parinte, am uitat sa va intreb: vom putea semna si noi aceasta scrisoare, dupa ce veti definitiva forma ei?

 34. virginia n spune:

  Nădăjduiesc şi eu ca această curajoasă iniţiativă să aibă şi răspuns.
  Urmăresc cu interes derularea evenimentelor.
  Ar fi frumos şi drept să se limpezească lucrurile.
  Vor voi a înţelege cei în drept ce se întâmplă?
  Şi dacă vor intui măcar, vor avea curajul de a lua decizii corecte?

  Măcar noi să înţelegem într-o zi cine vrea să ne învrăjbească, cine are acest interes, chiar creştini-ortodocşi cu evrei de am fi… Scopul e acela de a încerca să ne stăpânească. Dacă există antisemitism sau… antiortodoxism e pentru că nu pricepem împotriva cui e lupta care trebuie purtată. Aşa cred.

  Mă întreb de ce a îngăduit Domnul ca acea expoziţie să fie închisă.
  Domnul ştie foarte bine de ce.
  Poate şi pentru ca să ne mai trezim…
  Ca să luăm atitudine…

 35. Efthimie spune:

  Părinte, simt că v-am supărat. Îmi pare tare rău. Poate aţi înţeles cuvintele mele ca pe o critică, când erau de fapt doar o nelămurire – de ce în scrisoare se foloseşte relativ puţin alăturarea „creştin ortodox”…

 36. savatie spune:

  Nu m-ai supărat, frate Eftimie. Se foloseşte puţin deoarece apartenenţa confesională este indicată chiar în titlul scrisorii. Pe urmă, pentru că nu ne arogăm apartenenţa confesională. Eu sînt pentru reînsuşirea de către ortodocşi a termenului „creştin”, cel propovăduit de Sfinţii Apostoli, deoarece are în sine numele sfînt al lui Hristos. Lasă-i pe sectanţi să-şi spună altfel, cum vor, pentru a se legitima. Aş vrea să ajungem ziua cînd, în România, spunînd „creştin” se va înţelege ortodox.

 37. Victoria spune:

  Domnul sa ne ajute in acest demers.El este cu adevarat necesar , altfel riscam sa ne pierdem memoria,radacinile si binenteles modelele pentru trezirea din somn a tinerei generatii.Depun marturie pentru schimbarea perspectivei de a vedea viata dupa ce am citit despre sfintii marturisitori din inchisori….ne responsabilizeaza.

 38. savatie spune:

  Cineva (care mă roagă să nu-l divulg) spune:

  „X” vorbeste despre depolitizarea discursului despre martirii inchisorilor. Oricum o luam, sfintenia lui Gafencu nu tine de faptul ca a fost legionar. Mai exact, legionarismul lui initial nu este o proba care trebuie pusa la dosarul canonizarii. Cei care militeaza pentru canonizare ar trebui sa scoata aceste aspecte politice din discurs, pentru ca nu sunt argumente pro canonizare. Adevarul istoric e adevar istoric, stiu ca se tine la asta, dar politicul nu poate fi un argument pentru sfintenie.

  Ar trebui delimitate cele doua discursuri, nu amestecate. Numai asa putem avea o recunoastere oficiala din partea statului.

  Pr. Moise, in “Sfantul inchisorilor”, urmareste exact aceasta delimitare intre legionarismul lui Gafencu si sfintenia sa. Personal, consider ca asta e linia pe care trebuie mers. Altfel se va bate pasul pe loc.

  EU RĂSPUND:

  Nicăieri, niciodată nu am făcut şi nu voi face referire la apartenenţa politică a vreunui martir ca şi dovadă a sfinţirii lui. Nu gîndesc politic, deoarece nu cred în rezolvări politice. Sînt teocrat.

  În schimb gîndesc juridic. Eu propun o clarificare juridică a problemei, deoarece fără asta ne vom trezi în situaţia că vom avea „sfinţi fascişti”. Închipuiţi-vă că, după declararea sfinţeniei martirilor din închisorile comuniste, în Times sau altundeva, poate chiar la Discovery apare ceva de genul: „Creştinii se închină fasciştilor!” Chiar dacă noi ştim că nu e aşa, nu vom putea şterge atunci această pată, deoarece arhivele măsluite ale statului român ne vor contrazice fără drept la replică.

  Ce înseamnă „numai asa putem avea o recunoastere oficiala din partea statului.” Adică noi nu le vom spune nimic ăstora de la stat, îi păcălim că martirii, unii dintre ei, nu au fost legionari, iar ei o să ne creadă pe cuvînt şi o să recunoască oficial că avem sfinţi „cu acte în regulă”.

  Vă îndemn să ieşim din domeniul poeziei (la care mă pricep şi eu) şi să privim realist lucrurile.

  Aşadar, deosebiţi politicul de juridic. Apostolul Pavel a dat replici juridice, Ioan Gură de Aur şi-a apărat dreptatea juridic (fiind şi instruit în drept), precum şi Părintele Calciu mai nou. Din moment ce vina ce se aduce martirilor este una juridică, să îi apărăm, zicînd ca şi Pilat: „Eu nu găsesc nici o vină în aceşti oameni!”

 39. Maria R. spune:

  Sustin din tot sufletul acest demers, si sper ca lucrurile sa se schimbe. Doamne-ajuta! Va multumesc pentru ca aveti grija de sufletul nostru, al neamului, in fata Domnului.

 40. Mendelson spune:

  Slava tie Doamne ca incep a gandi si a actiona si ortodocsii. Draga Ion, Romania este pregatita sa faca orice pentru oricine numai nu pentru crestinii care au facut ceva pentru ea si au avut de suferit. O sa ajungem sa ne cerem voie sa respiram in tara noastra.

 41. viatalatara spune:

  Multumesc pentru lamurire, Parinte. Imi asum cele declarate, nu identitatea mea era neaparat de ascuns, ci mesajul, pentru ca m-am gandit ca sigur va fi cineva care se va supara. Expozitia cu Sfintii inchisorilor a fost inchisa pe motive politice (vezi explicatia lui Mihail Neamtu pe blogul „Antiteze”) si atunci ipoteza de la care plecati (cu discriminarea religioasa) pica.

  Este excelenta abordarea juridica. Dar ce raspundem celor care ne vor ataca politic, chiar daca noi nu deschidem acest subiect? Nu credeti ca trebuie lamurite intai aceste chestiuni?

  Nu trebuie sa faca inai cineva aceasta delimitare, cu argumente clare? Nu trebuie aratat adevarul istoric? Patriarhul chiar da acest contaargument: ca „sfintenia e prea amestecata cu politica”. Ei bine, nu e, decat la o privire superficiala. Pr. Moise arata ca Gafencu, de la un punct incolo, nu a mai fost interesat de Legiune. A intrat in inchisoare ca legionar, dar ulterior politica nu l-a mai interesat.

  Ceea ce incercasem eu sa spun este: nu trebuie, inainte de orice alt tip de demers sa fie lamurite aceste chestiuni „amestecate”?

 42. savatie spune:

  Irtaţi-mă, dar spunînd că Mihail Neamţu a explicat pe blogul Antiteze că motivul închiderii expoziţiei este politic, o ziceţi de parcă aţi invoca hotărîrea Procuraturii. Nicăieri nu a fost invocat, oficial, motivul politic al închiderii expoziţiei. Claudiu Târziu, organizatorul expoziţiei, a declarat că motivul oficial al închiderii este acela că Asociaţia Rost nu a convenit traseul cu CNSAS. Adică un motiv birocratic care nu poate fi atacat în instanţă.

  În ce priveşte „ipoteza” discriminării religioase, aceasta este cît se poate de întemeiată, în joc fiind personalitatea a 4 preoţi ortodocşi. În plus, cine a zis că un motiv politic nu atinge sfera religiosului? Doar în cer nu există politică.

  Iarăşi întreb: ce înseamnă o delimitare clară între politic şi credinţă? Cine este „cineva”-ul care poate şi trebuie să facă această delimitare? Din cîte ştiu, în România nu este interzis să faci politică. Instanţa trebuie să hotărască dacă politica făcută de foştii deţinuţi politici creştini este ilegală sau nu. Oare nu aceasta se încearcă prin această scrisoare? Pe de altă parte, pentru ce această necesitate a delimitării şi în faţa cui? A Patriarhului? Argumentul Prea Fericirii Sale este nepotrivit, deoarece marii mucenici ai Ortodoxiei provin din ostaşii Cezarului Romei, adică slujeau o armată păgînă, făceau politică în toată puterea cuvîntului.

  Părerea mea este că există un complex întemeiat pe prejudecăţi cu totul străine tradiţiei Bisericii.

 43. viatalatara spune:

  Nu am stiut ca argumentul inchiderii expozitiei nu a fost oficial declarat cel politic. Neamtu a scris ca si cum ar fi explicat decizia oficiala. Acum totul dobandeste cu totul si cu totul alt sens. Din pacate.

 44. savatie spune:

  Îmi pare bine că avem prilej să explicăm lucrurile.

  Nu ştiu cine este domnul Neamţu. Am citit doar un articol în Revista Rost (organ al asociaţiei cu acelaşi nume care a organizat expoziţia) un articol care îl cam desfiinţează pe Neamţu tocmai pentru afirmaţiile pe care văd că le citaţi. Între noi fie vorba, invocarea faptului că benzile pe care erau înscrise numele erau verzi, deci aveau o bătaie politică legionară, e cam din cale afară. Probabil dacă m-ar vedea Nemţu coborînd dintr-o maşină verde, ar spune că sînt, cu siguranţă, legionar 🙂 Ce altceva este mai grăitor decît dosarele securităţii expuse în expoziţie? Dar credem că erau prea grăitoare, încît s-a ordonat imediata lor retragere de la ochii lumii. Problema este, după cum se vede, tocmai aceea că dosarele stricau un mit făurit împotriva acestui popor şi a credinţei lui.

 45. ion adrian spune:

  Ar fi de verificat prin juristi constitutionalisti redutabili, daca respectiva Ordonanta 31/2002, nu este neconstitutionala mai ales sub aspectul non definirii antisemitismului, care oricum este un termen incorent folosit ca sens, in acceptiune corecta a termenului razboiul iraeliano-palestinian fiind un conflict intrasemitic si nu antisemitic de la palestinieni sau palestinieni spre evrei.
  Din astfel de confuzii istorice, poate nu intamplatoare, poate dorite, s-au nascut atatea nenorociri si poate face romania gestul istoric de a lamuri aceste lucruri inainte eventual de a deveni o colonie.

 46. valentina spune:

  Ma alatur tuturor celor ce sustin aceste marturii graitoare fata de martirii de la AIUD, GHERLA, PITESTI , DELTA…. Parintele ILIE LACATUSU a iesit la suprafata spre marturie. OARE ce dovada mai graitoare se vrea?

 47. Ana spune:

  Se vorbeste mult de viata politica a martirilor din inchisorile comuniste. Revin aici la un subiect pe care l-am mai discutat undeva legat de cartile despre martirii din inchisorile comuniste. Consider in continuare ca NU SE CITESTE. Probabil ca cei din conducerea bisericii nu au timp sa citeasca marturiile din inchisorile comuniste si atunci nu stiu exact despre ce este vorba.

  Daca acei oameni au intrat in inchisoare din motive politice, stim destul de bine ca au trait o viata crestina clipa de clipa si ca spovedania facea parte din viata lor. Dupa prima spovedanie in inchisoare, cum mai pot fi acesti oameni fi categorisiti ca avand legatura cu politica? Cum au mai atacat ei statul roman fiind in inchisoare?

  Parinte Savatie, iertare de intrebare, poate gresesc in formulare, insa intreb ca sa ma lamuresc. Eu crestinul ortodox care merg azi la spovedanie, mai pot fi acuzat de ce am facut inainte de spovedanie? Desigur ca daca am furat sau am comis alte infractiuni, raspund in fata legii, insa daca spovedania mea este curata, sufletul meu este curatit de tot ce am facut pana atunci?

  Cum sunt eu in fata bisericii mele?

  Doamne ajuta

 48. savatie spune:

  Oricine se pocăieşte sincer în taina spovedaniei devine alt om, nou, curăţat de Dumnezeu pentru o nouă chemare. În cazul Tanacu s-a văzut că, la modul oficial, BOR nu mai crede în pocăinţă. Este drept ce spuneţi, martirii creştini sînt curaţi de greşelile unor reprezentanţi ai mişcării politice din care au făcut parte, oricare ar fi fost ea. Părintele Arsenie sau Iustin, sau Calciu, ieşind din închisoare, nu s-au făcut lideri de partid, ci preoţi, duhovnici, propovăduitori ai pocăinţei.

 49. maria g. spune:

  martirii sec.xx trebuie stiuti de toti!sustin acest demers.sarut mana.parinte Savatie!

 50. Ana spune:

  „Oricine se pocăieşte sincer în taina spovedaniei devine alt om, nou, curăţat de Dumnezeu pentru o nouă chemare.

  MARTIRII CRESTINI SUNT CURATATI de greşelile unor reprezentanţi ai mişcării politice din care au făcut parte, ORICARE AR FI FOST EA.”

  Cele de mai sus arata ca martirii din inchisorile comuniste NU POT SUB NICI O FORMA sa fie analizati din punct de vedere politic.

  Pana aici pare totul clar. Am citit insa ordonanta nr. 31/2002 si mi-am dat seama ca din nefericire martirii nostri chiar daca nu sunt categorisiti din punct de vedere politic, ei pot incalca legea din punct de vedere crestinesc:(

  La ordonanţa nr. 31/2002, art.2 litera a, trebuie adaugat dupa „antisemitismul” si anticrestinismul. Tot la acest punct trebuie schimbat sfarsitul primei fraze din „naţionalismul extremist”, cu antinationalism.

  Citind din ordonanta asta, mi-am dat seama ca salutul meu cu Doamne ajuta poate fi o infractiune, daca-mi fac cruce pe strada POATE fi o infractiune si pot continua cu tot ce este legat de credinta noastra.

  E mai grav decat credeam. Nu-mi vine sa cred.

  Doamne ajuta

 51. […] SCRISOAREA ORTODOCŞILOR CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 1. Evenimentele recente, cînd la Iaşi a fost închisă expoziţia „Destine de martiri” dedicată unor foşti deţinuţi politici creştini, unde au fost expuse materiale din fondurile CNSAS, lucru admis de Constituţia României, ne descoperă existenţa cenzurii de tip totalitar în statul român de azi. Printre cele 6 personalităţi a căror memorie a fost cinstită, cu scop educativ, prin expoziţia „Destine de martiri” se numără şi 4 preoţi ortodocşi, motiv pentru care creştinii au perceput închiderea ordonată a expoziţiei ca pe o încălcare a libertăţii religioase şi de opinie. […]

 52. gabriela spune:

  Parinte, presedintele nu va va ajuta cu absolut nimic. Mai bine apelati la APADOR-CH. Este vb de asociatia care apara drepturile omului in Romania. Depinde acum de cum se va pune problema: cetateni care au dreptul sa-si exercite religia contra (vs) guvernului romaniei, care adopta legi neconstitutionale. in fine, un specialist in drept are mai multe de zis.

  de ce nu va va ajuta cu nimic presedintele? pentru ca el nu are nici o treaba cu religia Ortodoxa.
  credeti-ma.

 53. gabriela spune:

  cetateni care au dreptul sa-si practice religia…

 54. teo spune:

  Sustin cu toata dragostea si puterea acest demers.

 55. savatie spune:

  Pînă la proba contrarie, nu avem motive să aspunem că preşedintele nu va face nimic. În timp ce toate demersurile către Sfîntul Sinod rămîn fără răspuns, legea îl obligă pe preşedintele ţării să răspundă oricărei scrisori venite dinspre un cetăţean al României. M-am bucurat să aflu că demersul către preşedinte făcut în sprijinul călugărilor de la Tanacu a primit răspuns, ceea ce este încurajator, ţinînd cont de faptul că Sinodul le-a neglijat vreme de mai mulţi ani scrisorile. Ortodocşii vor avea un răspuns de la preşedintele ţării, oricare ar fi el, pentru a-şi lămuri public poziţia lor în societatea românească şi europeană.

  Daţi-mi voie să am mai puţină încredere în APADOR, de această dată.

 56. ion adrian spune:

  Ma voi face avocatul diavolului ptr a atrage atentia asupra unui aspect:
  Antisemitismul este condamnat chiar si cand este numai o opinie exprimata ptr ca pornind de la astfel de opinii s-au comis crime.
  De exemplu, spun unii si as vrea sa fiu infirmat nefiind cine stie ce documentat, ca Wagner a fost un antisemit care prin exprimarile sale ar fi instigat peste timp la crimele naziste si citez din acea sustinere:

  „In corespondența sa cu Liszt din 1851 citim „am simțit o lungă și reprimată ură față de această evreime, și ura mea este necesară firii mele…”, antisemitismul era esențial pentru Wagner, fapt pentru care soția sa, Minna, îl părăsește”

  Nu prezint acestea ptr a atinge in vre-un fel posteritatea artistica si geniul artistic al acestuia, dar odata ce crimele antievreiesti(asta este termenul corect semantic) s-au produs, pe cale de consecinta au aparut aceste reactii legale care evident ca incalca libertatea de constiinta, dar au o acoperire.
  In paralel deci, nu stiu daca anticrestinismul exprimat, propagat sub acoperiri stiintifice cum se procedeaza azi(vezi acel domn Clej pe alt fir) ar putea fi condamnat juridic in vre-un fel .
  In mod cert ca poate fi insa condamnat comunismul similar si din exact aceleasi ratiuni ca si antievreismul, si asta s-a facut de Basescu dar nu s-a mers cu aplicatia la nivelul unei ordonante .
  In concluzie consider ca pe langa analiza constitutionalitatii Ordonantei 31/2002 sugerata de mine mai sus din pacate fara vre-o reactie la aceasta sugestie , ar fi ca in textul ei, antisemitismul si apologia acestuia sa aibe exact acelasi tratament ca si comunismul si apologia acestuia, dat fiind victimele si ororile in care cele doua extremisme concureaza fara nici-un fel de jena.

  Poate se vor analiza acestea spuse de mine caci e vorba sa facem, si nu numai sa ne vaitam sau sa ne explicam pe noi insine celor ca noi insine.

  Va multumesc pentru atentie.

 57. savatie spune:

  Ion Adrian, văd că ai citit surse evreieşti extremiste. Toţi oamenii de geniu, care nu au fost evrei, erau „antisemiţi” în sensul dat acestui cuvînt de către evreii-extremişti. Oare nu este clar că prin înlăturarea lor din cultura universală (care se va face cu timpul), pe motivul „instigării la ură” va rămîne o singură cultură, cea făurită de evrei? Oare este cineva, dintre oamenii normali, care atunci cînd ascultă Wagner, îi vine să se răfuiască cu evreii? Există acum un curent de denigrare a acestui clasic tocmai pentru că este genial şi prea celebru, dar are neajunsul de a fi neamţ şi de a-şi fi exprimat antipatia faţă de „politica evreilor” care, trebuie să o spunem, este urîtă peste tot în lume. În aceeaşi oală sînt băgaţi Dostoevski, Cehov, Caragiale şamd.

  În perioada comunismului, în lumea întreagă, au murit cel puţin 20 milioane de creştini. Maltrataţi, ucişi în chinuri groaznice, pentru unii întinse pe zeci de ani. Cine ne apără de un nou masacru, de noi represii? Sau moartea creştinilor nu înseamnă nimic şi nu merită să fie pomenită?

 58. Parintele Efrem spune:

  …Nu vă pierdeţi speranţele fraţi „voluntari „in privinţa Preşedintelui, aceea de a nu primi nici un raspuns la scrisoarea noastră! …Să ştiţi că dânsul este cât se poate de ortodox.Îi cunosc familia.Acasă la dânsul sunt măicuţe ortodoxe care sunt în ascultare ,ajutând pe mama dânsului (aceasta fiind în vârstă). Deci, chiar din familia lui a avut şi are de unde îşi culege câteva „sâmburele” de credinţă! Să ne punem nădejdea în Dumnezeu şi să -L rugăm să-i dea din înţelepciunea ÎMPĂRATULUI CONSTANTIN. Trebuie totuţi să ne şi rugăm, ca Dumnezeu să ne ajute în acest APEL care strigă de dincolo de GRATIILE (sufletului)! Iertaţi-mă dacă am făcut prea multe exagerări!

 59. Ana spune:

  Parintele Savatie scrie: „În perioada comunismului, în lumea întreagă, au murit cel puţin 20 milioane de creştini. Maltrataţi, ucişi în chinuri groaznice, pentru unii întinse pe zeci de ani. CINE NE APARA DE UN NOU MASACRU, DE NOI REPRESALII? Sau moartea creştinilor nu înseamnă nimic şi nu merită să fie pomenită?”

  Avem si noi crestinii o lege care ne poate apara?

  Avem prea multe semne clare de incercare de distrugere a credintei ortodoxe, a simbolurilor religioase, a traditiilor romanesti. Incercarea scoaterii icoanelor din scoli, a crucii de la parlament, modificarea manualelor de credinta ortodoxa, aducerea in scoli a educatiei sexuale, manualul despre comunism, cazul Tanacu adus de media pana la crima si multe altele.

  Observ o nevoie de instigare la ura. Oare eu crestinul ortodox as opri o expozitie evreiasca daca as trai intr-o tara in care majoritatea sunt evrei? As putea eu ca minoritate sa fac asta?

  Iertare
  Doamne ajuta

 60. Ion Coja spune:

  Atat eu, Ion Coja, cat si colegii mei din Vatra Romaneasca si din Liga pentru Combaterea Anti-Romanismului LICAR subscriem cu toata inima si, daca este nevoie, cu argumnete suplimentare. Pentru toti cei care vor sa priceapa ce se intampla cu noi, rog sa se porneasca de la faptul ca ROMANIA ESTE O TARA OCUPATA ! Clasa noastra politica, in frunte cu presedintii si guvernele care s-au succedat, cunosc acest adevar atat de dureros pentru noi, romanii, dar care nu-i impresioneaza de fel pe politicieni. De ce? Pentru ca puterea lor si averea pe care au agonisit-o dupa 1990 nu le vine de la noi, ci de la cei care ii manipuleaza. Repet, nu uitati nici o clipa ca ROMANIA ESTE O TARA OCUPATA ! Acest adevar iti da cheia intelegerii lucrurilor atat de ciudate, de anormale, la care asistam incremeniti de perplexitate! I.Coja

 61. savatie spune:

  Adaugam cu bucurie Vatra Romaneasca si Liga pentru combaterea Anti-Romanismului LICAR in lista organizatiilor care semneaza scrisoarea si asteptam sugestiile Domnului profesor Ion Coja.

 62. Antonia spune:

  Dumnezeu sa ne ajute sa facem voia Sa intotdeauna. Aceasta scrisoare este mai mult decat necesara in aceste vremuri. Valorile crestine trebuie respectate, iar credinta mai trebuie sa fie si marturisita.

  Sfintii au prorocit ca Ortodoxia va mai fi incercata. Iar daca unii incearca sa ne distruga credinta, avem un imbold pentru o trezvie mantuitoare. Cand o pisica aflata intr-un copac este lovita cu pietre, aceasta se urca mai sus cu o creanga.

  Avem nevoie de o credinta care sa mute si muntii in aceste vremuri. Cum ne va gasi oare Hristos? Parintele Arsenie Boca spunea ca pentru pacate ca avorturi, desfranare si vrajitorie se plateste si o ,,taxa”. Deci nici raul pe care ni-l atragem noi insine prin pacate nu mai mic decat cel pe care ni-l fac altii.

  Si totusi greselile sunt greseli si, intr-un cadru democratic, acestea s-ar putea indrepta astfel incat intr-o tara crestina ortodocsii sa nu fie umiliti.

 63. Pr. Ciprian spune:

  Doamne ajuta! Parinte Savatie,
  Va rugam adaugati listei de asociatii semnatare scrisorii si A.S.C.O.R. Filiala Cluj Napoca.

 64. Mihai Tociu spune:

  Va propun inlocuirea cuvintului „xenobobie” cu „sovinism”, pentru ca notiunea xenofobie este folosita in sens gresit: ea inseamna „frica de straini” si NU „ura fata de straini. Pentru documentarea suplimentare, vedeti studiul Alexandrei Zarnescu, pe link-ul http://ro.altermedia.info/mass-mediacenzura/cuvantul-xenofobie-trebuie-scos-din-uz_9022.html#more-9022.>

 65. Ionut Ciupe spune:

  Sustin si eu cu toata inima aceasta initiativa ,Parinte.

 66. savatie spune:

  Nu există nici un termen, dar există mai multe etape. Pentru prima etapă, e bine ca memoriul să fie depus înainte de Sfîntul Andrei.

 67. viatalatara spune:

  Parinte, ma iertati ca intervin din nou. Am doua sugestii – filologice, nu juridice, dar poate si acest aspect ar trebui luat in seama.

  1. propun ca la inceputul scrisorii sa aveti un rezumat al cerintelor, un fel de „scopul si obiectivele” pentru a fi mai lesne de inteles despre ce este vorba in aceasta scrisoare. chestiunile sunt extrem de delicate si, daca nu sunt clarificate din start, oamenii au tendinta de a intelege altceva (fiecare citeste aceasta scrisoare cu propriile prejudecati si asteptari). anuntand de la inceput si nu treptat, pe puncte, despre ce vom intalni in scrisoare, lucrurile se vor simplifica si multe resentimente vor disparea.

  2. tonul sa fie mai bland. suntem datori sa spunem adevarul, dar sa nu o facem lumeste, ofensiv. tocmai pentru ca multe sensibitati pot fi ranite. Va rog sa cititi cateva reactii la aceasta scrisoare aici: http://viatalatara.wordpress.com/2008/11/21/antisemitism-vs-anticrestinism/#comment-1219 pentru a intelege mai bine la ce ma refer.

 68. savatie spune:

  Scrisoarea nu e destinata publicarii pe bloguri sau in ziare, unde cititorii sint grabiti si iresponsabili. Este o scrisoare catre presedinte, care va fi redirectionata catre consilieri si instante acreditate pentru rezolvarea unor astfel de probleme. Aceasta „categorie” de cititori citeste scrisorile pina la sfirsit si nu iau in seama „rezumatele”, nici nu se lasa impresionati de formule de politete, ci doar de argumente pertinente. Tonul unui astfel de demers nu poate fi altul decit unul foarte direct, transant, pentru a se evita ambiguitatile.

 69. ion adrian spune:

  Parinte Savatie de acord dar eu am vrut sa spun altceva, si exemplul cu Wagner este doar o ilustrare a ce am vrut eu sa sun . este trist ca nici noi care suntem in aceiasi parte a baricadei in cea intru adevar nu ne intelegem bine unii pe ceilalti.
  Imi pare rau avem mult de lucrat in noi insine si stiu cat este de greu.
  Mai cititi odata ce am scris si ce am vrut spunand ca ma fac ptr moment avocat al diavolului(este o vorba acesta care se foloseste in retorica) si poate ma vetzi intzelege.
  Si era foarte important ce am spus acolo, pentru o dreapta evaluare.

 70. savatie spune:

  Frate Ion Adrian, cum pot sa te inteleg „corect”, daca nu vorbesti direct? Eu nu stiu cine e in spatele unui nume, ca sa-mi dau seama cind se folosesc artificii retorice, si iau cuvintele asa cum sint. Ai cerut sa fii infirmat si te-am infirmat.

 71. Colţoiu Virgil-Constantin spune:

  Sunt de acord cu scrisoarea si o semnez şi eu.

 72. Iuliana spune:

  Parinte Savatie,

  cu privire la Mihai Neamtu: este teolog ortodox si un om de toata isprava. Daca s-a grabit calificand chenarele verzi drept aluzie la afilierea legionara, eu cred ca e de inteles, data fiind delicatetea subiectului. Exista un risc al contaminarii terminologice si simbolice nedorite, pentru ochii mai putin decat binevoitori. De aici si pledoaria lui Mihai Neamtu pentru „depolitizarea discursului ortodox despre sfintenie”. In treacat fie spus, daca cercetati blogul lui un pic (de ex. aici http://grupareaaproape.wordpress.com/2008/10/28/canonizarea-sfintilor-din-inchisori/, de unde e preluat comentariul incriminat), veti observa ca Mihai vrea si el acelasi lucru: canonizarea sfintilor ortodocsi din inchisori.
  iertati.

 73. Teleru Leonard spune:

  Sustin si eu aceasta scrisoare. Multumesc lui Dumnezeu ca au existat acesti sfinti ROMANI. DATORITA LOR mai suntem si noi.

 74. ion adrian spune:

  Parinte Savatie,
  Am utilizat unul din multele exemple posibile in care s-au manifestat antisemitisme. Nu discut motivatiile, corectitudinea, justificarea acelor atitudini punctuale, in epoca in care s-au produs. Cert este ca acestora le-au urmat lucruri infioratoare. Nu spun nici ca aceste elemente mai mult sau mai putin punctuale au detreminat cele intamplate, dar in mod cert au contribuit in a le da o fundamentare.
  De exemplu Hitler in Mein Kampf spune si probabil si crede in semicultura pe care o avea pe atunci, ca evreii sunt o specie diferita de arieni. Deci el nu deosebeste rasa de specie, desi evreii nici macar o rasa deosebita nu pot fi numitzi, dar oricine ar accepta o asemenea ineptie ar considera pe buna dreptate ca intrucat noi mancam animale din alte specii, am putea manca si evrei ca fiind dintr-o alta specie…
  Desigur este asta o aberatie, o enorma exagerare, dar asa poate se intzelege pericolul erorilor de acest fel.
  Fata de toate acestea, poate este normal sa se condamne o convingere care s-a asociat cu crime. Si continui spunand ca prin simetrie cu fascism, nazism, antisemitism ar trebui condamnat si comunismul si de fapt orice ideologie totalitara si cred ca atunci ar putea intra si anticrestinismul aici(asta o adaug acum) caci cred ca si anticrestinismul chiar daca inca nu a produs crimele antisemitismului, fiind o idologie totalitara ne-ar putea intoarce in timp in epoca martirilor, a mucenicilor crestini.
  Adica eu as adauga la articolul respectiv din Ordonanta, si ideologiile totalitare cum ar fi cea comunista, cea anti religioasa similar in oglinda cu fundamentalismele religioase care depasesc sfera dogmatica.
  Poate ca acum am fost mai clar?

 75. ion adrian spune:

  Ps Nu stiu daca cele 20 milioane au murit in calitate de crestini sau in calitate de victime ale luptei de clasa. Cert este ca in timpul crestinismului timpuriu au fost masacrati crestini ca fiind crestini.
  Oricum asa ceva, nu ar trebui permis din nou si de aceea propun acea completare a ordonantei, in masura in care ordonanta este totus constitutionala.

 76. savatie spune:

  Iartă-mă, frate Adrian, dar eşti dezinformat atunci cînd afirmi că anticreştinismul nu a produs crimele antisemitismului. Doar în secolul 20 au fost exterminaţi un număr mult mai mare de creştini, pentru simplul motiv că erau creştini, decît cifra evreilor. Numai în Rusia au fost mai mult de 200.000 de clerici, iar creştini de rînd au fost zeci de milioane! Masacrarea preoţilor şi dărîmarea bisericilor a fost politică de stat de la Lenin pînă la Hruşciov, care a declarat că el îl va arăta le televizor pe ultimul „popă”.

  Cum poţi vorbi de luptă de clasă? Zecile de milioane de ţărani din Ucraina, Basarabia, Rostov sau Belorusia au fost deportaţi şi ucişi pentru că erau ţărani? Nu, ci pentru că erau creştini şi se ridicau împotriva închiderilor bisericilor de către statul bolşevic.

  Ştiai oare că de la Auschwitz au fost scoase crucile miilor de creştini exterminaţi acolo, deoarece jigneau memoria evreilor?

  Să nu participăm la măsluirea istoriei împotriva martirilor creştinismului. Hitler a fost un om bolnav psihic şi nu Wagner l-a îndrăcit împotriva oamenilor, ci răul din el şi demonii. Autorul lui preferat a fost Nietzsche, „teoreticianul” supra-omului şi a rasei superioare. Paradoxul este că Enciclopediile evreieşti fac un adevărat cult al lui Nietzsche, deşi acesta a propovăduit pe faţă exterminarea creştinilor.

 77. ion adrian spune:

  Parinte nu va contrazic nicicum si de fapt in tot ce am spus nu v-am contrazis in nici-un fel, este o privire putin diferita ca unghi concluziile fiind aceleasi.
  Reped ca daca decimarea evreilor a fost asumata fatis, cea a crestinilor nu a fost legal asumata, adica motivele invocate au fost altele sau pur si simplu nici nu s-a stiut de aceea anticrestinismul nu a capatat conotatia antisemitismului.
  Ateismul comunist cat timp lasa totusi pentru pesoana libertatea credintei in mod oficial nu era o sursa juridica de atrocitate dar in fapt desigur ca a fost.
  De aceea am spus ca trebuie discutat cu un foarte bun si fara patima jurist care sa impartaseasca idealul nostru dar care ca sa-l castige stie ca jocul greseala asteapta.
  In plus dupa caderea comunismului crestinii din tarile citate nu au facut mare lucru pentru aceste recunoasteri.
  Singurul lucru oficial a fost facut de Basescu pe un raport care nu stiu daca are bine reprezentata componenta persecutiei religioase.
  Si eu stiu ca fii de preot aveau probleme in scoala, dar la fel aveau si celelalte paturi liberale: avocatii, chiaburii si chiar taranii necolectivizatzi.
  Deci lucrurile sunt mai nuantzate, dar repet langa fascism, nazism trebuie pus comunismul si orice totalitarism politic, langa antisemitism trebuie pus anticrestinismul si orice fundamentalism totalitar religios.
  Cred ca astfel putem rezolva o problema de echitate juridica. Nu potzi interzice celebrarea unor persoane care au suferit un martiriu pe motivul nedovedit ca i-ar fi supus pe altii la un, poate, imaginar martiriu.
  Asta este limpede si pornind de aici cred ca ar trebui gandit acest protest pentru a avea sanse reale de succes.
  Sine ira et studio.

 78. ion adrian spune:

  PS Eu nu discut acum de porcarii poate facute la Auschvitz de niste evrei nu asta este problema esentiala si sa stitzi ca are dreptate un domn mai sus dusmanii nostrii sunt fericitzi cand procedam astfel, caci ei vor sa fie antisemitism de mucava dar care sa poata fi invocat.
  Va dau un exemplu; Patriotardismul lui Vadim in raport cu ungurii cred ca a facut mai mult rau cauzei romanesti, daca ea exista si cred ca exista, decat daca Vadim ar fi fost agent platit de AVO.

 79. Tudor Jitianu spune:

  Cred ca si cei care promoveaza comunismul ar trebui interzisi, pentru ca acest sistem a provocat mult mai multe victime decat cel fascist. Cred insa ca o abordare cantitativa ar fi nepotrivita pentru ca valoarea unei singure fiinte umane este de necuprins deci inutil s-o inmultim cu un numar ca tot de necuprins da 🙂 – pentru pasionatii de matematica.

  Rememorarea unor momente, chiar daca dureroasa pentru unii, trebuie facuta. Cum ar fi ca in Anglia sau in alte tari sa nu se mai studieze epoca Henric al optulea pentru ca a avut 7 neveste si ar fi neplacut/ofensator pentru femei? Cum ramane cu Cain care l-a omorat pe Abel?

  Cred ca este si mai grav ce se intampla cu cei care studiaza diverse evenimente tragice si, pe baza unor documente, emit alte opinii decat cele consacrate. Aceasta consacrare, atentie, are loc chiar dupa acele evenimente, fiind deci supusa unor potentiale subiectivisme firesti, de moment. Astfel, daca vine cineva dupa 70 de ani in cazul evreilor sau dupa 90 de ani in cazul armenilor si incearca sa revada documentele acelei perioade si sa emita pe baza lor o interpretare diferita de cea consacrata, risca puscarie.

  „Political incorrect” – pentru ca de asta vorbim, este o dictatura asupra cuvintelor care trebuie sa-si atenueze sensurile sau sa dispara si atenteaza direct la libertatea de expresie. Acest lucru trebuie combatut cu toata forta.

  Tudor

 80. V.A spune:

  Pare-mi-se, ca, tot se incearca in comentariile de mai sus sa se creeze incriminari ale diferitelor regimuri si ideologii totalitare (comuniste, anticrestine, antisemite, fasciste etc.) intr-un cadru juridic-legislativ, pe cand tocmai un precedent si o constrangere de acest fel si anume legea holocaustului este cea care a iscat aparitia unei asemenea scrisori, indrepatatita de altfel prin totalitarismul acestei legi. Sunt de parere ca nu trebuie sa creem o noua lege care sa constranga ci sa se rectifice sau sa se elimine legea holocaustului care abuzeaza si se foloseste de libertatea poporului ca sa-si impuna (sub fardul unui sentimentalism politic, din mai multe puncte de vedere) realitatea deformata. De ce trebuie sa dizolvam o lege fie ea si anticrestina si sa punem in loc una aparent de pe o pozitie crestineasca care sa vina cu aceleasi pretentii constrangatoare fie ele vis-a-vis de un regim demonic totalitar.
  Extraordinar demers parinte Savatie, nadajduiesc sa se reuseasca ceea ce ati inceput.

 81. Cristina Paunescu spune:

  Doamne ajuta!

  Sunt de acord cu acest demers si semnez scrisoarea.
  In legatura cu „drepturile omului” si „political incorrect” sa fim foarte atenti caci sub aceste doua umbrele nu se adaposteste iubirea de oameni sau grija de a nu jigni pe aproapele – lucruri care sunt de laudat – ci o dictatura groaznica: dictaura minoritatlor asupra majoritatii: vezi iubitorii de pacate care striga in gura mare ca sunt opresati de oamenii cuviinciosi si cu frica de Dumnezeu, sau ca-i deranjeaza crucea (oare pe cine deranjeaza crucea? cine uraste crucea? nu altul decat tatal miciunii).
  Sunt bucuroasa ca Parintele Savatie sta departe de orice organizatie ce „apara drepturile omului”.
  Citim in marturiile fostilor detinuti politici foarte clar ca incepand cu procesele de condamnare – care erau absurde cu totul si incalcau flagrant legile si terminand cu tortionarii care de fapt nu impuneau nici macar o idee politica oricat de stupida ar fi fost ea, toata lupta ce se ducea era impotriva binelui adica Bisericii lui Hristos, lupta care se duce si azi. In niste momente din istorie s-a numit „revolutie”, la acel moment s-a numit comunism, azi inca nu i-au dat un nume, fortele raului sunt in regrupare, isi mai itesc capul pe ici pe colo cum e si in cazul de fata. Dar „e aceeasi Marie cu alta palarie”, mai exact spus cu „alta masca”.
  Sunt convinsa ca daca mergem pe cale juridica pe de o parte (adica nu stam cu mainile in san) si ne rugam Bunului Dumnezeu si Maicii Domnului pe alta parte ca buni crestini, vom avea castig de cauza.
  Asa sa ne ajute Dumnezeu.

 82. cristian spune:

  parinte, este adevarat tot ce spuneti, evreii exagereaza cu preteniile lor, insa daca continuati asa nu m-as mira sa fiti declarat antisemit si chiar sa va aresteze.As vrea sa va aduc un subiect in discutie : in Timisoara un preot ortodox profesor la fac. de teologie d. Jurca Eugen s-a lepadat de dreapta credinta si a trecut la greco-catolici , cu toate astea este pastrat in continuare profesor la facultate. O profesoara de religie „hirotonita ” preot in „biserica secreta” impreuna cu sotul ei , este lasata in continuare sa predea copiilor religie ortodoxa cu toate ca I. P. S. Nicolae a vorbit cu ea .

 83. Fabian spune:

  Sustin in totalitate si semnez scrisoarea.
  Si daca ne vor numi „antisemiti” si ne vor aresta, care e problema? nu toti crestinii au suferit prigoane? Oare n-a scris Sf Ioan Gura de Aur 8 Omilii contra iudeilor- pe langa alte nenumarate texte-, pentru care evreii de azi nu l-au iertat si vor sa cenzureze operele sale reeditate? (de ce nu s-au mai publicat aceste Omilii in limba romana??). Oare de ce nu i s-a dat savantului Nicolae Paulescu Premiul Nobel, nu pt ca a deranjat masoneria evreiasca?
  Vom avea in cel mai fericit caz (!), soarta acelui parinte ucis de masonerie in 1998, in spatele ei fiind evreii masoni, eternii dusmani ai crestinismului de 2000 de ani. Cititi: http://www.razbointrucuvant.ro/2008/10/16/parintele-iosif-pasca-un-martir-al-zilelor-noastre/

 84. MarianaToacsan spune:

  Va multumesc din suflet ca aduceti la cunostinta romanilor ce se intampla cu martirii neamului. Faptul ca persoane „neavenite” se ocupa de inchiderea unor expozitii , cu prezenta crucilor in parlament sau in scoli, cu incercarea de eliminare a poetului natinal Mihai Eminescu din cartile scolare,cu daramarea unor statui ale unor personalitati romanesti din perioada anilor 40….si multe altele este foarte deranjant. Acele persoane mai bine si-ar vedea de treaba ca au trait bine in tara asta si cand a fost sa „scape”de nazisti, doar Romania si Spania au fost cai de fuga din fata terorii…Sa-si aduca aminte si …sa mai termine cu dictatul a ceea ce trebuie sa facem noi in tara noastra. In privinta cimitirului devastat vreu sa le atrag atentia ca multe dintre cimitirele din Romania au fost „vandalizate” de persoane „necunoscute”, iar cimitirul eroilor romani din al doi-lea razboi mondial de langa Odesa, Ivancovo, Rusia, a fost arat de rusii-comunisti si transformat in lan de porumb!Asa ne respecta altii mormintele romanesti …..Va doresc succes in lupta dumneavoastra si sunt din tot sufletul alaturi de actiunile pe care le faceti. Va multumesc pentru eforturile facute si sa va dea Domnul putere sa luptati mai departe.
  Cu stima ,
  M.I.T.

 85. Elena Wohlers spune:

  Sunt de acord si semnez scrisoarea,si ma rog ca sa aiba sorti de izbanda.

 86. Vlad Rosu spune:

  Semnez si eu scrisoarea. Dumnezeu sa va ajute parinte, ca mult bine ati mai facut si multe constiinte ati trezit de cand v-ati implicat atat de mult in scrisul ortodox.

 87. Binecuvântaţi părinte, Semnez şi eu scrisoarea, trebuie să ne rugăm toţi acei care s-au semnat, deoarece nimic nu se poate face fără rugăciune,Iertaţi-mă!

 88. Adriana F. spune:

  Semnez cu bucurie aceasta scrisoare si ma rog Domnului sa va binecuvanteze. Bucurie sfanta!

 89. Simona spune:

  Sărut dreapta Părinte Savatie .
  Sunt întru totul de acord cu scrisoarea, alăturându-mă celorlalţi colaboratori, care au înţeles a sprijini, acest demers, pentru şi în memoria victimelor temniţelor comuniste. Să ne imaginăm cu toţii, felul brutal în care au fost „smulşi” din familiile lor – soţi, copii, fraţi, surori – şi ororile la care au fost supuşi în timpul detenţiei. Cele mai crude torturi „satanice” inventate de „torţionarii” vremii, de conducerile închisorilor, de cei mai „analfabeţi” oameni ai comunismului. Abia am terminat de citit „Sfântul Închisorilor”, „Hristos – Mărturia mea”, „Traian Dorz în dosarele securităţii”; sub efectul celor citite, aş fi propus reeducarea tuturor securiştilor, dar de data aceasta, obligându-i la citirea Sfintelor Scripturi, până vor ajunge să se pocăiască…! Fraţilor, să citim cu toţii, cărţile ce ne stau astăzi la dispoziţie… Ne îngrozim, de suferinţele îndurate de deţinuţii aceştia. Să le cinstim memoria, făcând totul, pentru a-i aşeza la locul pe care-l merită.
  Apoi şi pentru faptul că cei ce au condus ţara după revoluţia din 1989, nu numai că nu au făcut nimic, pentru memoria acestor „condamnaţi la moarte pe nedrept”, lăsându-i îngropaţi în „negura tăcerii”, înghesuindu-se în fruntea conducerilor, toţi „securiştii” de odinioară. Ca dovadă şi faptul pentru care nu acceptau deconspirarea dosarelor lor. De aceea şi când întocmesc LEGILE ŢĂRII, fac articole cu înţeles ambiguu, datorită nepregătirii lor duhovniceşti…, lăsând loc interpretărilor, apoi dând curs cerinţelor celor din afara Bisericii şi Neamului nostru.
  Dumnezeu să ne ajute, să trecem şi acest prag dificil.

 90. Costică spune:

  Sărutăm dreapta Părinte Savatie. Mă aliniez şi eu celor care s-au înrolat în această iniţiativă. Dumnezeu să ne ajute în realizarea ei.

 91. Fănică spune:

  Binecuvântaţi Părinte, primiţi şi susţinearea mea, în vederea realizării acestui deziderat. Martirii neamului nostru românesc, reprezintă forza Bisericii, iar faptul că mai suntem în viaţă astăzi, se datoreşte suferinţelor îndurate de ei în timpurile comunismului nemilos; meritul luptelor lor, şi cinstirea la care trebuie să ajungă, depinde şi de aportul fiecăruia dintre noi. Să nu mai zăbovim nici o clipă…! Cu Dumnezeu înainte.

 92. Maricica spune:

  Sunt întru totul de acord cu scrisoarea pe care aţi făcut-o. Adevărul, va izbuti întotdeauna, atunci când este mânuit cu înţelepciune, de oamenii care s-au pus în slujba Domnului. Binecuvântaţi-mă şi pe mine Părinte Savatie. Dumnezeu să vă însoţească în acest urcuş, pentru reabilitarea memoriei tuturor celor ce au trecut prin temniţele comunismului. Oare, câţi dintre noi vom putea ajunge la „sfinţenia” de care au dat ei dovadă? Să facem totul pentru a-i putea aşeza la locul de cinste în neamul şi Biserica noastră, bună şi străbună. Amin.

 93. […] a genocidului anticrestin din Romania Comunista, manifest pe care va invit sa-l semnati. Exista si o scrisoare deschisa adresa presedintelui Romaniei pe x puncte in care este sustinuta solicitarea de a se recunoste un fapt […]

 94. […] Lege a Genocidului Anticreştin în România Comunistă. Petiţia este în directă legătură cu Scrisoarea celor 16 organizaţii către Preşedintele României, Parlamentul şi Guvernul României (la care a […]

 95. […] Lege a Genocidului Anticreştin în România Comunistă. Petiţia este în directă legătură cu Scrisoarea celor 16 organizaţii către Preşedintele României, Parlamentul şi Guvernul României (la care a venit de acum un prim răspuns). Demersul iniţiat de cele 16 organizaţii se bucură şi […]

 96. crip71 spune:

  sunt de acord cu scrisoarea si o semnez si eu , insa cum, ca nu mi-am dat seama.

 97. Liliana spune:

  Sunt convinsa ca vom reusi si de aceasta data.Sufletul romanesc este invincibil. De acord cu acea scrisoare.

 98. Radu Zamfir spune:

  Cum semnez aceasta scrisoare? Sunt de acord 100%. E o mare nedreptate ceea ce s-a facut! Oameni care fabrica istorie si care ascund adevarul se pare ca au mai multa influenta decat cei ce vor sa aduca adevarul la lumina!! Nu se poate asa ceva! Deci, cine poate sa-mi spuna cum semnez? Va multumesc!

 99. scepticu' spune:

  Demult era necesara necesara despartirea graului de neghina.Muntii de neghina – rezultat al lenei noastre- au purces la un atac nemaivazut inca asupra Crucii…Asa cum vom merita -asa vom avea ! Doamne-ajuta! Unde se semneaza ?

 100. V. B. spune:

  Sunt de acord cu petitia si o semnez. Trebuie sa ne cinstim persoanele care au facut inchisoare si au intrat in istorie pentru pastrarea nestirbita a religiei ortodoxe , sa nu ne fie rusine de acest lucru, dimpotriva, sa avem taria si responsabilitatea de a-i evoca si respecta, intrucat in religia ortodoxa ne-am nascut , si ea este reprezentativa pentru poporul roman. Doamne ajuta!

 101. Coral spune:

  Subscriu si semnez scrisoarea catre presedinte.
  Este suficient acest mesaj sau mai trebuie sa semnez pe vreun alt site?
  Multumesc.
  Doamne ajuta!

 102. savatie spune:

  Coral,

  pentru a semna Petiţia Pentru Recunoaşterea prin Lege a Genocidului Anticreştin în România Comunistă, intră aici

 103. Coral spune:

  Am semnat.
  Sarut mana.
  Doamne ajuta!

 104. Ciprian Primicheru spune:

  Semnez cu toata dragostea pentru recunoasterea sfintilor nostri martiri care sunt faclii demne de urmat in perioada grea care va urma.
  Tot respectul si toata dragostea pentru inaintasii nostri sfinti marturisitori,Adevarati Romani.
  SLAVA LUI DUMNEZEU INTRU SFINTII LUI AMIN!
  HRISTOS A INVIAT!
  sa auda toti evreomasonii ca:HRISTOS A INVIAT!

 105. Eutihie spune:

  SFINTILOR NOILOR MUCENICI SI MUCENITE ALE TEMNITELOR COMUNISTE RUGATI-VA LUI HRISTOS DUMNEZEU pentru noi nevrednicii urmasi in Dreapta Credinta + MARE ESTE DUMNEZEU INTRU SFINTII SAI + AMIN +

 106. Veronica spune:

  Doamne ajuta!
  Cu draga inima am semnat, pentru ca sufletul crestin ortodox roman este a Lui Dumnezeu, care este Calea, Adevarul si Viata!

 107. Apolodor spune:

  E o stare a inimii anume, ce as vrea sa o impartasesc cu dumneata!
  Cred ca doar asa poti sa transmiti ce simti. Poporul asta prin simtirea sa tinde spre transcedental, fireste e vorba de o traire autentica.

 108. […] Pentru a vedea analiza si propunerile de modificare a Ordonantei nr. 31/2002, facute de Grupul de Initiativa pentru Recunoasterea Genocidului Anticrestin in Romania Comunista, intrati aici. […]

 109. komunist spune:

  Buna ziua Tovarasi
  Cum va merg treburile cu Democratia asta a voastra ?

 110. Ana spune:

  Te mananca dupa ureche tovarase? In traducere: ai nevoie de urecheala?

 111. […] cu mila Domnului, un şir de organizaţii din România vor depune oScrisoare către preşedintele ţării semnalînd cazuri grave de instigare la ură religioasă şi […]

 112. […] Paști. Revăd un articol-răspuns la o mojicie gratuită (era vorba de închiderea expoziției ”Destine de martiri”) și mă gândesc la toți acei creștini ce nu-și pot mărturisi credința, decât cu riscul […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: