Un „fals” de la 1903 despre „libertatea” (şi cea a presei!) de după 2000

Redau aici un fragment din „Protocoalele înţelepţilor Sionului” apărut pentru prima oară în Rusia în 1903 în ziarul „Znamia” şi declarat „fals” în 1921 de ziarul „Times of London”. În româneşte textul integral a apărut la Editura Moldova din Iaşi (1995) cu un cuvînt înainte al poetului Gelu Dorian.

Al XII-lea protocol secret francmasonic

masonic-pasportCuvântul libertate, care poate fi tălmăcit în diferite feluri, noi îl vom defini astfel: „Libertatea este dreptul de a face numai ceea ce permite legea”. O astfel de tălmăcire a acestui cuvânt, făcută la timpul potrivit, va pune toată libertatea în mâinile noastre, deoarece legile vor nimici sau vor face cu putinţă ceea ce o să ne fie nouă plăcut, urmărind punerea în practică a programului de mai sus.

Ce rol joacă astăzi presa? Ea serveşte adeseori la aţâţarea patimilor şi la întreţinerea egoismelor de partid. Ea este plină de deşertăciune, nedreptăţi şi minciuni, iar cea mai mare parte a oamenilor nu-i înţeleg deloc menirea. Noi mai întâi o vom subjuga şi îi vom pune oprelişti puternice, iar apoi vom face la fel şi cu celelalte lucrări tipărite, căci la ce ne-ar servi subjugarea presei, dacă nu ne vom pune la adăpost şi de focul aţâţător al broşurii şi al cărţii?

Vom transforma publicitatea, care ne costă astăzi foarte scump, deoarece numai prin ea putem cenzura ceea ce se scrie în ziare, într-un izvor de venit pentru Statul nostru. Vom înfiinţa un impozit special asupra presei. Vom sili să se plătească o garanţie atunci când se înfiinţează ziare sau tipografii. Astfel sperăm că va fi scutit guvernul nostru francmasonic de orice atac din partea presei, iar când se va ivi vreun prilej, vom da amenzi fără milă. Timbrele, garanţiile şi amenzile, toate acestea vor aduce Statului nostru venituri uriaşe.Este drept că ziarele de partid ar putea trece uşor peste asemenea pierderi băneşti şi de aceea pe acestea le vom desfiinţa, îndată ce ne vor fi atacat a doua oară.

Nimeni nu se va putea atinge nepedepsit de aureola atotputernicului guvern al nostru. Pretextul pentru a desfiinţa un ziar va fi că aţâţă la revoltă şi destabilizează Statul fără motiv şi fără dreptate. Vă rog să nu vă surprindă că printre ziarele care ne vor ataca, vor fi şi cele întemeiate de noi, dar ele fiind ghidate de noi din umbră vor ataca numai acele puncte ale căror schimbări le vom dori.

Nimic nu va putea fi adus la cunoştinţa lumii fără supravegherea noastră.

Acest rezultat este deja atins din zilele noastre prin faptul că toate ştirile şi noutăţile sunt primite de către mai multe agenţii care le adună din toate părţile lumii. Aceste agenţii vor fi atunci fără deosebire numai ale noastre şi nu vor publica decât ceea ce le vom îngădui noi.

Dacă deja de pe acum am ştiut să câştigăm de partea noastră pe membrii societăţilor creştine în aşa măsură, încât aproape toţi privesc întâmplările lumii prin sticla cu anticipaţie colorată a ochelarilor pe care chiar noi i-am pus pe nas, dacă deja de pe acum nu mai există pentru noi uşi zăvorâte care să ne împiedice cunoaşterea acelor lucruri pe care creştinii le numesc prosteşte secrete de Stat, ce va fi atunci când vom fi stăpânii recunoscuţi ai acestei planete şi vom conduce prin persoana Marelui Suveran?

Atunci oricine va voi să fie editor, bibliotecar sau proprietar de tipografie ori să se ocupe de industria tipografică, va trebui să primească o diplomă, care, în cazul că posesorul ei se va face vinovat de vreo nelegiuire oarecare împotriva noastră, va fi luată numaidecât înapoi. Cu asemenea măsuri, intrumentul gândirii de masă – presa – va deveni un mijloc de manipulare şi educaţie în mâinile noastre, care nu va mai îngădui poporului să bată câmpii asupra binefacerilor evoluţiei spirituale şi a progresului.

Care dintre noi nu ştie oare că aceste binefaceri sunt închipuite şi multe dintre ele duc de-a dreptul la nişte aspiraţii care pentru noi sunt absurde? Din aceste aspiraţii şi vise s-au născut atât raporturile anarhice ale oamenilor între ei cât şi cu stăpânirea, deoarece progresul sau mai bine zis ideea progresului, a dat naştere ideilor tuturor emancipărilor, fără a le face deloc cu putinţă realizarea.

Toţi acei pe care noi îi numim liberali sunt de fapt anarhişti, dacă nu în fapte cel puţin în gânduirile lor. Fiecare dintre ei urmăreşte ideea libertăţii şi până la urmă toţi cad în anarhie, protestând din simpla plăcere de a protesta.

Dar să revenim acum la presă. O vom îngreuna, ca şi tot ce se tipăreşte, cu impozite şi preţuri foarte mari pentru fiecare foaie tipărită cât şi cu alte garanţii.

Cărţile cu mai puţin de 30 de pagini vor fi taxate dublu. Le vom înregistra în categoria broşurilor pentru că, pe de o parte, vom reuşi prin aceasta să reducem numărul revistelor care sunt pentru noi otrava cea mai primejdioasă, iar pe de altă parte, această măsură îi va sili pe scriitori să producă lucrări atât de lungi, încât vor fi puţin citite, mai ales din cauza preţului lor foarte mare.

Dimpotrivă, ceea ce vom edita şi tipări noi pentru călăuzirea minţilor în direcţia pe care o vom stabili, va fi ieftin şi astfel va fi citit de către toată lumea.

Impozitul foarte mare va înăbuşi dorinţa multora de a scrie, iar teama de pedeapsă va face pe literaţi să atârne de noi.

Dacă totuşi se vor găsi unele persoane care doresc să scrie împotriva noastră nu se va găsi în schimb nimeni să le tipărească scrierile.

Înainte de a accepta o lucrare pentru tipărit, editorul va trebui să meargă la autorităţi pentru a obţine încuviinţarea scrisă de a o face. În acest chip vom cunoaşte dinainte cursele care ni se întind şi le vom zădărnici dând dinainte lămuriri asupra subiectului tratat în care suntem atacaţi.

Literatura şi ziaristica sunt cele două forţe educative mai însemnate, de aceea guvernul nostru va trebui să fie proprietarul celor mai multe ziare.

Prin aceasta, înrâurirea dăunătoare nouă a presei private va fi îndepărtată, iar noi vom câştiga o influenţă uriaşă asupra majorităţii minţilor.

Dacă încuviinţăm să apară 10 ziare noi, îndată vom întemeia 30 de ale noastre şi aşa mai departe.

Publicul cititor este naiv şi nu va bănui nimic.

Toate ziarele ediate de noi vor fi în aparenţă de tendinţe şi opinii total opuse, lucru care va trezi în cazul majorităţii credule încrederea în ele şi astfel va antrage în jurul lor pe duşmanii noştri nebănuiţi. Astfel ei vor cădea în cursă şi vor fi făcuţi inofensivi prin diferite mijloace pe care le ştim.

Publicaţiile cu caracter oficial vor sta în rândul întâi. Ele vor veghea întotdeauna interesele noastre şi de aceea influenţa lor, care ne va fi favorabilă nouă, va rămâne uriaşă.

În rândul al doilea vor sta publicaţiile oficioase, ale căror rol va fi de a atrage pe nepăsători şi pe cei fără vlagă.

În al treilea rând vom pune aşa numita opoziţie a noastră. Cel puţin un ziar din acestea va fi cu desăvârşire potrivnic ideilor noastre. Duşmanii noştri vor lua pe acest fals opozant drept un tovarăş de luptă şi astfel ne vor descoperi toate uneltirile lor datorită acestui tertip.

Ziarele noastre vor fi de toate tendinţele: unele aristocratice, altele republicane, altele revoluţionare sau chiar anarhiste, bineînţeles atât timp cât va dăinui Constituţia. Ele vor manifesta în multiple moduri influenţa noastră şi vor avea, ca zeul Vishnu, o sută de mâini, care fiecare va grăbi schimbarea societăţii după cum urmărim noi. Aceste mâini vor călăuzi prin sugestii adecvate opinia în direcţia care duce la scopul nostru, deoarece un om foarte întărâtat pierde putinţa de a raţiona şi cade cu uşurinţă sub puterea sugestiei.

Neghiobii manipulaţi care vor crede că repetă opinia ziarului partidului lor vor repeta şi răspândi de fapt părerea noastră, ori aceea care ne va place nouă să se spună. Ei îşi vor închipui, datorită naivităţii, că urmează planul partidului lor, pe când în realitate nu vor servi decât steagul pe care îl vom ridica pe ascuns chiar noi pe seama lor.

Pentru a conduce în această direcţie armata noastră de ziarişti va trebui să organizăm cu deosebită grijă instituţia aceasta. Sub numele de Birou Central al Presei vom pune la cale şedinţe literare, în care agenţii noştri vor da cuvântul secret de ordine şi cu diferitele semnale cunoscute numai de francmasoni, fără ca cineva să poată să bage de seamă.

Discutând şi în aparenţă contrazicând iniţiativa noastră, dar în mod superficial, fără a intra în miezul lucrurilor, ziarele noastre vor susţine o polemică prefăcută cu organele oficiale, pentru a ne da prin aceasta putinţa de a ne pronunţa şi mai limpede decât am putea-o face în primele noastre declaraţii oficiale, întărind astfel sugestiile făcute de noi.

Aceste atacuri înscenate de noi vor face ca supuşii noştri să creadă că pot vorbi liber; iar pe de altă parte agenţii noştri vor putea spune pretutindeni, că organele care se declară împotriva noastră nu fac decât să clevetească în mod prostesc deoarece nu pot găsi pricini adevărate pentru combaterea serioasă a măsurilor noastre.

Prin aceste mijloace abile de manipulare nebănuite şi nevăzute de către opinia publică, dar foarte sigure, vom câştiga în orice situaţie atenţia şi încrederea publică. Prin ele, după caz, vom întărâta sau vom linişti, după cum avem nevoie, spiritele în probleme politice, le vom convinge sau le vom amăgi, scoţând de sub tipar când adevărul, când minciuna, când ambele abil combinate, adeverind sau dezminţind faptele, după înrâurirea pe care urmărim ca acestea să o aibă asupra publicului, pipăind totdeauna cu mare prudenţă şi grijă locul, înainte de a pune cu fermitate piciorul pe el.

Acţionând astfel îi vom învinge pe duşmanii noştri fără doar şi poate, deoarece ei nu vor avea la dispoziţie publicaţii prin care să-şi poată spune cuvântul până la sfârşit sau denigrând nu le vom permite să dea nici o replică în ziar în urma măsurilor pe care le-am arătat.

Astfel, prin campanii mincinoase lansate contra duşmanilor noştri nici nu va mai trebui să-i combatem cu temeinicie.

În caz de nevoie îi vom combate cu tărie prin ziarele noastre oficiale recurgând chiar la calomnii distrugătoare ce vor fi lansate prin presa noastră din categoria a treia.

Încă de pe acum, cel puţin în cadrele presei, există o puternică solidaritate francmasonică. Toate organele presei sunt legate între ele prin secret profesional. Ca şi străvechii auguri, nici unul dintre membrii ei nu destăinuie secretul şi cunoştinţele sale dacă nu i se porunceşte.

Nici un ziarist nu se va încumeta să trateze public şi să divulge această taină, deoarece nici unul dintre ei nu va fi primit în rândul scriitorilor dacă nu are vreo pată ruşinoasă în trecutul său, care să poată fi îndată făcută publică în caz de trădare sau necredinţă.

Atâta vreme cât aceste păcate sunt păstrate în taină de către anumiţi oameni, scriitorul, prin faima sa, poate atrage şi focaliza în jurul lui admiraţia şi simpatia majorităţii ţării, care îl va urma cu însufleţire.

Socotelile noastre în ceea ce prieşte recrutarea de noi francmasoni se întind cu deosebire asupra provinciei. Acolo noi trebuie să aţâţăm nădejdi şi dorinţe potrivnice celor din capitală căreia îi vom spune că acestea sunt nădejdiile şi dorinţele adevărate ale provinciilor, deşi este lesne de înţeles că izvorul central al dezbinărilor nu porneşte decât de la noi.

Să ştiţi că, atâta timp cât nu ne vom bucura încă de o putere deplină va fi adesea nevoie de a înăbuşi glasul capitalelor prin acela al majorităţii, al poporului din provincii, care va fi cu abilitate aţâţat de către agenţii noştri. Va trebui ca, în momentul psihologic stabilit de noi, capitalele să nu mai aibă nici un cuvânt de spus asupra faptului împlinit, din simplul motiv că acesta va fi deja primit cu mult mai repede de către majoritatea poporului, prin intermediul oraşelor din provincie.

Când vom intra în noua orânduire de Stat Planetar care va pregăti domnia noastră asupra întregii planete, nu vom putea lăsa să se mai descopere prin presă necinstea publică. Va trebui să se creadă atunci că noua noastră stăpânire a mulţumit atât de bine pe toată lumea, încât au dispărut chiar şi crimele. Cazurile de izbucnire a criminalităţii nu vor trebui atunci să fie cunoscute decât de victimele lor şi de martori întâmplători.

Reclame

31 Responses to Un „fals” de la 1903 despre „libertatea” (şi cea a presei!) de după 2000

 1. crip71 spune:

  toti vrem sa fim stapani…de cand deschidem ochii pe aceasta lume vrem sa fim deasupra celui de langa noi. Hristos ne-a invatat altceva …daca vrei sa fii stapan fa-te sluga tuturor…Eeeee, e cam greu nu-i asa ? Eu unul sunt rau chinuit de neputinta asta care ma stapaneste…de , smerenia e lucru rar…” Doamne si Stapanul vietii mele , duhul trandaviei , al grijii de multe , al IUBIRII DE STAPANIE si al grairii in desert nu mi-l da mie…”. Oare cine in afara de crestini ( si probabil ortodocsi) se mai roaga asa dumnezeului lor ? Asa ca parinte Savatie , daca am fi si noi la masurile pe care le-ar vrea Bunul Dumnezeu nu ne-ar prosti nimeni dintre cei uratori de Dumnezeu .Da’ oamenilor nu le prea pasa ….daca au paine si circ( pro tv mai nou) e destul.

 2. Alex spune:

  Hmmmm, internetul i-a cam luat prin surprindere…. dar o vor rezolva ei si p’asta. E’n lucru , pe ordinea de zi a parlamentului european.

 3. Ion Morosanu spune:

  Tot ce e scris in acest text seamana cu o realitate care deja s-a intamplat, si anume comunismul…

 4. sanducha spune:

  Treaba si-au facut-o atat de bine pana acum incat cred ca cei ca noi care scriem si citim asa ceva si ne dam seama despre ce se intampla suntem deja o categorie aproape nesemnificativa si nu mai prezentam pericol.
  Suntem putini si sunt atacati posibilii lideri fara de care turma se dezbina.
  Intrebarea e cum putem noi contracara asta? Si cum putem sa-i trezim si pe altii (macar ai nostri copii, parinti, frati si surorii pentru care ne doare) care nu vor sa vada fiindca „le merge bine” si au simtirea adormita ?

 5. Alin spune:

  Si pana la urma care e demonstratia ca textul e genuin?
  In definitiv nu a adus nimic nou fata de teoriile care circulau deja la vremea respectiva si puse pe seama evreilor.

 6. cristian spune:

  da, asa e, Ion M, si care comunism local a fost mic copil pe langa comunismul global care va urma.
  Doamne ajuta-ne si ne-ntareste!

 7. […] Savatie: Un “fals” de la 1903 despre “libertatea” (şi cea a presei!) de după 2000 “Nimeni nu se va putea atinge nepedepsit de aureola atotputernicului guvern al nostru. […]

 8. petru spune:

  Din pacate, seamana mult mai putin cu ce a fost in comunism (sau cu ceea ce am cunoscut eu, in anii ’70-’80) decat cu ceea ce se intampla acum.
  Articolul vorbeste despre manipulare, in conditiile mentinerii aparentelor, or comunismul nu a incercat sa mentina aparentele unei prese libere. Atunci era in primul rand propaganda, usor de identificat si careia puteai sa-i rezisti, acum este in primul rand manipulare, mult mai greu de sesizat.

  Si intr-adevar se trece la faza a II-a: Curtea Europeana de Justitie a ingradit oficial libertatea cuvantului; deocamdata numai pentru functionarii europeni, dar e doar inceputul, dupa cum o arata tentativele de controlare a internetului.

 9. savatie spune:

  Ion Morosanu & petru,

  sigur că toate cele descrise aici s-au întîmplat în comunism. URSS a îndeplinit la modul „ideal” fiecare din condiţiile visate. Faptul că Uniunea Europeană începe să „semene” din ce în ce mai mult cu URSS arată că autorii ei sînt aceiaşi. Acum, după „căderea” comunismului, avem nişte „eliberatori” şi setea creării unui nou sistem. Un sistem care deja se anunţă că e în „criză”. Faptul interesant este că în unul din capitolele aceleiaşi opere se vorbeşte despre înscenarea unei crize mondiale şi că totul va fi gata cam peste 100 de ani (dacă textul a fost publicat în 1913 trebuie să admitem că a fost scris ceva mai devreme).

  Ar putea, desigur, ca textul acesta să fie fals, dar cuiva i-a plăcut atît de mult, încît a întemeiat pe el mersul lumii în care trăim.

 10. Alin spune:

  Este mersul din totdeauna a lumii in care traim.
  Cine a citit „1984” (George Orwell) stie despre ce vreau sa zic.

  Puterea e un drog si cei care o au vor incerca intotdeuna sa o pastreze, indiferent de pret.
  Si indiferent cum se cheama sistemul, ideea este si va intotdeuna aceeasi.

  In orice caz, CEVA trebuia sa se intample pentru a ne scoate din amortire si a se mai limpezi apele.

  Fara a ne pierde concentrarea in detalii nesemnificative, intrebarea este: suntem pregatiti pentru ce va urma sau..nu?

 11. VladR spune:

  Si ce spun masonii despre document: http://www.masonicforum.ro/ro/nr10/sion.html

  Bine de stiut.

 12. Sofia spune:

  In institutia de invatamint in care recent imi fac studiile (Basarabia, suntem in prejma alegerilor) au fost mai multe partide care si-au prezentat Programul. La o intilnire de acest fel am fost prezenta si eu – a vorbit un lider dintr-un partid liberal si vareau sa va spun ca m-a ”impresionat” sinceritatea lui si puterea de convingere, era atit de convingator ca totul se va face corect si atentie ”in deplin acord cu legislatia” el demonstra ca ceea ce a facut pina atunci a afost in conformitate cu legea si ca constiinta partidului sau este foarte curata si totul in viitor se va face corect iar statul nostru va fi unul de drept in care se vor respecta cu strictete legile. Foarte bine pina aici dar apare intrebarea care legi vor fi atunci respectate,elaborate,adoptate oare nu legile care le va oferi masonilor si la toti ticalosii din cercul lor libertate de actionare, bataie de joc de oameni in conformitate cu legea? Cred ca acesta este unul din planurile lor de actionare alaturi de manipularea pe care o fac in toate domeniile si in toate directiile (lege, lege si aceasta lege cu totul impotriva Legilor lui Dumnezeu).Aceasta e situatia in una din cele mai sarace state din Europa,ce se face insa in celelalte?cred ca aceeasi politica peste tot

 13. real nemo spune:

  Lumea noastra este realmente suprasaturata de rau: gandim in scenarii pesimiste, catastrofice, cugetam involuntar prapastios dusi de val. Rostim cuvinte cu potential destructiv,uitam sa mai rostim cuvinte mangaietoare, modulate de suflet. Preferam fraze seci, tehnice, barbarisme ridicole ce schimonosesc reala comunicare, o saracesc de sens si de seva. Ce realitate a faptei mai poate zamisli desertul gandului deznadajduit si al cuvantului uscat? O uscaciune pe masura, o de-vitalizata, abulica si searbada realitate in care – pentru a putea supravietui – cauti cu disperare o enclava, o oaza fara de care te ofilesti fara-de-veste. Si iata cum, pe cai ocolite si dureroase, omul se intoarce la lumina cea dintai pe care o poate pretui cu atat mai mult prin comparatie. Si totusi, cati inchid ochii sufletului orbiti de prea multa ei frumusete!…Cati arunca in nisip aurul, sedusi fiind de zorzoanele-fara-de-valoare dar abil mestesugite ale mirajului!…

 14. real nemo spune:

  Comentariul meu a vrut sa explice cum o teza/ filosofie anti-hristica a putut si poate inca sa produca atata distrugere prin consimtamantul fiecaruia dintre noi, mental si sufleteste.

 15. Protocoalele Inteleptilor Sionului este o carte care a nascut inca de la aparitie, acum o suta de ani, controverse dar si un razboi continuu din partea iudeilor dus impotriva editorilor dar si a celor ce au promovat-o. (Sa nu uitam ca parintii de la Optina, inclusiv Sf. Ioan de Kronstadt, au sustinut publicarea ei, Nilus primind binecuvantare expresa pentru asa ceva. Vezi cartea Legendarul Nilus). De ce totusi aceasta atitudine potrivnica, chiar vehementa fata de ea din partea evreilor? In primul rand pentru ca ea trateaza deosebit de delicata problema a conducerii lumii de catre un grup malefic, criminal care, nu intamplator, este de origine evreiasca. Toate cele scrise in aceasta carte, ce nu intamplator au fost descoperite lumii, nu sunt decat pentru ca unii sa inteleaga din timp ca Scriptura se va implini intru totul atunci cand se vorbeste de vremurile din urma, vremuri care vor culmina cu inscaunarea Marelui Inselator – Antihristul, din semintia lui Dan (neamul evreiesc) inaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. Caderea lumii, mai ales a celei crestine este descrisa cu lux de amanute.
  Cine vrea sa ia aminte la toate acestea, sa incerce descifrarea semnelor vremii, plecand si de la aceasta carte! Intentia acestei carti nu este pentru a incrimina intregul neam evreiesc, ceea ce ar constitui un gest inuman si anticrestin, ci pentru a scoate in evidenta din ce parte vine raul, intelegand prin cine este instrumentalizat. Poate numai asa vom iesi din letargie si vom pricepe ca nimic de ce este rau nu se intampla la voia intamplarii, totul fiind legat de acea taina a faradelegii care se va lucra la sfarsitul lumii.

 16. Traducerea in romaneste pe care o detin este semnata de Ioan Mota, un om de inalta calitate intelectuala si de verticalitate morala dusa pana la jertfa de sine (dupa cum bine stiti a murit in Spania, fiind unul din eroii romani anticomunisti).

 17. mihai g spune:

  Alin,

  te inseli, asta e mersul lumii nu dintotdeauna ci doar din epoca moderna incoace.

  Oricat de geniala ar fi cartea lui Orwell totusi ea pleaca de la o presupunere gresita, aceea ca pentru toti cei care au fost in clasa conducatoare – de-a lungul intregii istorii – puterea a fost mereu un scop in sine.
  Ori acest lucru este fals pentru o anumita perioada istorica, perioada in care s-au pus bazele civilizatiei europene, dar a devenit din ce in ce mai adevarat din epoca moderna incoace, iar in ziua de azi cred ca nu mai neaga nimeni acest lucru, nici macar cei care ne conduc.

 18. mihai g spune:

  Perioada in cauza este bienintales epoca medievala.

 19. sherlock_holmes spune:

  „If it walks like a duck, quacks like a duck, looks like a duck, it must be a duck”…daca merge ca o rata,macane ca o rata,arata ca o rata,atunci trebuie sa fie o rata.

  Se pare ca in guvernul SUA s-au mai strecurat si citiva americani printre evrei,pentru imagine…dar cind este vorba despre bani(presedentia Federal Reserve,actionarii majoritari (rotschild,rockefeller),presedentia Bancii Mondiale,marile banci, etc ) aici nu mai este loc de Hollywood .Si cine are banii,acela are si politicul,si media si economicul in control.

  Toata tragedia acestui popor,ce se vrajmaseste de moarte cu Iisus Hristos,e o mare lectie a lui Dumnezeu pe care o arata neamurilor crestine pina la sfirsitul zilelor.Istoria se va repeta cu oricare dintre neamurile care vor face ce-au facut ei.Aceleasi fapte aduc aceleasi urmari,deci pricinuiesc aceeasi istorie;pentru asta nu trebuie sa fii prooroc deloc.

  Parintele Arsenie Boca

  …cred ca parintele se refera la ecumenisti dar si la cei ca noi,care desi sintem noul Israel,cel duhovnicesc,traim mai mult in aceasta lume decit in patria noastra,Imparatia Cerurilor.

  PS.sint de acord cu mircea puscasu 107 la suta.

 20. sherlock_holmes spune:

  Vorbind insa despre alti evrei,parintii nostri in credinta,si dorind sa ne imbarbateze in aceste zile,Duhul Sfint Dumnezeu ne spune:


  Care prin credinta, au biruit imparatii, au facut dreptate, au dobandit fagaduintele, au astupat gurile leilor,
  Au stins puterea focului, au scapat de ascutisul sabiei, s-au imputernicit, din slabi ce erau s-au facut tari in razboi, au intors taberele vrajmasilor pe fuga;
  Unele femei si-au luat pe mortii lor inviati. Iar altii au fost chinuiti, neprimind izbavirea, ca sa dobandeasca mai buna inviere;
  Altii au suferit batjocura si bici, ba chiar lanturi si inchisoare;
  Au fost ucisi cu pietre, au fost pusi la cazne, au fost taiati cu fierastraul, au murit ucisi cu sabia, au pribegit in piei de oaie si in piei de capra, lipsiti, stramtorati, rau primiti.

  Ei, de care lumea nu era vrednica, au ratacit in pustii, si in munti, si in pesteri, si in crapaturile pamantului.
  Si toti acestia, marturisiti fiind prin credinta …

  Epistola catre evrei a Sfintului Apostol Pavel ( cap 11 )

  Caci sunt incredintat ca nici moartea, nici viata, nici ingerii, nici stapanirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile,
  Nici inaltimea, nici adancul si nici o alta faptura nu va putea sa ne desparta pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea intru Hristos Iisus, Domnul nostru.

  Epistola catre romani a Sfintului Apostol Pavel ( cap 8 )

 21. Ioan spune:

  http://www.revistaflacara.ro/index.php?an=2008&luna=aprilie&nr=4&articol=Teoria_conspiratiei.xml

  Curata politica….bineanteles pt. unii de un document vital . In fine…

 22. Ioan spune:

  Mihai g ,

  Ce are epoca medievala asa special ? Puteti detalia ?

 23. Alin spune:

  Mihai,

  chiar nu-mi dau seama pe ce baze afirmi ca „acest lucru este fals pentru o anumita perioada istorica, perioada in care s-au pus bazele civilizatiei europene”.

  Puterea a corupt dintotdeuna, indiferent de pretextele (uneori chiar religioase) care au stat la baza desfasurarii ei.

  Ca au mai fost si conducatori care s-au lasat luminati de Dumnezeu si nu doar de ambitii personale, asta e o alta problema chiar statistic vorbind au fost si vor fi o minoritate.

  Mircea,

  stim prin cine vine raul si fara a citi „Protocoalele”. E suficient sa citim chiar Scriptura.

  Ba chiar cred ca am fi mai apropiati de realitate, cea spirituala in primul rand fara a citi si a da neaparat crezare autenticitatii „Protocoalelor”.

  Dincolo de contextul politic si circumstantele care il imping spre rau, pana la urma individul are sau nu libertate de a alege intre bine si rau?

 24. […] Un “fals” de la 1903 despre “libertatea” (şi cea a presei!) de după 2000 Redau aici un fragment din “Protocoalele înţelepţilor Sionului” apărut pentru prima oară în Rusia în […] […]

 25. Simonichis spune:

  Eu am o editie a cartii „Organizatiile secrete”, aparuta in 1997. Ce este curios, in primele pagini ale cartii spune clar ca vor fi bombardate 2 mari cladiri ale New Yorkului. Ceea ce s-a intamplat in 2001. Deci, se stia deja, era planuit de cei care conduc lumea

 26. Simonichis spune:

  Un alt lucru demn de luat in seama. Am vizitat biserica Draganescu de lana Bucuresti pictata de parintele Arsenie Boca (a murit in 1989). Pe peretele din stanga, undeva mai sus este pictat armaghedonul, sfarsitul lumii, iar in acest cadru, cu pamantul inrosit de foc, apar mic 2 cladiri gemene…Interesant, nu?

 27. […] * Un “fals” de la 1903 despre “libertatea” (şi cea a presei!) de după 2000 […]

 28. […] Doua mostre ale „uriasului fals” le puteti gasi in articolele Un „fals” de la 1903 despre „libertatea” (si cea a presei) de dupa 2000 si Protocoalele inteleptilor Sionului: „Fiecare victima din randurile noastre valoreaza cat mii […]

 29. nume spune:

  ceva similar cu ce spune Simonichis:

  tin minte ca prin ’98, la televiziunea tele7 abc, la o emisiune dedicata unei traduceri a „profetiilor” lui Nostradamus, un catren citat se termina asa: „si cele doua turnuri vor cadea”…

  imediat dupa declansarea crizei, nu stiu ce ziar a aparut cu un cartoi cu „profetiile” lui Nostradamus… acum imi pare rau ca nu am cumparat-o, poate aflam din ea ce ne rezerva „soarta”… 😀

 30. mihail spune:

  DOCUMENTUL ,,AURORA ROŞIE”
  Documentul grupului 6. 6. 6. de la sfârşitul lunii iunie, 1985

  Optsprezece ani mai târziu, (6+6+6, în timp), a avut loc o a doua reuniune de mare importanţă în Canada. Grupul celor 6.6.6. s-a întrunit din nou la Toronto, la sfârşitul lunii iunie, 1985, dar de astă dată în scopul de a finaliza ultimele etape dinaintea ofensivei, cu privire la căderea naţiunilor-state şi la preluarea Puterii Internaţionale de către Naţiunile Unite.

  Titlul documentului organizaţiei 6.6.6.:
  „AURORA ROŞIE”

  Scopul proiectului mondialist:
  „Influienţarea Ocultei Mondiale”

  Mijloacele de finanţare a proiectului:
  – controlul asupra F.M.I.,
  – controlul asupra G.A.T.,
  – controlul asupra comisiei de la Bruxelles,
  – controlul asupra O.T.A.N.,
  – controlul asupra O.N.U.,
  şi asupra altor organisme internaţionale.

  Documentul

  Ultimii optsprezece ani au fost foarte profitabili pentru punerea în aplicare a proiectelor noastre mondiale. Pot să vă spun, fraţilor, că în acest moment ne aflăm aproape de atingerea scopului. Căderea naţiunilor-state nu mai este decât o chestiune de timp – un timp destul de scurt, după cum pot să mărturisesc, cu deplină încredere.
  Graţie agenţilor noştri de infiltrare şi colosalelor noastre mijloace financiare, până acum s-au realizat progrese fără precedent în toate domeniile Ştiinţei şi ale Tehnologiei cărora le controlăm din punct de vedere financiar cele mai mari corporaţii. Începând de pe vremea reuniunilor secrete cu M. De Rotschild din jurul anului 1956, şi care au avut scopul de a pune la punct dezvoltarea şi implantarea imediată a „Ordinatoarelor”, avem acum posibilitatea de a întrezări punerea în aplicare a unui gen de „Autostradă Internaţională” prin care toate aceste aparate vor fi legate între ele. Căci, aşa cum ştiţi deja, controlul direct şi individual asupra populaţiilor planetei va fi cel puţin totalmente imposibil fără întrebuinţarea computerelor şi unificarea lor electronică, unele în raport cu altele, într-o vastă „Reţea mon¬dială (Reţeaua Internet, situl World Wide Web, reţeaua Internet etc.(n. a.)”. De altfel, aceste aparate au avantajul de a înlocui milioane de persoane individuale. Mai mult, ele nu posedă nici conştiinţă, nici un fel sau altul de morală, ceea ce este indispensabil pentru reuşita unui proiect ca al nostru. Mai ales, aceste maşini îndeplinesc, fără să discute, tot ceea ce li se dictează. Sunt sclavii perfecţi la care au visat atât de mult predecesorii noştii, dar fără a-şi fi imaginat nici măcar o zi că nouă ne va fi posibilă o asemenea izbândă. Aceste aparate fără patrie, fără culoare, fără religie, fără apartenenţă politică, reprezintă suprema victorie şi instrument a1 Noii Ordini Mondiale propovăduite de noi. Ele sunt „cheia de boltă”!
  Organizarea acestor aparate într-o vastă „Reţea mondială” căreia îi vom controla pârghiile superioare ne va ajuta să imobilizăm populaţiile. În ce mod?
  După cum ştiţi, structura de bază a Noii Ordini Mondiale este compusă, în esenţă, dintr-o multitudine de „Reţele” diverse, acoperind fiecare toate sferele activităţilor omeneşti de pe întreaga întindere a planetei. Până în momentul de faţă, toate aceste „Reţele” erau legate între ele printr-o bază ideologică comună, aceea a omului ca fiind „Centrul” şi „Realizarea Supremă” a universului. Astfel, graţie tuturor acestor „Reţele” unite prin intermediul „Noii Religii a Omului pentru Om”, am putut infiltra cu uşurinţă toate sectoarele omeneşti din toate ţările occidentale, modificân¬du-le baza iudeo-creştină. Rezultatul este acela că, în zilele noastre, acest om, indiferent dacă face parte din sfera politică, din cea economică, din cea socială, din cea educaţională, din cea ştiinţifică sau din cea re1igioasă, şi-a abandonat deja, de la ultima noastră reuniune desfăşurată la sfârşitul lunii iunie a anului 1967, moştenirea trecută, pentru a o înlocui cu idealul nostru referitor la o religie mondială bazată exclusiv pe om. Desprins de rădăcinile sale istorice, aşa cum este de-acum încolo, acest om nu mai aşteaptă, în definitiv, decât să i se propună o nouă ideologie. Bineînţeles, aceasta este ideologia noastră, cea a „Satului Comunitar Global”, căruia el îi va fi „Centrul”. Iar ceea ce-i vom aduce noi, îcurajându-1 să facă parte din ea, cu,,Trup şi Suflet”este tocmai această ,,Reţea Electronică Mondială” în care frontierele fostelor naţiuni-state vor fi fost abolite pentru totdeauna, anihilate până în cele mai adânci rădăcini ale lor.
  În timp ce acest om rătăcit va fi absorbit de către entuziasmul său orb de a face parte din noua sa „Comunitate Mondială’’ aparţinând acestei vaste „Reţele de Computere”, noi, din partea noastră, vom veghea, cu ajutorul pârghiilor superioare ascunse cunoaşterii lui, să-l fişăm, să-l identificăm, să-l contabilizăm şi să-rentabilizăm, conform propriilor noastre obiective. Căci, în interiorul acestei „Noi Societăţi Globale”, nici un individ deţinător al unui potenţial de ,,Rentabilitate’’ pentru noi nu va putea să ne scape. Aportul constant al ,,tehnologiei electronice” va trebui să ne asigure toate mijloacele pentru a fişa, identifica şi controla pe toţi indivizii populaţiilor din occident. În privinţa celor care nu vor reprezenta nici o ,,Rentabilitate Exploatabilă” de către noi, vom avea grijă să se elimine de la sine, prin intermediul tuturor războaielor intestine locale pe care vom lua măsuri să le declanşăm ici şi colo, folosindu-ne de „Colapsul Economic” al naţiunilor-state şi de ,,Opoziţiile şi Revendicările’’ diverselor grupări din componenţa aceloraşi state.
  Iată, prin urmare, maniera detaliată în care vom proceda, de acum şi până, în 1988, pentru a netezi drumul spre naşterea ‚,Guvernului Mondial’’, pe care-1 vom instaura:
  1.Vom amplifica ‚,Societatea Plăcerilor”, care ne-a fost atât de profitabilă până în prezent. Folosindu-ne de inventarea tehnicii „video” pe care am finanţat-o şi de jocurile care-i sunt anexate, vom finaliza pervertirea morală a tineretului. Îi vom oferi posibilitatea de a-şi satisface, de acum încolo, toate instinctele. O fiinţă posedată de simţuri ajunsă sclavă a acestora, după cum ştim, nu are nici idealuri, nici forţa interioară pentru a apăra pe oricine sau orice. Omul respectiv este un „individualist’’ prin definiţie, reprezentând candidatul perfect pe care-1 vom putea modela cu uşurinţă, conform dorinţelor şi priorităţilor noastre. De altfel, amintiţi-vă cu câtă uşurinţă au putut predecesorii noştri să orienteze întregul tineret german, la începutul secolului, folosindu-se de dezabuzarea acestuia din urmă!
  2. Vom încuraja ,,contestaţiile studenţeşti’’ asociate cu toate cauzele privitoare la ,,ecologie’’. Protecţia obligatorie a mediului ambiant va deveni un atu major, în ziua când vom fi determinat naţiunile-state să-şi schimbe „datoria internă”, contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor rămase în stare de sălbăticie.
  3. Vom umple vidul interior al acestui tineret, iniţiindu-1, încă de la cele mai fragede vârste, în universul computerelor. Vom folosi, în acest scop, sistemul de învăţământ. Un sclav în slujba altui sclav, care va fi controlat de noi.
  4. Pe un alt plan, vom stabili ,,Liberul schimb Internaţional” ca pe o prioritate absolută pentru supravieţuirea naţiunilor-state. Această nouă concepţie economică ne va ajuta să accelerăm declinul „naţionaliştilor” din toate naţiunile; să-i izolăm în facţiuni diverse şi, la momentul dorit, să-i instigăm cu sălbăticie unii împotriva celorlalţi, în războaiele intestine care vor finaliza ruinarea acestor naţiuni.
  5. Pentru a ne asigura cu orice preţ de reuşita unei asemenea întreprinderi, să facem astfel încât agenţii noştri infiltraţi deja în Ministerele de Afaceri Interguvernamentale şi de Emigrări ale naţiunilor-state să procedeze la modificarea în profunzime a legilor acestor ministere. Modificările respective se vor orienta în esenţă spre a deschide porţile ţărilor occidentale spre o emigraţie din ce în ce mai masivă în interiorul graniţelor lor o emigraţie pe care noi o vom fi provocat în prealabil, având grijă să declanşăm pe ici pe colo, noi conflicte locale. Prin campanii de presă bine orchestrate asupra opiniei publice din naţiunile-state vizate, vom provoca în acestea un aflux important de refugiaţi care va avea efectul de a le destabiliza economia internă şi a amplifica tensiunile rasiale din interiorul teritoriului. Vom avea grijă să facem astfel încât organizaţiile extremiste străine să facă parte din aceste torente de emigranţi ceea ce ne va facilita destabilizarea politică, economică şi socială a naţiunilor luate în colimator.
  6. Vom organiza acest „liber schimb” care, în realitate, numai liber nu este, întrucât e controlat deja de noi, până în vârful ierarhiei economice, în „Trei Comisii Laterale”: (cea a Asiei, cea a Americii, cea a Europei). El ne va ajuta să semănăm discordia în interiorul naţiunilor-state, prin escaladarea şomajului asociat cu restructurările multinaţionalelor noastre.
  7. Vom transfera încet dar sigur multinaţionalele noastre în ţări noi, cucerite de ideea ,,economiei de piaţă”, ca ţările din Estul Europei, Rusia şi China, de exemplu. Pentru moment, nu ne va interesa dacă populaţia lor reprezintă sau nu un vast rezervor de noi consumatori. Ceea ce ne interesează este să avem acces, în primul rând, la o Mână de Lucru Sclavagistă – ieftină şi nesindicalizată – pe care ne-o oferă aceste ţări şi cele din Lumea a Treia. De altfel, guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi înşine? Nu fac apel la ajutorul extern şi la împrumuturile de la „Fondul Monetar Internaţional” şi de la „Banca Mondială”, care ne aparţin nouă?
  8. Aceste transferuri ne oferă mai multe avantaje. Contribuie la menţinerea acestor noi populaţii în iluzia unei ,,eliberări economice” şi a unei „libertăţi politice”, când în realitate le vom domina noi înşine, prin pofta de câştig şi adâncirea în datorii pe care nu le vor putea achita niciodată. În ceea ce priveşte populaţiile occidentale, ele vor fi menţinute în visul „bunăstării economice”, căci produsele importate din aceste ţări nu vor suferi nici o mărire a preţurilor. Dimpotrivă, fără ca ele să-şi dea seama de la început, din ce în ce mai multe industrii vor fi obligate să-şi închidă porţile, din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat în afara ţărilor occidentale. Aceste închideri vor duce la escala¬darea şomajului şi vor provoca pierderi importante de venituri pentru naţiunile-state.
  9. În acest fel, vom pune pe picioare o „Economie Globală” la scară mondială, care va scăpa total de sub controlul naţiunilor-state. Această nouă economie va fi mai presus de toate; nici o presiune politică sau sindicală nu va avea vreo putere asupra ei. Îşi va dicta propriile „politici mondiale” şi va obliga iniţierea unei reorganizări politice, dar în conformitate cu priorităţile noastre la scară mondială.
  10. Prin această ‚,economie independentă’’‚ neavând alte legi decât legile noastre, vom stabili o „cultură a masei mondiale”. Prin controlul internaţional asupra televiziunii şi a Mass-media în general, vom institui o ‚,nouă cultură”, însă nivelată, uniform, pentru toţi, fără a ne scăpa nici una dintre „creaţiile” viitoare. Artiştii viitorului vor fi plămădiţi după chipul şi asemănarea noastră, altminteri nu vor putea să supravieţuiască. Prin urmare, se va fi terminat cu vremurile în care ,,creaţiile culturale puneau permanent în pericol proiectele noastre mondialiste aşa cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut.
  11. Prin intermediul aceleiaşi economii, ne va fi astfel posibil să ne folosim de forţele militare ale naţiunilor-state cum ar fi acelea ale Statelor Unite în scopuri umanitare, în realitate, aceste ‚forţe ne vor servi spre a supune voinţei noastre ţările recalcitrante. Astfel, ţările din Lumea a Treia şi altele asemenea lor nu vor putea fi în măsură să scape voinţei noastre de a ne servi de populaţia lor ca de o mână de lucru în sclavie.
  12. Pentru a controla piaţa mondială, va trebui să deturnăm productivitatea de la principalul său scop Eliberarea omului de duritatea Muncii. O vom orienta spre o întoarcere împotriva omului, aservindu-1 pe acesta din urmă sistemului nostru economic, astfel nu va mai avea încotro decât să devină sclavul nostru, sau chiar un viitor delincvent.
  13. Toate aceste transferuri ale Multinaţionalelor noastre în străinătate şi reorganizarea mondială a economiei vor avea scopu1, printre altele, să escaladeze şomajul în ţările occidentale. Această situaţie va fi cu atât mai realizabilă, cu cât, din start, vom fi privilegiat im¬porturile masive de produse de bază în interiorul naţiunilor-state şi, din aceeaşi lovitură, vom fi supraîncărcat aceste state prin folosirea exagerată a populaţiei lor pentru producţia de servicii pe care nu le vor putea plăti. Aceste condiţii extreme vor înmulţi la nivel de milioane masele de persoane asistate social de tot felul, ale analfabeţilor şi ale celor fără adăpost.
  14. Prin pierderea a milioane de locuri de muncă în sectoru1 primar, şi chiar prin evaziuni fiscale deghizate în capitaluri externe în afara naţiunilor-state, ne va fi astfel posibil să punem în pericol de moarte armonia socială. prin spectrul războiului civil.
  15. Aceste manipulări internaţionale de guverne şi populaţii ale naţiunilor-state ne vor furniza pretextul de a ne utiliza F.M.I.-ul pentru a determina guvernele occidentale să pună în aplicare „bugete de austeritate’’‚ sub camufalu1 reducerii iluzorii a „datoriei naţionale”, al conservării ipotetice a „cotei de credit internaţio¬nal” şi al imposibilei conservări a „liniştii sociale”.
  16. Prin aceste măsuri „bugetare de urgenţă’’, vom fractura astfel finanţarea Naţiunilor-state pentru toate „mega-proiectele” lor care reprezintă o ameninţare directă la adresa controlului nostru mondial asupra economiei.
  17. De altfel, toate aceste măsuri de austeritate ne vor permite să frângem voinţa naţională a structurilor moderne în domeniul Energiei, al Agriculturii, al Transporturilor şi al Tehnologiilor noi.
  18. Aceleaşi măsuri ne vor oferi ocazia mult visată de a ne instaura „Ideologia Competiţiei Economice”. Aceasta se va traduce, în interiorul naţiunilor-state, prin reducerea voluntară a salariilor şi demisiile voluntare cu „Remiterea de medalii pentru serviciile prestate”, ceea ce ne va deschide peste tot porţile pentru instaurarea ‚tehnologiei de control”. În această perspectivă, toţi demisionarii respectivi vor fi înlocuiţi cu ,,computere” aflate în slujba noastră.
  19. Aceste transformări sociale ne vor ajuta să modificăm în profunzime mâna de lucru „poliţistă şi militară” a naţiunilor-state. Sub pretextul necesităţilor de moment şi fără a trezi bănuieli, ne vom debarasa odată pentru totdeauna de toţi indivizii care au o „Conştiinţă Iudeo-Creştină”. Această „Restructurare a corpului poliţienesc
  şi militar” ne va permite să eliminăm, fără contestaţii, personalul îmbătrânit, precum şi toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. Acestea vor fi înlocuite cu recruţi, tineri lipsiţi de „conştiinţă şi morală” şi deja complet antrenaţi, cu vederi favorabile faţă de folosirea fără scrupule a „tehnologiei reţelelor electronice” pe care o vom fi instaurat.
  20. În acelaşi timp şi tot sub pretextul „reducerilor bugetare’’, vom veghea asupra transferului bazelor militare ale naţiunilor-state spre Organizaţia Naţiunilor Unite.
  21. În această perspectivă, vom acţiona pentru reorganizarea Mandatului Internaţional al Naţiunilor Unite”. De la statutul de ,,Forţă de Pace” fără nici o putere de decizie, o vom determina să devină o „Forţă de Interven¬ţie” în care se vor contopi, într-o omogenitate deplină, forţele militare ale Naţiunilor Unite. Acest lucru ne va permite să efectuăm, fără luptă, demilitarizarea tuturor acestor state, astfel încât nici unul dintre ele în viitor, să nu mai fie suficient de puternic şi independent pentru a ne pune în discuţie „Puterea Mondială”.
  22. Pentru a accelera acest proces de transfer, vom implica forţa actuală a Naţiunilor Unite în conflicte imposibil de rezolvat. În această manieră şi folosindu-ne de mass-media controlate de noi, le vom demonstra populaţiilor neputinţa şi inutilitatea acestei „Foile” în forma sa actuală. Cu ajutorul frustrării împinse până la paroxism în momentul potrivit populaţiile naţiunilor-state vor fi determinate să le ceară instanţelor internaţionale formarea cât mai rapidă a unei asemenea „Forţe Multinaţionale”, care să apere cu orice preţ „Pacea’’.
  23. Apariţia viitoare a acestei voinţe mondiale a unei „Forţe Militare Multinaţionale” va merge mână în mână cu instaurarea, în interiorul naţiunilor-state, a unei ‚Forţe de Intervenţie Multi-Jurisdicţională”. Prin această combinaţie de „Efecte Poliţieneşti şi Militare”, creată sub pretextul amplificării instabilităţii politice şi sociale crescânde din interiorul acestor state, care se năruiesc sub apăsarea problemelor economice, vom dobândi posibilitatea dea controla mai bine populaţiile occidentale. Aici, utilizarea fără limite a identificării şi a filtrării electronice ale indivizilor ne va asigura o supraveghere completă a tuturor populaţiilor vizate.
  În cursul creşterii acceptate de către toţi a acestor noi necesităţi, va fi impetuos necesar să definitivăm cât mai curând controlul mondial asupra armelor de foc în interiorul teritoriilor naţiunilor-state. În acest scop, vom accelera „Planul Alfa”, pus în aplicare pe parcursul anilor 1960 de către anumiţi predecesori de-ai noştri.
  Acest plan viza la origine, două obiective care au rămas valabile până în zilele noastre: ,,Prin inventarea trăgătorilor nebuni”, să se inventeze un climat de nesiguranţă în sânul populaţilor, pentru a determina un control mai strict asupra armelor de foc. Actele de violentă se vor orienta astfel încât responsabilitatea lor să şadă în sarcina extremiştilor religioşi sau a persoanelor afili¬ate la organizaţii religioase de tendinţă ‚,Tradiţională’’, sau mai mult, a celor care vor pretinde că întreţin comunicaţii privilegiate cu Dumnezeu.
  Astăzi, pentru a accelera acest ,,Control al Armelor de Foc’’, vom putea întrebuinţa ,‚Decăderea Condiţiilor Economice” din naţiunile-state, care va antrena după sine o destabilizare completă a Socialului – deci escaladarea violenţei.
  Nu mai este necesar să vă amintesc, nici să vă demonstrez, fraţilor, fundamentele acestui „Control” asupra armelor de foc. Fără el, ne-ar deveni aproape imposibil să îngenunchem populaţiile din statele vizate. Amintiţi-vă cu cât succes au putut controla predecesorii noştri Germania anilor 1930, cu ajutorul noilor ,‚legi” puse în aplicare în acea epocă – legi, de altfel, pe care se bazează Legile actuale ale naţiunilor-state pentru acelaşi control.
  24. Ultimele „etape” se raportează la ,‚Faza Omega” începută cu experienţele efectuate la începutul anilor 1970. Ele cuprind punerea în aplicare, la scară mondială, a ,‚armelor electromagnetice’’.
  „Schimbările climaterice” vor antrena distrugerea recoltelor şi, în aceste condiţii, compromiterea terenurilor agricole denaturarea, prin mijloace artificiale, a produselor alimentare de consum curent, intoxicarea naturii printr-o exploatare exagerată şi lipsită de discernământ şi utilizarea masivă a produselor chimice în agricultură, toate acestea Fraţilor, vor duce la ruinarea sigură a industriilor alimentare din Naţiunile-State.
  Viitorul ‚,control asupra populaţiilor” din aceste State trece obligatoriu prin controlul absolut, de către noi, asupra producţiei alimentare 1a scară mondială şi prin acapararea controlului asupra principalelor ‚,Rute alimentare” ale planetei.
  Pentru a realiza aceste deziderate, este necesar să se întrebuinţeze ,,electromagneticul’’ printre altele, spre a destabiliza clima celor mai productive state pe plan agricol. În privinţa intoxicării naturii, ea va cu atât mai accelerată, cu cât escaladarea ratei demografice o va forţa fără restricţii.
  25. Utilizarea electromagneticului pentru provocarea „cutremurelor de pământ” în cele mai importante regiuni industriale din naţiunile-state va contribui la accelerarea ,‚prăbuşirii economice” a celor mai ameninţătoare state la adresa noastră, amplificând de asemenea obligaţia de a institui Noua Ordine Mondială impusă de noi.
  26. Cine va putea să ne bănuiască? Cine va putea să aibă vreo suspiciune cu privire la mijloacele folosite? Aceia care vor îndrăzni să se ridice împotriva noastră, difuzând informaţii privitoare la existenta şi la conţinutul „conspiraţiei” noastre, vor deveni suspecţi în ochii autorităţilor şi ai populaţiilor din naţiunile lor. Graţie dezinformării, minciunii, ipocriziei şi individualismului pe care le vom fi creat în sânul populaţiilor naţiunilor-state, omul va fi devenit un duşman al omului. Astfel, aceşti „indivizi independenţi”, care sunt cu atât mai periculoşi pentru noi tocmai din cauza „libertăţii’’ lor, vor fi consideraţi de ceilalţi ca fiind inamici, nu eliberatori.
  Sclavia copiilor, jefuirea bogăţiilor din Lumea a Treia, şomajul, propaganda pentru libertatea drogurilor, abrutizarea tineretului naţiunilor, ideologia „respectului faţă de libertăţile Individuale’’ difuzată în sânul Bisericilor iudeo-creştine şi în interioru1 naţiunilor-state, obscurantismul consi¬derat ca bază a mândriei, conflictele interetnice şi ultima noastră realizare, „restricţiile bugetare”, toate aceste ne permit în sfârşit să asistăm la împlinirea ancestrală a „visului” nostru, instaurarea „Noii Ordini Mondiale’’.

  SFÂRŞITUL Documentului organizaţiei 6. 6. 6.,
  datat în ultima parte a lunii iunie, 1985.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: