ÎPS Mitropolit Vladimir a prezidat, alături de premierul Filat, conferinţa “Predarea religiei în şcoală – factor de consolidare a societăţii”

November 17, 2010

Sala Mare a Filarmonicii de Stat a găzduit marţi conferinţa cu genericul „Predarea religiei în şcoală – factor de consolidare a societăţii”, organizată de către Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, eveniment la care a participat un număr mare de clerici, mireni şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Lucrările conferinţei au fost deschise de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, care a rostit în faţa audienţei următorul discurs:

„Hrana duhovnicească de rând cu cea materială o necesitate a ființei creștine

«Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă;
chiar când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea» (Pilde 22,6)

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,
iubiți întru Hristos frați și surori,

Am considerat necesară desfășurarea unei conferințe care ar pune în discuție una din cele mai stringente probleme ale societății noastre – educația religioasă. Putem spune că în cele două decenii de independență a republicii noastre abia anul acesta societatea a început să discute mai activ despre necesitatea elementului religios în învățământul preuniversitar. Practic din toate colțurile țărișoarei noastre am primit ecouri pozitive privind lansarea acestei idei.

Am pledat pentru introducerea unei discipline care ar răspunde chemării fiecărui suflet creștinesc de a-l aduce pe Hristos în școală, de a repune religia în trunchiul comun al disciplinelor care se predau în instituțiile de învățământ.

Dar tocmai în acest an tensionat, când se resimte o instabilitate politică, marcat de revolte și acte de vandalism, această inițiativă a Bisericii a dobândit alt caracter decât cel dorit de noi, slujitorii altarului, și de către societate. Unii au început să promoveze inițiativa din interese proprii, altora să le crească popularitatea etc. Dar cu certitudine putem afimra că cei care au avut interesul de a discredita și ponegri Biserica li s-a reușit de minune.

Astăzi avem o imagine destul de clară, deslușind binefăcătorii de aprigii dușmanii ai Trupului lui Hristos. Înțelegem că societatea noastră chiar dacă se declară creștină, urmează poate alte două decenii până la îmbisericirea și «reîncreștinarea» ei.

Credința nu este un dar, ea se educă. Această educație trebuie să fie o prezență în familie, școală și alte instituții sociale. Nu avem alte pârghii decât cele oferite de sistemul de învățământ, care garantează o instruire sistematică și corectă.

N-am vrut și este absurd de a impune cuiva religia. Or, elementul religios este o parte esențială care formează personalitatea umană. Dintotdeauna societățile au fost educate în baza principiilor religioase. Suntem un stat ortodox, astfel ortodoxia ne poate ajuta să menținem valorile care au format neamul nostru. Dar ceea de ce este nevoie și ce ne poate oferi credința ortodoxă este dragostea sinceră și jertfelnică pe care a propovăduit-o dintotdeauna.

Modesta experiență a reprezentanților Bisericii Ortodoxe din Moldova din ultimii ani demonstrează necesitatea și descoperim rezultate pozitive ale implementării moralei creștine în sistemul de învățământ. Religia în școală nu este o noutate, deoarece de la primul sunet și până la plecarea elevilor din școală se încearcă cultivarea tradițiilor și învățăturii creștine specifice acestui spațiu dreptmăritor. În multe școli preoții, preotesele, dascălii, dar și alți oameni de bună credință încearcă să aducă cuvântul Domnului la inima învățăceilor. Unii o fac dezinteresat în cadrul disciplinelor facultative, alții din contul orelor de clasă. Toamna și primăvara întâlnești copii și profesori în pelerinaje la mănăstirile noastre. Toate aceste eforturi contribuie la o bună și necesară educație religioasă a generației în creștere.

Guvernul republicii a implementat religia ca disciplină facultativă din toamna anului curent. Această inițiativă am primit-o inițial foarte sceptic, motivele fiind multiple. În primul rând, Biserica mergea cu inițiativa unei alte discipline – «Bazele Ortodoxiei», apoi decizia guvernului a fost luată fără participarea Mitropoliei Moldovei.

A trebuit să trecem printr-o perioadă tensionată, când nu s-a reușit stabilirea unei colaborări constructive între ministerul de resort și reprezentanții Bisericii. A început anul școlar și simțim nevoia de a ne implica în organizarea orelor de religie, a programelor de învățământ, precum și la elaborarea manualelor.

Chiar dacă această disciplină nu răspunde tuturor doleanțelor și viziunilor Bisericii credem că este un început pe care trebuie să-l creștem și să-l dezvoltăm. Astăzi simțim o deschidere a Guvernului de a crea un grup de lucru și de a porni carul din loc. Cel mai dificil este de a face primul pas, după care se vor deschide alte orizonturi și punți de colaborare. Recent și Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a venit cu declarație în care tangențial a făcut următoarele referințe: «obiectul «Religia» сe este actualmente implementat în școală este un bun premergător al disciplinei solicitate – „Bazele Ortodoxiei”. În acelaşi timp, trebuie să fim precauți vis-a-vis de modalitatea predării și de selectarea cadrelor didactice angajate în acest scop, pentru a nu preda o religiozitate abstractă, ci una ziditoare de suflet și păstrătoare a predaniei Bisericii Ortodoxe. În același timp, bineînţeles, pentru copiii ale căror părinţi optează pentru o altă confesiune, pot fi predate Bazele altor tradiţii de cult sau concepte sociale nereligioase. Aceasta ar contribui esenţialmente la renaşterea şi însănătoşirea societăţii noastre într-o măsură mult mai mare decât în cazul în care se predă un obiect-amalgam, format dintr-o multitudine de concepte religioase, obiect în care copiii nu se regăsesc, deoarece anterior au fost educaţi în familii cu tradiţii religioase multiseculare. »

Întrunirea de astăzi vrea să scoată la lumină realitatea la zi din diversele regiuni ale republicii. Astfel, așteptăm prezentări și propuneri din partea dumneavoastră. Urmează să vedem ce se face și ce nu se reușeșete. Să vedem căile pe care au mers țările vecine, în special România și Rusia.

Sunt multe de spus, dar încă puține de ascultat, deoarece urmează să facem primii pași cu eforturi comune pentru a izbuti în inițiativa propusă.”

Înalt Prea Sfinţiei Sale i-a succedat la tribună Prim Ministrul Republicii Moldova, domnul Vlad Filat, care, în cuvântarea sa a menţionat următoarele: “Înalt Prea Sfinţite Mitropolit Vladimir, Prea Sfinţiţi Episcopi, Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi, onorată asistenţă, în primul rând ţin să mulţumesc pentru invitaţia de a fi alături de dumneavoastră în cadrul acestui important eveniment care trebuie să recunoaştem cu toţii că este un pic întârziat. Eveniment în cadrul căruia avem posibilitatea prin comunicare spre zidire să reuşim să scoatem în evidenţă lucrurile bune care s-au înfăptuit şi de ce nu problemele pe care le avem la ora actuală şi care urmează a fi înlăturate pentru ca obiectivele pe care ni le propunem să le putem atinge.

Se vorbeşte foarte mult în Republica Moldova că Biserica este separată de stat, ceea ce ar însemna că Biserica este separată de societate, de oameni. Acest lucru este neadevărat; având această constatare, trebuie să menţionez, exprimându-mi un punct de vedere personal – ţara noastră, pe parcursul timpului a fost ţinută într-o stare de dezbinare, au fost invocate mereu motive pentru ca oamenii să fie ţinuţi separaţi pe diferite criterii. Şi vă vorbesc în calitate de Prim Ministru al acestei ţări, în cunoştinţă de cauză, având la bază nu doar atmosfera generală, dar şi aspecte ce vizează parametri economici şi politici, că ţara noastră are nevoie ca niciodată de unitate. Ţara noastră trebuie să fie una cu o societate solidară şi mai spun cu toată responsabilitatea şi în cunoştinţă de cauză, că rolul determinant în realizarea acestui scop, îi revine Bisericii, iar noi în activităţile administrative care le facem în această ţară avem datoria de a crea condiţii necesare pentru ca exercitarea acestui rol să aibă şi rezultat.

Eu personal nu am făcut niciodată din credinţa pe care o am faţă de Dumnezeu o acţiune cu scop politic sau electoral şi vreau să spun că atunci când în urma discuţiilor am convenit asupra unor acţiuni, le-am şi aplicat în practică.

Vis-a-vis de predarea religiei în şcoală, nesilit de nimeni, am vorbit inclusiv în scrutinele electorale precedente, că religia urmează a fi predată în şcoală, având în vedere dacă doriţi şi experienţa mea proprie, în calitate de tată a doi copii, care la şcoală au acces la acest studiu, necesar pentru a cunoaşte ce înseamnă dragostea de Dumnezeu, de Adevăr.”

La rândul său, domnul Valeriu Ciubotaru, şef al direcţiei învăţământ din cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, în discursul său a subliniat următoarele: “Este bine cunoscut faptul că identitatea naţională şi valorile pe care le respectă şi le promovează în lume poporul nostru, au izvoare creştin-ortodoxe. O educaţie religioasă în şcoală este calea formării unei reprezentări corecte şi temeinice privind cultura naţională şi universală.

Creştinismul are pe plaiurile noastre o tradiţie bimilenară şi este de origine apostolică. Însuşi Sfântul Apostol Andrei a predicat strămoşilor noştri, aducând învăţătura creştină în Ţările Române. Şi aici nu pot să nu-l citez pe marele istoric Nicolae Iorga: Sunt român pentru că m-am născut creştin ortodox, sunt creştin ortodox pentru că m-am născut român.

Este un adevăr incontestabil faptul că primele şcoli au fost fondate în cadrul bisericilor şi mănăstirilor, fapt ce i-a determinat pe istorici să constate că şcoala s-a născut în pridvorul Bisericii.”

La fel de convingătoare a fost şi luarea de cuvânt a părintelui Andrei Oistric, director adjunct al Seminarului Teologic „Regina Maria” din Suruceni: „Religia este un component al civilizaţiei. Dacă nu avem noţiuni ca religia, nu putem înţelege istoria civilizaţiei, dacă nu înţelegem simbolurile religiei, cele mai multe monumente şi opere de artă ne rămân străine.

Nu poţi fi un om de cultură fără să cunoşti viaţa spirituală a lumii, dar mai ales a propriei ţări, şcoala fiind mediul prin care se propagă cultura.”

Printre vorbitori s-au mai numărat: Prot. Andrei Branişte, şef catedră Teologie pastorală, Facultatea de Teologie Ortodoxă, domnul Iulian Proca, licenţiat în teologie, doamna Aurelia Luţă, directorul liceul teoretic din s. Suruceni, r. Ialoveni, etc.

Toţi cei care au acces la tribună au fost unanim de acord că religia în şcoală este una dintre cele mai importante premise pentru a asigura tinerii generaţii o educaţie corectă în spiritul credinţei şi învăţăturii hrisitce.

La final, Înalt Prea Sfinţia Sa a mulţumit domnului Vlad Filat pentru prezenţă la eveniment, preoţilor, teologilor şi celorlalţi invitaţi pentru alocuţiunile lor bine documentate şi publicului pentru că a binevoit să fie prezent alături de reprezentaţii Mitropoliei Moldovei şi de ceilalţi invitaţi la această conferinţă de o necesitate acută.

Sursa: mitropolia.md

Merită văzută și asta

56 Responses to ÎPS Mitropolit Vladimir a prezidat, alături de premierul Filat, conferinţa “Predarea religiei în şcoală – factor de consolidare a societăţii”

 1. cohner spune:

  de ce nu puneti religia pe site?

 2. danielterpea spune:

  Sinodului Permanent al Greciei:”Cardul cetateanului” nu trebuie sa contina sub nici o forma, in mod vizibil sau invizibil, numarul 666.
  http://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/18/sinodului-permanent-al-grecieicardul-cetateanului-nu-trebuie-sa-contina-sub-nici-o-forma-in-mod-vizibil-sau-invizibil-numarul-666/

 3. viorica spune:

  Ce aduce nou? Am mare dificultate sa inteleg motivul sub care se paraseste pozitia de neimplicare in lupta politica: sa fie faptul ca s-au ”deslușit binefăcătorii de aprigii dușmanii ai Trupului lui Hristos” sau acela ca s-a ”simtit deschiderea Guvernului catre colaborare”?
  Retin ca evolutie admiterea ca referinta si a experientei Romaniei in problema educatiei religioase. Sa datoram aceasta intalnirii fratesti a reprezentantilor celor doua Mitropolii de la mijlocul lunii octombrie?
  Se mai sustine proiectul strategic ”Bazele Ordodoxiei” ? As vrea sa cred ca a castigat teren si sansa „Religia” – desi mi-e tare greu

 4. ieromonah savatie spune:

  @ viorica,

  experiența României e pomenită nu altfel decît alături de experiența Rusiei (ciudat, pentru că Rusia nu are nici o experiența, înafara scandalului care încă e în toi în Rusia). E pomenită doar pentru corectitudine politică, deoarece scoaterea obiectului ”Religia” se face nu pentru că ar da loc sectanților, e cu totul fals, deoarece manualele sînt scrise și publicate, și sînt cu totul ortodoxe, ci doar pentru că așa se cheamă disciplina în România și s-ar putea să vină un val de manuale în Moldova, pe căi cu totul particulare și dezinteresate. Adresarea e foarte contradictorie și se vede în ea respirația imperiului, care, dintr-odată, l-a atras ca un aspirator și pe premierul filat în sînul Mitropoliei mamă.

 5. vladislav spune:

  Credinta este un dar de la Dumnezeu, o lucrare care se activeaza inca din pantecele mamei, pana la a fi edcucata ea se plamadeste in om.

 6. viorica spune:

  Parinte Savatie,
  Sunt nedumerita: S-a pus in discutie, care sunt doleantele carora nu raspund cartile deja intocmite, ce viziuni ale Bisericii sunt contrazise? nu am gasit ceva exprimat in sensul asta. Atunci, cum e posibil ca asta sa treaca sub tacere?
  Nu fara amaraciune am pomenit de experienta Romaniei si mai mult pentru ca pare sa fie etalata cu alte interese si intentii. Este lipsit de demnitate un astfel de negot.
  E greu pentru cine nu a trait sub „aripa” imperiului sa inteleaga forta respiratiei, despre care ne spuneti.
  Iar despre premier, am gasit o ipoteza destul de pertinenta si indrazneata, care ar face un oarecare sens:
  http://cubreacov.wordpress.com/2010/11/16/mitropolitul-colonel-vladimir-cu-spatele-spre-pasat-si-fata-spre-filat/

 7. Ionut Margin spune:

  ”Credința nu este un dar, ea se educă.” Sper că nu așa se pun bazele ortodoxiei în Moldova! Poate are și Dumnezeu daruri de dat… cum ar fi – credința. Poate a fost o scăpare a ÎPS-Sale.

 8. c.l. spune:

  de ce prin religie se intelege religia ortodoxa? de ce ar trebui ca elevii sa invete doar despre religia ortodoxa, fara sa aiba cunostinta si de alte religii? cred ca, asa cum multi au dorit, ar fi mai bine sa se introduca in scoala istoria religiilor, pentru ca in Romania, din pacate, prin religie se intelege doar religia ortodoxa. Daca v-ati fi nascut hindushi, ati fi inteles prin religie doar hinduismul, si etc. Este oare corecta o atitudine de acest gen? mai mult de atat, e destul de arogant din partea Bisericii Ortodoxe sa spuna ca vrea sa invete religie in scoli, din moment ce pentru ea religie=religie ortodoxa, ea nu cunoaste deschidere, nu cunoaste si altceva decat orgolioasele cuvinte: doar noi suntem religia cea adevarata. lasati oamenii sa stie si de alte religii decat crestinismul. sper ca o sa apara mesajul pe blog, fara cenzuri aiurea

 9. Demetrios spune:

  c.l.: Romanii in majoritate de aproape 88% ce apartenenta religioasa au? Ortodoxa. Insa desi toti cei din acest procent isi boteaza copiii, nu stiu sau nu fac cateheza cu ei, adica nu ii invata pe copiii lor dogmele si lucrurile frumoase din credinta in care sun botezati.

  La varsta frageda a copilariei sau a adolescentei, cand copiii sunt in formare si apoi isi pun intrebari, nu e logic sa invete tainele credintei in care sunt botezati?
  Tu ai citit si cunosti toate detaliile privind multitudinea de credinte religioase din lume? Daca li s-ar preda un amalgam de credinte sau numai cateva lucruri de baza din fiecare credinta, nu ar mai intelege nimic. Ar fi debusolati.

  Este total gresit si din punct de vedere pedagogic sa faci un ghiveci in capul si sufletul unui copil/adolescent. Banuiesc ca nu ai facut scoala in comunism. Eu am facut-o si stiu cum era. Acelasi lucru pe care il facea invatamantul comunist il propui si tu pt materia Religiei.

  Nu e vorba de niciun orgoliu in a marturisi ca Ortodoxia e calea cea adevarata spre mantuire. Sunt Ortodox, stiu ce inseamna asta, am studiat si despre alte credinte religioase (citind mai ales Mircea Eliade, dar si alti istorici ai religiilor) insa pentru mine si pentru sufletul meu Ortodoxia este unica optiune. Si nu am de ce sa ma feresc de asta sau sa nu spun si altora. Morala unei societati se formeaza si se cimenteaza in jurul credintei sale religioase. Sigur, dupa atatia ani de comunism, lucrurile stau cam pe dos in Romania, dar asta nu justifica impiedicarea eforturilor Bisericii si a membrilor ei de a reface unitatea si morala crestina care asigura astfel armonia si libertatea cetatenilor care o impartasesc.

 10. c.l. spune:

  Demetrios: ‘Nu e vorba de niciun orgoliu in a marturisi ca Ortodoxia e calea cea adevarata spre mantuire.’ – dar despre ce este vorba? de unde poti fi tu sigur ca e singura cale? pentru ca asa te-au invatat la scoala la ora de religie? sau pentru ca asa crezi? poate vine un budist la tine intr-o zi si iti spune ca singura cale e sa asculti de regulile lasate de buddha discipolilor. tu o sa ii spui ca nu, ca singura cale e crestinismul, si nu o sa ai niciun fel de argument, si nici el nu o sa aiba niciun fel de argument (‘eu cred in Dumnezeu’ nu constituie un argument, sper ca intelegi asta si nu facem polemica pe asa ceva, pentru ca nu isi are rostul).

  mai spui tu: „Sigur, dupa atatia ani de comunism, lucrurile stau cam pe dos in Romania, dar asta nu justifica impiedicarea eforturilor Bisericii si a membrilor ei de a reface unitatea si morala crestina” – de ce trebuie facute eforturi pentru a reface morala crestina? de ce morala trebuie sa fie neaparat ‘crestina’? refaci ceea ce este construit, morala nu este ceva construit, nu este ceva ce apartine crestinismului, nu a venit cu Iisus, a existat inca de la inceput. asta inseamna ca il neg pe Iisus? nicidecum. asta inseamna ca incerc sa-ti spun ca morala nu este crestina, hindusa, sau ce alte etichete ii atasezi tu

  apoi, spune-mi si mie te rog frumos ce te invata la scoala la religie? pe mine m-au invatat ca Dumnezeu te pedepseste daca faci pacatul cutare sau cutare. zau? scrie asta undeva in Evanghelii, sau in Noul Testament? se apuca Dumnezeu sa faca o lista de pacate ca asa-i vine Lui? cati preoti isi bat capul sa-i invete pe copii de ce e pacat sa faci cutare sau cutare? nu, ei te invata sa asculti de frica:)) de ce mi-ar fi mie frica de Dumnezeu, care este iubitor, spune-mi si mie? sa nu mai vorbim ca te invata o gramada de chestii despre traditie. traditia e facuta de om, oameni buni, ea nu reflecta ce a vrut sa spuna Iisus. pe copii nu ii indeamna nimeni sa citeasca Biblia, pe copii ii invata la scoala preotii sa asculte de frica de Dumnezeu. un Dumnezeu iubitor nu guverneaza prin frica, sa stii si tu

  apoi, daca omului ii lsi libertatea sa citeasca si misticii indieni, sa citeasca si Coranul, si asa mai departe, atunci ii dai libertate sa gaseasca singur calea proprie. poate omului ii e mai apropiata o alta abordare decat rugaciunea, si tu ii bagi in cap ca doar rugaciunea te poate ajuta. nu neg rugaciunea, spun doar ca nu e singura cale din lume (desi crestinilor le place sa creada ca ei au singurele cai si dreapta credinta – e o chestiune de orgoliu, sa crezi ca tu si numai tu detii calea catre Adevar. si nu e numai orgoliul crestinilor, e si orgoliul altor religii, si este o foarte mare greseala aici)

  spui din nou: „Este total gresit si din punct de vedere pedagogic sa faci un ghiveci in capul si sufletul unui copil/adolescent.” – dar este un total bine sa-l indoctrinezi cu dogme crestine si sa nu-l indrepti sa citeasca Biblia?:)) sa fim seriosi, nu e nicio greseala sa arati deschidere. poti sa il inveti despre multe lucruri intr-un curs de istoria religiilor bine facut, sa ii dai bibliografie, sa citeasca si scrieri indiene, si crestine, si de prin diverse colturi uitate de lume, si atunci omul o sa inceapa sa aiba o viziune mai de ansamblu, sa stie ca au existat atatea popoare care au ajuns, de fapt, la aceleasi concluzii. crestinismul este frumos, atunci cand e sincer si fara orgoliu, ca atatea alte religii din lumea asta. tot ce vreau sa spun este ca nu e singura religie din lume.

  si inca un lucru: „Romanii in majoritate de aproape 88% ce apartenenta religioasa au?” – da, sunt crestini ortodocsi, dar nu prin alegerea lor, ci pentru ca v-ati grabit sa-i botezati la nastere. Iisus a fost botezat la o varsta matura, cand putea sa spuna da sau nu. copilasii aceia poate vor altceva, si voi ii obligati sa le puneti shtampila de crestini ortodocsi si sa spuneti apoi sus si tare ca populatia romaniei e majoritar crestina. imi pare rau, nu pot sa accept constrangeri. pot sa accept informarea oamenilor, pot sa accept chiar ore de religie, care sa fie optionale. ia faceti ore de religie optionale, sa vedem cati copii vor veni la ele? veti primi un raspuns sincer la intrebarea: incotro ortodoxismul? deci fara constrangeri de genul asta

 11. m.g. spune:

  c.l.

  aici era vorba strict despre religia ortodoxa. Din cate stiu eu, cel putin in Romania, daca un copil vrea sa studieze o alta religie (islamismul de pilda) el are libertatea aceasta.

  Trebuie doar sa faca dovada ca ia parte la lectiile de religie islamica si ca merge la geamie sau mai stiu eu ce fac musulmanii in religia lor.

  Deci nu ii obliga nimeni sa studieze (sau sa-si asume) Ortodoxia.

  Si mi se pare de-a dreptul firesc ca Biserica Ortodoxa sa considere Ortodoxia ca fiind religia adevarata. Pentru ca daca nici ei nu ar crede asta, atunci cine sa mai creada ? Daca nu ar fi convinsi de acest adevar atunci ce rost ar mai avea sa se numeasca Biserica Ortodoxa ? Si-ar putea spune biserica si atat.

  Asadar mai scuteste-ne de atacurile tale paranoide.

 12. c.l. spune:

  nu e un atac, sunt pur si simplu doua intrebari simple: de ce ar fi religia ortodoxa cea adevarata? si apoi, de ce religia ortodoxa ar trebui predata la ora de religie (a pune semnul egal intre religie si religia ortodoxa este o greseala). raspunde-mi la prima intrebare, m.g.

 13. Demetrios spune:

  c.l.: Initial m-am gandit sa iti dau cateva citate clare din Biblie pentru a-ti arata ca nu ai habar de continutul ei referitoare la pedeapsa pentru pacat (inclusiv in Noul Testament) si traditie. Dar am stat si m-am gandit: stric orzul pe gaste:)

  Recitind cu atentie mesajul tau imi dau seama ca tu nu ai postat pe acest blog pentru a capata lamuriri, ci pentru a arunca cu noroi in cei care se considera crestini ortdocsi.

  In plus dovedesti un foarte limitat simtz pedagogic. Asta nu e un lucru neaparat rau, pentru ca nu toti oamenii au aceasta aplecare. Dar cand imi spui tu cu emfaza ca unui copil de 7,8,9,10 ani ii face bine sa i se serveasca un ghiveci de credinte, eu te asigur linistit ca nu ai dreptate. Si ti-am dat si argumente mai sus.

  Un ultim lucru asa, si dintr-o perspectiva sociologica si pedagogica (ca sa nu crezi ca suntem cam limitati noi astia ortodocsii 🙂 ): indiferent ca e vorba de predarea religiei ortodoxe in Romania sau catolice in Polonia sau protestante/budiste/samanice etc aiurea, toate aceste lucruri sunt benefice a se face aplicat pe credinta in care s-a nascut si a fost botezat/crescut copilul. Ii ofera un set de valori cu care porneste in viata. De acolo incepe drumul tanarului, el alegand calea pe care doreste sa o urmeze.

  Fara a avea insa un bagaj minim de cunostinte religioase tanarul nostru e un simplu diletant, o papadie ce risca sa fie imprastiata la cea mai mica adiere.

  Dar consider ca am spus deja prea multe cuiva care nu vrea sa asculte:)

  La buna revedere.

 14. viorica spune:

  @c.l.
  Intrebarea corecta este: cum istoria – cea prezenta in scoala – este considerata disciplina completa cand eludeaza sa prezinte si sa vorbeasca despre religie – miezul vietii omului?
  Vorbind despre comuniunea, relatia noastra cu Dumnezeu – este firesc ca invatatura cea dreapta „ortodoxa” sa dea sens deplin, ca fiind cea care contine si il apropie pe om de Sfintele Taine.
  Biserica Ortodoxa este cea adevarata nu pentru ca ne-am nascut noi in ea – ci, fara indoiala noi sintem in ea pentru ca ea Una, este Adevarata. Aroganta? Orgoliu? nici gand – aceasta-i prejudecata !

 15. Donkeypapuas spune:

  @c.l.
  Educaţia se acordă unui copil pentru că acela ca trăi mai târziu într-o societate. Nu acumulează numai cunoştinţe practice (pe baza căreia îşi va forma deprinderile spre a avea o meserie) ci şi spiritual-morale. Chiar dacă un om va deveni tâlhar sau criminal, aceasta nu este un motiv ca întreaga educaţie ce se adresează sufletului să fie oprită. Şi aşa presiunea gloatei, a „găştilor” de cartier este foarte puternică şi influenţează deja enorm de mult în sens negativ. Dar dacă se vor anula şi aceste minime acumulări etico-morale (şi nu numai)… Mai cuprinde o foarte mare eroare textul dumitale. Uiţi că există anumite etape în viaţa omului. Vei observa şi singur că un copil la vârste fragede înţelege totul în termeni de „bine” şi „rău” iar noţiunile sunt prezentate într-un mod care face să fie asimilate. Nu poţi să-i bagi pe gât Dostoievki aşa cum nici nu-l poţi trece direct la fizica cuantică. Este drept că unii rămân în minte numai cu ceea ce au învăţat în şopala primară, indiferent de domeniu. De la un moment dat însă omul trebuie să mai înveţe şi singur. Este ceea ce se numeşte „şcoala vieţii”. Cât priveşte teoria „alegerii religiei”(şi prin urmare şi a respingerii educaţiei religioase în şcoli) veo observa, dacă îţi vei da puţin silinţa, că este îmrăţişată cu mult foc de… sectanţi şi atei. Fiind (bănuiesc eu) în plinătatea spirituală care îţi oferă şansa de a gândi de unul singur, cred că ar trebui să reflectezi şi asupra motivaţiilor care îi împing pe aceşti nefericiţi în fond să recurgă la asemenea apeluri demagogice. Pe de altă parte învăţământul religios înseamnă şi respectarea drepturilor minorităţilor de a se educa în propria credinţă. Prin umrare dacă s-ar elimina religia, atunci maghiarilor (să zicem) nu li s-ar mai respecta un drept garantat la momentul Unirii. Dar dacă o minoritate are acest drept nu se presupune că şi majoritatea (adică românii ortodocşi) trebuie să se bucure de el? Ateii (bolşevicii) eliminaseră Religia pentru că-l urau pe Dumnezeu, sectanţii acţionează şi ei în aceeaşi direcţie din ură faţă de cei ce au altă credinţă decât a lor. Adică faţă de majoritate (ortodocşi) cât şi faţă de minorităţi (musulmani, evrei, lutherani, calvini etc.).

 16. m.g. spune:

  c.l.

  Si mie mi se pare o dovada de mare orgoliu sa incerci a-i convinge fortat pe niste oameni ca ceea ce cred ei a fi adevarat este de fapt neadevarat, sau adevarat doar in parte, doar pentru ca te-ai trezit acum tu ca ai constiinta brusc largita de pot incapea intr-ansa toate ‘adevarurile’ si neadevarurile lumii.

  Intr-adevar, multi dintre ortodocsi sunt botezati la scurt timp dupa nastere cand nu au posibilitatea de a-si manifesta libertatea de alegere. Totusi ei isi manifesta aceasta libertate cand decid sa-si boteze copiii tot in religia ortodoxa. Vei spune poate: „Da, asta ptr ca au fost indoctrinati de mici” iar eu voi raspunde: „Sa fii sanatoasa”

 17. m.g. spune:

  c.l.

  Eu, ca ortodox, cred in adevarul Ortodoxiei, lucru ce mi se pare firesc pentru oricine face parte din Biserica Ortodoxa.

  Deasemenea respect celelalte religii si traditii (atata timp cat nu cat in sfera demonicului) precum si libertatea de credinta a fiecaruia.

  In acelasi timp resping mentalitatea politic corecta a zilelor noastre ce sub masca unei tolerante mieroase, demna de cele mai ieftine telenovele, propovaduieste de fapt un soi de nihilism agresiv.
  Ideologia aceasta (pentru ca asta este, o ideologie) nu are nici un fundament ci doar inchipuirea neroada ca prin negarea oricarui adevar a ajuns la adevarul suprem.

 18. c.l. spune:

  dar cum de s-a inteles ca neg religia? spun doar ca istoria religiilor e mult mai bine venita decat religia ortodoxa. ia du-te tu, m.g., de pilda, la o ora de religie si intreaba de Vede, sa vezi ce raspunsuri primesti. saracii preoti nici macar nu sunt deschisi sa discute cu tine despre alte religii, atat de intelegatori sunt. nu inteleg de ce ar fi un mesaj nihilist sa spui ca si alte religii au ajuns la aceleasi concluzii? la istoria religiilor evident ca vei invata si despre religia crestina, ba poti chema si un preot sa iti vorbeasca despre religia crestina, un budist pentru budism, etc.

  spui tu, m.g., „Eu, ca ortodox, cred in adevarul Ortodoxiei”. cu alte cuvinte, nu exista un Adevar si unul singur, exista adevarul ortodoxiei. nu, nimeni nu detine monopolul asupra adevarului, de-asta religiile gresesc cand spun ca doar ele te duc la Adevar. Adevarul e unul, religiile vorbesc toate despre acelasi adevar (ai fi uimit sa citesti scrieri indiene si sa vezi ca inainte lui Iisus au zis si altii aceleasi lucruri. asta nu inseamna ca Iisus nu este autentic, ba din contra, inseamna ca fiecare religie a recunoscut unicitate unui singur adevar. a, ca apoi vin oameni dogmatici si orgoliosi si spun ca doar ei detin adevarul, sa fie sanatosi. cred ca Iisus nici nu si-a inchipuit vreodata ca dupa moartea lui o sa se apuce oamenii care cred in el sa se bata cu pumnii in piept ca doar ei si numai ei detin adevarul)

 19. ieromonah savatie spune:

  C.I.,

  mai ce destept esti si ce prosti sint preotii care nu stiu nimic de Vede. Asa cum studiaza preotii ortodocsi istoria religiilor nu o studiaza nici o alta tagma din Romania. Asta ti-o spun ca fost student la Facultatea de Filozofie, unde am studiat si Istoria religiilor. Intrebarea este de ce sa studieze elevul roman Vedele, cind nu stie nici notiunile elementare ale propriei traditii?

 20. Demetrios spune:

  Parinte, tare mi-e teama ca c.l. este de teapa profesorului acela din Buzau care vroia sa scoata icoanele din scoli si care afirma ca femeile sunt desconsiderate in crestinism.

  Orice i-ai spune lui c.l. si indiferent ce argumente i-ai da, el o tine una si buna: copiii sa invete Vedele, epopeea lui Ghilgames, Coranul, Sharia si cum sa ajunga in Nirvana.

  Fereasca Dumnezeu sa ajunga invatamantul pe mana unor asemenea oameni!

 21. Donkeypapuas spune:

  @c.l.
  Da’ de ce vedele şi nu Upanishadele? Da’ de ce Upanishadele şi nu Bhagavad Gita? Da’ de ce Bhagavad Gita şi nu Tantra? Dar de ce hinduisme şi nu Homer? Dar de ce Homer şi nu Virgiliu? Etc…
  E simplu de ce: HRISTOS A ÎNVIAT!

 22. m.g. spune:

  c.l.

  sunt convins ca daca privesti lucrurile la un nivel superficial poti gasi similitudini intre toate religiile lumii.

  Ba chiar cu cat esti mai superficial, cu atat ai sanse mai mari sa faci conexiuni (total aleatorii, pentru cineva mai serios) care mai de care mai revelatorii.
  Iar apoi sa-ti spui, multumit si impacat cu sine, ca ai deslusit in cateva ceasuri de lectura ceea ce altii nu au realizat in mii de ani.

 23. c.l. spune:

  nu m-am referit la cat de destepti sunt unii si cat de prosti sunt altii, ci la faptul ca eu in viata mea la ora de religie nu am primit explicatii pentru ritualurile care mi se predau acolo. preotii nu se sinchisesc sa-ti explice acele notiuni elementare despre care vorbiti dumneavoastra, ei se multumesc sa iti spuna sa faci, ca altfel te bate Dumnezeu daca nu urmezi calea pe care ti-o dau ei. primele explicatii referitoare la traditie pe care le-am auzit vreodata au fost din partea dumneavoastra, de ce nu ar incerca sa faca asta din ce in ce mai multi preoti la ora de religie? poate atunci oamenii nu ar mai stramba din nas. credeti-ma, ora de religie inca nu inseamna ceea ce s-ar vrea sa fie, o ora in care sa ti se si raspunda la intrebari, o spun din experienta mea si a altora. poate au sunat a atac mesajele mele, dar nu au fost, credeti-ma, exista o mare deficienta in scoli la ora de religie. poate trebuie spusa si partea asta, nu doar povestea cu ‘ne intrunim sa vedem cum sa predam religia in scoli’. sunt putini ca dumneavoastra care sa si ofere explicatii (o spun in cunostinta de cauza, v-am urmarit multe conferinte postate pe internet inca de acum un an doi, si am ramas impresionat de sinceritatea cu care explicati. insa asta nu schimba faptul ca in scoli religia se preda foarte deficitar, asa cum am incercat sa spun in mesajele anterioare. se preda fara niciun fel de deschidere la intrebari, ba mai mult, ti se ofera tot felul de raspunsuri de genul: adventistii gresesc, noi suntem pe calea cea buna, etc. nu ca s-ar oferi si argumente, nicidecum)

 24. c.l. spune:

  m.g., demetrios, deja am raspuns in mesajul anterior care sunt plangerile mele la adresa religiei predate in scoli. nu va convine parerea unui om care a avut obligatorie ora de religie (si crede-ma, in liceu nu cred sa fi lipsit nemotivat la mai mult de o ora sau doua de religie, deci nu se poate spune ca am avut vreo prejudecata fata de preoti sau mai stiu eu ce si nu am fost pe la orele de religie sa vad cum se desfasoara).

  Demetrios, spui: ‘Parinte, tare mi-e teama ca c.l. este de teapa profesorului acela din Buzau’ – si deja m-ai pus intr-un borcanel, deja ai judecat si ai lipit o mica eticheta. nu ma intereseaza sa fie scoase icoanele din scoli, respect intotdeauna pe cei care cred cu sinceritate, dar sunt impotriva unei atitudini transante fata de orice alta religie in momentul in care adresezi o intrebare unui om care stie mai multe decat tine despre crestinism (preot, profesor de religie, etc). una e sa spui, ca profesor: ‘nu accept alta religie, eu cred in religia mea, dar pot sa discut deschis cu tine si despre alte religii si sa accept ca punctul tau de vedere poate fi o alta viziune decat a mea, iar alta viziune nu inseamna ca e gresita’, alta e sa spui ‘calea cea adevarata e numai prin crestinism’ (si crede-ma, greseala asta cu ‘calea cea adevarata’ nu o fac doar preotii crestini, calugarii budisti, etc, o fac si mistici precum krishnamurti sau osho, toti ajung sa spuna ca ei detin adevarul si altfel nu ai cum sa ajungi decat prin ei, ceea ce evident este o greseala, nu poti sa impui omului canonul tau doar pentru ca vrei tu. daca omul imbratiseaza calea ta, atunci ii impui calea ta, pentru ca a facut-o din libertate de alegere. daca nu o imbratiseaza, dar e deschis la discutii, fii si tu deschis la discutii. e atat de greu?)

 25. Demetrios spune:

  c.l.: Ar fi suficient sa citesti cu atentie postarile mele si ale tale pentru a vedea de ce te cataloghez asa. Esti din generatia asta noua, care fuge de catalogari, care vrea sa fie „ea insasi”, sa nu fie prinsa intre sabloane, sa fie totul si nimic:)

  Ti-am dat argumente de care nu te-ai sinchisit. Si nu m-ar fi deranjat asta deloc, daca pur si simplu nu mi-ai fi raspuns. Dar cand vad ca imi raspunzi cu aceleasi platitudini si vederi corect politice, sincer, imi pierd rabdarea.

  A fost nevoie sa intre Parintele mai tare in tine ca, brusc, sa iti schimbi optica si atitudinea. Asta arata ca esti prins in niste paradigme stramte, din care numai un soc de poate scoate.

  Din punctul meu de vedere, esti rupt de realitate, amice. Ai tu niste idei fixe cu care iti place sa marsezi, dar pe care nu stii sa ti le argumentezi solid. Pentru mine este un obsucrantist, in purul sens al cuvantului. Jonglezi cu notiuni goale ca niste tinichele, care isi dovedesc goliciunea atunci cand cineva stapan pe el ti le mai da pe ciment (o tinichea lovita de ciment suna puternic a gol).

  Cand mai dobandesti ceva experienta de viata, mai vorbim.

  Dar a

 26. Demetrios spune:

  Scuze, am scris repede si au mai ramas niste greseli: fara „dar a”, iar notiunea de obscurantist ti-o atribui tie, c.l.

 27. m.g. spune:

  c.l.

  Hai sa-ti spun cum era cu ora de religie in liceu pe ‘vremea mea’ (acum mai putin de 10 ani):

  Ora de religie nu era tocmai ‘obligatorie’. Daca vroiai sa scapi de aceasta, era foarte simplu. Trebuia doar sa completezi o declaratie in care sustineai ca nu esti crestin ortodox.

  Nu mai tin minte exact formatul (era o declaratie tip, gata facuta, trebuia doar sa te semnezi pe ea) dar cam asta era ideea: spui ca nu esti ortodox si ai scapat de ora de religie.

  Chiar asa de simplu. Foarte multi dintre colegi au apelat la acest ‘artificiu’ pentru a face in locul orei de religie o ora in plus de informatica sau fizica (la alegere). Chiar si eu am facut asta in primul an de liceu.

  Am inceput apoi sa prefer orele de religie tocmai datorita profesorului, care in acelasi an a fost hirotonit si preot.

  Nu stiu peste ce profesor mai putin calificat ai dat tu, dar slaba calitate a unora dintre profesori nu justifica nicidecum ‘reforma’ orelor de religie.

 28. c.l. spune:

  demetrios, ce mi-ai dat tu nu se numesc argumente, nu te mai supracalifica. nu stiu din ce generatie fac parte, nu m-am considerat niciodata ca facand parte dintr-o generatie sau alta, si nu din mandrie, ci pur si simplu pentru ca nu vad rostul unor astfel de catalogari si separatisme. fata de savatie bastovoi am vorbit asa pentru ca e un om pe care-l respect, insa am si subliniat ca nu-mi schimb parerile in legatura cu religia si ora de religie. si mai ales cu prostiile de genul: ‘asta e calea cea adevarata’. dar oricat l-as respecta eu pe savatie bastovoi, am niste rezerve cu privire la anumite atitudini de-ale lui (care ma privesc personal, poate intr-o zi am sa i le si spun intr-un comentariu privat, inca ma gandesc daca sa fac asta sau nu. subiectul marius ianush este cauza).

  draga demetrios, sa iti spun o poveste. atunci cand cataloghezi pe cineva, deja te consideri superior si ai si judecat, iar tu esti crestin, nu-i asa? vezi ca e pacat sa judeci, daca intrebi un crestin. poate nu o sa-ti spuna si de ce anume e pacat sa judeci, dar o sa-ti spuna sigur ca te bate Dumnezeu (sau te pedepseste, sau o sa arzi in iad daca nu te spovedesti, sau altele si altele; astfel de prostioare iti servesc crestinii, da). savatie a intrat ‘tare’ in mine pentru ca s-a simtit amenintat, si a dat un raspuns in care isi apara tagma, spunand ca tagma lui studiaza acerb alte religii. era si normal sa se apere, dar este si o slabiciune in acelasi timp, daca intelegi ce vreau sa spun (tema de gandire pentru tine, demetrios, de ce e o slabiciune sa te aperi cu fervoare, ceea ce face intreaga crestinatate in esenta).

  a propos, tot nu mi-ai raspuns draga m.g. (poate poti tu demetrios) de ce credeti ca ortodoxismul este calea cea adevarata? fara citate din biblie, asa, dupa voi, sa vad ca si ganditi ce ati invatat in crestinism

 29. Demetrios spune:

  Draga c.l., nu mi-ai spus nicio poveste. Comunitatile rurale catalogau pe oricine sau orice iesea din firescul lor. Si asa acel cineva ori era marginalizat, ori reintra in normalitate. Astfel sute/mii de ani aceste comunitati mici s-au slefuit si si-au pastrat demnitatea si verticalitatea.

  Deci, inca o data spun: mai vorbim cand te faci mai mare, mai treci prin viata.

  Numai novicii sau diletantii in ortodoxie ar fi dat raspunsul pe care l-ai dat mai sus. Tu nu esti nici una, nici alta. Tu inca nu esti nicaieri. Si de acolo, din eter, emiti asa zise judecati de valoare privind un cult despre care nu ai mare habar. Ai doar impresii. Pe care nu te-ai deranjat prea mult nici sa ti le cimentezi, nici sa ti le alungi.

  Continui sa discut cu tine deoarece multi citesc acest blog. Si poate fi folositor si altora, ca mine sau ca tine. Altfel simulacrul nostru de dialog era de mult incetat.

  Nu am nimic personal cu tine. Ma deranjeaza siguranta cu care vii tu aici sa dai lectii. Mai ales cand nu se bazeaza pe nimic.

 30. viorica spune:

  c.l.
  Ortodoxia este calea adevarata si unica pentru ca singura asuma, in intregime Crucea – taina si dovada iubirii desavarsite, Jertfa Lui Hristos cea de-a pururi.
  Cauta, nu te teme …

 31. c.l. spune:

  damatrios, iti dai seama ca dialogul asta dintre noi nu duce nicaieri, pentru ca ai foarte multe prejudecati si chiar nu am timp sa stau sa te trag de urechi tot timpul. o sa te mai trag acum de urechi, si apoi incheiem discutia, ca deja s-a facut o ciorba lunga si tu o tii tot pe-a ta. spui ca „Comunitatile rurale catalogau pe oricine sau orice iesea din firescul lor. Si asa acel cineva ori era marginalizat, ori reintra in normalitate.” – deci firescul societatilor rurale era normalitatea? sa fim seriosi, firescul societatilor de orice tip era sa se ia oamenii unii dupa altii, ca-n turma, pentru ca nu stiau de capul lor. o sa-ti dau un exemplu clasic, a tot fost dat, dar mi se pare foarte sugestiv: Biserica a fost impotriva ideilor lui Galilei, pentru ca ‘incalca’ Biblia saracul om. deci iesea din ‘firesc’. care firesc s-a dovedit a fi o tampenie. asa ca scuza-ma, firescul unei societati nu inseamna decat o cusca, firesc este ceea ce este natural si il simti in interiorul tau ca fiind natural, il experimentezi personal cu alte cuvinte. nu chestii invatate pe de rost de la societate, care de multe ori iti baga in cap numai prostii. crede-ma ca am citit lucruri despre crestinatate, in cautarile mele trecute, am oameni din religia crestina pe care-i respect, dar imi iau libertatea de a nu fi de-acord cu exagerarile (una dintre ele este cea cu predearea religiei ortodoxe in scoli pe post de religie universala). daca iti place sa fii cu dogme invatate pe de rost de la altii, demetrios, atunci fii linistit, nu te mai zgandare nimeni. uneori ciorba calda a comoditatii e mai lejera, si 90% din crestinatatea de azi este o ciorba calda si fara niciun gust. e o parere personala, probata in timp de mine, asa ca nu o lua ca o parere generala.

  Viorica, nu l-am cunoscut pe Iisus, tu l-ai cunoscut? poti fi sigura ca s-a rastignit,sau doar crezi asta? vezi tu, a crede e ceva destul de dificil, pentru ca nu ai convingerea ca s-a intamplat ce s-a intamplat in trecut. imi place ce spune Iisus, imi plac parabolele, imi plac foarte mult Evangheliile, dar Iisus a vorbit de mult mai multe lucruri decat jertfa lui pe cruce. lucruri pe care doar crestinii se simt datori sa le interpreteze, daca le zici ca tu crezi ca Iisus a zis cutare sau cutare intr-o parabola, o sa-ti spuna ca doar anumiti oameni pot sa interpreteze. ei bine, nu-mi plac povestile despre alesi ai lui Dumnezeu, care doar ei pot sa faca si sa dreaga si tu nu poti face nimic. Dumnezeu nu are alesi, cand spui ca esti ales sa faci cutare lucru (sa interpretezi pasaje din Biblie, sa faci cutare minune, etc), deja orgoliul tau creste ca o gogoasa. la fel ca atunci cand te rogi ca Dumnezeu sa iti dea puterea sa faci minuni, sau sa vindeci pe cineva, sau orice altceva supranatural, tot din orgoliu ceri astfel de lucruri. asa ca eu zic sa nu mai credem in povesti despre alesi, nu exista un popor ales, nu exista un om ales, toti venim de-acolo, oricat de diferiti am fi la suprafata (iar diversitatea e cat se poate de buna, pentru ca altfel n-ar fi aparut un einstein, i-ar fi dat crestinii in cap ca nu crede in Dumnezeul despre care vorbeste Biblia).

  Demetrios, uite, iti recomand eseurile lui Einstein, citeste bucatile despre religie, sa vezi si un alt punct de vedere, proaspat si binevenit. nu vine in contradictie cu religia, daca o sa citesti cu atentie, vine cu un punct de vedere mult mai profund asupra unei religiozitati adevarate, lipsita de un Dumnezeu care imparte pedepse (oricum, a imparti pedepse se face pe baza unei judecati, aia-i bine aia-i rau, iar bine si rau sunt concepte atat de relative, incat mi-e imposibil sa cred ca Dumnezeu judeca in termeni de bine si de rau, pentru ca atunci e pasibil de multe erori; Dumnezeu e mult dincolo de astfel de concepte mentale inventate de oameni, insa crestinismul se tot chinuie sa ne spuna ca Dumnezeu ne judeca – asta e o blasfemie, daca ma intrebi pe mine, sa-l reduci pe Dumnezeu la o entitate care judeca, deci supusa relativitatii de a judeca si de a pedepsi; cum se produce cresterea unui om daca-l pedepsesti pentru niste pacate pe care nici nu i le explici? nu se produce nicio crestere, pentru ca tot timpul stai cu frica sa nu gresesti ceva in viata de zi cu zi, sa nu te bata Dumnezeu; un astfel de Dumnezeu creat de mintile crestinilor nu ar fi pe placul nimenui)

 32. ieromonah savatie spune:

  C.I.

  ideile „proaspete” cu care te-ai grabit sa-ti umpli capul (e drept ca sint foarte comode, dincolo de bine si de rau orice prostie poate fi un act suprem), nu sint chiar atit de proaspete. Sau iti place sa-ti intemeiezi cunostintele pe cartile gen „oameni celebri despre”?

 33. viorica spune:

  c.l.
  Ai cerut ca, in putine cuvinte, sa-ti spunem prin ce este osebita Ortodoxia si de ce este Calea adevarata ? Ai cerut argumente ca unul care, cercetand ”alte religii” – adica pe toate, nu vezi diferenta . Am raspuns cererii dumitale … pentru de ce sari asa, ca un manz in buiestru ?
  Ca sa vezi – conditie minima este sa deschizi ochii. Nu-ti cumperi cercei daca nu ai urechi. Ca sa intelegi, e necesar sa treci dincolo de impresii.
  Din pacate, raspunsul la ce ma intrebi acum – daca-l cunosc eu pe Hristos – nu te ajuta pe tine … Dar e vreme, pentru toate…

 34. dan alexandru spune:

  @c.l.

  In primul rand, crestinismul nu este o religie. Caci daca ar fi o simpla religie, s-ar pierde printre atatea altele. Si, justificat, ai putea spune ce spui mai sus: de ce crestinismul si nu altceva? De ce nu alta religie?
  Dar cum spuneam, crestinismul nu este o religie. Nu este nici macar un cumul de legi morale. Caci daca ar fi asa, as zice si eu: vai noua! Cata mandrie trebuie sa avem sa spunem ca religia noastra este cea mai buna…
  Asta in cazul in care am considera crestinismul in felul mai sus descris.

  Crestinismul, este, intr-un final, o experienta personala a omului cu Dumnezeu. O intalnire a omului cu Dumnezeu. Iar aceasta intalnire este facilitata tocmai prin faptul ca Dumnezeu face primul pas catre om, facandu-se pe Sine Om. Prin Fiul Sau.
  Omul, prin forte proprii, nu putea sa se faca pe sine Dumnezeu, astfel incat sa mearga in intampinarea Creatorului. Pentru ca omul sa beneficieze de o Inaltare, trebuia mai intai sa existe o Pogorare. Am scris Pogorare cu litera mare, deoarece are aceeasi valoare, din punct de vedere duhovnicesc, cu Inaltarea. Smerenia lui Dumnezeu este cheia Pogorari Sale printre oameni. Este cheia Imparatiei Sale.
  Iisus Hristos, Om si Dumnezeu, Nume si Prenume.
  In calitatea lui de Dumnezeu vine si-l slujeste pe om. Iar in calitatea sa de Om desavarsit vine si ii ia in familia Sa pe semenii Sai.
  Hristos nu a venit cu un set de reguli, ci a venit ca sa-l inalte pe om. Nu a desfintat regulile, ci le-a dat un nou inteles.
  Cum bine ai remarcat, nu prin frica a facut acest lucru, ci prin Iubire. Nu din obligatie omul trebuie sa faca un lucru sau altul pentru a fi corect, ci prin iubire de aproapele.
  Daca ar fi fost corectitudinea si numai corectitudinea, omul avea sanse foarte slabe de mantuire.
  Tanarului cel bogat din evanghelie nu i-a fost suficienta corectitudinea – lucru care ar fi fost suficient in cazul religiilor – ci i s-a cerut in plus – sau mai ales – sa se lepede de sine [adica sa nu se creada cumva buricul pamantului] si sa-L urmeze. Adica sa invete sa iubeasca pe ceilalti oameni, nu sa fie numai corect cu ei, asa ca o obligatie morala.
  Morala trebuie sa derive din iubire.
  Aici este diferenta dintre crestinism si religii.
  Religiile sunt compuse dintr-un set de reguli. Mai bune sau mai rele, dar totusi reguli.
  Crestinismul isi are ca punct de plecare inima. Nu mintea.
  Mintea creeaza religii. Inima da rod iubirii. A-ti invata sa-ti iubesti – neconditionat – aproapele, aceasta inseamna sa fii crestin.
  Nu esti crestin daca nu mai preacurvesti sau nu mai minti.
  Ba – culmea – uneori esti mai crestin daca minti de rupi. Numai cu conditia sa nu faci acest lucru pentru vreun folos propriu, ci sa faci aceasta pentru aproapele tau. Pentru a-l scapa dintr-o situatie delicata.

  In fine, ar fi multe de discutat pe aceasta tema, dar poate nu sunt eu cel mai in masura sa fac aceste lucruri. Sunt altii mult mai in tema decat mine.
  Eu am incercat sa arat cum vad lucrurile.

 35. Donkeypapuas spune:

  @c.l.
  Citind cele scrise de dumneata observ (a câta oară!) aceleaşi roade ale imbecilizării agresive duse în numele „progresului”, în numele scientismului, în numele dialecticii marxist-leniniste. Duse prin aproape toate disciplinele cu care aveam de-a face la şcoală. Aceleaşi exemplificări absurde, scoase din context şi, mai important, mistificate. Ba cu Galileo Galilei, ba povestea cu sfericitatea pământului, ba cu maimuţoiul umblăreţ ori cu teorii atomist primitive.
  Dar hai să ne referim la Galileo Galilei. Ăsta este un exemplu clasic de manipulare a istoriei. Se tot repetă papagaliceşte că Galileo ar fi fost persecutat pentru faptul că ar fi susţinut că Pământul nu este centrul Universului încât se uită ceva foarte important în ŞTIINŢĂ. orice afirmaţie trebuie demonstrată. Ori, la momentul cercetării sale de către Inchiziţie (altă deturnare de sens şi aici), Galileo NU DEMONSTRASE NIMIC. Erau pure afirmaţii fără susţinere. Este ca şi cum eu aş afirma acum că pe Marte trăiesc insecte cu 10 picioare. Dacă întâmplător ar exista ar însemna că am dreptate? NU! Şi lui Galileo i-ar fi fost uşor să demonstreze: ar fi luat din bibliotecă demonstraţiile lui kepler, Ops! Dar cum să recurgă MARELE Galileo la demonstraţiile altora câtă vreme avea un ego ieşit din limite?
  În al doilea rând trebuie să-ţi mai spun şi că eu cred în continuare că Pământul este în centru Universului! Şi asta pentru că avem amândoi două idei profund diferite despre „Univers” şi despre „centru”. Aşa cum Palestina se afla la periferia imperiilor dar devine cel mai sfânt loc pentru că acolo s-a petrecut Istoria Sfântă, tot aşa, pentru că omul se străduieşte AICI, pe Pământ, să se unească cu Hristos, şi Terra se constituie în centru al Universului. Pentru că aici am familia şi cunoscuţii, nu într-un loc teoretizat de unii sau de alţii.

 36. Donkeypapuas spune:

  Uitasem ceva. Există o carte la Institutul francez (sper să fie în continuare) Dieu face a la Science, scrisă de un fost ministru socialist (sic!) al Învăţămâtului din Franţa. Acolo se detaliază multe lucruri între care şi cazul Galileo Galilei. Şi a pornit de la o întrebare pusă corect: de ce se constată progres ştiinţific numai în spaţiul creştin? Dar cred că domnul c.l. le ştie deja pe toate şi poate să dea lecţii tuturor…

 37. c.l. spune:

  dan alexandru, un raspuns foarte frumos, mi-a placut foarte mult. insa despre morala izvorata din iubire vorbeste si buddha, care a fost inaintea lui Iisus, despre asta spun eu: au spus si altii, ceea ce inseamna ca nu doar Iisus a ajuns la aceleasi concluzii. frumusetea este ca inaintea lui s-a ajuns la exact aceleasi concluzii. ei bine, asta inseamna diversitatea (ca tot o catalogati ca new age sau mai stiu eu ce, diversitate exista de cand lumea si pamantul, doar oamenii inchistati in reguli se sperie de diversitate. repet, fara viziuni diferite, nu ar fi existat einstein, nu ar fi existat galilei. ar fi existat papagali citand din diverse locuri si neintelegand ce spun). inca o data, apreciez ceea ce ai spus, dan alexandru, astfel de oameni imi sunt foarte aproape. asa este, nu din minte porneste totul, cum bine spui. mintea a creat regulile. asa ca iubirea nu va fi niciodata crestina, hindusa, mahomedana, ca asa vrea unul sau altul, ci va fi iubire si atata tot, asa cum a fost de la inceput. doar oamenii care se sperie trebuie sa catalogheze, cu cat cataloghezi mai mult, cu atat ai impresia ca poti controla necunoscutul. surpriza este ca toate catalogarile au un acelasi sfarsit: blocheaza viata. sau pe Iisus, daca vreti sa o numim asa (stiu ca savatie bastovoi va pune din nou stampila: vai ce idei new age. dar prin separatisme de genul asta, savatie, nu o sa-ti faci decat rau. nu exista: eu sunt crestin, tagma mea studiaza mai mult decat alte tagme, cum ai spus tu. de unde stii tu cat studiaza alte tagme? orgoliul intrece uneori omul, din pacate)

  @savatie bastovoi: imi place sa-mi intemeiez cunostintele pe experienta si pe lucruri gandite natural, cu ratiunea aia cu care am fost inzestrati toti, dar pe care unii par sa o dea la o parte de dragul unor traditii fara niciun rost. puteati sa dati un raspuns mult mai multumitor, daca va debarasati de senzatia ca as crea niste atacuri. intrebarile mele au fost clare, n-am primit niciun raspuns la ele: de ce religie=religie crestina in romania si de ce credinta crestina e cea adevarata. dan alexandru a raspuns si mi-a placut sinceritatea, poate ar fi fost bine sa incercati un raspuns adevarat.

 38. dan alexandru spune:

  @c.l.

  Parintele Savatie din dragoste mai corecteaza pe unul si pe altul. Poate mai mustra Parintele pe cate cineva, poate uneori mai greseste [caci orice om poate gresi], dar, in esenta, doreste binele celui pe care doreste sa il aduca pe calea bunei intelegeri.
  Eu spun lucrurile ca un semiprofan, neavand capacitatea de a-mi corecta greselile pe care sigur le fac. Parintele este aparent mai radical: nu acelasi medicament duhovnicesc [sau in aceeasi doza] il va da pentru a „trata” boli ale sufletului diferite de la om la om.

  Mie, spre exemplu, ar putea sa imi atraga atentia, citind ce am scris, ca una este sa spun ce cred ca este bine si alta este sa si faptuiesc. Adica sa imi spuna ca faptele mele sunt departe de vorbele mele. Ceea ce este, fara nici o indoiala, foarte adevarat. Vai mie…

  Cum tie, poate sa iti spuna – aparent pe un ton mai dur – ca, daca omul ar fi „cantarit” numai dupa cunostintele sale, atunci dansul ar fi poate mai indreptatit decat tine sa se considere un depozitar mai bun al cunostinelor in domeniul religios, fie privit numai prin prisma studiilor – de banuit – mult mai aprofundate datorate specificului [vulgar spus] profesiei pe care o are.
  Dar mesajul cred ca este altul: nu Traditiile, luate cantitativ, dau diferenta in favoarea crestinismului, ci acel ceva, care, pornind de la Traditie, inmugureste incet – incet, printr-o indelunga rabdare – si uneori in decursul unei vieti intregi – duc catre esente.
  In nici o religie omul nu este restaurat. Dupa caderea in pacat, nici o religie nu a reusit sa-l faca pe om sa iasa din robia acestuia. Numai omul a crezut ca, prin forte proprii poate face acest lucru. sa atinga o stare de neant, in care nici binele, nici raul, nu mai au propria definitie, ci pur si simplu se confunda unul in altul. Omul, prin propriile forte, cica, reuseste sa devina una cu neantul. Nirvana. Orice, dar numai nu cu ajutorul lui Dumnezeu. Creatorul omului devine o virgula minuscula intr-un context in care omul devine stapanul punctuatiei.
  Un mahomed care il invata pe om arta razboiului si arta cruzimii. Care sunt roadele mahomedanismului: femeia dusa la rang de sluga si un potential rai plin de bordeluri pentru cei alesi. Zi alah o data si primesti un bordel. Mai zici o data si mai ai unul.
  Dar nici mahomed, nici budha, nici baha’u’llah nici oricare altcineva nu-si pune problema cum poate omul sa invieze pentru a ajunge in vesnicie.

  Nuami Hristos a venit cu solutia, pentru ca El este cu adevarat Dumnezeu. Ori, nici o credinta – in afra de crestinism – nu vine cu o astfel de solutie.
  Nici o alta credinta nu il invie pe om din morti.
  Cum ar face acest lucru mahomed? El promite premii avand sacul gol. Caci el nu a inviat pe nimeni din morti: pe el nici atat…

 39. Donkeypapuas spune:

  @c.l.
  Dacă tot pretinzi că dumneata le înţelegi pe toate şi le poţi explica pe toate te rog să-mi dai şi mie un răsouns la o întrebare simplă, simplă. Ce sunt acelea „energii necreate”? Poate îmi explici şi cum or fi ajuns nişte simpli oameni să discute despre aşa ceva?

 40. c.l. spune:

  @donkeypapuas, tocmai ce iti pusesem si eu niscai intrebari, dar dureaza pana ce-mi apare comentariul. atitudinea mea fata de intrebari foarte dificile este alta, nu una bazata pe raspunsuri care se gasesc doar in Biblie, altfel la ce ar mai exista cercetarea pe lumea asta? dar nu, Biserica mai mult te invata sa nu intrebi, ca altfel te bate Dumnezeu. cat despre energiile tale necreate, nu stiu la ce te referi. ti-am lasat si niste intrebari in mesajul anterior, te rog frumos sa raspunzi

 41. Donkeypapuas spune:

  Nu sunt energiile „mele”. Păi de ce nu te informezi şi nu pui întrebări dacă nu cunoşti anumite lucruri? Uite, chiar pe problema asta. Te împiedică cineva? Din nefericire pentru dumneata cercetarea nu a pputut exista DECÂT ÎN SPAŢIUL CREŞTIN. Până şi în societăţile zise atee au existat nişte mari oprelişti puse cercetării. De exemplu cibernetica sau genetica au fost considerate „ştiinţe false, burgheze”.

 42. c.l. spune:

  drago donkeypapuas, din nou, sper sa te uiti si peste intrebarile cu Bohr&co. crezi ca aici este un razboi intre cat de informat sunt eu fata de crestini? ai inteles fix zero din ce spun, in acest caz. nu ma intereseaza sa ma informez despre ceva neaparat, ma intereseaza veridicitatea unei religii sau alta, prin prisma a ceea ce afirma. in rest, discutia asta ar putea fi dusa usor intr-o disputa de orgoliu (ce am citit eu vs. ce ai citit tu sau altii, si cu siguranta sunt altii mult mai cititi decat noi doi la un loc, dar tot cititul din lume nu echivaleaza cu un om cu capul unde trebuie, si anume pe umeri, sau cu un om creativ. daca nu stiai asta, gandeste-te)

 43. Donkeypapuas spune:

  @c.l.
  „nu ma intereseaza sa ma informez” – cred că asta-i esenţa discursului matale. Nu mă miră. N-ai băgat în seamă nici celelalte răspunsuri. Am spus mai sus şi o repet: veridicitatea stă în HRISTOS Însuşi, în Învierea Sa. Asta este baza, piatra unghiulară. Iar pe Hristos îl vei afla doar dacă îl vei căuta: „Caută şi vei afla, bate şi ţi se va deschide!”, „Vino şi pune degetul şi vezi!” Dar cum dumneata eşti ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS rezultă că vei fi şi împotriva creştinilor şi împotriva DREPTURILOR LOR de a-şi educa odraslele aşa cum cred de cuviinţă. Iar acest interdict ăl arunci de fapt şi împotriva celor de altă confesiune sau de altă religie. În felul în care concepi dumneta libertătea omului de a se manifesta şi de a se asocia te apropii foarte mult de ideologiile morţii şi ale crimei, acelea promovate de bolşevici. Interzicerea drepturilor unor comunităţi întregi pentru că nu vrei dumneata. Aroganţa unui ins tiranic ce caşcă pe drepturile celorlalţi. Aceasta se numeşte totalitarism.

 44. c.l. spune:

  donkeypapuas, ce logica total nearistotelica poti sa aplice unii, asa cum faci dumneata:)) domne, bolsevic n-am fost facut niciodata, sincer, e ceva nou si chiar ma amuza. am zis ca nu ma intereseaza sa ma informez despre ceva neaparat (adica doar de dragul de a parea informat in ochii unuia sau altuia), nu ca nu ma intereseaza sa fiu informat. cand ceva imi atrage atentia, stai linistit ca ma informez. tu spui: Am spus mai sus şi o repet: veridicitatea stă în HRISTOS Însuşi, în Învierea Sa – si te intreb inca o data, ca si pe viorica: ai stat tu pe langa Hristos, de vorbesti cu atata patos despre el? daca te-ai fi nascut in aceeasi religie, si ar fi fost venerat Ahrem (e un nume ales la intamplare), ai fi cazut in limba dupa acest Ahrem chiar daca nu l-ai fi cunoscut in viata ta? cred ca da, pentru ca se vede ca esti foarte conditionat de mediul in care traiesti, sa crezi in ceva ce ti se spune ca a existat pe bune. nu-l contest pe Hristos, sau minunile pe care le-a facut, dar nu in minunile lui sta, pentru mine, esenta a ceea ce spune el. si ce spune el e foarte frumos, putea sa-l cheme oricum, ca mesajul lui la fel de mult ar fi percutat. ceea ce n-ai inteles tu este alta problema: sunt impotriva predarii religiei ortodoxe in scoli pe post de ora de religie, pentru ca religia ortodoxa nu inseamna toata religia. daca vrei, si tii atat de mult la poporul tau, faci ora de religie optionala, si se duce cine vrea. aveti curajul sa propuneti ca ora de religie sa fie optionala? nu cred, n-ati mai avea decat foarte putine sanse sa indoctrinati copiii, pentru ca 90% nici nu vor sa auda de ora de religie

 45. VladR spune:

  @ c.l. Posteaza te rog sondajul care arata ca 90% din elevi nu vor sa auda de religie. M-ai facut curios.

  Si te mai rog sa ma faci sa inteleg ce ai vrut sa spui prin urmatoarele:

  1. „am zis ca nu ma intereseaza sa ma informez despre ceva neaparat […] nu ca nu ma intereseaza sa fiu informat”

  2. „dar nu in minunile lui sta, pentru mine, esenta a ceea ce spune el”

 46. Donkeypapuas spune:

  Ora de Religie ESTE OPŢIONALĂ. vei mai sus că ţi-a mai explicat cineva care este procedura. Dar cum dumneata nu numai că nu vrei să citeşti dar nici nu ştii să citeşti… Regimul BOLŞŞEVIC a încercat îndoctrinarea mea zeci de ani (evident că şi a multor altora). Oare de ce nu a reuşit? Dar ia-te de mână cu modelul dumitale preferat, Plăcintă.

 47. Un om spune:

  Si prin stilul ironic al lui c.l. dar si prin cel inversunat al lui donkey, se loveste in credinta adevarata !
  Mai multa smerenie amandurora, nu ar strica.
  Orele de „religii universale” ar putea fi separate de cele de „religie ortodoxa”, dar capcana este mare si anume : ce religii studiem ? cat de adanc intram in fiecare ? Aceasta abordare duce sigur la catastrofa spirituala, pentru ca adolescentii nu vor mai intelege nimic.
  Putetem sa facem orice fel de cursuri de religie, obligatorii sau nu, atata timp cat spiritul solidaritatii umane si credinta in viata vesnica nu va razbate din toate activitatile umane, inclusiv cele stiintifice, si vor avea drept scop premarirea omului si dorinta de eternizare a acestuia prin mijloace/puteri proprii, rezultatul va fi acelasi.
  Adica o lupta sterila pe mijloace si nu pe scopuri.
  Singurul lucru pe care il vad acceptabil in acest moment, este : copii-adolescentii sa fie obligatoriu la aceste ore, numai un procent de timp dintr-un semestru/trimestru, restul fiind optionale, iar in final, la aceste cursuri sa nu li-se puna note !
  Altfel, vor fi tot felul de „crestini” care se vor certa pe motode si nu pe scop.
  Cel cu nota mai mare la religie, este automat mai credincios ?
  Ispita si pentru Biserica, de a se impune cu forta sau de a face comparatii prin notarea elevilor, va aduce un rezultat catastrofal.
  In ziua de azi, mai ales in ziua de azi, omul trebuie sa aiba stiinta existentei unui sprijin si indrumator spiritual care il poate ajuta, dar totodata trebuie lasat liber sa aleaga dupa ce intelege de unde vine pericolul !
  Pot fi elevi catastrofali la aceasta „materie” si care sa fie mult mai aproape de Hristos decat cei „experti”.
  Parintele Bastovoi este un bun exemplu care nu a facut nicio ora de religie in scoala, ba din contra, iar altii s-au smintit din prea multa invatatura facuta fara inima sau minte.
  Calea Imparateasca sa o alegem tot timpul, asa cum sarpele este si simbolul ispitei dar si al intelepciunii.
  Crestinul ortodox se roaga lui Dumnezeu sa-l lumineze.
  Daca o face cu inima curata si credinta , Acesta il ajuta sa infaptuiasca !
  Cel care Il roaga poate fi ultimul analfabet sau un criminal cu nota 10 la religie !
  A invata pe-dinafara niste notiuni sau a fi obligat tot timpul sa asculti niste lectii care depind extrem de mult si de profesorii de religie, de ce fel de oameni sunt acestia, de duhul lor, de tot ceea ce trebuie sa inseamne un invatator intru Hristos, de gradul lui de cunostinte, va avea , repet, acelasi tip de rezultat : catastrofa !
  A crede ca ne vom mantui unii fara ceilalti, pe rand, sau numai ortodocsii este deja o ispita careia fara rugaciune nu-i vom putea face fata singuri.
  Insemna ca tu stii de ce a facut Dumnezeu asa lumea si care-I este scopul.
  Hristos a patimit si s-a rastignit si a inviat din morti pentru pacatosi nu numai pentru crestinii ortodocsi, si de aici vine Adevarul acestei credinte.
  Atunci cand Fiul a fost printre noi nu era niciun crestin pe pamant !
  Daca ne vom iubi aproapele ca pe noi insine (nu pe noi ca pe aproapele ) si mai presus de toate iL vom iubi pe Dumenezeu si ii vom urma poruncile, vom crede in Iisus si in Biserica Lui din care si noi suntem parte, vom avea si viata vesnica !
  Hristos nu a fortat pe nimeni la nimic ! Dar tot el atunci cand scopul actiunilor umane a fost distrugator a luat biciul ! Din dragoste l-a luat , pentru a ne opri din drumul nostru catre iad si moartea definitiva.
  Ne-a aratat astfel Calea !
  Alfel ne vom imagina ca ne iarta orice am face sau ca Iisus a fost cel mai bun om de pe pamant.
  Dar El a fost si este si va fi toti oamenii , a fost si este si va fi Omul !
  Noi alegem !
  Un profesor de religie de azi, din pacate (vedeti ce expresie adevarata avem ?), din pacate , nu mai poate fi foarte bine pregatit numai in Ortodoxie !
  Trebuie sa stie tot atat de bine raspunsurile pe care il dau lumii si celelalte mari religii , dar si sumedenia de credinte pe care dracul le tot nascoceste pentru ca oamenii, mandri cum sunt in urma pacatului neascultarii initiale, chiar sa inteleaga deosebirile dintre dragoste si Dragoste, dintre creatie si Creator, dintre viata vremelnica si Viata vesnica.
  Si sumedenia asta de informatie care sminteste vine pe toate canalele, sub toate formele, iar noi ce vrem sa-i opunem ?
  Un biet om, care sa se lupte cu alti cativa copii ispititi continuu, inclusiv de parintii si bunicii lor, si daca nu stiu ceva despre religie sa-i dam o nota proasta ?
  Asa ca poate va ganditi cu totii la varianta de mai sus, nu ca la un panaceu universal, Doamne fereste !, ci doar ca la o idee ce poate fi imbunatatita.
  Sa ne rugam Lui Dumnezeu sa ne lumineze pe toti !
  Doamne ajuta !

 48. c.l. spune:

  vladr, am raspuns cat se poate de inteligibil. nu sunt interesat sa ma informez de ceva neaparat, reiau ce am zis si mai explic o data, daca asta doresti: donkeypapuas ma intreba despre energii necreate (in incercarea lui de a arata ca sunt neinformat) si am raspuns prin acea propozitie, care inseamna ca nu ma intereseaza sa ma informez doar de dragul de a parea informat (se refera si la energiile necreate ale lui donkeypapuas). dar, ca orice om, ma intereseaza sa ma informez cand ceva imi atrage atentia, nu doar din orgoliul de a-i arata lui donkey ca stiu si fac si dreg. intelegi acum? sau vrei o explicatie mai pe larg? nu de alta, dar mi se pare destul de concludent ce am spus acolo

  cat despre ce am zis in legatura cu minunile, eu cred ca nu in minunile lui Iisus sta Iisus insusi si ceea ce a dorit el sa transmita oamenilor. de exemplu, sa raportez la mine: chiar daca in ziua de azi ar exista cineva care sa faca minunile pe care le-a facut Iisus, sincer nu m-ar da pe spate cu nimic. pentru ca minunile hocus pocus sunt un fel de credinta oarba in cineva doar pentru faptul ca are acces si la alte nivele de energie (savatie, nu te supara, exista asa ceva, fizica cuantica a tot demonstrat asta, asa ca te rog sa nu o iei si pe-asta ca idee new age). pentru mine este mult mai important ce spune el il legatura cu Dumnezeu, decat faptul ca a vindecat pe nush care si l-a trezit pe Lazar. asta nu inseamna ca-i contest minunile, dar nu m-ar da pe spate doar prin atat. deci ceea ce-mi place mie la Iisus tine de mesajul transmis, nu de minuni. si mi se pare foarte grosier sa crezi in cineva doar pentru ca a facut niste minuni. Ioan atrage atentia ca de-aia nici nu a mai spus alte minuni de-ale lui Iisus, pentru ca nu asta este scopul Evangheliei lui. am raspuns cat am putut de pe larg

 49. c.l. spune:

  vladr, ai nevoie de sondaje, ca la alegeri?:)) ma intrebasesi de sondaje si uitasem sa-ti raspund. treaba singur elevii de a 10-a, a 11-a si a 12-a si vei afla situatia Reala, nu fictiuni

 50. viorica spune:

  c.l.
  Fiecare este liber sa apropie ceea ce doreste si pentru a ajunge intr-un punct sint multe cai.
  Poate ne-ar folosi tuturor sa spui concret:
  (1)”ceea ce-mi place mie la Iisus tine de mesajul transmis” (asa cum te roaga si VladR, ceva mai sus)
  (2) cum intelegi scopul Evangheliei la care te referi

 51. VladR spune:

  c.l.

  O iau metodic cu tine. Sper sa intelegi. Pentru ca nu imi place sa ma repet.

  1. cand spui ca 90% din elevi nu vor sa auda de religie, fara a-mi demonstra acest procent, dezinformezi (probabil nu ai citit Tratatul de dezinformare al lui Vladimir Volkoff, dar nu e nimic). Cand te hazardezi sa faci asemenea afirmatii, si mai ales pe teme serioase, le demonstrezi. Altfel cazi in derizoriu.

  2.“am zis ca nu ma intereseaza sa ma informez despre ceva neaparat […] nu ca nu ma intereseaza sa fiu informat” este o fraza fara logica (pt ca e o fraza, stimabile, deoarece contine mai multe propozitii). Cand spui ca nu te intereseaza sa te informezi despre ceva neaparat, nu ca nu te-ar interesa sa fii informat te contrazici flagrant. Si in plus arati cat de ignorant esti, cu propriile tale cuvinte. Felicitari, ai reusit o performanta demna de orice orator diletant!:) Am vrut sa vad daca singur recunosti cu fair play ca ai dat-o in bara. Daca o faceai, mai aveai o sansa sa te salvezi, dar asa…se pare ca ignoranta ta s-a cronicizat.:)

  3. „dar nu in minunile lui sta, pentru mine, esenta a ceea ce spune el” Ce-ar fi sa te hotarasti: esenta lui Hristos pentru tine nu sta in minuni sau nu sta in spusele Sale? Sau poate ai vrut sa fii mai prolix? Ai incercat cumva sa pui in aplicare celebra spusa a lui Sir Thomas More: „I believe I make myself obscure”?:)
  Vad ca nici aici nu ai avut curajul sa admiti ca habar nu ai sa construiesti un rationament.

  In concluzie, din punctul meu de vedere ti se aplica perfect o vorba din batrani (ortodocsi sadea, c.l., care au fost educati in aceasta credinta inca din frageda pruncie): Prostul pana nu e fudul, nu e prost destul.

  P.S. Din nefericire in cazul tau nu se poate pune problema ca eu sa te jignesc. E suficient sa fii sincer cu tine si sa recitesti toate postarile tale de mai sus; macar subconstientul tau sa admita ca am dreptate.

  Si inca ceva, c.l., tu, in prostia ta, esti un om periculos. Ai fi in stare sa faci mult rau in numele corectitudinii politice pe care o tot clamezi pe aici. Sper sa nu ajungi prea sus. Pentru binele nostru, al tuturor:)

 52. c.l. spune:

  draga vladr, cand ignori ceea ce spune omul si extragi doua trei cuvinte, oricine poate fi facut prost, tampit, etc etc. daca tu ai o problema cu logica, e problema ta. ti-am explicat pe larg, nu ma intereseaza sa fiu informat despre un lucru anume pe care mi-l indica cineva (cum era cazul energiilor necreate ale lui donkey) doar pentru a parea informat, ci doar daca acel lucru imi atrage atentia. e atat de greu de inteles? reformulez, special pentru tine: ma informez ori de cate ori mi-o cere inima si sufletelul meu si ma atrage un subiect sau altul, nu pentru ca se chinuie donkeypapuas sa ma provoace sa ma informez despre ceva despre care nu-mi pasa. daca nici asa n-ai inteles, iti propun un manual de logica elementara (nu neaparat logica matematica, pentru ca nu vreau sa-ti prinzi urechile in cuantificatori universali si existentiali, si apoi sa ma injuri in gand si sa te rogi lui Dumnezeu sa te ierte ca ai injurat).

  la punctul tau 3. nu exista nicio contradictie. am zis ca nu in minunile lui Hristos sta esenta spuselor lui. ci in mesajul pe care il transmite. daca tu ai vazut o contradictie acolo, imi pare rau pentru tine, dar din nou te invit sa citesti macar definitia din dictionarul explicativ roman. sa-ti propun o problema interesanta din matematica: exista multimea tuturor multimilor? este paradoxul lui Bertrand Russel. cauta-l pe unde poti, wikipedia sau unde vrei tu, si daca-l intelegi si intelegi ce este o contradictie (si care este diferenta dintre contradictie si paradox), atunci ne putem razboi, daca vrei, in astfel de termeni. te anunt ca am un usor as in maneca, sunt mai prieten cu stiinta, ca sa spun asa si sa nu zici apoi ca ma umflu in pene:)

  cat despre elevi, draga prietene, ti-am propus un experiment simplu, la indemana oricarui om. te duci la cea mai apropiata scoala din zona, intrebi elevii despre cat de mult iubesc ora de religie si cat de mult isi doresc sa participe la ea, si atunci procentul acela de 90% o sa ti se para chiar veritabil. am fost elev, stiu parerea fostilor colegi despre ora de religie, stiu parerea altor oameni din alte localitati despre ora de religie (ce ti-e si cu internetul si umblatul asta prin lume, iti spune multe despre preferintele oamenilor, ora de religie fiind doar unul dintre punctele de discutie pe care le poti avea cu cine doresti; doar intreaba oameni si ai sa vezi, vladr).

  deci cand mai vine vorba de logica, si vrei sa scoti in evidenta o greseala de logica in fata mea, te rog sa o faci si bine. deocamdata stai cam prost cu logica, dar iti dau sansa sa te reabilitezi. reciteste mesajele mele daca vrei, arata-mi o contradictie adevarata (nu inainte de a fi citit ce inseamna o contradictie, lucru pe care tu nu-l cunosti din pacate. daca te-as spune sa-mi zici si ce este o demonstratie prin reducere la absurd, care foloseste puterea unei contradictii, cred ca ai face ochii mari mari).

  da, oamenii ca mine sunt periculosi. pentru conditionarile celorlalti oameni. in rest sunt oameni pasnici

 53. VladR spune:

  Am citit „Scrisoare catre cei iesiti din Biserica” de pr Mihai Valica. Consider ca ale sale concluzii mi se aplica perfect si ca nu ma pot substitui lui Dumnezeu pentru a incerca sa separ eu graul de neghina.

  Drept urmare, cu sinceritate si parere de rau, imi cer iertare, c.l., pentru tonul foarte dur pe care l-am adoptat. Cele ce ti le-am spus, puteam sa ti le spun si pe un alt ton. Sau puteam sa nu ti le mai spun deloc. Am apelat la dreptatea omeneasca. Daca vreau sa ma numesc crestin trebuie sa renunt la ea si sa am nadejde in providenta divina. Care vine cum si cand crede ea, nu cand vreau eu.

  Craciun fericit si linistit.

 54. c.l. spune:

  vladr, sa-ti traduc eu ce ai spus tu in ultimul mesaj. cand spui dreptate omeneasca (referitor la penultimul tau mesaj), te referi de fapt la orgoliul tau de a ma fi judecat. deci iti recunosti orgoliul omenesc, ceea ce nu poate decat sa ma bucure (o spun cu sinceritate, ceilalti nu au avut curajul sa recunoasca faptul ca au aplicat niste stampile inainte de a se gandi). orgoliul nu e un lucru neaparat rau, dar cand este supradimensionat, indica niste deficiente la persoana in cauza. daca nu ma crezi si spui, ca si savatie, ca sunt prea new-age-ist, intreaba un psiholog bun de ce un orgoliu supradimensionat indica niste probleme. ti-as spune eu, dar din nou ti-as zgandari niste preconceptii si iar mi-ai sari in cap.

  cand spui ca trebuie sa renunti la dreptatea omeneasca, inseamna ca inca nu ai renuntat la ea (dovada si mesajul penultim al tau). inseamna ca in interiorul tau, orgoliul tau de om care se considera crestin a fost atins, altfel nu ai fi raspuns cu ferocitate (ceea ce nu m-a atins, deci nu ai de ce sa-ti cere iertare mie. daca m-ar fi deranjat tonul sau atitudinea, ti-as fi spus, nu ezit sa spun oamenilor cand actiunile lor imi fac rau). apoi spui ca ai citit o carte de Mihai Valica si ai vazut ca trebuie sa reactionezi altfel, ca sa te numesti crestin. gresit, trebuia sa reactionezi altfel pentru ca in interiorul tau ai renuntat natural la dreptatea omeneasca, nu pentru ca iti impui sa renunti la ea. cand renunti la orgoliu, la dreptatea omeneasca, la orice nu iti convine la tine, si renuntarea asta o faci cu mari eforturi, nu faci decat sa reprimi. reprimand, totul se duce jos jos in subconstient (nu Freud a vorbit pentru prima data de asta, au vorbit si parintii crestini, asa cum spune si Savatie Bastovoi in ‘Intre Freud si Hristos’, daca-mi mai amintesc bine titlul). si ce se intampla cu lucrurile din subconstient? fierb, fara ca tu sa le mai vezi. nevazandu-le, crezi ca ai disparut. apoi apare cineva care se ia de anumite aspecte ale credintei tale (in cazul tau, de exemplu) si apelezi la ceea ce numesti dreptate omeneasca, si iese din tine tonul acesta feroce. de ce este tonul atat de violent? te-ai intrebat? pentru ca in tine nu a disparut dreptatea omeneasca, ci doar ai reprimat-o, iar eu nu am facut decat sa-mi exprim parerea, care parere se pare ca a activat la tine orgoliul reprimat. in concluzie, sunt de-acord cu ce spui, dreptatea omeneasca trebuie sa dispara, dar nu reprimand-o, cum faci tu si cum fac foarte multi (crestini sau nu, majoritatea oamenilor apeleaza la reprimare, din teama de confruntare cu propriile probleme). dreptatea omeneasca trebuie sa dispara natural, intelegand ce este cu ea, de unde vine, ce tipare iti sunt activate, etc. asa ca din discutiile anterioare ai ce invata. poti intelege ce te-a facut sa te superi, si poate intelegerea asta te va ajuta. inca o data, din partea mea, nu trebuie sa-ti ceri iertare, nu m-am simtit lezat de nimic din ce ai spus, oamenii spun multe unii despre altii la suparare, cand le este activat orgoliul, etc. nu asta e problema. problema e ce anume ii tensioneaza pe oameni atat de mult. raspunde-ti la intrebarea asta si o sa ai de castigat pentru tine insuti.

  cat despre grau si neghina, s-ar putea ca ce consideri tu neghina, Dumnezeu sa considere grau, sau chiar neghina, sau nici grau nici neghina:) Craciun fericit si tie.

  (Savatie, sper ca apare mesajul asta, da?)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: