Ce fel de stea s-a arătat la naşterea lui Hristos?

De Sfîntul IOAN GURĂ DE AUR,
patriarhul Constantinopolului (Sec IV-V)

natasha-petrenko-11-uaSteaua care i-a condus pe magi n-a fost una din stelele cele multe, dar, mai bine spus, după părerea mea, n-a fost nici stea, ci o putere nevăzută, care a luat chip de stea, se vede în primul rând din mer­sul ei. Nu este vreo stea care să meargă pe cer cum a mers steaua aceasta; noi vedem că şi soarele şi luna şi toate celelalte stele merg de la răsărit la apus; steaua aceasta, însă, mergea de la miază­noapte la miazăzi, că aşa se află Palestina faţă de Persia.

În al doilea rând, şi din timpul în care s-a arătat putem vedea că steaua aceasta n-a fost una din multele stele. Nu se vedea noaptea, ci ziua-n amiaza mare pe cînd strălucea soarele; putere pe care n-o au nici stelele, nici luna; că luna depăşeşte în strălucire pe toate celelalte stele, dar cînd se ivesc razele soarelui, se ascunde îndată şi dispare. Steaua aceasta, însă, prin mărimea strălucirii sale, a biruit şi razele soarelui; strălucea mai tare decît ele; lumina mai puternic, deşi era atîta lumină.

În al treilea rînd, se vede că nu era una din celelalte stele, pentru că apărea şi apoi iarăşi dispărea. Pe drumul pînă în Palestina steaua se arăta conducînd pe magi; cînd au ajuns în Ierusalim s-a ascuns; apoi iarăşi, cînd magii au părăsit pe Irod, după ce-i spuseseră pricina pentru care veniseră şi au plecat, steaua iar s-a arătat; şi acest lucru nu poate fi mişcarea firească a unei stele, ci a unei puteri înzestrate cu o raţiune deosebită. Nici nu avea un drum propriu; mergea cînd magii trebuiau să meargă; cînd stăteau ei, stătea şi ea; slujea tuturor celor de trebuinţă.

Era ca stâlpul cel de nor din pustie: oprea şi scula tabăra iudeilor atunci cînd trebuia. în al patrulea rînd, se vede bine că nu era o stea precum celelalte din chipul în care a arătat locul unde s-a născut Pruncul. Că n-a arătat locul rămînînd sus pe cer – de altfel nici nu putea să le arate locul de rămînea sus -, ci 1-a arătat pogorîndu-se jos. Ştiţi doar că locul era atît de mic cît putea încăpea o colibă, dar mai bine spus, cît putea încăpea trupul unui prunc; iar o stea obişnuită nu putea să arate un ast­fel de loc pentru că o stea stă la o înălţime foarte mare şi nu poate să arate un loc atît de mic, nici să-1 facă cunoscut celor care vor să-1 găsească. De lucrul acesta poţi să te încredinţezi uitîndu-te la lună; deşi este cu mult mai mare decît stelele, totuşi pare că este aproape de toţi locuitorii lumii răspîndiţi pe o întindere atît de mare de pămînt. Spu­ne-mi, te rog, cum ar fi putut steaua să arate locul aşa de îngust al ieslei şi al colibei de n-ar fi părăsit înălţimea aceea, de nu s-ar fi pogorît jos şi n-ar fi stat chiar deasupra capului Pruncului? Acest lucru îl lasă evan­ghelistul să se înţeleagă cînd spune: „Şi iată steaua mergea înaintea lor, pînă a venit şi a stat deasupra unde era Pruncul”.

Iată, dar, cîte pricini ne arată că steaua aceasta nu era una din mul­tele stele ale cerului şi că ea nu s-a arătat potrivit legilor care guver­nează creaţia văzută.

Aş putea fi întrebat:

– Dar pentru care pricină s-a arătat steaua?

– Ca să mustre nesimţirea iudeilor şi să le ia orice cuvînt de apărare pentru nerecunoştinţa lor. Pentru că Cel născut avea să pună capăt vechii vieţuiri, pentru că avea să cheme întreaga lume la închinarea Lui – că avea să fie închinat şi pe apă şi pe uscat -, de aceea chiar de la înce­put deschide neamurilor uşa, voind să instruiască pe ai Săi prin cei străini. Pentru că iudeii n-au ţinut seamă de profeţii lor, care necontenit le vorbeau de venirea Lui, Dumnezeu a făcut să vină nişte păgîni, dintr-un pămînt îndepărtat, să caute pe împăratul născut printre ei, şi astfel să afle iudeii din gura perşilor ceea ce nu voiseră să afle de la pro­feţi; şi astfel să se convingă de naşterea lui Hristos, de vor fi oameni cu judecată; dar de se vor împotrivi, să fie lipsiţi de orice apărare.

(Sfântul Ioan Gură de Aur – Omilia 6 la Evanghelia după Matei)
Pictură de Natasha Petrenco, 11 ani, Ucraina.

8 Responses to Ce fel de stea s-a arătat la naşterea lui Hristos?

 1. […] P. Savatie Bastovoi: Ce fel de stea s-a arătat la naşterea lui Hristos? […]

 2. Florina spune:

  Frumos cuvant.

 3. Adevarat este ca Sfantul Arhanghel Gavriil insusi s-a aratat, trimis fiind de Bunul Dumnezeu, celor trei magi, spre a-i calauzi tainic in Bethleem, la locul ieslei in care S-a nascut Mantuitorul, tot el povatuindu-i in taina pe ce cale sa plece de acolo, spre a nu fi gasiti de Irod.Acatistul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil spune in Condacul al 9-lea: „Nasterea Mantuitorului o ai vestit cu bucurie pastorilor celor ce privegheau, Gavriile, bucurandu-te; si la inchinarea Lui pe magi, ca o stea luminoasa, i-ai condus si pe toti i-ai inteleptit a canta Celui nascut asa: Aliluia! ”
  Sfinte Andrei, roaga-te pentru noi, pacatosii.

 4. Daniel spune:

  Îmi pare rău de comentariul Sf. Vasile. Steaua care a apărut n-a fost o „putere nevăzută”, ci a fost un mare grup de îngeri care, bineînţeles i-a condus şi pe magii din răsărit. Argumentul este simplu şi se găseşte în Sfânta Scriptură. Luca13. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
  14. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
  15. Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.
  Hai să nu mai interpretăm scriptura după ureche aşa cum de foarte multe ori au făcut-o aceşti Sfinţi Părinţi.

 5. Daniel spune:

  Scuze, nu Vasile cel Mare ci Ioan Gură de Aur.

 6. Constantin_ox spune:

  @Daniel
  Frate Daniel, să nu încurcăm lucrurile. Ceea ce ai menţionat tu se referă la păstori, nu la magi.
  Oricum, să ne însuşim o armă nebiruită necesară mântuirii: Sfinţii lui Dumnezeu nu se înşeală şi nu înşeală. Ei sunt dovediţi vii şi proslăviţi de Dumnezeu ca Sfinţi. Ei sunt în cuminecare cu noi, căci fac parte din Trupul lui Hristos – Biserica drept-măritoare (ortodoxă). Ei se află în latura biruitoare a Bisericii iar noi în cea luptătoare a aceleiaşi Biserici. Noi ne putem înşela dar ei nu. Să ne ferim să credem noi mai mult în tâlcuirile noastre decât în cele ale Sfinţilor.

  P.S. – cel ce „interpretează după ureche” nu este Sfântul (căci este interpret Duhul Sfânt…), ci cel ce se împotriveşte Duhului Sfânt ce locuieşte în Sfinţi.

  Doamne ajută!

 7. tonel spune:

  Ce fel de stea i-a condus pe „magi“ la Isus?
  În poveştile de Crăciun steaua este înfăţişată ca semn bun din cer. Aşa să fie oare?
  ▪ Matei, unul dintre scriitorii Bibliei, relatează că o stea cu totul aparte le-a atras atenţia ‘magilor’ de la Răsărit conducându-i în cele din urmă la copilaşul Isus (Matei 2:1–12, Cornilescu, 1996). În poveştile de Crăciun steaua este înfăţişată ca semn bun din cer. Într-o lucrare de referinţă se afirmă că steaua făcea parte dintr-un „plan divin prin care . . . copilul Isus era onorat şi recunoscut de Tatăl ca Fiu al său preaiubit“. Până şi colindele preamăresc această stea. Dar ce era ea în realitate?
  Unii au lansat ipoteza că e posibil să fi fost un fenomen ceresc natural. Câţiva erudiţi susţin că a fost vorba de conjuncţia unor planete. Totuşi, după cum scoate în evidenţă The New Bible Dictionary, „un asemenea fenomen nu ar putea fi numit «stea»“. Când mai multe planete se află în conjuncţie, ele arată tot ca puncte luminoase distincte, nu ca o singură stea. Unii sunt de părere că ar fi fost vorba despre alte fenomene cereşti, precum o cometă sau o supernovă. Însă niciunul dintre aceste fenomene nu s-ar fi putut manifesta pe bolta cerească astfel încât să-i fi condus pe magi într-un anumit oraş şi apoi să se fi oprit deasupra unei anumite case.
  A fost steaua un fenomen natural sau un semn al intervenţiei divine? Să ne gândim: „Magii“ nu erau nişte învăţaţi şi nici regi. În unele traduceri moderne sunt numiţi „astrologi“. Iar astrologia este o practică pe care Sfintele Scripturi o condamnă (Deuteronomul 18:10–13.´´ Să nu se găsească la tine nimeni care îşi trece fiul sau fiica prin foc, nimeni care ghiceşte, nimeni care practică magia, nimeni care caută semne prevestitoare, niciun vrăjitor, 11´  nimeni care leagă cu farmece, nimeni care consultă un medium sau un prezicător, nimeni care întreabă morţii. 12 Fiindcă Iehova detestă pe oricine face aceste lucruri şi din cauza acestor lucruri dezgustătoare le alungă Iehova, Dumnezeul tău, dinaintea ta. 13 Să fii ireproşabil faţă de Iehova, Dumnezeul tău.
  ). De remarcat este că doar despre aceşti astrologi se spune că „au văzut“ steaua. Dacă ea ar fi fost o stea literală, ar fi fost văzută de toţi. Dar chiar şi regele Irod a trebuit să le pună magilor întrebări despre apariţia ei. Steaua i-a condus pe astrologi mai întâi la Ierusalim, la Irod, un duşman de moarte al viitorului Mesia. Regele avea de gând să îl omoare pe copilaşul Isus. După ce magii l-au vizitat pe Irod, steaua şi-a schimbat direcţia şi i-a condus pe astrologi spre sud, spre Betleem, unde se afla Isus. Viaţa acestuia era acum în pericol.
  Toate acestea dovedesc că steaua provenea dintr-o sursă malefică, cel mai probabil de la Satan Diavolul. Biblia spune despre el că se foloseşte de „semne şi minuni mincinoase“ (2 Tesaloniceni 2:9). Aşadar, pe adevăraţii creştini nu-i surprinde că, în dorinţa de a-l ucide pe Fiul lui Dumnezeu, Satan a făcut în aşa fel încât doar astrologii să vadă ceva asemănător unei stele şi că s-a folosit apoi de această „stea“ pentru a-i conduce la Isus. Nimic însă nu poate sta în calea realizării scopului lui Iehova Dumnezeu. Nu ne miră deci că uneltirile Diavolului, prin care urmărea să-l omoare pe micuţul Isus, au fost zădărnicite.
  De reţinut este că Dumnezeu s-a folosit totuşi de mijloace supranaturale pentru a anunţa naşterea lui Isus. Chiar în acea noapte, un înger le-a apărut unor păstori dându-le vestea că s-a născut „un Salvator“. El le-a spus şi cum îl pot găsi pe Isus. Apoi au apărut şi alţi îngeri, cu toţii aducându-i laude lui Dumnezeu (Luca 2:8–14). Dumnezeu a anunţat naşterea lui Isus prin intermediul acestor îngeri şi nu prin intermediul stelei

 8. tonel spune:

  BUNA. SALUT. ASTEPT SI ALTE COMENTARII DE LA VOI ,CITITORII ACESTUI SAIT.SUNT ARGUMENTE FOARTE INTERESANTE PE CARE MULTII NU LE AU LUAT IN CALCUL.VA MULTUMESC. EVANGHELIA DUPA MATEI 5.3 „Fericiţi sunt cei conştienţi de necesităţile lor spirituale, căci al lor este regatul cerurilor!
  PE CURAND .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: