De la ateism la ecumenism

ecumenism6ut5din volumul
„Cînd pietrele vorbesc”
ierom. Savatie Baştovoi
ed. Cathisma

Unirea statelor europene pare să atragă după sine şi unirea religiilor aflate pînă acum în discordie. Diverşi ziarişti cu ifose de luminători ai norodului se arată nedumeriţi cum de ierarhia bisericească nu poate înţelege o problemă pe care ei au înţeles-o atît de repede şi atît de uşor. Oare nu este clar că toate religiile sînt la fel şi nu există decît forme diferite de manifestare? Ce tot atîta vorbă despre ritualuri şi dogme, de parcă am fi în Evul Mediu? N-ar fi mai bine să fie o singură religie, să înceteze odată neînţelegerile astea fără rost?

Sigur că ar fi mai bine să fie o singură religie, o singură monedă, o singură limbă şi un singur sex. Ce bine ar fi să tacă toţi şi să nu se mai contrazică atîta. Ce bine ar fi să propună Parlamentul European un proiect de Religie pe care să-l voteze odată şi pentru toţi. Vai, ce bine ar fi! Să nu mai fie atîtea icoane şi atîtea cruci. Să fie peste tot numai steluţe, roşii, galbene, ne e tot una, numai să nu mai fie cruci. Să fluture steluţele pe toate steagurile, pe toate casele, pe toate tricourile. Să simtă toţi că libertatea a venit. Să ne zbenguim ca nişte mieluşei sub cerul libertăţii înstelate.

Aţi sesizat, desigur, colajul de slogane proprii atît unionismului sovietic, cît şi celui european. Cu mici schimbări de accente, ecumenismul religios preia, în variantă Occidentală, misiunea de demitizare şi distrugere a religiilor practicată de regimurile ateist-comuniste. Ştiu că, în ochii majorităţii, criticile aduse Ecumenismului sînt doar expresia unui cripto-ortodoxism răutăcios, totuşi, fenomenul constituie un obiect de studiu şi pentru experţii în arta manipulării şi a dezinformării, cum ar fi, de pildă, Vladimir Volkoff:

Se poate spune că în Occident, printr-un paradox, acţiunea subversivă a dat mai multe roade. Consiliul Ecumenic al Bisericilor (1) a fost infiltrat din abundentă. Oameni de bună-credinţă, induşi în eroare, le-au imprimat diverselor Biserici naţionale o orientare politică deloc conformă cu vocaţia proprie Bisericii romano-catolice şi nici cu voinţa papilor. Numeroşi preoţi şi păstori s-au lăsat deturnaţi de la principala misiune a creştinismului, luînd partea împărăţiilor din această lume, şi aproape întotdeauna într-un sens direct sau indirect favorabil comunismului. (2)

Toţi şi toate treuie să se alinieze „normelor europene”? Dar abia ne-am ridicat după alinierea socialist-comunistă. Cum să ne mai aliniem, cum să mai stăm? Oare chiar trebuie să stăm tot timpul aliniaţi, culcaţi? Oare nu se poate să mai stăm, măcar puţin, drepţi? Înţeleg că s-au mutat nişte graniţe, că s-au mai cedat nişte pămînturi, nişte industrii, dar oare şi mintea, şi gîndurile, şi credinţa trebuie cedate? Credeţi că o ieşire la mare se cucereşte mai greu decît o ieşire la cer? Credeţi că o lege sau un decret poate interzice îngerilor să intervină în destinele oamenilor, în destinul unui popor?

Generaţia noastră nu mai cunoaşte conflictele interconfesionale şi nici inter-religioase de altă dată. Dacă există polemici, acolo unde există, ele nu pun în pericol pe nimeni. Polemica e normală şi chiar necesară într-un stat ce asigură libertatea de expresie cetăţenilor săi. Dacă se acceptă pluralitatea doctrinară a partidelor politice, de ce se impune cu atîta stringenţă nevoia unificării religiilor, în special a confesiunilor creştine? (3) Oare nu pentru o mai uşoară subordonare politică? Oare nu pentru o manipulare mai lesnicioasă?

De ce ar avea cineva nevoie să controleze bisericile şi grupările religioase? Pentru că sînt grupuri sociale deloc neglijabile, ca să nu spun că în România ortodocşii reprezintă majoritatea electoratului. Înafara factorului numeric, în cazul unei religii, se impune sistemul unic de valori şi cîrmuirea centralizată, care presupune căi proprii de informare a grupului, capabile să dezmintă sau să contrazică o politică sau alta într-un timp în care presa pare să fi devenit atotputernică. Iată de ce Ecumenismul nu este o simplă şi inocentă strădanie a unor lideri religioşi de a aduce pacea în lume, ci o adevărată strategie de reducere la tăcere a unor grupuri sociale cu potenţial politic important.

Industria ţigărilor, a alcoolului şi, mai nou, a prostituţiei şi avorturilor, constituie politicile comerciale care nu ar avea nici un succes într-o societate religioasă. Nu ar aduce bani nici moda şi nici aşa-zisul „show-biss”, după cum nici întreg sistemul bancar, bazat pe camătă. Nu ar putea funcţiona, la proporţiile cunoscute, nici presa, care e întemeiată pe calomnie şi reclamă. Într-un cuvînt, sursele principale de venit ale „afaceriştilor” moderni sînt considerate de către religiile sănătoase ca fiind păcate şi crime împotriva aproapelui şi a umanităţii.

Trebuie să fii debil mental ca să nu simţi nerăbdarea cu care cineva încearcă să pună capăt odată şi pentru totdeauna „gloatei de medievali” care nu înţelege cîţi bani se pierd din cauza amînării unei simple legi. De aici „întîlnirile la vîrf” ale marilor religii şi confesiuni. Că, de, poate dacă le mai forţăm liderii să le închidă gura, poate dacă îi mai amestecăm unii cu alţii, aşa încît să nu mai ştie nimeni cine este, poate că se mai schimbă lucrurile. Se schimbă, tovarăşi, sigur se schimbă. Că doar nu aşa s-a schimbat faţa întregii Europe?

Nu vreau să intru în discutarea doctrinelor religioase pentru a face o ierarhie a lor. Nu mi-am propus să fac un curs de teologie comparată şi nici de apologetică. Este ca şi cum ar trebui să conving pe cineva că manelele sînt ceva diferit de muzica lui Bach, iar Andrei Rubliov e altceva decît meşterii de la Săpînţa. Vreau doar să spun că e umilitor cînd Fratele mai mare, fie că are o singură stea pe frunte, fie că are tot cerul înstelat, vine cu pretenţia să-ţi lumineze bezna în care, chipurile, petreci. Oare chiar putem fi păcăliţi cu onglinjoare şi brichete, ca aborigenii de pe vremea lui Columb? Oare chiar crede cineva că două mii de ani de Ortodoxie pot fi discutaţi cum discuţi un meci de fotbal?

Cu părere de rău, unii ierarhi sînt angrenaţi în această mişcare strict politică, fiind măguliţi cu diplome şi doctorate ale universităţilor străine, în timp ce presa îi numeşte dulce „europeni”, „deschişi”, „cultivaţi”, „luminaţi”. Iar dacă cineva critică şezătorile ecumeniste, îndată e numit comunist retrograd şi moscovit.

Priviţi numai cîtă rumoare a stîrnit papa Benedict cînd a declarat că nu există „biserici surori”, ci doar o singură Biserică, cea de la Roma. (4) Toată lumea s-a scandalizat, pentru că s-a stricat mitul catolicismului împăciuitor creat de imperialismul european în persoana atît de impersonală a papei Ioan Paul II. Chiar dacă nu susţin că harul s-a mutat la Roma, totuşi îl admir pe papa Benedict pentru că a ieşit să apere identitatea turmei sale în faţa pericolului diluării ei totale.

Aşadar, a fost greşită impresia, atît de răspîndită printre ortodocşi, cum că se încearcă o catolicizare a ortodocşilor. Pur şi simplu catolicismul a avut ghinionul să aibă un lider ca Ioan Paul II, care s-a lăsat purtat ca ursul prin tîrguri de dresorii circului mondial. S-ar putea ca următorul „urs” să fie un patriarh ortodox şi toţi catolicii vor crede că se urmăreşte convertirea catolicilor la Ortodoxie.

De fapt, nu se urmăreşte nici una, nici alta, ci distrugerea sistematică atît a Ortodoxiei, cît şi a Catolicismului, după schema protestantă. Protestantismul convine noii orînduiri mondiale, deoarece nu are cultul tradiţiei, iar acolo unde nu este tradiţie, nu există nici principii, nici mentalitate şi, deci, se poate impune uşor orice idee din afară.

Catolicii îşi pierd cu fiecare deceniu identitatea lor confesională. Ceea ce se mai păstrează este doar schema politică. Cîţi catolici ştiu că mesa lor, zisă a Sfîntului Ambrozie, nu mai are nimic din liturghia ambroziană? Şi dacă ar şti, la ce le foloseşte?

Am văzut lupta care se duce împotriva creştinătăţii, începînd de la Protestantism şi pîna la dictatura comunistă, via Revoluţia Franceză. Nu putem cădea în ispita de a crede că cei care se luptă între ei sînt ortodocşii, catolicii şi protestanţii, ci să înţelegem că există un duşman comun care a făcut posibilă această dezbinare.

Nu cred într-o revigorare a creştinătăţii prin unirea celor trei confesiuni, deoarece există o singură Biserică şi ea nu se face din cioburi şi cîrpituri, însă nu cred nici că riscul principal al Bisericii este prozelitismul făcut de o confesiune sau alta, ci politica purtată la vîrfuri. Luther nu a făcut atîta rău Romei, cît i-au făcut papii vînduţi care i-au schimbat prin bule şi sinoade credinţa.

Nici ortodocşii nu mai ştiu cu toţii în ce cred, dar au un cult plin de semnificaţii şi tradiţie. În lume nu există un cult mai bine conservat decît cel al creştinismului ortodox. În esenţa sa, fără să fim chiţibuşari, cultul ortodox are cam 1. 500 de ani. Este un cult plin de istorie, prin slujbele închinate momentelor importante din lucrarea mîntuitoare a lui Dumnezeu şi prin pomenirea sfinţilor din toate timpurile. E un monument de cultură poetică, muzicală, picturală. E un exemplu de contemplaţie superioară, de exegeză biblică şi existenţială. E, dacă vreţi, o fereastră în lumea antică, prin care tot mai mulţi savanţi încep să privească pentru a-şi crea o concepţie cît mai exactă asupra istoriei omenirii.

Ortodoxia a depăşit cuptorul Evului Mediu nu prin exegeţi şi apologeţi, ci prin cultul său. Catolicii au pierdut lupta atunci cînd, renunţînd la cult, s-au încrezut în puterea silogismelor. Am toată convingerea că scrisorile dure la adresa celorlalte confesiuni creştine, a căror inconsistenţă doctrinară nu o apăr, nu fac cît o Vecernie ortodoxă slujită frumos. Ba dimpotrivă, graţie unor astfel de scrisori şi a unui exces de zel s-ar putea să ne trezim cu nişte legi care vor restricţiona cultul ortodox.

Ceea ce se cere este o acţiune de conservare a valorilor Ortodoxiei, fără a le raporta la celelalte confesiuni, care, oricum, există de la sine şi sînt privite de către stat ca organisme separate. Dacă se va admite vătămarea cultului ortodox, prin alinierea lui la „necesităţile vremii”, după modelul catolic, vom pierde Ortodoxia ca prezenţă socială. Sîntem destul de inteligenţi şi de cultivaţi ca să înţelegem că esenţa creştinismului este superioară manifestărilor exterioare cuprinse în cult, dar a micşora importanţa cultului în viaţa Ortodoxiei, este la fel cu a tăia ugerul vacii pe motivul că laptele este mai important decît pielea care îl ţine.

Nu respingem ideea în sine a ecumenismului, ci doar felul în care se face azi. Dimpotrivă, credem că o cunoaştere reciprocă a obiceiurilor şi credinţelor dezvoltate în sînul altor confesiuni creştine este o nevoie care se impune de la sine. Însă în această deschidere, pe care sîntem datori să o avem către toată lumea, este bine să nu uităm că nimeni, niciodată nu va permite o unificare a confesiunilor creştine, decît cu scopul de a le desfiinţa mai uşor. Nimeni, niciodată nu va permite ca vreuna dintre aceste confesiuni să fie exprimată şi înţeleasă în forma ei autentică, ci vom avea despre fiecare doar imaginea pe care o impune momentul politic.

Din nefericire, nici Ortodoxia, nici Catolicismul, nici Protestantismul nu sînt reprezentate de către cei care se întrunesc la şezătorile ecumeniste. Aceste şezători sînt respingătoare atît pentru adunarea ortodoxă, cît şi pentru cea catolică şi protestantă. Faptul că la praznicul ecumenist de la Sibiu mai mult de jumătate din sinodalii BOR invitaţi au lipsit, arată că şi ierarhii, dacă ar fi să-i întrebe cineva, sînt scîrbiţi de circul întîlnirilor ecumeniste.

Decît să umblăm cu căluşe în gură şi noi, şi catolicii, şi protestanţii, am prefera ca societatea liberă europeană să creeze condiţiile unei polemici sincere şi constructive între reprezentanţii tuturor religiilor şi confesiunilor, după modelul partidelor politice. Sau crede cineva că discuţiile despre infailibilitatea papală sau fecioria eternă a Maicii Domnului sînt mai periculoase decît bombele aruncate în Kosovo? Eu zic că nu.

NOTE:

1 Consiliul Mondial (sau Ecumenic) al Bisericilor, fondat în 1948 la Amsterdam, este o comunitate formată din 341 de biserici, provenind din peste 100 de ţări de pe toate continentele. Biserica Catolică nu este membru al acestui Consiliu, dar menţine relaţii de cooperare cu acest organism politic.

2 Vladimir Volkoff, Tratat de dezinformare, Cap. III – De la gură la ureche. Traducerea românească a cărţii a apărut la, Ed. Antet.

3 Nevoie stipulată şi în noul Statut al BOR: „Sfîntul Sinod Initiaza si cultivă relaţii frăţeşti inter-ortodoxe, relaţii de dialog şi cooperare intercreştină şi inter-religioasă pe plan naţional şi internaţional” (Art. 14, punctul „s”).

4 Nu mult după numirea sa, Papa Benedict a scandalizat pe mulţi printr-o declaraţie a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei care a etichetat Bisericile ortodoxe drept „biserici particulare”, care suferă de o „lipsă”. Congregaţia sublinia şi faptul că angajamentul ecumenic „nu înseamnă că Biserica Catolică renunţă la convingerea că este unica adevarată Biserică a lui Hristos”.

23 Responses to De la ateism la ecumenism

 1. Vasilica spune:

  Excelenta cartea !Sunt probleme reale cu care ne confruntam in vremurile acestea si care nimeni nu are curajul sa le spuna.Toata lumea se preface ca este bine cand de fapt totul este putred.Au succes toate mizeriile promovate de mass media.

 2. […] 31 martie By Alin Cristea De la ateism la ecumenism Savatie Baştovoi: “Catolicismul a avut ghinionul să aibă un lider ca Ioan Paul II, care s-a lăsat purtat ca ursul prin tîrguri de dresorii circului mondial. S-ar putea ca următorul „urs” să fie un patriarh ortodox şi toţi catolicii vor crede că se urmăreşte convertirea catolicilor la Ortodoxie. De fapt, nu se urmăreşte nici una, nici alta, ci distrugerea sistematică atît a Ortodoxiei, cît şi a Catolicismului, după schema protestantă. Protestantismul convine noii orînduiri mondiale, deoarece nu are cultul tradiţiei, iar acolo unde nu este tradiţie, nu există nici principii, nici mentalitate şi, deci, se poate impune uşor orice idee din afară.” savatie.wordpress.com […]

 3. Dan spune:

  Ciudata chemarea ecumenistilor sa „fim deschisi”. Cine are nevoie de deschiderea noastra? O da, era sa uit, dracu’ nu-ti poate citi gandurile si inima, de aia are nevoie de tine deschis ca sa primesti tot gunoiul care el ti-l arunca. Daca esti un tip inchis s-ar putea sa filtrezi putin informatia si sa nu mai aiba pe unde intra.

  „Cîţi catolici ştiu că mesa lor, zisă a Sfîntului Ambrozie, nu mai are nimic din liturghia ambroziană? Şi dacă ar şti, la ce le foloseşte?”.
  Ca sa parafrazez putin (ma iertati de plagiat): Cati Ioni si derivati din aceasta radacina a numelui/gandirii stiu asta despre catolici? Si daca stiu, de ce sprijina degenerarea cultului catolic (laolalta cu a celui ortodox)?
  Intrebare retorica. Pacat ca nu-s platiti multi din ei sa faca asta, ca asa merg in iad degeaba fara ca aici sa li se dea parte din ciolan (macar tradatorii din lacomie de bani sunt de inteles, dar cei care tradeaza din pasiune chiar ca-s prosti, nesocotind ca isi vor primi rasplata odata fara ca macar sa se fi ales cu ceva in urma tradarii).

 4. Ionut C. spune:

  Iata ce scria in 1963 Parintele Serafim Rose : ” Se observa in lume la ora actuala o incercare de reinterpretare a crestinismului o Noua Crestinatate pentre a I-l face acesibil noii religii mondiale, un crestinism care are in centru ” painea pamanteasca ” si nu cea cereasca , crestinism care are ca doctrina centrala : ” Bunastarea omului in aceasta lume ca singura nevoie comuna si indispensabila pentru fiecare om in parte”. Acest „umanitarism ” pare intradevar un palid substituent pentru Crestinism, dar nu este sub nici o forma superficial, apeleaza la unele dintre cele mai inalte emotii omenesti; este chiar logic si foarte greu de contrazis;
  Este de fapt cel mai profund si cel mai ingenios substitut pentru Crestinatate construit vreodata. Aceasta noua crestinatate ia valorile crestine fundamentale : pace, unitate, dragoste- si le deturneaza pentru a fi folosite pentru dobandirea de proiecte pur pamantesti, si nu neaparat ataca Crestinismul adevarat doar i-l reinterpreteaza ca pana la urma crestinii sinceri sunt condusi sa munceasca pentru aceleasi scopuri ca si idealistii seculari adica sa isi construiasca imparatia aici pe pamant si sa nu mai se gandeasca la Imparatia Cerurilor. Acest „nou crestinism” este un crestinism din care s-a evaporat Adevarul , pentru ca doar in acest mod crestini si ne-crestinii pot sa se uneasca. Pentru ca a plecat din crestinatate si si-a primit coloratura specifica din crestinatate este foarte atragatoare pentru oricine crede in om si in fericirile pamantesti. Oricine care va primi aceasta noua religie isi va regasi propriile idealuri pamantesti ia interiorul ei: Crestinii pot gasi in aceasta religie partea pamanteasca a unei religii care uneori vorbeste si despre Cer; ne-crestinii pot sa gaseasca in doctrina acestei noi religii o ” realitate inalta” care nu ataca ideile lor specifice despre om si exteriorul acestei lumi; si anti-crestinii pot sa gaseasca o expresie a intelepciunii universale care ea singura satisface nevoile religioase ale omului.

 5. […] Am decupat cateva pasaje dintr-un articol (ortodox) interesant pe care il puteti citi integral AICI. […]

 6. kraidkrtvk spune:

  Parinte,ma bucur ca v-am citit randurile.Spuneti-mi va rog,ce sa mai credem despre pastorii nostri,care,intr-o lume devenita atat de absurda,se aliniaza microscopic de bine tendintelor absurdului.Va spun aceasta ca unul care Stie (nu din surse) ,ca discutiile serioase ale pastorilor nostri nu depasesc peste cele doua teme gigant: 1.interzicerea florilor de plastic in biserica; 2.interzicerea telefoanelor mobile ‘particulare’ in manastiri. Multi v-or crede ca exagerez. Sf.voastra stiti bine ca nu.

 7. sherlock_holmes spune:

  Mi-a placut ce a scris parintele Savatie…daca ar scrie si o carte intitulata De la ecumenism la ateism,in completare fireasca la aceasta,cred ca ar fi mai in duhul acestor vremuri ( cartea ) …care vor veni.

  PS.nu putea sa fie Benedict ortodox si Bartolomeu catolic ?…caz in care mai tinea Dumnezeu lumea cel putin inca o suta de ani,parerea mea.

 8. real nemo spune:

  Geniul raului poseda o insusire teribila : exercita o fascinatie paralizanta ca o cobra imperiala. Pentru cei care se lasa ,,furati” de privelistea unduirilor sale de o coregrafie inimitabila. Odata ,,prins” in fascinatia spectacolului vei fi iesit din perimetrul securizant al detasarii. De acum ,,artistul” isi va schimba costumele de scena cu arta de iluzionist desavarsit. Ai parat (cu multa greutate) o muscatura fatala a ateismului? Nu-i nimic…Recuzita inepuizabila si retorica fals-inzorzonata isi vor scutura clopoteii intr-un alt susur dulceag, mieros-insinuant, re-inventandu-se, drapandu-se in apologeti ai ideilor nobile. Cat de maiastru si-a realcatuit ,,aura”… Cat de meschin apari tu, cel ce te opui vechiului venin invaluit intr-un nou fondant! Si cat de multi inlemnesc inca cu gurile cascate in fata regiei! Cat de lesne se lasa amagiti de ecumenismul-intru-indobitocire-si-sclavie!

 9. Silvia spune:

  Sper ca eu nu sunt ecumenista, desi se prea poate. Am totusi o intrebare: de ce sunt majoritatea calugarilor impotriva acestei directii?
  Eu nu spun sa se uneasca bisericile, dar sa se aprecieze reciproc ca ceva bun, nu se poate?
  Poate nu inteleg eu importanta diferentelor de dogma, dar mie mi se pare ca, cel putin bisericile crestine mari, au in comun mai mult decat au diferit. Eu cred ca odata ce marturisesc pe Isus ca Dumnezeu si celebreaza rastignirea si invierea Lui, promoveaza esenta, nu?
  Eu nu vreau sa fiu o avocata a ecumenismului, dar pur si simplu nu inteleg de ce bisericile se dispretuiesc reciproc atat de tare, neoficial, si de ce noi ortodocsii ne credem asa de diferiti de catolici, si de multe ori mai buni.
  Eu traiesc in Suedia si am doua prietene catolice, si sunt persoane foarte de treaba, care nu incearca sa ma atraga la biserica lor, persoane cum mai rar am gasit in Romania. Unde gresesc?
  Stiu ca poate prezint o incultura crasa in ceea ce priveste subiectul prezentat, de aceea va rog sa-mi recomandati ce carti sa citesc pentru a ma lumina. Oricum va trebui sa astept pana le citesc, pentru ca intai trebuie sa fac comanda in Romania. Multumesc anticipat!

 10. Ioan spune:

  Pe timpul cand crestinismul era organizat pe principiul pentarhiei era o singura religie : crestinismul . Ritul este patrimoniul liturgic, teologic, spiritual şi disciplinar, diferenţiat prin cultura şi împrejurările istorice ale popoarelor, care se exprimă printr-un mod de trăire a credinţei ce este specific fiecărei Biserici sui iuris.
  Riturile despre care este vorba în Cod sunt, dacă nu cumva rezultă altfel, acelea care îşi au originea în tradiţiile Alexandrină, Antiohiană, Armeană, Caldeeană şi Constantinopolitană. Nu poate exista o singura religie decat in momentul in care unitatea dintre ortodocsi si catolici va fi DEPLINA . “Restabilirea deplinei comuniuni între Biserica Romei şi Bisericile Ortodoxe se va face pe baza autonomiei fiecăreia dintre ele, după modelul relaţiilor interecleziale din primul mileniu crestin “( Ravenna) . De aceea cei care arunca tot felul de bau-bauri de speriat copiii sunt ori rau-voitori ori ignoranti . Legislatiei Bisericii nedespartite, cea a primului mileniu este inca in vigoare in Biserica Ortodoxa (ex: Can. 34 apostolic, Can. 4 de la Niceea).

  In primul mileniu, la inscaunarea sa, Episcopul Romei trimitea o marturisire de credinta celor patru episcopi titulari ai Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei si Ierusalimului, si numai lor. In acelasi fel, la inscaunare, fiecare dintre ceilalti patru episcopi mentionati trimitea la randul sau o marturisire de credinta titularilor celorlalte trei scaune si Episcopului Romei, primul dintre ei. In felul acesta era manifestata comuniunea vizibila a Bisericilor in Biserica nedespartita.

  In Biserica primului mileniu, Papa Romei nu a intervenit niciodata pe teritoriul canonic recunoscut al patriarhiilor din Rasarit pentru confirmarea alegerii vreunui episcop/mitropolit/patriarh sau pentru crearea vreunei noi eparhii.
  Chiar si in Apus, in propria sa „patriarhie”, numirea sau confirmarea episcopilor sau crearea de noi dieceze a fost rezervata Papei tarziu in istorie.

  Lumen gentium 23 : Fiecare episcop, (la rândul său,) este principiul vizibil şi fundamentul unităţii în Biserica lui particulară, formată după chipul Bisericii universale; în aceste Biserici particulare şi din ele (in quibus et ex quibus) este constituită Biserica Catolică, una şi unică.

  De ce am scris toate acestea ? Simplu . Pt. a arata ca ecumenismul din CMB care are rol consultativ nu este acelasi lucru cu dialogul ortodox-catolic . Si ca problema ecumenismului acceptat de Biserica NEDESPARTITA este o fantezie . As intreba daca BC este membra in CMB ? Este o intrebare lamuritoare pt. cine are ochi sa vada .

  Odata cu criza actuala nu vad sa mai fie actuala o discutie despre ecumenism .

  Fratele mai mare nu este interesat de ortodoxie atat timp cat consumi . Vrei nu vrei , consumi . Doar n-o sa facem acum procentajul celor care tin post si practica abstinenta sexuala . Doar n-o sa spunem acum ca stelutele obliga femeile sa faca chiuretaje .

  P.S Înainte de a se dărui pe Sine ca Jertfă nepătată pe altarul Crucii, El s-a rugat Tatălui pentru cei care cred, spunând: „Ca toţi să fie una precum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, pentru ca şi ei să fie una în Noi; ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (In 17, 21) şi a instituit în Biserica Sa minunatul Sacrament al Euharistiei, prin care este semnificată şi înfăptuită unitatea Bisericii.”

  Conceptul enuntat de Papa Benedict XVI trebuie inteles corect . Bisericile particulare care nu sunt in deplina comuniune cu Biserica Romei (BOR, Biserica Armeana Apostolica, etc) sunt Biserici surori ale Bisericilor particulare din comuniunea catolica (Biserica romano-catolica, Biserica greco-catolica din Romania, etc). Biserica lui Hristos, pe care o marturisim in crezul nicenoconstantinopolitan ca fiind una, sfanta, catolica/soborniceasca si apostolica/apostoleasca, subzista in Biserica catolica, iar aceasta subzistenta, in virtutea unitatii si unicitatii Bisericii, este unica. Aceeasi Biserica a lui Hristos, una, sfanta, catolica si apostolica, este realmente prezenta si actioneaza in Bisericile particulare aflate (Vatican II, Christus Dominus 11) sau nu in deplina comuniune cu Biserica Romei. Lipsa comuniunii cu Roma, principiu constitutiv la Bisericilor particulare, este o carenta a acestora. Pe de alta parte, divizarea crestinilor este un obstacol in deplina realizare istorica a plenitudinii catolicitatii, proprie Bisericii carmuite de succesorul lui Petru si episcopii in comuniune cu el.

  “a subzista in” inseamna tocmai “a fi prezent si a actiona in”. Biserica lui Hristos subzista, este prezenta si actioneaza in Biserica ortodoxa. „Ruptura comuniunii euharistice dintre Rasarit si Apus este o tragedie comuna, care intereseaza atat Biserica catolica cat si Biserica ortodoxa. Cautarea unitatii ar trebui sa fie la fel de importanta pentru ambele Biserici.” ( Responsa ad quaestiones al Congregatiei pentru doctrina credintei ) . Biserica lui Hristos, una, sfanta, catolica si apostolica, este prezenta si actioneaza si in Bisericile particulare care nu sunt in deplina comuniune cu Biserica Romei. “Prin celebrarea Euharistiei Domnului în fiecare dintre aceste Biserici se zideşte şi creşte Biserica lui Dumnezeu” (UR 15) si “este semnificată şi înfăptuită unitatea Bisericii” (UR 2). Cu Bisericile Ortodoxe, comuniunea este atat de profunda incat lipseste foarte putin ca ea sa-si atinga plenitudinea care sa permita o celebrare comuna a Euharistiei Domnului. (cf. CBC 838)

  Dominus Isus: „Aceste Biserici care, desi nu sunt in comuniune desavarsita cu Biserica catolica, totusi sunt unite cu ea prin legaturi foarte stranse, cum ar fi succesiunea apostolica si Euharistia valida, sunt adevarate Biserici particulare”.

  Papa Ioan Paul II a fost un urias spiritual . Numai daca ne gandim la campaniile PRO-LIFE . Daca bioetica este ceea ce este astazi putem spune ca I se datoreaza ? Nemaivorbind despre temeiul EVANGHELIC al misiunii sale . Reantoarcerea la Evanghelie a poporului . Catehizarea …etc…daca ne uitam la predicile serbede din zilele noastre ne dam seama de sensul demersului facut de Papa IP II . Daca ne gandim ca mesajul sau trebuie sa cuprinda 2 americi , asia , africa , orientul mijlociu , indepartat..etc…putem sa intelegem efortul apologetic , diplomatia..etc..cat timp insa ortodoxia prefera comunicare DIN MUNTI si critica ierarhia ca participa la intruniri unde poate face REALMENTE misiune , prin aducerea celor care nu cunosc ortodoxia mai aproape de realitatile ei…ei bine…pana atunci este departe sa vorbim despre uriasi . De aceea nu cred in pierderea identitatii confesionale . Papa IP II a facut ca aceasta sa nu fie posibil . CV II a facut ca aceasta sa nu fie posibil .

  Legat de ritul ambrozian . Chiar la deschiderea Conciliului Vatican II, în anii 1960, alte rituri erau încă celebrate în Biserica occidentală: ritul ambrozian din Milano, ritul mozarabic din Toledo, ritul de Braga şi liturghiile ordinelor religioase – Cartusienii, Carmeliţii şi, probabil cel mai cunoscut dintre toate, cel al Dominicanilor. Chiar şi după introducerea noului Misal al Papei Paul al VI-lea din 1970, se permitea în continuare folosirea vechilor rituri. Conciliul Vatican II însuşi şi-a proclamat dorinţa de a păstra utilizarea limbii latine şi de a stimula toate riturile legal recunoscute. Conciliul nu făcea altceva decât să recunoască sprijinul constant pe care Papii l-au acordat folosirii continue a latinei în liturgie. Faptul ca acest rit este “apropiat” de cel ortodox ( PREZENTAREA DARURILOR LA ALTAR ) face sa nu se se vada un aspect important al Bisericii nedespartite : UNITATE IN DIVERSITATE .

  Ritul constantinopolitan (bizantin ) are 1500 de ani . Si ritul roman care merge pana la Sf.Grigore are aceeasi venerabilitate . Notiunea de care e mai bun, mai frumos e falsa . Liturghia tridentina este un exemplu de maretie si venerabilitate . Dar este clar ca nu este pt. cei cu dinti de lapte . Sau pt. cei care nu au participat la o asemenea liturghie . In era you tube insa poti vedea insa despre ce e vorba direct pe internet . Daca se urmareste obiectivitatea . Fiecare confesiune are un ceva ale ei . Este un madular DEPLIN sau nu . Oare cei care au dus Vestea Buna in nu stiu ce triburi vor avea plata de la Domnul ? Asa taras – grapis ..cum vrem noi sa ne imaginam ….sau credeti ca respectivele triburi vor primi bonus o excursie la Athos ca sa descopere crestinismul ?

  Modelul catolic nu se aliniaza vremii . Nu am vazut preot catolic care sa dezlege cununia asa facil . Iar pe frontul bio-eticii BC nu are rival . O vad eu ca ne-catolic . Oare ultima dezbatere despre prezervative ce rol o fi avand ? deh…e greu sa observam prin ochii lipsei de buna-vointa . Campaniile Pro-Life sunt niste cestii neimportante . Si levitii slujeau frumos . Si cu toate acestea samariteanul a ingrijit de cel cazut intre talhari . Iar talharii sufletului indeamna sau manipuleaza spre avort , prostitutie , stupefiante , divort , abandon juvenil , saracie africana sau indiana ….etc…Putem sluji toata viata extrem de bine , n eputem ruga toata viata . Vom sta linistiti in constiintele noastre de crestini ca nu am fact nimic pt. acesti suferinzi ? Evident ca nu . Dar isihasmul poate produce o oarecare apatie fata de astfel de probleme “neimportante” . Chiar la Liturghie , sarutarea pacii este ceva straniu , lipsit de viata . Se prefera ascunderea , “smerenia” , “imbunatatirea” …in fine…avem noi o predilectie catre IGNORAREA celuilalt …noi si realizarile noastre…daca totusi facem ceva este in mica si cocheta noastra bisericutza ..dupa chipul si asemanarea propriilor patimi ….

 11. […] Cu multă durere asist, în ultima vreme, la ultimele pătimiri ale Creştinătăţii. Acest cip car… Războiul a început din plin şi ne-a găsit, se pare, nepregătiţi, încât deja am obosit şi suntem istoviţi de atâta confuzie şi polemică pe seama acestui subiect. Dar uităm un aspect, dragii mei. Oare Mântuitorul, când S-a rugat în grădina Ghetsimani să I se îndepărteze paharul pătimirilor, şi nu a fost ascultat, a pierdut? Oare care este biruinţa noastră? Oare nu crucea ne deschide porţile învierii? Am luptat deja până la sânge şi am simţit cuiele piroanelor încât să nu mai putem striga către Tatăl ceresc şi să renunţăm la luptă? Nu este uşor deloc, cum nici Însuşi Mântuitorului Iisus Hristos nu I-a fost. Dar ce a făcut Hristos în vremea pătimirii Sale pe cruce? A ridicat privirea către Tatăl ceresc şi a răbdat toate cu dragoste. De unde mai primea Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inima iertătoare faţă de toţi cei ce L-au prigonit. Fără aceste două arme, nu putem rezista pe acest front, dragii mei: nădejdea, având ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru şi dragostea faţă de toţi, şi faţă de cei ce ne prigonesc. […]

 12. kraidkrtvk spune:

  Domnule Ioan. Ce cuvant ‘frumos’.!Cat de parut complet si academic ! Dar vai,printre randuri,atat venin.de ce? Coborati din inaltimea mintii aici la realitate.Domnule,in defaimatul munte Athos un grup de calugari de la manastirea zografu au fost arsi de vii in turnul unde se refugiasera.a fost metoda justa prin care biserica catolica si.a aratat dragostea frateasca intr.o alta incercare de unire.Niste arheologi au descoperit in Ardeal ruinele unei bisericute din lemn arsa,plina de oseminte…A.ti auzit de generalul Bukow ??..cu siguranta. Ardealul domnule inca miroase a sange de martiri. ..stiti din cauza cui. Si stiti de ce.De atatea sute de ani va zbateti sa aduceti la picior razvratita sarmana biserica ortodoxa. Stim ca sfantul Munte va sta ca un ghimpe,stim ca nu suportati ‘ciorile din Carpati’.va cunoastem,va stim metodica. si stim ca se apropie timpul. ..TIMPUL VOSTRU.

 13. Ioan spune:

  Krai ,

  Iubesc Athosul . Ceea ce critic este modelul calugaresc – impus subliminal de catre diverse grupari nostalgice – unei lumi laice in care familia are probleme pe care un calugar retras in m-ti nu are cum sa le rezolve decat la nivel teoretic . Mai mult , cantonarea in ascetism priveaza de misiunea esentiala a Bisericii : A duce Vestea Buna pana la marginile pamantului .

  Nu vreau sa intru in istorii sumbre . Motive sunt si de-o parte si de alta . Vremurile trecute au avut ca deviza apropierea de turban numai ca sa existe delimitare de apus . Mai nou nu prea am vazut impotrivire cand comunistii au confiscat biserici greco-catolicilor in tarile ex-sovietice . Criterii politice sunt multe de-a lungul istoriei . Primul mare abuz al unei istorii mai mult politice decat religioase este canonul 28 Calcedon . Va spune ceva acel canon ?

  Si Polonia si Ungaria geme de martiri catolici . Daca un sistem se afla intr-un stat catolic este de vina liderul religios ca armata face si desface ? Daca da , faceti o paralela intre Rusia si liderii religiosi MAJORITARI care sunt sau nu implicati in perioada de comunism a europei de Est . Si apoi comparati .

  P.S Sa repet ceva ce nu s-a inteles : opiniile mele nu sunt inregimentate nici unei grupari religioase . Opiniile mele pot fi contrazise cu argumente . Daca lucrurile pe care le spun nu s-ar fi stiut probabil ca publicam o carte si „ma faceam om ” . Nu v-am jignit , nu v-am pus in minte si inima cuvinte pe care nu le-ati folosit . Nu vreau sa cobor dialogul atat de jos .

 14. kraidkrtvk spune:

  Draga Silvia. Citeste.l pe pr.Serafim Rose. In Suedia il gasesti in engleza cel mai sigur in magazinele bisericii ortodoxe ruse. Citeste, citeste citeste.!.. Ai grija sa nu te pierzi. M.a bucurat duhul tau de sinceritate.

 15. Dan spune:

  Ecumenismul este o incalcare a primei porunci din decalog ce zice clar sa nu alti dumnezei afara de Singurul Dumnezeu Adevarat, al lui Avraam, Isaac si Iacov, iar Hristos in Scriptura avertizeaza clar ca multi hristosi mincinosi vor veni in numele Lui si pe multi vor amagi (acesti hristosi mincinosi sunt schismele si ereziile care s-au petrecut in Istoria Bisericii Crestine de-a lungul veacurilor, schisme si erezii care au avut rolul sa distruga dreapta credinta, sa o dizolve).
  In rugaciunea Domnului Iisus din care ecumenistii extrag un pasaj anumit „ca toti sa fie una”, domniile lor uita sa mentioneze ca la inceputul rugaciunii, Iisus Hristos zice clar „Nu pentru lume ma rog, ci pentru acestia pe care Mi i-ai dat”, Se roaga pentru crestinii dreptmaritori – adica ortodocsi – nu pentru arieni, nestorieni, pelagieni, monofiziti, romano-catolici mai tarziu, protestanti, etc. ce au aparut mai tarziu cu inovatii in credinta si cult (ultimii – protestantii – au renuntat in totalitate la cult, nu mai au decat o umbra de crestinism rezumata in umanismul european, iar unitarienii ce se declara crestini au renuntat la credinta in Sfanta Treime, de unde vine si numele ratacirii lor).
  Deci ecumenismul este incompatibil cu Scriptura insasi, caci Dumnezeul nostru e Acelasi din Vechiul Testament, Hristos a zis clar ca nu sa strice Legea a venit ci s-o implineasca, noi nu suntem ca ereticii marcioniti care considerau ca Dumnezeul Vechiului Testament e diferit de Cel din Noul Testament si aruncau VT la cos.
  Acelasi Dumnezeu Care in VT a poruncit si ingaduit uciderea fara mila si in totalitate a paganilor pentru ca nu credeau in El e Acelasi Dumnezeu Care Si-a sacrificat Propriul Fiu pentru mantuirea noastra – si nu a facut-o ca noi sa fim „liberi” si sa facem ce vrem si ce credem, ci ca sa ne mai dea o sansa, ca sa „nu mai pacatuim” dupa cum Hristos ii zice curvei care era amenintata cu pietrele de evrei. Daca ar fi ales curva sa pacatuiasca din nou, Hristos nu ar mai fi crutat-o de zelul iudeilor pentru ca ea nu L-a ascultat. Din pacate apologetii pacatului de azi dau precum ecumenistii tot o frantura din Scriptura „Cine e fara de pacat, acela sa arunce piatra primul”, uitand finalul „Mergi in pace, de acum sa nu mai pacatuiesti”. Aceeasi politica manipulativa cu aruncarea pietrei e folosita pe crestini in cazul apologiei homosexualitatii, avortului, prostitutiei mai ales, si a tuturor pacatelor. Crestinii de astazi insa cum nu mai citesc Biblia, se lasa amagiti de acesti magari ieftini si de „vezi-ti de barna din ochiul tau si apoi de paiul din ochii aproapelui”, tacand asupra pacatului si uitand ca Dumnezeu a zis in Biblie ca daca nu-i zici omului pacatos sa se-ntoarca din calea sa si ca ce face e gresit, vei fi luat la raspundere pentru pierderea sufletului aceluia.

  Alte carti despre ecumenism, pe langa Biblia care-l combate desavarsit nu doar in VT ci si in NT, sunt destule, cea mai buna in materie fiind a Sfantului Iustin Popovici intitulata tocmai asa „Ecumenismul”, parca mai are si ceva in titlu dar nu mai tin minte. Oricum o gasesti dupa autor, e notorie in domeniu.

 16. Ioan spune:

  Draga Silvia ,

  1.Sunt curios de ce ti se pare ca a fi ecumenist este ceva gresit . Primul meu sfat : nu confunda dialogul din CMB ( Consiliul mondial al Bisericilor ) cu dialogul ortodox – catolic care are ca obiectiv clar UNITATEA . Dorinta Mantuitorului este ca toti sa fim UNA . Nu este un Hristos diferit in euharistia ortodoxa si in cea catolica . Cine spune aceasta se discrediteaza . Apoi , si BO si BC au continuitate apostolica EVIDENTA .

  2.Marea majoritate a calugarilor este una . Calugarii CEI MAI MEDIATIZATI este altceva . Totusi BOR are multe manstiri , nu-I asa ?

  3.Daca nu intelegi diferentele dogmatice ar fi bine sa studiezi istoria Bisericii . vei afla multe lucruri interesante . Pt. aceasta iti recomand cativa rusi veritabili . Unul e Soloviov . Iti recoman Bulgakov , Afanasiev , Evdokimov , Losski , Florensky . Daca tot vrei carti in lb.romana iti recomand editia de la Polirom asupra Traditiei crestine – Jaroslav Pelikan . Asta ca sa nu zici ca iti ofer editii “catolice” . Uite un link : http://www.polirom.ro/catalog/listare(01,,pelikan,,,,data_introducere,DESC).html

  Iti mai recomand : http://www.polirom.ro/catalog/autori/moreschini-claudio/

  http://www.polirom.ro/catalog/listare(01,,filoramo,,,,data_introducere,DESC).html

  Daca faci acest minim effort material si financiar viziunea dv. va fi un pic mai senina . Veti observa f.usor politicile confesionale si campaniile de imagine ale diverselor confesiuni . In privinta materialelor in engleza ele sunt numeroase si f.obiective . Occidentul are banii necesari editurilor care tiparesc editii serioase .

  Inchei aici in speranta ca v-am ajutat cu un mic sfat . Caci marile sfaturi pot fi obtinute direct de la sursa . Numai binecuvantari !

 17. Silvia spune:

  Multumesc lui krai si lui Ioan pentru recomandari. Vreau sa reiterez totusi o parte a intrebarii mele. Ceea ce voiam sa stiu este de ce se accentueaza asa de mult diferentele dintre religii atunci cand fiecare parte se raporteaza la cealalta, desi asemanarile sunt mai mari, si lucruri bune sunt si de o parte si de alta, la fel si rele?
  Intr-adevar nu am citit mult despre religie, dar am intalnit destul de multa lume. Astfel am vazut ca biserica catolica este „putin” mai implicata decat cea ortodoxa in munca de caritate. In acelasi timp ortodocsii pun accent pe rugaciunea personala, decat pe ajutorul fizic imediat al aproapelui. Inteleg ca ortodocsii pastreaza neschimbat mesajul original al Bibliei, dar ce ne facem cu faptul ca de multe ori catolicii ne-o iau inainte pentru ca pun mai mult accent pe ce e important, anume dragostea? Mi se pare mult mai de recomandat felul cum ei accentueaza faptul ca, pentru a putea iubi pe aproapele tau ca pe tine insuti trebuie sa te iubesti si pe tine. Eu am crescut intr-o familie ortodoxa, si sincer ma tem ca mai mult mi-a stricat religia decat mi-a adus lucruri bune. Sa explic de ce: faptul ca se accentueaza atat de mult lupta cu pacatele, si se pune de multe ori semnul egal aproape intre pacatele mici si cele de moarte (pentru ca asa se intampla, preotul spune ca poti sa ajungi in iad chiar din cauza celor asa-zis mici), in loc sa se accentueze indemnele pozitive, cum este acela: iubeste pe aproapele tau ca pe tine insuti. Sau cum am citit din scurte pasaje din Ioan Gura de Aur pe care le-am gasit pe net: sa-ti faci prieteni. Petrece-ti timpul cu folos, citeste cartile sfintilor.
  Poate parea ca sunt o promotoare a psihologiei de baza, dar daca va explic de ce este asa poate o sa ma intelegeti.
  Cand eram mica, mergeam cu bunicii la biserica. Si mi-a placut mult timp, dar cand m-am facut mai mare am inceput sa am ganduri. De exemplu pe catapeteasma bisericii era pictat un diavol, care scria pacatele oamenilor. Bunicul meu mi-a spus ca diavolul acela scria pacatele oamenilor care venisera la biserica si ca, pentru a nu aparea pe acea lista, nu trebuia sa ne intoarcem capul sa ne uitam in biserica la ceilalti oameni, sa nu zambim, sa nu vorbim cu nimeni, doar daca este absolut necesar. Inteleg ca nu e bine sa vorbesti in biserica, si ca sunt unii oameni care barfesc si nu au ce cauta acolo facand asa, dar pe mine m-a speriat foarte tare. Am inceput sa supraveghez fiecare mic gest pe care il faceam. La inceput faceam asta numai in biserica, apoi am inceput sa o fac si in timpul petrecut in afara ei. Am avut si alte ispite, dupa care mult timp am uitat de Dumnezeu, sau am vrut sa uit. Am ajuns chiar sa fiu internata pentru depresie, si chiar si acum iau pastile impotriva acestei boli.
  De aceea mi-e foarte greu sa fiu o crestina ortodoxa, pentru ca, dupa mine, se pune accentul atat de mult pe a te autoculpabiliza, incat ma scufund de multe ori intr-o depresie si mai adanca, desi religia ar trebui in mod normal sa ma ajute. Ma ajuta, totusi, dar doar pentru ca am decis sa am propria idee despre religie, ceva amestecat cu psihologia de baza. Asa ca gandesc ceva de felul urmator: Singurul lucru care il stiu ca e bun si este acceptat este iubirea cat mai dezinteresata pentru aproapele meu. Dar ca sa-l pot iubi trebuie ca si eu sa ma simt cat de cat bine in propria piele. Asa ca fac cat pot eu, si trebuie sa fiu satisfacuta cu putinul pe care il fac. Sa incerc sa ponderez mandria, dar nu pana la punctul in care sa ma vad singura ca pe ultimul om, desi de multe ori ma simt chiar asa. Dumnezeu ne va salva pe toti, chiar si pe necuratul, il va determina sa se pocaiasca.
  La sfarsit toate vor fi pline de har (asta am auzit-o la o conferinta)
  Toate cele de mai sus fiind spuse, vreau sa reiterez intrebarea mea: de ce se pune atat de mult accentul pe diferente si nu pe ceea ce este comun intre marile Biserici?
  Fiecare biserica are partile ei bune si partile ei rele. Eu nu zic sa se uneasca, dar sa incerce sa fie mai respectuoase una fata de alta.
  Si este o chestie care nu-mi place la religia noastra ortodoxa, de ce ne credem noi mai buni decat ceilalti? Ii ponegrim pe catolici pentru Purgatoriu, dar noi avem traditia pomenilor. Inteleg ca poate or fi fost niste sfinti care au sfatuit oamenii sa procedeze asa, dar nu au si catolicii sfintii lor? De ce ai nostri sunt intotdeauna mai buni?
  Si cum ramane cu ce a spus Isus: Litera ucide, dar duhul da viata?
  Si Dumnezeu si-a schimbat modul de a trata cu oamenii, pentru a se revela mai mult, s-ar putea spune chiar ca se contrazice. Dar esenta ramane aceeasi. De ce atunci punem noi oamenii asa de mult accentul pe litera? Uitam ca tocmai aceia ce pun asa de mult accentul pe litera l-au rastignit pe Iisus?

 18. Ioan spune:

  Silvia ,

  Problemele psihologice apar cand spre exemplu parintii , bunicii , nasii , prietenii nu au avut parte un catehism sau daca au avut parte a fost unul facut dupa ureche . De aceea iti trebuie studiu individual . Exact ca la facultate . Daca nu ai face efortul individual de a munci in alta parte PT. A PRINDE EXPERIENTA …nu stiu daca te-ai angaja undeva , evident neapeland la pile . Viziunea demonica ciudata este si cea despre vamile vazduhului . Tot asa cineva scrie , CANTARESTE ..face , drege…este influenta gnosticismului , dualismului in Biserica Una .

  Se pune accent pe diferente deoarece exista POLITICA CONFESIONALA . Simplu si la obiect . Sunt prea multe interese politice si acum si de-a lungul vremurilor . Psihologia maselor – Gustave le Bon e de ajuns sa ne faca sa intelegem ca nu BOBORUL face si desface .

  Biserica la orgini a fost elitista , multiculturala , plutipartita …devenind RELIGIE DE STAT …s-a cimentat dupa chipul si asemanarea lumii…evident ca Dumnezeu nu lasa lucrurile asa la voia intamplarii …a lasat Sfinti ca si in vechime in NT …care au scris cate ceva pt. cei care AU OCHI …asta nu inseamna sa sfasiem Biserica daca vedem imperfectiuni in ea..Numai binecuvantari !

 19. kraidkrtvk spune:

  Draga Silvia. Intelegand ca esti plecata din tara m.am gandit sa.ti creionez simplu un scurt tablou al societatii romanesti din care singura ve.i intelege cateva lucruri care acum iti sunt neclare. D.p.d.v politic Romania este foarte aproape de a legifera (sub presiunea occidentului) prostitutia,incestul,avortul,homosexulitatea si alte mizerii de genul acesta. Suntem prima tara din lume care va avea un act de identitate biometric in care cetateanul v.a avea inscris date personale,amprenta digitala si cea a irisului.toate acestea nu v.or putea fi citite de purtator ci doar de cel ce v.a detine aparatul de decodare a datelor.totodata antena microcipului v.a face ca oriunde ,oricand sa poti fi localizat. Oricand pot fi scoase sau introduse date in actul tau de identitate fara ca macar s.o stii.una,doua voci din clasa politica au avut ceva de spus,in rest… D.p.d.v religios stam cam la fel.Voci din biserica (pr.Staniloae,pr.Arsenie Boca,pr Arsenie Papacioc,pr Iustin Parvu ,etc ) avertizau cu ani in urma aparitia unei noi secte -ecumenismul. Dupa eliminarea in stil masonic (moartea in spital) a patriarhului Teoctist,BOR are acum un patriarh ecumenist.Episcopi de aceiasi coloratura nu se mai ascund ci participa activ la slujbele altor culte ,impartasindu.se chiar,provocand neliniste in randurile credinciosilor.Un singur glas din sf.sinod s.a facut auzit -Bartolomeu Anania. Forte oculte trimit in manastiri seringi cu microcipuri pentru a testa reactia monahilor.Egumeni si stareti depasiti de gravitatea timpurilor i.si gasesc un rost in ridicarea zidurilor.in manastiri se construieste,se construieste..se construieste.toate manastirile sunt un imens santier.calugari cu nervii intinsi viseaza la un colt linistit si personal la margine de lume.cu toate acestea viata duhovniceasca inca palpaie.la manastiri ca Petru-voda,Putna,Sihastria vin credinciosi pentru spovedanie chiar din capatul Europei. Ca o buna crestina ortodoxa tu trebuie sa stii si acestea: Credem intr.u UNUL DUMNEZEU in trei persoane: TATAL,FIUL,DUHUL SFANT.Credem intr.u Una Sfanta,Apostoleasca,Soborniceasca Biserica.-BISERICA ORTODOXA.Credem ca Maica Domnului este Nascatoare de Dumnezeu.ne inchinam sfintelor icoane.credem ca cele sapte sinoade ecumenice cuprind in ele TOATA invatatura Bisericii,toate cele stabilite de sf.parinti in ele au valoare de dogma si nu pot fi schimbate in nici un fel.credem ca Hristos Euharistic sta DOAR in potirul Bisericii Ortodoxe.oricine intra in B.O. trebuie botezat.-inclusiv catolicii. Pornind de la acestea si fara sa lasi sau sa adaugi ceva Silvia,ve.i putea sta de vorba cu oricine fara sa te pui in pericol. Iarta.ma daca m.am lungit,fii o marturisitoare.curaj.

 20. kraidkrtvk spune:

  domnule Ioan. In Evanghelie nu exista model de mantuire calugaresc si model laic.Oare nu ne.a avertizat Mantuitorul ca sunt niste draci care nu ies Decat cu post si rugaciune? In Carantania nu L.a ispitit diavolul pentru ca se plimba printre pietre,ci pentru ca Hristos ‘se cantonase’ -vorba dumneavoastra, in ascetism-se ruga si postea.Oare de sute de ani in acest neam ortodox nu calugarii au fost cei ce au imbarbatat poporul ?!.Dar oare prezentul e altfel? Mergeti si cercetati Bucovina .La inceputul postului mare,se umplu manastirile de pelerini care se intrec cu calugarii in nevointe ascetice post,linistire,psaltire si biserica.Batranele ‘isihaste’ din Moldova cu gospodarie,cu familie au crescut o casa de copii in curat duh ortodox.au purtat in desaga la prasit nepoti care.au ajuns in calendar.nu sunt patetic, mergeti si va uitati,nimic nu.i subliminal-cum insinuati,pe faţa e totul,asa incat nimeni nu v.a putea spune ca n.a vazut,n.a stiut-decat daca nu stie ce vorbeste.Opiniile dumneavoastra au fost Deja demontate de pr.Savatie in articolul sau.Toate. Sa intervin eu in apararea sinodului de la Calcedon m.i se pare tot atat de ridicol cu ceea ce faceti dumneatoastra când il acuzati.Athosul ?…este cuptorul de unde a iradiat in toata lumea isihasmul si ascetismul-Pasca si cozonacul ortodoxiei. Cand spuneti ca iubiti Athosul probabil va referiti la relief..

 21. Ioan spune:

  Domnule Krai ,

  In Evanghelie exista o distinctie : copii si maturi in Hristos . cei cu dinti cu lapte si cei au NEVOIE de hrana tare . Faptul ca in ortdoxie se impune modelul monahal nu este o noutate pt. nimeni . Asta nu inseamna ca este si bine . Daca va uitati la primele secole credinta era foarte simpla , fara zorzoane si cu toate acestea nu era o lipsa de fervoare .

  Legat de Calcedon . Nu aveti ce apara . Lucrurile acolo sunt clare ca lumina zilei . Papa nu a aprobat canonul 28 . Concluziile va las pe dv. sa le trageti . Daca evident aveti caderea de a va apleca peste textele Sinodului .

  Faptul ca merg mii de oameni la manstiri este insignifiant cu marea majoritate care ori se odihneste dupa un chiolhan de sambata seara , ori ii vedem la munca campului . Ca doar dragostea trece prin STOMAC . Nu-mi explicati de ce doar 4 % merg frecvent la biserica . Nu are sens .

  Iubesc spiritul athonit autentic . Cand e falsificat de anti-catolicism si alte bazaconii ma delimitez .

 22. kraidkrtvk spune:

  IOAN -nu ma pricep la desen dar sper sa intelegi si in scris : Esti eretic omule. !! Deci o continuare a unei discutii cu tine este in van, ba mai mult,m.as pune in pericol de a trece cu vederea cuvantul rugaciunii-care zice- ‘si nu v.oi spune vrajmasilor Tai taina Ta..’ . Oricum,tu nu poti/vrei sa intelegi dincolo de ‘inaltimea’mandriei specifica ereziarhilor.baga de seama ,esti intru.n loc ce se cheama ‘doarortodox’-adica ‘pentru cei ce au nevoie de Lapte duhovnicesc’. Tu ai Nevoie de hrana tare -deci te.ai ratacit pe.aici. Nu te osteni cu o replica.-o stim,doar toti aveti acelasi şablon.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: