Audienţă la un demon mut – Capitolul 3

C A P I T O L U L 3

Anul 2008. România – „ţara popilor”

manastiri_bucovina_suceava

Efectele libertăţii religioase au depăşit cu mult aşteptările Comitetului pentru Siguranţa Statului. Bisericile s-au înmulţit atît de mult pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, încît liderii politici, pentru a-şi asigura voturile în alegeri, au început să pozeze lîngă episcopi şi preoţi. Loialitatea Bisericii faţă de politica centrală nu era pusă la îndoială. În decursul a douăzeci de ani nici un episcop nu a contrazis public politica de la Kremlin. Atacurile din Cecenia şi din Transnistria se făceau şi cu încuviinţarea publică a ierarhiei, iar liderii separatişti s-au învrednicit de medalii patriarhale. Aşadar, înmulţirea bisericilor şi influenţa crescîndă a clerului nu putea aduce decît folos statului. Dar ce s-ar întîmpla dacă într-o zi Biserica ar deveni conştientă de forţa pe care o reprezintă şi s-ar întoarce împotriva politicii centrale? Lucrul acesta trebuia prevenit şi împiedicat să se producă…

Victor Rotaru se ridică de la masa de scris şi începu să umble prin cameră. Era trecut de miezul nopţii şi mintea lui obosită îşi ordona gîndurile cu anevoie. După cîteva minute el se aşeză din nou la masă şi îşi continuă însemnările:

„Ortodoxia europeană dă şi ea destulă bătaie de cap autorităţilor. Adusă în Europa de state neînsemnate ca putere economică, precum România, Serbia şi Bulgaria, Ortodoxia este văzută ca un tentacul al Rusiei. Acest fapt este departe de adevăr, deoarece toate aceste state mici au fost creştinate încă din perioada apostolică. Asocierea Ortodoxiei cu Rusia şi comunismul s-a făcut prin presa de stînga care a înfierat Biserica prin aceleaşi clişee pe care le-au folosit pe rînd Revoluţia Franceză, Revoluţia lui Lenin şi represaliile lui Stalin şi Hruşciov. Mai multe mănăstiri istorice şi biserici ortodoxe au fost bombardate în Serbia în numele democraţiei americane. În România Biserica Ortodoxă a fost atrasă într-un ecumenism exagerat cu scopul de a o pune în conflict cu restul Bisericilor Ortodoxe din lume…”

Aici Victor se opri şi începu să răsfoiască vraful de ziare, reviste antiglobaliste, cursuri de politologie, liturghiere şi tot felul de cărţi de slujbă, mai noi şi mai vechi, din care îşi scotea pagini întregi de notiţe. Găsi în sfîrşit ceea ce căuta. Apoi continuă:

„Intrarea României în Europa a fost precedată de vizita papei Ioan Paul II, care a fost prima întîlnire dintre papa Romei şi un patriarh Ortodox de la 1054 încoace. Reacţiile antiecumeniste din mediile monahale şi teologice nu au întîrziat să apară. Sfîntul Sinod a emis o circulară secretă prin care tuturor clericilor, monahilor şi teologilor li se interzicea apariţia în presă. Această interdicţie trebuie privită prin prisma faptului că ortodocşii alcătuiesc peste 80% din populaţia ţării, iar mănăstirile şi bisericile sînt la fel de numeroase ca şi magazinele…”

Peniţa din mîna lui Victor Rotaru părea că ciupeşte coala albă de hîrtie, căutînd să o rupă. Pornit împotriva globalizării şi a expansiunii capitalismului sălbatic, fratele Victor refuza din principiu toată tehnica modernă, începînd de la computer şi pînă la telefonul mobil, încăpăţînîndu-se să scrie cu peniţa pe hîrtie velină. Vădit satisfăcut de munca sa, el îşi continua meditaţia:

„Ortodoxia acestor state mici, odată cu intrarea lor în Uniunea Europeană, răscolea istoria corectată politic a totalitarismului masonic. În România milioane de oameni încă mai cîntau în Vinerea Mare Patimile lui Hristos după textul bizantin care abunda în referiri considerate „antisemite” de legislaţia europeană. Chiar dacă Sfîntul Sinod cenzurase o parte din ele în secret, fără a înştiinţa credincioşii printr-un document oficial, totuşi problema rămînea nerezolvată în principiu. Biserica unei ţări neînsemnate precum România sfida legislaţia europeană şi documentul „Nostra Aetate” adoptat în 1965 de Consiliul II Vatican prin care evreii erau absolviţi de vina de a-l fi răstignit pe Hristos. Tot atunci s-a hotărît cenzurarea Evangheliei şi a imnelor creştine de „pasajele antisemite”. Orice referire publică la evrei ca avînd legătură cu răstignirea lui Hristos avea să fie catalogată drept „antisemitism” şi pedepsită penal…”

Aici Victor Rotaru se opri şi reciti totul de la început. Chiar dacă rîvna lui lăuntrică îl îndemna să fie direct şi categoric, i se păru că un cititor neavizat s-ar putea plictisi citindu-i pledoaria. Hotărî să rezolve problema printr-un vechi şiretlic gogolian, făcînd următoarea remarcă:

„Cititorul trebuie să-şi învingă orice impresie de exagerare pe care i-o pot provoca referirile prea dese la religie. Această reacţie este produsul unei manipulări seculare. Probabil ea va trece de îndată ce voi spune că în joc sînt puse sume foarte mari de bani. Mari, mai mari decît preţul întregii Europe scoase la licitaţie!”

Satisfăcut de modul în care şi-a distins cititorul imaginar, Victor continuă cu şi mai multă rîvnă:

„Tabu-ul antisemitismului este în directă legătură cu procesul de la Nurnberg şi sutele de miliarde de dolari pe care Germania îi plăteşte, începînd cu anul 1948 statului Israel ca şi despăgubiri de război. În 2002, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 31/2002, România, care a ieşit nevinovată din procesul de la Nurnberg, şi-a recunoscut singură vina de a fi exterminat evrei în timpul celui de al doilea război mondial şi a fost amendată cu 20 de miliarde de euro. Se pare că evreii sînt singurii care au avut ideea să-şi vîndă morţii. Şi să-i vîndă foarte scump. Plata către statul Israel se face pe cap de mort şi orice discuţie despre cifra bătută în cuie a Holocaustului costă bani enormi. Iată de ce referirile contradictorii la evreii, fie de ordin politic, fie religios, trebuie să dispară”.

Victor se ridică de la masă şi începu iar să se plimbe prin cameră. Se duse la bucătărie şi puse de un ceai. Era tîrziu şi mintea lui, fără să vrea, se lăsa rănită de amintiri. Şi masa, şi ceştile, şi aragazul acesta sovietic îi aduceau amintea de viaţa lui de odinioară. Prin faţa minţii i-au trecut imagini din căminul studenţesc, apoi şi-o aminti pe nevastă-sa, care acum era căsătorită în Italia şi inima lui s-a umplut de tristeţe. I se făcut ciudă pe evrei, pe capitalişti, pe Gorbaciov şi în genere pe toată lumea. În astfel de clipe i se părea că singura soluţie este să plece într-o mănăstire din fundul Rusiei să se călugărească. Apoi se aprindea iar de mînie şi îşi zicea că nu se va lăsa pînă nu va face dreptate, pînă nu va spune lumii întregi adevărul, chiar şi cu preţul morţii. Îşi turnă ceai într-o cană şi se duse iar la birou. Sorbind îngîndurat din ceaiul fierbinte, îşi continuă, liniştit, scrierea:

„Astăzi, în majoritatea statelor europene şi americane polemica cu evreii este considerată antisemitism şi se pedepseşte cu ani de închisoare. România nu face excepţie de la aceste state. Singură Ortodoxia, rămasă prin imnografia sa în epoca bizantină, sfidează totalitarismul masonic. Creştinii nu înţeleg legătura dintre crimele comise de regimul lui Hitler şi Musolini şi comemorarea patimilor lui Hristos pe care ei o fac în Vinerea Mare, dar şi în fiecare duminică, miercuri şi vineri. Cum Hristos, Cel răstignit, a fost transformat în prilej de instigare la ură? Cum sutele de milioane de creştini victime ale persecuţiilor romane, bizantine şi comuniste au fost transformaţi de istoria corectată politic în infractori? De ce nici un regim politic nu recunoaşte numărul imens al victimelor din rîndul creştinilor? De ce împotriva creştinilor şi a lui Hristos se poate spune orice în documentare mincinoase semnate Discovery şi National Geographic? Romanele blasfemitoare la adresa lui Hristos şi a creştinilor iau Nobel, iar filmele sînt premiate cu Oscar, în timp ce o simplă ironie la adresa evreilor şi a Holocaustului te costă ani de închisoare. Răspunsul este simplu: creştinii îşi caută dreptatea în legile lăsate de Dumnezeu, iar evreii în legile pe care şi le fac singuri…”

Victor se ridică de la masa de scris şi, clătinîndu-se de oboseală, se trînti în pat. El a mai avut timp să-şi facă semnul crucii înainte de a adormi buştean.

Între timp, istoria continua.

Comisarul European al Justiţiei ieşi pe cerdacul mănăstirii Vovidenie şi scoase o ţigară. Episcopul “K” se repezi cu un aer vinovat, oferindu-i bricheta aprinsă.

– Preasfinţite! Cît timp o să mai pierd eu pe dealurile României voastre nenorocite? Ţi se pare că eu nu mai am şi altceva de făcut?
– Dar, Excelenţa Voastră…
– M-aţi asigurat că scoaterea icoanelor şi a crucilor din locurile publice nu este o problemă! Aţi promis că nu va trece nici o lună de la intrarea României în Uniunea Europeană şi nu va rămîne nici urmă de icoană în şcoli şi în cabinetele funcţionarilor publici!
– Dar, Excelenţa Voastră, am făcut tot ce ne-a stat în puteri… Campania de presă a fost bine organizată…
– De ce nu v-aţi ţinut de cuvînt!? – strigă comisarul european al Justiţiei şi îşi umplu plămînii cu fum.
– Dar, Excelenţa Voastră, v-am prezentat înregistrările emisiunilor de la televizor, aţi văzut numărul semnăturilor adunate împotriva acestei acţiuni… A fost prea în pripă…
– M-aţi asigurat că Biserica are cea mai mare credibilitate în România şi că Sfîntul Sinod face legea în Biserică! De ce nu aţi acţionat mai dur?
– Excelenţa Voastră, asta aşa este, dar s-au răsculat intelectualii, artiştii, tot poporul. Dacă am fi acţionat mai dur, ne-am fi pierdut credibilitatea în faţa lor. Excelenţa Voastră aţi spus-o în nenumărate rînduri că Biserica trebuie să rămînă şi în continuare instituţia cu cea mai mare credibilitate…
– Ascultă, preasfinţite – zise comisarul slobozind nervos fumul din piept – dacă n-o să vă faceţi treaba, tu şi colegii tăi o să vă vedeţi mutrele astea idioate în ziarele de mîine, cu toată povestea vieţii voastre! O să vă bag la puşcărie, canaliilor şi o să punem alţii în locul vostru!
– Dar, Excelenţa Voastră, promit că totul va fi rezolvat, e doar o problemă de timp…
– Timpul costă bani, preasfinţite!
– Promit să rezolv această problemă…
– Fac ceva pe promisiunile tale! – zise printre dinţi comisarul, trăgîndu-l pe episcop de barba lui aranjată. – Iar acum, dispari din faţa mea.
– Da, să trăiţi! – rosti vinovat preasfinţitul şi se retrase cu paşi mărunţi, dispărînd în întuneric.

La întrunirea secretă de la mănăstirea Vovidenie, care era doar una din multele care au avut loc în ultimii ani în România, s-a reluat discuţia despre numărul mare al preoţilor şi al mănăstirilor pe teritoriul României. Comisarul european al Justiţiei a aruncat furios harta turistică a României pe masă, strigînd:

– Cînd o să dispară toate aceste ciori de pe harta României?!

„Ciori” erau numite crucile care marcau mănăstirile pe hartă. Mănăstirile româneşti atrag sute de mii de oameni. La unele hramuri se adună de la zece mii la şaptezeci de mii de credincioşi. Dacă vreunui episcop i-ar trece prin cap să-i pună pe toţi aceşti oameni să semneze modificarea unei legi în România, toţi parlamentarii cumpăraţi de masoni ar deveni inutili. Administraţia europeană trebuia să prevadă şi să combată această posibilitate. România, această „ţară de popi”, era vîndută doar la nivelul politic, nu şi religios. Lupta care trebuia dusă acum era aceea împotriva Ortodoxiei care reprezenta peste 80% din populaţia ţării. Biserica Ortodoxă Română a rămas singura instituţie centralizată care poate influenţa societatea mai mult decît sistemul de învăţămînt. Masonii europeni se grăbeau să limiteze influenţa Ortodoxiei, aşa cum au limitat de-a lungul timpului influenţa Catolicismului. Arma tradiţională într-o astfel de luptă rămînea calomnia. Presa românească, aservită masoneriei mondiale, avea să devină vehiculul principal care avea să ducă tonele de murdărie în casele şi în inimile oamenilor creduli şi dezinformaţi.

Vezi CAPITOLUL 1

Reclame

112 Responses to Audienţă la un demon mut – Capitolul 3

 1. Lacustra spune:

  Buna ziua Parinte Savatie,va urmaresc cu mare atentie povestioara e foarte interesanta si realista intru-un oarecare mod…si cu acest prilej va multumesc.Am citit si cartea D-voastra ”Dragostea care nu cade niciodata”,am vazut si interviul cu Parintele Selafiil de la Noul Neamt ,am vazut si filmulete cu Dumiatale pe youtube si vreu sa sa spun ca sunt placut impresionat de activitatea pe care o faceti,cu mila Domnului.
  Eu sunt student ,deja la master in Romania(nu la teologie),Bucuresti,dar originar sunt din Republica Moldova,din Drochia.Si daca se poate sa-mi spuneti la ce Manastire sunteti acum si cum puteti fi gasit?
  Va multumesc!
  Doamne miluieste.

 2. VladR spune:

  Parinte, cu cat citesc mai mult, cu atat povestea mi se pare din ce in ce mai credibila, iar Victor are anumite trasaturi care parca va caracterizeaza chiar pe dv… Ori am dreptate, ori e altcineva pe care l-ati avut drept model apropiat pentru personaj.

 3. A.B spune:

  Urmaresc blogul dumneavoastra, cand am timp liber si imi aduc aminte. Imi place audienta la un demon mut, si vroiam sa va intreb daca poate fi cumparata cartea la vreo editura. Acum ceva ani am citit o carte care se detasa de multe altele… si anume „Intre Freud si Hristos”. Mi-a placut mult. Doamne ajuta si putere sa aveti sa continuati misiunea!

 4. savatie spune:

  Povestea poate fi credibila sau nu, important ca e reala 🙂
  Prototipul lui Victor nu sint eu. E mai mare ca virsta, imi poate fi tata. Dar are, intr-adevar, o persoana reala in spate, mai bine zis e un personaj reiesit dintr-un amestec a citorva oameni.

 5. Vasilica spune:

  Da cred ca este reala povestea pentru ca sunt multe lucruri pe care le stim cu totii dar nimeni nu are curaj sa le spuna .Putere si nadejde de la Domnul pr.Savatie!

 6. Vasilica spune:

  Citind iarasi textul mi-am adus aminte de o discutie din anul 1998 cu un ucenic al pr.Arsenie Boca care imi spunea ca pr.a spus ca nu peste multi ani vor veni vremuri cand va trebui sa dispara ciorile din Carpati ca asa doresc stapanii lumii,exact ceea ce este in text.

 7. ion adrian spune:

  Parinte Savatie,
  Am citit cu interes, abia acum in aceste zile de sarbatoare, textele scrise de dvs, avand eu ceva mai mult timp.
  O intrebare: Cifra de 20 miliarde euro este reala si care este sursa pe care va bazati?
  In rest numai bine si pentru anul nou ce se apropie;
  LA MULTI ANI CU SANATATE!

 8. Anca spune:

  a fost incredibil articolul!! este extraordinar cum u neam se poate face din proprii morti o afacere si din autovictimizare unealta politica!!

 9. neculoiu ioan spune:

  Buna ziua parinte.Sunt un preot din ‘Tara popilor’ dar si a Fagarasului.Eu studiez viata si opera romanilor din exil si in special a unui preot de la Paris Constantin Virgil Gheorghiu.Am reusit sa republicam „Reportajele de razboi” si un roman „Marele Exterminator”Dar nu numai acestea ma intereseaza ci si opera unei specialiste de la Chisinau dr Valentina Pelin despre Sf Paisie de la Neamt. De aceia va rog sa ma ajutati si indrumati in procurarea acestor volume publicate de la Tipografia Centrala Chisinau.pr Ioan Neculoiu

 10. savatie spune:

  Doamna Valentina Pelin a salvat de la distrugere arhiva manastirii Noul Neamt aflata in arhivele statului. Voi vorbi cu parintele de la noi care a colaborat cu ea si va voi da un raspuns.

 11. Dan spune:

  Trist aceste atacuri asupra Bisericii! Dar mai trist e ca ierarhii – parte dintre ei – sunt iude vandute masonilor. Incep sa cred ca lumea asta de nimic efectiv nu mai merita nici o atentie, ca singura salvare posibila e aceea de a fi crestin in adevaratul sens al cuvantului si de a nu mai tine cont de legile statului, ma refer de a te ghida dupa legea lui Dumnezeu, chiar daca intra in contradictie cu statul masonic modern.
  Cred ca din asta de multe ori Il acuz pe Dumnezeu, ca aceste canalii imputite „europene” nici macar iadul nu-l merita, e prea putin pentru ei, luand in considerare sufletele ucise de acestia. Este prea putin ca in lumea ailalta sa fie trimisi la chin… Dumnezeu este mult prea bun cu ei… Macar daca ar proceda asa si cu noi, sa ne ierte pacatele in schimbul trairii intr-un surogat de lume, L-as putea ierta si intelege.

 12. Nicoleta spune:

  (…)Daca vreunui episcop i-ar trece prin cap sa-i puna pe toti acesti oameni sa semneze modificarea unei legi in Romania toti parlamentarii cumparati de masoni ar deveni inutili(…)”
  Iaca „para malaiata…”!
  Iaca”mura-n gura”!
  Slava Domnului, da, iata-va in sfarsit, va asteptam in „forma” asta a mintii la momentul ascutirii ei ca spada de Toledo, cum v-am „intalnit” intaia data, atunci,in foarte tanarul,(inca Stefan)Bastovoi care dezmortea suflete si constiinte cu „tratatul nefilozofic” Intre Freud si Hristos!
  Iata una dintre cele mai, sau poate chiar cea mai,”diversionista” idee-sugestie!(„Cine citeste sa inteleaga!”)
  Pai daca am aflat de la autor ca, indiferent de nivelul aratat de „indicatorul de credibilitate”, important este ca povestea este REALA, nu credeti sincer, ca ar trebui macar un episcop,sa ia aminte la varianta asta, curata crestin-democrata de promovare sau demolare a legilor, prin care, la urma urmelor, se guverneaza un popor eminamente ortodox..?

  Eu zic parinte, ca riscati cel putin rasucirea cheii in contactul prin care se „propulseaza” racheta balistica care va are ca tinta…
  (in acest sens, promit sa nu va mai uit in pomelnicile viilor mei!)Doamne ajuta!

 13. Sante Ronchi spune:

  Buna ziua parinte. Numai o mica precizare, acolo unde spuneti (desi cartea nu vrea sa fie o carte de istorie): „Intrarea României în Europa a fost precedată de vizita papei Ioan Paul II, care a fost prima întîlnire dintre papa Romei şi un patriarh Ortodox de la 1054 încoace”. Sigur stiti ca in 1967 a avut loc intalnirea intre Athenagoras si Paul VI. Cu respect.

 14. rosmarinus spune:

  Sarut Mana Sfintia Voastra. Suntem impreuna cu DV.in rugaciuni, in aceste momente de grea cumpana pentru Poporul Roman, si nu numai…..
  Doamne, ce bucurie sa va avem ! Sa va dea Dumnezeu sanatate! Nu am citit, deocamdata, toata cartea, sper sa mi-o procur in curand. Am citit cateva fragmente, pe ordinator, si tot ce spuneti este adevarat, atat de adevarat….traim vremuri cumplite…dar Dumnezeu nu ne va lasa. Va rugam sa aveti grija de DV., fiti atent la tot ce mancati, ce beti,ma iertati ca insist, v-am mai spus si pe alt sit, pe mine au incercat sa ma lichideze, dar Dumnezeu m-a ocrotit. CU NOI ESTE DUMNEZEU !

 15. adrian spune:

  parinte cartea „Audienta la un demon mut” o putem gasi in librariile din Chisinau sau nu?

 16. mihaipricop82 spune:

  Sfinte parinte cred ca in Romania ar trebui infiintata o asociatie de trezire a poporului,iar asta nu o poate face decit niste oameni intelepti si cu frica lui Dumnezeu.

 17. john spune:

  Am o intrebare pentru dvs. parinte. Intilnirea de la minastirea Vovidenie se bazeaza pe ceva real? Oare chiar a venit Comisarul pentru Justitie la noi si a stat de vorba cu unul din ierarhi?

  Evident ca dialogul dintre Comisar si ierarh este inventat. El este simbolic. Birocratii de la Brussels, daca se deosebesc prin ceva fata de fostii politruci comunisti, este tocmai limbajul lor spalat, diplomat , elegant, politicos (adica nici pe departe ca al Comisarului prezentat aici). In afara de limbaj insa si de mijloacele mai „soft” intentiile sint aceleasi. Cam asta ar fi singura mea critica. In rest povestirea insumeaza excelent esenta problemei cu care se confrunta ortodoxia.

 18. Oana spune:

  Parinte,
  Este un mare pericol ca ceea ce scrieti Dumneavoastra intra direct in sufeltul credinciosilor.Nu sunt de acord cu aceasta spalare de creer orthodox.Nu meritam in aceste vremuri grele sa ne otraviti cu sophismele pe care le-ati pescuit in doi timpi si trei miscari de pe net.

  Nu zic ca nu vad si nu stiu ca ne vindem pe bani putini dar in acelasi timp nu reusesc sa ma las convinsa de implicarea masoneriei in toata aceasta poveste mai ales borsul facut intre francmasoneria libera si sionism etc.Nu credeti ca e suficienta si numai coruptia pana in oase a demnitarilor nistri sa se ajunga la acelasi lucru?Suntem intocmai unei tari bananiere punct.
  Sun crestina si romanca get beget si in acelasi timp imi permit sa clasific total descentrata atitudinea asta anti-evreiasca.Evreii au fost surghiuniti de 2000 ani ca l-au omorat pe Hristos dar nu era asta oare prezis de toti prorocii, ca va aparea intre poporul ales si ca nu va fi profet in tara sa?Si nu a zis iisus pe cruce iarta-i ca nu stiu ce fac?De ce trebuie ba sa-i consideram niste sub-specii sau o grupare malefica dupa cum ne convine?Vaticanul care e responsabil de mai multe surghiuniri de prin Spania,Italia etc in evul mediu a evreilor si de acordul tacit dat nazistilor sa-i ia in lagare de exterminare chiar si de langa cetatea Vaticanului trebuia sa fie in sfarsit corectata prin ceva.Nu mai suntem in epoca talionului sa le tinem ura ca au omorat mai ales unul de ai lor ,chiar daca era el chiar Fiul lui Dumnezeu.Ne-a cerut Dumnezeu sa comitem exactiuni pentru spalarea sangelui fiului lui?Nu a venit el sa spele pacatele lumii?In schimb dupa legea noastra ortodoxa a muri pentru apararea credintei este o martirizare care ne va aduce un plus de netagaduit intru Judecata lui Hristos,ce altceva mai vrem ca crestini?.O fi intr-adevar o propaganda foarte bine sustinuta de media Holocaustul dar totul este adevarat.Din fericire negationistii au documente audio-vizuale,statistici facute de parti neutre si sociologi si pot fi combatuti imediat.
  Si va rog nu mai utlizati aceleasi mijloace ca un roman de propaganda comunist prin alcatuirea unor scenarii plauzibile si a unui erou neinfricat patriot aunor discursuri pseudo-reale sa bagati in capul credinciosilor idei de genul masoneria care planuieste un guvern mondial, ca ecumenismul este musai ceva gresit, ca occidentul vrea distrugerea bisericii drepte.Este un mijloc cam prea pueril pentru taria afirmatiilor dar in acelasi timp care prinde de minune la credinciosii simpli care citesc ceea ce scrieti convinsi de corectitudinea surselor Dumneavostra.
  Am citit multe bloguri cu codul de bare, cipuri,oamenilor nici nu le este explicat exact cum este creat codul de bare,si pe mine erau cat pe ce sa ma prinda, in nici un caz cifra 6 nu se reprezinta la fel cu barele care apar la inceput la mijloc si la sfarsitul codului.Pentru cei ce stiu engleza:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code
  nu este deloc asha.
  Imi pare rau Parinte ca intrati in jocul asta ieftin si nebunia asta colectiva fara sa fi cautat sa fi cercetat ceva mai mult decat perotocoalele invatatilor sionului -mare farsa si va permiteti fara nici un substrat real sa destabilizati biserica care ar trebui sa ramana stalpul societatiii si sa ne ghideze spre bine.Ce veti zice daca Biserica Ortodoxa Romana se va faramita si se va alege praful de ortodoxismul milenar romanesc doar ca niste preoti care abia acum au aflat ce-i aia internetul si nu stiu ca aici pe internet poti afla cele mai mari aberatii fara sa scrie alaturi ca e un ne-adevar sau dupa caz cea mai sfruntata minciuna s-au trezit sa rescrie in varianta ortodoxa teoria conspiratiei pe care oricum de zeci de ani Martorii lui Iehova o predica la toate colturile.
  Va rog frumos respectati-va conducatorii vostri asha cum ne indemnati pe noi la biserica sa ne rugam si sa recunoastem pe conducatorii nostri care-s de la Dumnezeu.Trageti aer in piept si faceti-va cruce Parinte sa goniti spaima asta irationala de dialog inter-confesional , ca nimeni nu vorbeste nici de o uniune cu catolicii nici sa nu mai slujim in biserici dupa credinta ortodoxa numai daca acceptam sa purtam un dialog cu fratii noastri care au ratacit mai mult si vor sa se intoarca spre calea cea dreapta.
  Dumnezeu sa ne apere si sa ne intoarca cu pastorii nostri pe calea cea buna!
  Amin.

 19. savatie spune:

  „Oana”,

  foarte periculos acest roman. Recunosc.

 20. moroshan spune:

  Hmmmmmm… Stiti cum este: prima si (mai ales !!!?) ultima impresie conteaza, oricand ! Asa si eu, acum, cu „Oana”. Imi aminteste de o povestioara istorica – „Oana, fata osteanului” – in care personajul principal era Oana, (tot) deghizata in ostean, pentru ca, altfel, Voda n-ar fi vrut sa vada ca a pus ea, floare de fata, mana pe palos ca sa se bata cu ghiaurii. Doar ca de data asta, aici, „Oana” (tot imi vine sa spun, asa-mi sopteste inima, imi vine sa-i spun, deci: „domnul Oana”!) a intors armele, luptand in tabara „ghiaurilor”. Si ce mai da „Oana” al nostru, sa ne zboare capetele astea blege de “credinciosi simpli”, nestiutori si manipulabili, adica (puteam sa spun si “prosti”, dar sarea “Oana” cu probele !!!) care pun botu’ la “minciuna” preacuviosului parinte.
  Hmmmmm, cat tupeu ! Chiar ar vrea “Oana” sa ne spuna/demonstrezae ca albul este negru, cand lucrurile sunt clare dupa primul survol !!! Ce-i trebuie romanului povesti a la Discovery cand el simte ca a venit vremea vremurilor, cand aproape ca nici nu mai ai la cine sa te spovedesti ?!!! Dc crede “Oana” ca “manipularea” preacuviosului parinte ar intrece in grandoare si efect(e) manipularea sistematica prin care (mai au putin pana) ne decimeaza stapanii in a carei “solda” se afla !? Daca eu, cu voia Domnului, simplu credincios, as sti ca maine ar trebui sa ma las aparat de “Oana”, in schimbul martiriului in numele DREPTEI CREDINTE ORTODOXE si a lui HRISTOS, apoi “Oana”, dragul meu, n-as clipi deloc si as alege vesnicia !!! De fapt, oarecum am spus cu asta un adevar pe jumatate deoarece “Oana” ma “pazeste” ca o umbra, deja a reusit sa ma dea la o parte, insa NU SI DIN CALEA EI (!?) sau/si a altora aflati pe aceleasi “state de plata”. Cum eu nu disper, credinta si nadejdea fiindu-mi la Dumnezeu, nici tu “Oana”, dragul meu, nu te grabi sa exalti deoarece cand nu voi mai putea eu sa tin steagul, cand ma veti infrange (si) pe mine, vor rasari, in urma, altii ca mine, zeci si sute, toti ostenii Domnului cu care, in final, El va birui.
  Ca sa nu se supere “Oana” de atata deranj, preacuvioase parinte, as veni cu o propunere care, chiar daca nu este cea mai ortodoxa, cred eu ca este cea mai buna in contextul dat. Despre ce este vorba… Cartea in discutie, ca si altele pomenite pe-aici si dintre cele care nu s-au pomenit si slujesc aceleiasi CREDINTE, faceti cumva (nu am eu bani si nici cartile ca m-as ocupa singur de asta !!!) si postati-le in format electronic (se poarta doc. si/sau PDF) pe http://www.scribd.com (consacrat pentru asa ceva) sau pe alte situri de profil. Castigul, va asigur, va fi mult mai mare decat pierderile prin faptul ca, astfel, vom ajunge toti la aceste lucrari iar, pe termen lung, vom fi mai puternici cu totii. Astfel, printr-un simplu link, aici, vom putea accesa aceste documente si sunt convins ca, odata luata aceasta masura, acestea vor circula din credincios in credincios, spre folos de invatatura si pavaza impotriva Anticristului care, iata cu cata vehementa este aparat chiar de romanii/credinciosii “ get beget” care, aratand cu degetul intru diversiunea de-acum stiuta, vor a ne spala pe “creer” pentru ca, astfel, sa atipim cu totii. Eeeeeeee, mare este Dumnezeu ! Nu sperati, nu sperati ca veti fi foarte dezamagiti la ce o sa culegeti in urma, “Oana”, dragul meu !!! Eu sunt aici ca sa lupt pana la ultima suflare pentru vechea Dacie si pentru Hristos si nimic nu mi se pare prea mult sa sacrific pe acest front unde, “Oana”, vai mila, nu-s deloc singur ! Apoi, Duhul Sfant, Sfanta Treime, Preacurata Fecioara Maria impreuna cu totii Sfintii din Cer, nu ne vor parasi niciodata… Rugati-va, frati romani, strangeti randurile pe langa iubitorii de Hristos si de ADEVAR pentru ca CERNEREA a inceput !!! Doamne-ajuta, DUMNEZEU CU NOI SI CRUCE SFANTA, SLAVA TIE HRISTOASE. Amin
  PS: Sunt doar un “credincios simplu”, sa nu ma banuiti de alte apartenente sau ranguri, nu fac altceva decat sa-mi apar CREDINTA si TARA, atata/asa cum pot/stiu eu sa o fac. Si inca ceva, sa nu uit: “Oana”, dragul meu, daca ti-am gresit, IARTA-MA, te rog, insa inima imi sopteste aprecierile facute aici au support in fapte evidente, asa caaaaa… Iar daca vrei sa ma gasesti, lasa un mesaj pe blog sa-ti dau (si) adresa (eventual numarul de telefon). Nu te mai chinui (si) cu asta deoarece am convingerea ca ai de “acoperit” mai multi precum preacuviosul parinte si, cu voia dumneavoastra, ultimul pe lista, ca mine…
  TUTUROR, TOATE CELE BUNE

 21. Mos Ioan spune:

  Am citit, pe neresuflate, cartea Sfintiei Sale Savatie,
  „Audienta la un demon mut” si i-am multumit Marelui Creator ca ne-a dat si ne da oameni iubitori de Dumnezeu, care spun ADEVARUL, asa cum o face Parintele Nostru Savatie, unul din Marii Duhovnici ai românilor.

  Am recitit cartea si pot sa spun urmatoarele: Totul, dar absolut totul, este adevarat, cutremurator de adevarat, am trait si traim, deja, acele vremuri care sund descrise in aceasta CARTE.
  Este impresionant cu câta exactitate si precizie, sunt puse la indemâna oamenilor, fapte care se petrec sub ochii nostri. Vedem, auzim, traim aceste vremuri apocaliptice, si multi inca mai dorm….inca nu s-au trezit………
  Dusmanii lui HRISTOS stau la pânda……….. dar Mântuitorul Lumii ne spune: „In lume necazuri veti avea; dar îndrazniti.EU am biruit lumea”(Ioan 16,33).

  Trezirea celor, care dorm, va fi foarte, foarte dura……………..

  Sa multumim Bunului Dumnezeu si Sfintei Fecioare Maria, ca avem Mari Duhovnici cu frica si dragoste de Dumnezeu, care spun Adevarul poporului, precum sunt: Sfintia Sa Iustin Parvu, Sfintia Sa Arsenie Papacioc, Sfintia Sa Savatie Bastovoi, Sfintia Sa Calistrat Chifan, Sfintia Sa Amfiloae Brânza, Sfintia Sa Pustnicul Proclu, Sf.Sa Bartolomeu Anania, Sfintia Sa Mihail Aldea, Sfintia Sa Nicolae Tanase (Provita Prahova), Sfintia Sa Nicolae Burlan, si multi, multi altii, pe care numai Bunul Dumnezeu îi stie……… de asemenea teologul Danion Vasile face parte din Ceata Marturisitorilor ADEVARULUI.

  CU NOI ESTE DUMNEZEU!

 22. Veronica spune:

  Sa privim in stinga, sa privim in dreapta, ca multi sunt cei care ne vor vinde …………………..
  Sa ne rugam fratilor, arma noastra este RUGACIUNEA si NADEJDEA in DUMNEZEU!
  Hristos in mijlocul nostru!

 23. moroshan spune:

  ESTE SI VA FI, sora Veronica si frati buni intru Hristos !
  Vremurile-s tulburi tare, ne vinde cine te astepti cel mai putin, ne vand pastorii, uneori, pe mai putin de 30 de arginti, pe locuri „caldute” si beneficii marunte, lumesti, care intineaza calea spre MANTUIRE. Doar ca pentru cei care (mai) au calauza „IUBIREA, NADEJDEA si CREDINTA” acestea si multe altele care ne inconjoara nu trebuie sa fie pricina de ispita si de intunecare ci, DIMPOTRIVA, sa (ne) fie pricina DE A NE RUGA MAI MULT, pentru cei dragi si pentru vrajmasi, deopotriva ! Iata, sinaxarul este o comoara de pilde despre CUM au indurat cei care au cautat spre Domnul, iar, daca vreti, acusik, pe 16 august, avem pilda tulburatoare a Brancovenilor care, intre alte atatea astfel de pilde, trebuie s-o purtam in suflet ca pe o icoana, sa ne intareasca in drumul nostru spre MANTUIRE…
  Doamne-ajuta tuturor romanilor si nu slabiti in rugaciune, cautand mereu spre cei care-si pierd sufletul si, astfel, Nordul catre VIATA CEA VESNICA !
  Sfanta Treime, Maicuta Domnului si toti sfintii din Cer sa va ajute, sa va intareasca si sa va lumineze !
  PS: Insist asupra unui amanunt despre care am mai facut vorbire aici… Chiar ar fi o asa de mare pierdere daca cineva ar reusi sa posteze pe http://www.scribd.com (sau in alta parte, in spatiul virtual) aceasta carte ? Personal, ma incapatanez sa cred ar fi mai mare castigul, imbogatirea/luminarea tuturor celor care, astfel, ar putea sa aiba acces la ea, decat o pierdere, sa zicem, de natura pragmatic economica. Poate intr-o zi…
  TOATE CELE BUNE

 24. Den Tua spune:

  Asa este ,ca doar nu iese fum fara foc.In vremurile acestea,trebuie sa ne asteptam la orice.Ierarhia parca se indeparteaza tot mai mult de cei prosti dar multi ,chiar de preotii simpli,fara pile si relatii ,vezi cazul ep. Teodosie al Constantei ,care a surghiunit cativa preoti nevinovati .Incet, incet ni se impun tot felul de reguli asa zise democratice,in numele drepturilor omului(cererile masonilor)care nu se mai ascund ci actioneaza pe fata impotriva icoanelor a Crucii si a religiei in scoala.Ce sa facem fatilor?Sa rezistam si sa ridicam glasul impotriva celor ce ne asupresc in credinta:Indrazniti,ca si Eu am biruit lumea-zice Hristos Domnul.Sa luminam si pe altii,sa ne informam pe orice cale si sa rezistam.Treziti-va!

 25. Adriana spune:

  Cea mai mare greseala a crestinatatii a fost cea facuta de Imparatul Constantin cel mare, de a face din crestinism religie de Stat. Trebuia sa o lase doar ca religie permisa, asa cum erau toate celelalte, adica sa nu ii mai persecute pe crestini pentru religia lor, atat si nimic mai mult,nicidecum sa o faca religie de stat, sa ajunga crestinii sa ii persecute pe ceilalti care nu cred ca ei, ceea ce cam faceti si dumneavoastra, si inca in numele lui Dumnezeu. Este mai mare rusinea! Religia nu se poate impune nimanui si Domnul Iisus nu a invatat nicaieri ca ar trebui impusa ci dimpotriva a zis ca numai Duhul Sfant il poate face pe un om sa il recunoasca pe Iisus ca si Fiu al lui Dumnezeu, iar apostolilor le-a zis ca acolo unde nu vor fi primiti si ascultati, sa scuture praful de pe picioarele lor si sa mearga mai departe. Atat si nimic mai mult. Si a mai zis sa dam Cezarului ce este al Cezarului iar lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Credinta este foarte personala si intima nu degeaba a zis Domnul sa nu se mai faleasca oamenii cu ea pe strada ci in camara sa intre si sa se roage ca Dumnezeu in ascuns vede si in ascuns multumeste. Falirea asta si impunerea religiei peste tot in locurile publice, ca religie de Stat, a fost cea mai mare greseala a crestinatatii iar dumneavoastra doriti ca sa perpetuam greseala la infinit? Sa continuam sa ne falim ca suntem crestini in loc sa il traim pe Iisus in ascuns in camara asa cum ne-a invatat si astfel sa il propovaduim prin trairea nostra si nicidecum prin judecatile noastre asupra celorlalti? Cine v-a invatat sa judecati si sa va amestecati in treburile Cezarului in loc sa va vedeti doar de cele ale lui Dumnezeu avand in vedere ca sunteti slujitorul Sau? Si de ce la astfel de comentarii nici macar nu raspundeti, macar prin e-mail daca public va este rusine?
  Numai bine parinte si Domnul sa fie cu domnia voastra!
  Adriana.

 26. Adriana spune:

  mergeti si in Belgia, parinte, sa vedeti cum in fiecare salon din spitalele de Stat sunt cruci pe pereti iar Universitatile cele mai renumite de la ei sunt cele catolice. Nu inteleg de unde le scoateti cum ca ar impune Europa Romaniei ce sa faca si cum sa faca cu icoanele si crucile de pe pereti. Care este de fapt interesul Dumneavoastra?

 27. moroshan spune:

  Parinte, Adriana pare a avea dreptate. Faceti-va datoria, IN NUMELE DOMNULUI, si indreptati-o, daca este in eroare, iar de nu este spuneti ca nu este, astfel sa ne imbogatim si noi de dreptatea ei… Astept ziua in care sa citesc un raspuns, AICI, tine de RESPONSABILITATE, de INCREDEREA pe care v-am acordat-o, eu si fff multi ca mine 🙂
  Doamne-ajuta…

 28. ieromonah savatie spune:

  @ moroshan,

  la intrebarea Adrianei, dupa tonul cum a fost pusa, puteam raspunde intr-un singur fel: ”Interesul meu, de fapt, este sa compromit Europa!”

  Acum cei preocupati de astfel de teme se pot documenta in 20 de minute, avind revista presei pe Internet si chiar studii referitoare la politica recenta a Uniunii Europene. De pilda situatia din Franta sau Italia, marile scandaluri legate de expunerea publica a crucilor si icoanelor. La fel si Marea Britanie de unde vin multe proiecte de legi pentru restul Europei si mai ales pentru ”lumea a treia” – Romania, Moldova.

  PS: Nu este datoria si nici responsabilitatea mea sa conving un om ca Uniunea Europeana este un conglomerat de state care isi pierd cu o viteza uluitoare specificul de odinioara, cedind sub presiunea orientarilor ateiste si sexiste/homosexuale ale celor care fac legile.

 29. m.g. spune:

  Adriana,

  credeam ca pentru „cea mai mare greseala a crestinatatii” imparatul Constantin cel Mare este pus de Biserica pe aceiasi treapta cu apostolii: Sfintii Imparati Constantin si Elena cei intocmai cu Apostolii.

  Dar tu stii mai bine decat Biserica. Ca Biserica isi permite sa se mai implice si in „treburile cetatii”, cum au facut dealtfel multi dintre ierarhii sfinti precum Sfantul Vasile cel Mare, Sfantul Ioan Gura de Aur si asa mai departe. Mai mare rusinea !!!

  Iar tu, spre deosebire de cei de mai sus, petreci in sfere cu totul si cu totul superioare, in camara ta, si il propovaduiesti pe Hristos prin traire, nu prin vorba, si mai ales prin ne-judecarea altora.

 30. moroshan spune:

  Saru’ mana, Parinte, cu dragoste si cu o remarca: daca tot am iesit aici in spatiul public, am zis ca se cuvine sa spunem unde-i „DA” si unde-i „BA”, asta deoarece lasand spatii goale, acolo unde trebuie pus ceva temeinic, se creaza (macar) indoieli si nu-i deloc ziditor. Iar apropo de DATORIE si RESPONSABILITATE, este, este pe deplin, inca, pentru cei care au har si, mai ales, atunci cand sustii ceva, mie cel putin asa mi se pare ca este (macar) corect, ca sa nu mai spun ca atunci cand se asterne tacere doar pentru ca cineva ar fi propus un „ton” mai aprins nu mai tine de o lucrare care multora de aici ne este draga si care, credeti-ma, ne aduna in acest spatiu… MULTUMESC !
  Doamne-ajuta 🙂

 31. viorica spune:

  @moroshan
  Cum ne salbaticim noi asupra celor care ne deschid ochii ? ce asumare a responsabilitatii mai mare decat sa graiesti despre ceea ce a amutit pe cei mai multi? Permiteti-va o perspectiva: cind vreodata aducand in atentie un subiect, Parintele nu ne-a lasat sa chibzuim cu mintea noastra – silindu-ne sa inghitim nemestecate concluziile sale ? Nu ne plingem noi mereu ca este prea strans la vorba?
  Razboiului impotriva crucii si a Celui Rastignit se vede cu ochiul liber. Parintele zice de initiativa scoaterii simbolurilor religioase, cruci si icoane, din spatiu public – care stim cu totii s-a si manifestat, real. Pai nu de pe pereti doreste Europa a fi scoase – ci din sufletele noastre, a celor credinciosi – si pentru asta ne zbuciuma in tot felul, chiar nu se vede? Prin Europa si nu numai…
  Ne desluseste Parintele si ne asista dar tot noi alegem ce vedem si mai ales, ce credem ..

 32. ieromonah savatie spune:

  @ moroshan,

  omul care intra in jocul intrebarilor fara tinta nu ajunge nicaieri. De aceea s-a si zis: ”cine are urechi de auzit, sa auda”.

 33. Adriana spune:

  m.g.
  Biserica a primit puterea sa lege si sa dezlege. Sfintenia oamenilor insa doar Dumnezeu o cunoaste. Iar sfintii sunt si ei mai mari si mai mici. Stiti ce a zis Domnul cu privire la cei care pe pamant sunt mari si vice-versa, cum vor fi apoi ei in Ceruri. Si stiti ca „se spune” despre sfintii de pe urma ca vor fi mai mari decat cei dintai. De ce oare?…

  Imparatul Constantin a facut un lucru bun oprind martirizarea crestinilor, insa nu l-a dus pana la capat atunci cand a facut din crestinism religie de stat. Crestinismul nu are ce se amesteca cu politica, si nici nu poate fi impus nimanui. Credinta in Hristos nu poate decat sa fie liber consimtita, nu poate fi prin constrangere intr-un nici un caz, ca aia nu mai este credinta. Cand Domnul i-a trimis pe apostoli in lume cu Evanghelia, nu le-a zis sa faca Evanghelia religie de stat ci dimpotriva, a spus ca acolo unde Evanghelia nu va fi primita, sa isi scuture praful de pe picioare si sa mearga mai departe. Evanghelia trebuie propovaduita la toti oamenii pentru motivul pe care l-a zis Domnul: sa nu mai zica la judecata ca nu au stiut. La care judecata? A dvs? Nu, asa-i? Ci la judecata Domnului. Deci misiunea crestinului este sa propovaduiasca Evanghelia si nu sa faca politica. Punct.

 34. moroshan spune:

  Dragii mei, ma bucur ca am reusit sa mai schimbam o vorba si ca solicitudinea Preacuviosului Parinte nu s-a lasat asteptata mai mult decat impunea situatia. Totusi, am senzatia ca nu am fost inteles dupa CUM am incercat sa lamurim oarece chestiuni. Astfel, tin sa remarc faptul ca, pe asa vremuri, dincolo de ”cine are urechi de auzit, sa auda”, mai trebuie ceva, iar o tacere (acolo unde se asteapta un raspuns punctual, pentru cine are nevoie !!!) poate fi interpretabila, deci asta a fost tinta interventiei mele.
  Pe mine nu este nevoie sa ma (mai) convinga nimeni, mai ales ca asa cum bine a spus parintele se vede cu ochiul liber raul de-afara si dinauntrul unei, din pacate, majoritati care se simte mai confortabil pe caile cele largi, aducatoare de pierzanie, pe care se straduiesc sa ni le puna tuturor in fata partizanii Anticristului, insa, (ma) repet, eu consider ca, asa, din cand in cand, mai este nevoie sa dam si explicatie la… explicatie, fireste intru zidire si, mai ales, pentru a-i pastra in turma pe cei care cauta (spre) alte cai.
  Cu modestie si cu umilinta, va spun ca, atata cat ma pricep, ma straduiesc sa tin o candela aprinsa in dreptul Ortodoxiei, uneori chiar, o sa va mirati dar stiu ce spun, intampinand piedici tocmai din interior…
  Dumnezeu v-ajute, tuturor 🙂
  Apropo de ceea ce spuneam mai sus: http://www.youtube.com/watch?v=jfEn6uJWbCc

 35. viorica spune:

  @Adriana
  Urmand rationamentul dvs. acolo unde sint tari crestine, politica ar trebui sa lipseasca: intr-o tara cu 80-90 % din populatie declarata crestina, cei 10-20% care pot face politica vor ocirmui fara indoiala, spre binele tuturor.
  Iar impunerea in legislatia noastra de catre UE a anumitor prevederi – care nu sint aplicate nici macar in tot spatiul UE – nu poate fi decat semn de bunavointa si prietenie(de la agricultura pana la munca, sanatate sau familie). Civilizatie si belsug. Tot mai des auzi in jur oameni spunand ca vor sa plece din tara, dezradacinandu-se – vremuri de bejenie
  De cind sa numesti ceea ce se intampla si sa vorbesti pe fata este politica? eu mi-am inchipuit ca dimpotriva

 36. m.g. spune:

  Adriana,

  Nu stiu daca a atrage atentia asupra unor lucruri rele ce au loc in lumea asta a noastra inseamna a face „politica”. Sau poate ca inseamna. Iar daca da, atunci cred ca misiunea crestinului este uneori si a face politica.

  Sau cel putin a unor crestini. Unii poate au alta chemare, spre o viata mai linistita, in pustie, de exemplu. Au fost si din acestia multi (si inca sunt), care prin rugaciunea lor din pustie au ajutat cu siguranta si pe crestinii din lume.

  Dar vezi tu, in pustie nu exista Internet, nici asternuturi calde, nici mese imbelsugate (mai mult sau mai putin) asa cum sunt in lume. Problema cu acest curent de neamestecare totala in „treburile cetatii” este ca nu merge pana la capat. Cel putin asa cred eu. Vrem sa avem parte de tot confortul pe care il ofera lumea moderna, dar cand vine vorba si de responsabilitati, apai cu astea sa nu ne impovareze nimeni.

  Sa nu fugim de responsabilitate, deci. Si cred ca neamestecarea asta este o fuga de responsabilitate mascata, de fapt. Sa ma ierti daca gresesc. Dar sa ne gandim ca cetatea asta (orasul, tara, lumea) trebuie sa o lasam si generatiilor ce or sa vina. Caci copiii nostri (pentru cine o fi fost invrednicit sa-i aiba) tot aici vor trai.

  Iar o oarecare lege si ordine (relative, ca tot ce-i lumesc) pot (si chiar trebuie) impuse si prin forta. Pana la urma, dupa cum spunea si Soljenitan, asa cunosti daca o stapanire este de la Dumnezeu: cand pedepseste raul si ocroteste binele. Si iar, cum mai spunea cineva, civilizatia nu se impune cu duhul blandetii :-). Iarta-ma, dar cred ca intalegi ce zic.

  Nu spun acum ca trebuie oamenii botezati cu forta, dusi la Biserica cu arcanul. Departe de mine acest gand, dar anumite principii morale ar trebui asumate de catre toti membrii unei societati, iar cui nu ii convin (le respinge, dispretuieste, lupta impotriva lor), este liber sa plece.

  Si cu atat mai mult trebuie demascat raul care sapa la temelia unei societati, a unui neam, a unei lumi. Iar cartea parintelui Savatie asta face. Nu cred ca parintele a vrut sa organizeze vreo revolutie, vreo miscare sociala ampla, vreo rasturnare de sistem. Doar a demascat un rau.

  Ti se pare ca greseste ? Ca de fapt Europa ne iubeste pe toti cu dragoste nemarginita si vrea sa ne stranga la piept ca o maica, si sa ne mai si pupe ? Atunci adu argumente in directia asta. Dar nu, tu spui ca parintele greseste pentru ca face „politica” si PUNCT.

  In cele din urma, te rog sa ma ierti ca m-am adresat la persoana 2 singular, si nu la persoana 2 plural cum ai facut tu, dand dovada de o mai buna crestere. Mi te-ai fi putut adresa si mai putin formal deoarece sunt destul de tanar (sau cel putina sa imi place sa cred 🙂

 37. m.g. spune:

  Adriana,

  inca ceva,

  „Si stiti ca “se spune” despre sfintii de pe urma ca vor fi mai mari decat cei dintai. De ce oare ?”

  De ce oare ?

  Nu stiam ca „se spune” acest lucru. Ai putea, te rog, sa detaliezi ?

 38. Adriana spune:

  Ok m.g., raspunsul este simplu.

  O sa incep cu sfintii:

  „Într-o zi Sfinţii Părinţi din pustia Scetică vorbeau profetic referitor la neamul de pe urmă. “Ce-am făcut noi?”, se întrebau ei. Unul dintre ei, mare bătrân, awa Ishirion a răspuns: “Noi am împlinit poruncile lui Dumnezeu”. Ei l-au întrebat ce vor face cei ce vor după ei. Avva a răspuns: “Ei vor împlini pe jumătate ceea ce am făcut noi”. Apoi l-au întrebat din nou: “Şi ce vor face cei ce vor veni după ei?” Avva Ishirion a răspuns: “Ei nu vor împlini nici o lucrare călugărească, dar vor fi încercaţi de ispite, şi aceia dintre ei care vor stărui până la sfârşit vor fi mai mari decât noi şi decât părinţii noştri” .

  Nu a zis nimeni ca un crestin trebuie sa stea mut si sa nu marturiseasca Adevarul dimpotriva trebuie sa marturiseasca Adevarul insa trebuie sa stie ce este Adevarul. Stii ca intrebarea asta a pus-o si Pilat. Tu ai gasit raspunsul? Daca da, atunci stii ca raspunsul este o Persoana, Iisus Hristos, Calea, Adevarul si Viata. Nu exista alt Adevar, nici o alta Cale si nici viata nu avem de altundeva decat de la Hristos. Deci sa urmam Calea adica pe Hristos care nu a facut niciodata politica desi ar fi putut, nu? Ca doar nu erau romanii din timpul Sau mai breji decat europenii de astazi! Comploturi si intrigi de curte in Imperiul roman ar fi putut gasi puzderie! Insa Domnul a zis foarte clar: El nu era din lumea asta, si le-a zis apostolilor ca nici ei nu erau din lumea asta de aceea lumea ii va ura asa cum L-au urat si pe El pentru ca lumea iubeste ceea ce este al ei: pacatul si minciuna. Ca atare apostolii au marturisit adevarul fara insa sa faca politica si fara sa isi bage nasul in intrigile si comploturile lumii din timpul lor ci au invatau strict pocainta pentru iertarea pacatelor prin moartea si Invierea Domnului. Pentru ca tot Domnul a zis foarte clar: intai trebuie sa curatim barna din ochiul nostru si abia apoi o sa vedem barna din ochiul altora. Deci sa isi vada fiecare de pacatele proprii, si cand va ajunge sfant, va putea sa se ocupe si de barna altora. Si stii care va fi momentul in care sfintii vor judeca lumea: cu Hristos la Judecata de Apoi. Pana atunci insa, Iisus insusi a zis ca nu a venit sa judece lumea ci sa o mantuiasca. Deci noi cu atat mai mult trebuie sa ne abtinem de la judecata si de la aruncarea cu pietre in altii, chiar si pacatosi sa fie. Ca doar cel fara de pacat sa arunce primul piatra. Nu trebuie insa sa ne abtinem de la marturisirea lui Hristos, a Evangheliei, singurul Adevar al crestinului. Iar in Evanghelie, UE lipseste cu desavarsire, ca si Romania dealtfel. Deci…

 39. m.g. spune:

  …deci inseamna ca toti marii duhovnici ai Romaniei care au criticat comunismul, in primul rand, si apoi anumite aspecte ale societatii occidentale au gresit, ca au facut „politica”.

  Cred ca argumente asemanatoare celor folosite de tine s-au adus si impotriva parintelui Calciu. Ba ca stapanirea e de la Dumnezeu, ba ca de ce face „politica” (in loc sa-si vada de pocainta, nu-i asa ?) etc.

  Si e foarte dureros ca pe langa acuzele aduse de autoritatile comuniste (care erau deloc putine) si presiunea pusa de acestea (deloc usoara) s-au gasit si destui clerici ultra-evlaviosi care sa arunce cu piatra. Trist…dar adevarat.

  Sa nu mai spun de parintele Nicolae Steindhardt…el parca nimic altceva nu mai facea in afara de „politica”.

  Dar pentru ca iti place sa te raportezi doar la perioada de acum 2000 de ani, perioada Noului Testament, a vietii in trup a lui Hristos si a Apostolilor, ce crezi de exemplul Sfantului Ioan Botezatorul ? A facut si el „politica” pentru ca a criticat „intrigile” de la curtea lui Irod ?

 40. Adriana spune:

  Nu am vazut ca Sf. Ioan Botezatorul sa fi facut politica ci dimpotriva, s-a ocupat doar de ale lui Dumnezeu: cainta pentru pacate si Botezul ca semn al acestei cainte. El a spus lui Irod, lui personal, nu intr-o carte despre Irod (!!) ca ceea ce facea era pacat. Daca duhovnicii s-ar fi limitat in a zice in mod personal comunistilor ceea ce era pacat cu scopul de indreptare a respectivelor persoane dupa modelul Sf. Ioan Botezatorul, nu s-ar fi numit politica ci dimpotriva, exact asta am zis si eu ca este datoria lor.

 41. m.g. spune:

  Fantastic !

  Deci Sf Ioan Botezatorul i-a spus doar lui Irod, la modul „personal”, si totusi rasuna peste mii de ani, pana la noi. Ba chiar au fost scrise intr-o carte (in Sf. Evanghelie !!!).

  Avea dreptate parintele Savatie cand spunea „omul care intra in jocul intrebarilor fara tinta nu ajunge nicaieri”. Vad ca ai acesta idee fixa pe care nimeni nu ti-o poate scoate din cap si pe baza careia esti gata sa acuzi pe toata lumea.

  Toate cele bune iti doresc.

 42. Adriana spune:

  Ei m.g. , de data asta nu o sa consider rea intentie din partea ta asa ca o sa iti raspund, dar nu acord credebilitate de prea multe ori 😉
  Deci, personal nu inseamna neaparat la ureche, sa nu auda decat el, ci inseamna ca-i spui omului in fata care ii este greseala, ii spui lui direct. Sf. Ioan Botezatorul nu s-a apucat sa scrie o carte in care sa il denigreze pe Irod si sa-i critice puterea si autoritatea din cauza pacatului pe care il avea, si nici sa il barfeasca pe la altii si sa zica: uite si la ala, cum e slujitorul diavolului sau mai stiu eu ce altele care circula pe la noi, ci i-a spus omului in fata ca nu-i era permis sa aiba femeia fratelui sau si punct. Nu s-a legat nici de autoritatea lui sau de modul in care conducea poporul, nu l-a facut frate cu diavolul, nu l-a vorbit cu altii pe la spate sau prin carti etc. Deci la fel sa faca si duhovnicii nostri: sa indice omului pacatul, adica ce anume nu-i permis sa faca si punct. Politica apoi este a Cezarului si a lui trebuie sa ramana.

 43. ieromonah savatie spune:

  @ Adriana,
  de unde aceste teorii care impart cuvintul in cel scris si cel vorbit? Dupa spusele tale, cartile sint birfe, pe cind vorbele spuse sint adevarate. Mai garv este ca stii prea bine ce si cum a zis Sf. Ioan Botezatorul lui Irod. Sint mai inclinat sa cred ca Botezatorul s-a adresat lui Irod in termeni similari cu cei ai Sf. Ioan Gura de Aur catre Eudoxia imparateasa. Daca vei cerceta procesul Sf. Ioan Gura de Aur cu curtea, vei intelege mai multe despre politica, vorbe si carti. Iar din felul in care insisti sa sfatuiesti duhovnicii ce trebuie si ce nu trebuie sa spuna, ai fi mai potrivita intr-o credinta unde femeile pot deveni episcop. Caci in credinta noastra, crestina, apostolica si soborniceasca, femeia este sfatuita sa taca in adunare. Asta numai in cazul in care vorbele Apostolului Pavel nu-ti par si ele birfe, de vreme ce au fost scrise, nu rostite.

 44. sherlock_holmes spune:

  Si astazi ne mai vorbeste Domnul Iisus Hristos Dumnezeu prin Sfintii Sai.Despre apostazia Europei,Sfintii Nicolae Velimirovici si Iustin Popovici.

  https://izestrea.wordpress.com/2010/04/08/sf-nicolae-velimirovici-despre-apostazia-europei/

  http://calindragan.wordpress.com/2010/01/15/cuv-iustin-popovici-fragment-%E2%80%9Earianismul-este-mai-la-moda-decat-oricand%E2%80%9D/

  PS.Exista si o politica „bisericeasca” gaunoasa,care se inscrie in cele scrise de mai sus,este vorba de Consiliul Mondial al sinagogilor ( CMS ) cu deviza politica:Ecumenisti din toate tarile uniti-va!

 45. nafetS spune:

  Pe langa subiect si totusi, cateva consideratii asternute din furtuna sau seceta gandurilor.
  V-am intalnit la Sibiu in 2007 si de atunci v-am urmarit ocazional. Inca mai sunt fascinat de „Nebunul” pe cat eram de ancorat la acea vreme de trairile asemanatoare cu cele aratate in „Viata pe un peron” de O. Paler.
  Vreau sa va fac o marturisire totodata. La acea vreme m-ati dat binecuvantare si am incercat o stare liniste sufleteasca urmat de o tristete scurta privind unele relatari privind un alt om ce este acum schimbat.
  Gasesc in continuare interesanta lupta si incrancenarea pe care o duceti, in special lupta cu condeiul in mana.
  Doamne Ajuta!
  P.S. Aveti pilde moderne… mi-e dor de orele de religie in care ni se spuneau pilde, un mijloc atat de simplu pentru a arata lucruri atat de simple. Trebuie sa deschidem ochii mintii si sufletul, dar cu garda ca nimeni (om) nu stie mai bine biblia ca cel viclean, de aici in opinia mea si usurinta de a strica de cap. Pana la urma nadejdea trebuie sa fie la Domnul si nu ne va lasa. Ma intreb, in nemasurata Lui iubire de oameni, oare cum va putea sa ma piarda?

 46. Adriana spune:

  Tocmai urmaresc un reportaj despre ultra-ortodocsii evrei din Israel si m-am gandit la dvs., ar trebui sa ii cunoasteti ca sa vedeti la ce poate duce ideile evreiesti ultra-ortodoxe cu femeia care nu are voie sa faca una si alta si poate asa o sa intelegeti de ce ideile evreiesti ale Sf. Ap. Pavel au fost schimbate de Duhul Sfant care l-a invatat ca in Hristos nu mai exista nici femeie si nici barbat…
  Numai bine!

 47. nafetS spune:

  @Adriana & All
  In opinia mea nu trebuie sa traim ca Sfintii, fara ajutorul Lui nu ai cum. Nu va mai exista femei si nici barbat cand vom trece la cele vesnice, dar pana acolo cararea ii ingusta. Dl. Savatie este un om ca noi toti. Lucrarea Lui o putem face toti prin felul in care ne ducem viata de zi cu zi. Tre’ sa traim cum putem, dar sa pacatuim mai putin. Parerea mea ca asa au inceput cruciadele, dute colo ca aia traiesc in pacat. Atunci mergea pilda cu aruncatul pietrelor care a dat-o insusi Mantuitorul. Parerea mea este ca n-a obligat pe nimeni sa faca nimic ci a fost un exemplu de OM sau cum ar trebui sa fie un om. Ne uitam si sarim peste noi, iar intre noi si unde ne plasam in treaba altora nu-i temelie. Vorbim de Sfinti dar ne invrajbim cu vecinul care asculta manele. Intrebarea ar fi cum ii apropiem pe ei. Suntem un neam destramat, nepasatori, iar cand cineva este corect il catalogam ca nebun. In fine, eu vreau sa traiesc cum pot si sa pacatuiesc cat mai putin si poate o sa-mi gasesc sfarsit crestinesc bun. Mi se pare ciudat cand va vad toti infierbantati, dar daca maine va bate la usa cineva si va zice: Ai dat de belea, am vazut ce postai pe net de una de alta… Cati ne putem marturisi credinta cu pretul a tot ce avem? Vom putea constientiza si elibera ca nu avem nimic? Si pana la urma Adriana, de ce nu te duci tu? Crezi ca banii vin de undeva sa te incumeti la asa drum? Domnul iti da, dar nu iti si baga in traista, iar pe de alta parte nu este numai dl. Savatie care se zbate. El are oile lui aici care dau cu capul din piatra-n piatra si-n prapastie. Cati „credinciosi” stau la balcon in Biserica si se uita cine vine si pleaca? Cati fac miting ca nu stiu ce vreot cu pile schimba pe altul? De exemplu eu am un off dincolo de evrei, dincolo de cate alte atrocitati se intampla in lumea asta si vezi in sensul astra crimele din Africa. De exemplu de ce in Sibiu se canta coltana cand stiu ca era o dispozitie sa se cante psaltica in biserici? In Sibiu de exemplu, cand ma duc la Biserica vreau sa ma conectez ca d’aia-i casa Domnului si nu sala Thalia sa ascult muzica „sinfonica”. Cand intri in casa Domnului te duci sa te ridici spiritual, sa te rogi, iar cantarile din Biserica NOASTRA te ajuta sa faci asta si nu sa te intalnesti ca la targ. Daca aceasta institutie care a adus-o si a lasat-o D-zeu ar functiona s-ar lucra la celula, s-ar lucra omul care-si intemeiaza o famile cu prunci crescuti in spiritul crestin si nu indoctrinati. De exemplu in cartea NEBUNUL nu-ti zice nimeni, fii crestin, ci ai un exemplu pe care il poti sau nu imbratisa. Aia-i lucrarea. D-zeu iubeste omul dar cel mai mult pe cel necredincios ca se taraste si trebuie ridicat, dar mai inainte de toate ne invata sa ne ridicam unul pe altul din iubire, iar unde noi nu putem ne va ajuta El.
  Doamne ajuta!

 48. Adriana spune:

  NafetS,

  Eu nu vorbeam de opinii umane ci de ceea ce ne-a cerut Domnul. A zis sa fim desavarsiti ca si Tatal Ceresc, bine-nteles cu ajutorul lui, a lui Hristos. Daca pornim la drum cu „nu putem” in brate, am pierdut din start.

  Apoi, tot Domnul a zis sa nu cautam Imparatia in afara noastra ci in inima noastra, deci pentru cei care il asculta pe Domnul si pasesc in Imparatie inca din viata aceasta, pai pentru ei nu mai exista nici barbat si nici femeie in Hristos, nu trebuie sa astepte moartea trupului pentru asta pentru ca in Duh sunt deja acolo unde trebuie si despre acestia a zis Domnul ca vor trece de la moarte la viata fara a mai trece prin Judecata. Cine vrea cu adevarat binele celorlalti, ii indruma pe aceasta Cale, nu credeti?

  Cat despre intrebarea de ce nu ma duc eu, nu prea am inteles-o, unde sa ma duc?

  Pacea Domnului sa fie cu dvs. si sa va ajute in toate!

 49. nafetS spune:

  @Adriana,
  N-ai inteles nimic. Era vorba de tine sa te duci in Belgia, in Israel si unde mai vrei tu sa trimiti pe altii. Tu nu vezi gunoiul din ochii nostri, ai mei, ai tai. Nu am harul scrisului si sa-mi transmit toate simtirile, dar esti in aer si nu de la inaltarea duhovniceasca. Cred ca esti mandra cand zici dute colo si colo ca ce-ai descoperit tu, dar uite cum se zvarcolesc semenii nostri. Nu mai mergem la scoala, familiile traiesc in mizerie, tinerii nu se mai casatoresc, stau de proba, SFANTA SI SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA noastra BISERICA este condusa de studentii „smecheri” si „mandri” ce fura cu Hands free la examene. Nu mai avem profesori… romanii saracii pleaca pentru un trai mai bun din tara dar… Tu crezi ca parintele este singurul crestin? In vremurile astea „moderne” inca mai curge sange, poate exagerez dar hai sa luptam in tarisoara asta, hai sa facem ceva pentru semenii nostri de aici, hai sa ne intarim, sa fim uniti si puternici intru Hristos.
  Erau opiniile mele, poate nu cele mai bune si nu faceau obiectul discutiilor tale pentru ca nu existau in discutiile tale anterioare. D-zeu n-a zis fiti calugari. Tot el a lasat Sfanta Taina a Casatoriei. Pervertirea este problema si recunosc sunt un om pervertit. Ca tot veni vorba de asta, cand m-am dus la prima si ultima conferinta a Parintelui eram la 1 m sub pamant, eram insetat si disperat dupa ajutor… insetat sa-mi deschid sufletul dar… astea sunt luptele mici de care trecem poate ne vom mantui. Avem nevoie de pastori de buna-credinta.
  Si te rog sa ma ierti daca te-am suparat, ofensat in vre-un fel. Sa-i multumim lui D-zeu ca a pogorat har asupra Parintelui si sa-l apere de ce-l viclean ca nu sunt putini cei care au cazut. D-zeu cand ne alege ne trimite sa-i facem lucrarea, iar chiar de va fi cu noi multe ispite ne vor incerca.
  Inca odata te rog sa ma ierti. D-zeu sa ne ajute in cele de trebuinta sufletului!

 50. nafetS spune:

  Si legat de cruci si icoane in scolile care nu mai sunt scoli, ce am facut noi crestinii in privinta asta? Eu recunosc, n-am facut nimic… cica suntem majoritari ortodocsi… Oare nu-i mai bine sa-l purtam pe Hristos in suflet si nu perete ca obiect de decor? …..suntem niste oi speriate fara pastori care ocolesc curtea Domnului. Unii preoti se cred stapanii Bisericii si uita ca o au in „Leasing”. Uita de ascultare, uita ca trebuie sa se cante in Biserici psaltica, in fine, cine-s eu sa judec.
  IARTA-MA!

 51. viorica spune:

  @Adriana
  Totusi, ideile evreiesti ale Sf.Ap. Pavel sint predaniile date prin cuvant sau epistolii, aflindu-se sub Harul Duhului Sfant.
  Iisus s-a aratat intai Mariei Magdalena, dar numai Apostolilor le-a zis: „Cum M-au trimis pre Mine Tatal si Eu va trimit pre voi.
  Si acestea zicand au suflat si le-au zis lor luati Duhul Sfant(…)”
  Marturisind Lumina, Adevarul – sa facem ce-i al nostru, pazind neschimbate cunostinta si sfatul Sfintilor Parinti – altfel pe cine urmam noi?

 52. Adriana spune:

  NafetS,

  Eu nu am trimis pe nimeni nicaieri, ce vorba este asta? Eu am spus ca in Belgia sunt cruci pe perete in spital si stiu asta pentru ca fratele traieste acolo si mama a fost operata de urgenta pentru o problema care a aparut cand era la fratele in vizita. Iar eu traiesc in Franta la granita cu Belgia, deci vad cu ochii mei cum este si nici poveste sa fie asa cum se prezinta lucrurile de catre cei care nu au trait niciodata aici. Si am si multi prieteni italieni, si chiar eu am fost deseori in Italia, asa ca am habar mai de la sursa ce se intampla. Si am si sora in manastire ortodoxa in Romania asa ca stiu si cam ce se intampla pe acolo, lucruri pe care publicul larg nu le afla.
  Daca dvs. ati avut probleme, pai nu defaimarea altora v-a ajutat ci dimpotriva, cunoasterea Cuvantului si voii lui Dumnezeu. Sa dea Domnul cat mai mult Har tuturor preotilor si calugarilor si tuturor oamenilor ca numai prin Harul Sau sfintitor ne putem mantui!

  Numai bine!

 53. nafetS spune:

  @Adriana
  ___Citez: „Tocmai urmaresc un reportaj despre ultra-ortodocsii evrei din Israel si m-am gandit la dvs., ar trebui sa ii cunoasteti”. De aici am dedus ca trimiti lumea la plimbare. Citatul este dintr-un text de mai sus, curiosii il pot citi. Si pana la urma, cine a comandat reportajul, cine ce castiga din asta? Sa stii ca probleme am avut am si voi avea, viata este o incordare fie ca esti credincios sau nu.
  ___Eu nu am timp si nici rabdarea sa fiu gigi contra – dar cred ca o sa fiu ca nu am ce face momentan –
  ___D-zeu este al tuturor, al celor care cred si nu cred in El asa ca lasa-ma cu toate povestile si extremismele cum scriai mai sus despre femei si barbati. Apropo, manastirea este locul in care poti medita si inalta in rugaciune, dar si locul in care dracii trag de tine si sufletul tau, daca nu trag probabil ca esti luat… Era o pilda sau o poveste,,, credinciosii care incepeau sa prinda aripi erau trasi de diavoli in jos, cei care stateau la pamant erau bine mersi…
  ___Sunt atatea si-atatea pilde… numai Filocaliile daca le citesti.. dar pana la urma… ferice ce-l sarac cu duhul. Sa stii ca in sinea mea vreau sa ma cert cu tine pentru ca imi pari plina de tine. Desi o sa citesti aceste randuri cu un ton grav sa stii ca nu au ton grav :).
  ___Nu stiu de ce vorbesti de defaimare, nu te cunosc si ai acceptat sa intri in ring numai postand aici. Cand esti in ring lupti. Din punctul meu de vedere, al necredinciosului, m-ai facut sa pierd timpul, odata ca ti-am citit una alta, iar pe de alta parte ca ma racaie sa-ti raspund.
  ___Sa stii ca eu nu vreau sa stiu ce se intampla prin manastiri ca vad ce-i in Biserica si ma rascolesc. Nu stiu daca conducatorii ei sunt un exemplu de urmat… treaba grea preotia si mai ales calugaria. Cred ca incep sa inteleg de ce preferau pustiul… el nu vorbeste aiurea. Totodata eu nu inteleg neascultarea in randul inaltilor proprietari de Biserici.
  ___Ma opresc aici… ma gandesc chiar sa nu postez. Adriana nu ma impresionezi cu nimic si sa stii ca nici nu trebuie. Pana la evrei, pana la masoni, inclusiv cei din Biserica, mirosim urat, mirosim a pacat. Sa stii ca nu ma incred in nimeni, doar in El…. 🙂 aici cred ca mint… ne mai inseala cel viclean dar tre’ sa tintim sus.
  IN FINAL, nu-mi plac extremistii pentru ca sunt oameni care nu gandesc. Imi plac oamenii care-si pot iubi semenii. SA SE FACA VOIA LUI D-ZEU. Numai daca am respecta alea 10 porunci… stii alea de demult, daca fiecare le-ar indeplini nu ar fi atata scrasnit din dinti. Sa stii ca n-am sa-ti mai dau nicio replica. Si te rog sa-mi ierti sinceritatea, nu te cunosc, dar iti mai zic ca eu cred ca esti putin sisi asa cum mi se pare sisi. Mantuieste-te si poate prin exemplul personal molipsesti si pe altii… desi sunt atatea carti cu vietile sfintilor…
  Nu te lasa dusa de val Adriana si vezi ca barbatii sunt diferiti de femei, iar femeia trebuie sa-si stie locul. Sper sa nu vii in curand cu idei de genul Preoti femei ca asa cred ca a inceput si la aia. Diavolul le cunoaste asa bine pe cele sfinte si uite cate minti conduce… Si acum o parere personala… sunt foarte multi ereteci, dar cred ca trebuie sa-i apropiem, insa cu precadere pe catolici, ortodicsii din Romania pe rit vechi (poate gresesc, dar sunt eretici ca n-au facut ascultare si a nu se confunda cu cei din Rusia)…. asa ca multe minti sucite, poate si a mea….

 54. Adriana spune:

  Viorica,

  Ramane de vazut daca numai apostolii erau de fata cand Domnul a zis „Luati Duh Sfant” pentru ca femeile au fost mereu nelipsite de langa Domnul si de langa apostoli, insa tocmai ca ideile evreiesti ale vremii le excludeau, si nu Domnul. La Cincizecime de exemplu, Ap. Petru a spus clar ca acei oameni care vorbeau in limbi nu erau beti ci se implinea in acea zi proorocia care spunea ca Duhul Sfant va cobora peste fii si fiice, slujitori si slujitoare. Ca atare Duhul Sfant a coborat si peste femei, si tocmai asta a fost problema, femeile prooroceau mai mult ca barbatii de aceea se iscau certuri si ca atare s-a cam inchis gura femeilor cu forta. Asta nu inseamna ca a fost voia Duhului Sfant pentru ca Duhul Sfant nu putea sa dea femeilor sa prooroceasca (si a prooroci inseamna a spune cuvantul lui Dumnezeu) pentru ca tot el sa ii spuna apoi sa taca. A fost o decizie pur umana dictata de prejudecatile evreiesti a vremii respective si perpetuata pana astazi. Uite cum scrie in Biblie sa nu numim pe nimeni Tata (parinte) ci doar pe Dumnezeu si uite ca nu numai ca nu se respecta, ba sunt chiar cenzurati cei care indraznesc sa arate greseala cu degetul. Oamenii atribuie greselile lor lui Dumnezeu, Duhului Sfant, insa Duhul Sfant nu are nici o vina ca barbatii au inchis cu forta gura femeii. El a dat si femeii aceleasi daruri si i-a invatat pe barbati ca in Hristos nu mai exista nici barbat si nici femeie anuland perceptele formulate anterior in epistole, insa oamenii nu au ascultat, asa cum nu au ascultat nici de faptul ca nu trebuie sa numeasca pe nimeni tata (parinte) si nici invatator sa nu numeasca pe nimeni. Ba chiar este scris intr-o profetie a Vechiului Testament, la Ieremia, ca in Noul Legamant pe care Dumnezeu il va face cu omul, va scrie legea Sa inauntrul omului ca sa nu mai aiba nevoie sa il invete nimeni. Profetia este reamintita de Ap. Pavel in epistola catre evrei, in care arata cum Noul Legamant este scris in inimile si cugetele noastre ca sa nu mai avem nevoie sa ne invete nimeni. Dupa planul lui Dumnezeu trebuia sa fim cu totii frati si cu totii sa facem ceea ce le-a spus apostolilor si femeilor care erau cu ei. Insa omenirea inca nu era pregatita sa primeasca. Cand oamenii sunt legati cu lanturi unii de altii, viteza de deplasare este data de cei care merg cel mai incet…

 55. Adriana spune:

  NafetS

  Ap. Pavel, inainte de a fi convertit de Duhul Sfant a fost un evreu ultra-ortodox din Diaspora, de aceea am zis ca, pentru a sti cam cum era Ap. Pavel trebuie cunoscuti ultra-ortodocsii de astazi, acesta era sensul. Nu am trimis pe nimeni la plimbare.
  Iar Ap. Pavel nu a fost desavarsit peste noapte, ci in momentul in care a zis ca in Hristos nu mai exista nici femeie si nici barbat trecusera deja vreo 9-10 ani de cand il cunoscuse pe Hristos pe drumul Damascului. Conversia sa a durat ani de zile, nu s-a schimbat peste noapte. Si daca citesti cu atentie scrierile lui o sa vezi cum in ceea ce priveste femeia, pe timpul in care nu era inca deplin convertit de Duhul Sfant, spunea ca asa zice Legea (ebraica) desi el a fost cel care spunea in acelasi timp ca Legea Veche a fost inlocuita cu Noul Legamant, cel scris in inimile si cugetele noastre. Si ai vazut ce masura a luat Dumnezeu cu Ap. Pavel pentru a putea sa-i descopere Adevarul? Apostolul insusi o spune, ca sa nu se mandreasca, a primit de la Dumnezeu un spin al Satanei care sa il chinuie si pe care Dumnezeu nu a vrut sa il ia de la el zicand ca ii ajungea Harul Sau. Era o fire mandra apostolul, de asta a facut tot felul de ierarhii, in timp ce invatatura Domnului era alta: cel care vrea sa fie mai mare peste altii sa se faca pe sine mic si sa slujeasca lor. Apostolul Pavel avea numeroase femei cu care colabora si care evanghelizau oamenii, si avem femei sfinte in calendarul Ortodox care au convertit multime de pagani. Au fost de asemenea si femei diaconite. Barbatii au fost cei care nu au putut accepta faptul ca femeile nu erau din categorie inferioara in slujire, iar Ap. Petru este cel care a recunoscut ceea ce era adevarat: femeile au fost sacrificate pentru ca barbatii sa poata sa creada.
  Profetii calugaresti ortodoxe spun ca la Judecata primul lucru care se va face va fi: dreptate femeilor.
  Pana atunci aveti dreptate, respectati cele 10 porunci care sunt cuprinse in cele doua de iubire: a lui Dumnezeu si a aproapelui, iar cand veti reusi sa o iubiti pe femeie asa cum va iubiti si pe dvs. , o sa fiti aproape de desavarsire…

 56. VladR spune:

  Adriana, pentru ca te vad atat de aplecata spre studiul vietii femeilor care au trait in zilele intruparii lui Hristos pe pamant si observand cu cata usurinta intelectuala (nu duhovniceasca) tragi anumite concluzii, am stat in cumpana daca as putea adauga vreun cuvant folositor la postarile tale.

  Am ajuns la concluzia ca nu. Parintele a sintetizat bine mai sus.

  Dar cred ca, daca vei da dovada de buna-credinta si la fel de mult spirit analitic, te vei folosi citind articolul pe care il postez mai jos, deoarece are (din punctul meu de vedere) o legatura intima cu ceea ce razbate din ce ai scris mai sus.

  Ramane doar sa fii sincera cu tine.:)

  http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/ispita-mantuirii-prin-propriile-puteri-125555.html

 57. Adriana spune:

  VladR,
  Eu respect parerea fiecarui om si analizez cu spirit deosebit de critic si analitic totul, inclusiv pe mine. Este ultimul lucru care mi se poate reprosa lipsa de analiza.
  Ca atare nu iau de buna parerea fiecarui om si nu consider infailibil decat pe Dumnezeu. De aceea fac asa cum scrie in Biblie, incerc sa aflu cat mai multe si sa pastrez ceea ce este bun. Criteriul pentru a sti daca este bun sau nu este Iisus Hristos, adica verific daca ceea ce se spune este in concordanta cu cuvintele Domnului despre acel lucru.
  Daca luati de exemplu pasajul cu Marta si Maria: Marta intruchipa exact prejudecatile evreiesti cu femeia gospodina care nu trebuie sa se intereseze de religie, religia era doar pentru barbati si doar ei erau initiati la varsta de 12 ani cand citeau in public un text sfant si il interpretau. Femeile insa nu aveau voie, prin Lege, sa citeasca textele sfinte si cu atat mai putin sa le interpreteze la ceilalti. Si iata ca Iisus intra in casa la cele doua femei impreuna cu apostolii si probabil si cu altii care il urmau, si incepe sa predice. Marta, respectand ceea ce „se cuvenea” femeii, se apuca si trebaluieste in casa pentru a-si servi oaspetii. Maria insa dimpotriva, are comportamentul barbatilor, se aseaza gura casca la picioarele lui Iisus. Iisus este Dumnezeu si El a zis (parafrazat din memorie):” Marto, Marto, de multe te ingrijesti dar un singur lucru trebuie. Maria si-a luat partea cea buna care nu se va lua de la ea”. Care era partea cea buna? Era exact cea pe care si-o luau barbatii: Cuvantul lui Dumnezeu. Nici pomeneala sa-i zica Mariei ca ar fi avut dreptate Marta, sa ii zica ca ea era femeie cu rol diferit de al barbatului, ca se mantuie prin nastere de copii si supunere fata de barbat, toate aceste idei evreiesti al timpului Sau, nici poveste de asa ceva, ci ceea ce El dadea barbatilor nu numai ca dadea si femeilor, dar a zis ca este SINGURUL LUCRU de care avem nevoie. Barbatii insa au vaduvit-o pe femeie de ceea ce era si pentru ea, abia recent a primit in sfarsit si femeia dreptul sa studieze Cuvantul Domnului.
  Apoi, o alta femeie, samariteanca de la fantana. Ea a convertit la Hristos pe cei din satul sau inainte ca Iisus sa ii trimita doi cate doi pe apostoli, a fost apostol al Domnului de buna-voie si inaintea barbatilor. Ce au facut insa apostolii cand L-au vazut pe Domnul vorbind samaritencei? S-au mirat ca vorbea unei femei! Iata conceptiile evreiesti, nu era convenabil ca o femeie singura sa vorbeasca cu un barbat si cu atat mai putin barbatul nu avea voie sa instruiasca in felul asta o femeie ci femeile trebuiau instruite de barbatii lor.
  Astea erau conceptiile despre femeie ale oamenilor, nu insa si ale Domnului Iisus.
  Si dupa cum am mai spus, cuvantul Tata (parinte) trebuie rezervat lui Dumnezeu Tatal dupa cum cere Iisus, deci cei care indeamna la sinceritate trebuie sa inceapa sa renunte a mai numi parinte (tata) pe oameni, indiferent de rangul lor pentru ca nu eu duc lipsa de sinceritate, ci exact altii…

 58. VladR spune:

  Adriana, eu in alta parte tzinteam cu acel articol 🙂

 59. sherlock_holmes spune:

  draga Adriana,

  Si tu cum ii spui tatalui tau dupa trup:sotul mamei mele,” Mitica” sau il eviti ?

  Episcopul si preotul sint in chipul ( icoana ) lui Iisus Hristos,deci macar trupeste sint barbati,noi sperind ca in virtutea Tainei Botezului si a Hirotoniei sa fie in chipul lui Hristos si duhovniceste,adica sa aibe Duhul lui Hristos.Si unde este Duhul lui Hristos acolo este si Hristos si unde este Hristos acolo este si Tatal cel ceresc.Deci cind spunem parinte unui preot,mintea noastra in milionimi de secunda vede chipul trupesc al parintelui,apoi vede tainele,apoi Duhul,apoi Fiul apoi Tatal…si daca parintele este de treaba,mai sta de vorba si cu dinsul.La noi icoana este ca si credinta,sau credinta este ca si icoana…dobindire ( adeverire ) a celor nadajduite.

  Cel desavarsit in iubire si ajuns la culmea nepatimirii nu mai cunoaste deosebirea intre al sau si al altuia, sau intre a sa si a alteia, sau intre credincios si necredincios, intre rob si slobod, sau peste tot intre barbat si femeie; ci ridicat mai presus de tirania patimilor si cautand la firea cea una a oamenilor, priveste pe toti la fel si are fata de toti aceeasi dragoste. Caci nu mai este in el elin si iudeu, nici barbat si femeie, nici rob sau slobod, ci toate si in toti este Hristos – Sfantul Maxim Marturisitorul

 60. Adriana spune:

  sherlock_holmes,

  Cel desavarsit in iubire asa este, nu mai face deosebire, exact asta zic si eu, de asta discriminarea de orice natura indiferent daca este pe baza de sex, de rasa etc este o lipsa de iubire.

  Biserica este mireasa lui Hristos, nu? Inseamna cumva ca Biserica sunt doar femeile, iar barbatii sunt toti preoti pentru a putea fi mire? Iata ca Mirele este unul singur atat pentru femei cat si pentru barbati, pentru ca toti formeaza biserica, nu numai femeile. Si asa cum barbatii pot fi mireasa, tot asa poate fi si femeia chipul lui Hristos, ca doar si in ea se afla Chipul Domnului nu numai in barbat. Dar trebuie intr-adevar multa iubire pentru a accepta ceea ce este drept.

  Cat despre faptul ca nu trebuie numit nimeni Tata, pai pe Domnul sa il contraziceti, nu pe mine. Eu nu imi gasesc scuze ca sa fac altfel. Ci inteleg foarte bine ca se refera la partea duhovniceasca, nu trupeasca, iar daca Domnul Iisus a zis ca asa trebuie facut, nu ma apuc sa inventez motive ca sa fac altfel. Evanghelia trebuie propovaduita tocmai pentru a nu mai putea spune nimeni ca nu a stiut.
  Si ati vazut ca oricine face voia Tatalui ii este lui Iisus si mama, si sora si frate. Din nou, duhovniceste si fara legatura cu sexul persoanei.

  Eu nu am nevoie sa reinventez Evanghelia sau sa gasesc motive sa fac altfel tocmai pentru ca este dreapta. Bine ar fi daca s-ar si respecta, daca nu s-ar mai gasi scuze si motive pentru a face altfel.

 61. Adriana spune:

  VladR,
  Stiu, insa nu am vrut sa te jignesc spunandu-ti ca nu exista nici o legatura intre cele discutate aici si mantuirea prin forte proprii, ba mai mult, mantuirea prin forte proprii in crestinism nu exista ci este tot o credinta evreiasca cum ca s-ar mantui prin faptele proprii. Si iata ca nu s-a putut pentru simplul fapt ca iubirea lor nu venea din inima ci era invatata din afara prin Lege si ca atare se oprea la legea Thalionului, „ochi pentru ochi si dinte pentru dinte”. Pentru mantuire insa trebuie mai mult de atat, trebuie iubirea si binecuvantarea dusmanului pentru a ajunge la desavarsirea Tatalui, iubire care a fost imposibil de realizat de catre om, ca atare a venit Iisus sa o puna in practica iubind pana la sacrificiul de sine pentru cei iubiti, mai ales pentru dusmani. Si abia acum, prin El, putem si noi sa lucram aceasta iubire pentru a ne apropia de desavarsirea Tatalui. Asta este scopul nostru, caci TOATA LEGEA SI PROOROCII sunt cuprinse in aceasta Lege noua a iubirii data de Iisus. Iar cine iubeste, nu ii mai zice surorii: „asta nu-i pentru tine pentru ca nu esti barbat” ci cel care iubeste respecta: „tot ceea ce iti place sa ti se faca tie, la fel sa faci si tu altuia”. Dupa cum vedeti, din nou fara deosebire de sex, rasa, conditie sociala etc. Nici o invatatura a Domnului nu a fost data doar unui sex si nu si celuilalt. Oamenii sunt cei care au discriminat apoi pentru ca nu s-au ridicat la inaltimea iubirii lui Hristos, unii deloc iar altii nu de la inceput ci dupa ani si ani de nevointe. Insa fara ajutorul lui Hristos, nici un om nu poate iubi. Ori Legamantul Nou scris in cugetul si inima oamenilor este exact Legea iubirii, adica Toata Legea si proorocii, scrisa cu sangele Domnului varsat pentru noi.
  Numai bine!

 62. VladR spune:

  Adriana, nu ma jignesti. Insa nu ai inteles de ce am pus acel link desi am subliniat ca din punctul meu de vedere exista o legatura intima.

  Legatura este urmatoarea (explic si pentru alti cititori, pt a nu se crea impresia ca am postat pentru a ma afla in treaba): eu cred ca iti arogi o mult prea mare libertate in interpretarea unor pasaje din Biblie. Inteleg ca te nemultumeste rolul femeii in Biserica, dar exista (slava Domnului) destule exceptii de la regulile restrictive impuse femeilor (cel cunoscut exemplu este raportul Eva – Maica Domnului: prin una firea omeneasca a cazut, prin cealalta i s-a oferit sansa Mantuirii).

  Insa traim vremuri tulburi, vremuri in care este foarte usor, in situatia in care ne aventuram pe un taram delicat cum este cel al credintei, sa cadem in erezie.

  Adriana, din punctul meu de vedere te hazardezi sa tragi concluzii pe marginea rolului femeii atunci si acum, bazandu-te pe diferite opinii expuse de asa zisi specialisti. Sincer, si eu am avut o tentatie similara in trecut, dar am simtit ca acele concluziile la care ajungeam ma duceau pe un teren necunoscut pe care nu ma simteam sigur.

  Drept urmare, prefer sa ma duc la surse sigure, la Sfintii Parinti si la acei autori mai recenti ale caror lucrari stiu ca intrunesc consensul intregii (sau al marii majoritati) a lumii ortodoxe (cum e Parintele Staniloae, de exemplu).

  Poate ca a fost cu bataie prea lunga articolul pus de mine mai sus. Scuze, uneori am impresia ca oamenii intuiesc ce vreau sa spun (e o chestiune ce frizeaza cu orgoliul la mine, stiu).

  In concluzie, cred ca mergi pe un drum foarte riscant, pentru ca emiti pareri fara acoperire duhovniceasca (sunt doar deductii stiintifice din perspectiva mea) si pe care le sustii in aceeasi nota stiintifica in ciuda faptului ca unii dintre cei care au postat mai sus ti-au adus argumente duhovnicesti.

  P.S. Probabil si acum ti se va pare ca sunt pe langa subiect sau ca ma insel. Nu imi place sa scriu mult pentru ca eu cred ca putine cuvinte spuse din suflet pot gasi rezonanta in interlocutor daca si el e deschis spre dialog, nu doar spre expunerea cu emfaza a bogatiei sale intelectuale.

 63. nafetS spune:

  @Adriana
  ___Am incercat sa ma abtin sa nu dau un reply. Poate ca nu pot fi la fel de intelegator si blajin ca un parinte ca alte persoane care posteaza pe aici. Eu nu sunt un om bun si o sa-mi permit in continuare sa-ti dau peste nas. Inca de la inceput ti-am zis ca tu construiesti un zid fara temelie, ar trebui sa vezi un pic din pildele pentru copii (si nu vad din asta deloc o jignire) si poate dupa ceva din viata Sfintilor, Filocalii.
  ___Imi mentin in continuare parerea ca esti putin sisi.
  ___Cum sa converteasca D-zeu pe cineva? In cel mai bun caz ni se reveleaza, D-zeu este al tuturor, ca vor sau nu dar intotdeauna poti alege. Stii ce se zice despre IAD?… se zice ca este iubirea Lui care ne arde… el ne alege tot timpul, eu cred ca nu poate alege intre noi si alteceva ca daca ar putea alege n-ar mai exista iad… este o opinie care mi-a venit acum. Cu ce te ajuta sa-i cunosti pe evreii ultra ortodicsi? Zi-mi ce poti face tu, eu, sau oricine alticineva care posteaza aici? Peste mine nu s-a pogorat duhul apostolicesc pentru ca la mine in camara este murdar si multe mizerii imi sunt in juru-mi in care ma complac ca-s murdar. Nu-s preot, nu-s un credincios autohton care traieste cand zice Doamne Ajuta sau nu simte o jena cand o aude la altii spusa cu lejeritate sau sa zica draga fara sa simti acea iubire de aproape.
  ___Vorbesti de femei sfinte… sfintii si-au depasit conditia umana, au devenit stapani, imparati ai lor.
  ___Sincer nu stiu care ti-e problema in chestiile cu barbati/femei dar eu sunt misogin din fire. Nu trebuie sa o zic eu, dar femeile pe cat sunt de bune depasesc orice inchipuire in rautate. Sa stii ca am fost si raman, impropriu spuns, fanul Eclesiastului care spunea „Si am gasit ca mai amara decat moartea este femeia a carei inima este o cursa si un lat si ale carei maini sunt niste lanturi; cel placut lui Dumnezeu scapa de ea, dar cel pacatos este prins de ea.” Nu urasc femeia, nu-i port ocara, dar trebuie sa-si stie locul. Sa stii ca in principiu sunt pentru emancipare, dar nu acea emancipare care a dus la multi prunci ucisi. Nu am nicio problema ca femeia sa castige mai multi bani, dar femeia mereu se va folosi de ce are intr-o lume a barbatilor, iar intr-o lume a femeilor, cred eu ca nu se va mai putea trai, pentru ca femeile pot fi de o rautate iesita din comun. Sa stii ca cele mai dure persoane care torturau detinuti/teroristi erau si inca mai sunt cred, femeile. Pe de alta parte femeia poate fi ca o floare. Sunt oameni si oameni.. in fine.
  ___Ce nu-mi mai place la tine este ca vorbesti ca un profet, unde ai citit, cine a zis, cat ai interpretat tu nu zici niciodata. In mare consider ca spui prostii, ca asa zice sinea mea, poate ca este Noul Testament din sufletul meu si zic asta fara sa fac misto.
  ___Ce profetii calugaresti, ce tot zici acolo? Ma faci cu capul. Profetia carui calugar? Zi-mi unul ca poate citesc despre el… ca tot zici sa vedem viata ultra ortodocsilor. Ce-s aia, vorbesti de ei fara sa-i definesti. Nici nu vreau sa caut pentru ca stiu ce sunt si ca puterea mea este sa ajut in masura in care aleg sa ajut pe cei din jur in masura in care situatia te pune in situatia asta. Esti in aer si ceri de altii inainte sa ceri de la tine. Sa stii ca daca ai o sora in manastire care te tine la curent cu una si cu alta nu te recomanda. Eu sunt acel necredincios pe care nu-l poti convinge de nimic, pentru ca nu ai acea capacitate si trebuie sa te impaci cu asta sau sa iti schimbi strategia daca ai intentii apostolice.
  ___Si iar dovada de auto-inaltare cand spuneti „respectati cele 10 porunci” s.a.m.d. Desi sunt tentat sa-mi ies din sarite nu-mi ies. N-am nimic cu femeile Adriana, esti dusa? Si eu citesc sau mai bine zis citeam una alta… cati nu vorbesc de D-zeu angelic si au o viata cum o au. Neghina greu o gasesti in hambarul cu grau… gasesti stricaciunea si poate neghina nu ca-i descompusa in sucul stricaciunii creat. Tie-ti prezinta credibilitate 100% un calugar sau calugarita? Mie nu, si cu atat mai putin tu. Ai putea sa vorbesti mai putin si sa-ti duci lucrarea apostolica in viata de zi cu zi dar ai grija la cei necopti ca poate ii smintesti de tot. Tot ce am zis este opinia mea, gandurile mele subiective. Imi sustin si mentin, pana acum toate afirmatiile. Si inca ceva sunt 10 porunci nu doua asa cum le recomanzi tu pentru mine. Recomanda-ti tie doua. Eu stiu de 10 chiar daca nu le indeplinesc pe toate. In momentul de fata nu am iubire fata de nimeni si nu m-as putea preface etaland o iubire falsa. Pot ierta dar nu pot iubi, desi Parintele Savatie are o carte intitulata a iubi inseamna ierta sau invers. Nu vreau si nu ma intereseaza opiniile altora, dar sa stii ca sunt unele care intra direct la inima, iar tu ai multe probleme de rezolvat cu tine si te rog revino cu ceva nou, constructiv nu cu tot felului de „am auzit”.
  ___In final eu nu inteleg ce ai cu barbatii. Nici nu ma intereseaza sincer, dar cu ajutorul Lui o sa te dumiresti. Nu-mi mai cer iertare pentru ca am vazut in general ca atunci cand iti ceri iertare dai impresia celui care nu a avut dreptate ca a avut dreptate si ca nu o ia ca un semn de resemnare, impacare.

 64. sherlock_holmes spune:

  draga Adriana,

  Noi barbatii nu ne simtim discriminati daca voi femeile nasteti copii,ci va si respectam pentru aceasta si va sintem recunoscatori,dupa cum Sfintele femei mironosite nu s-au razvratit ca Dumnezeu i-a ales pe Sfintii Apostoli din rindul barbatilor ( poti citi in Biblie cum ii alege Dumnezeu ) iar acestia la rindul lor,urmind pilda cea vie,aleg la rindul lor alt apostol,apoi episcopi din rindul barbatilor si tot asa pina in zilele noastre.Dar nici Sfintii Apostoli nu se supara ca Maica Domnului,Nascatoare de Dumnezeu sta dea dreapta Domnului nostru in Imparatia Cerurilor,fiind cea mai curata si smerita fiinta omeneasca care a trait pe pamint si care doar astfel a putut sa-L tina pe Dumnezeu in pintecele Dinsei fara sa moara.

  Sau de ce s-ar supara piciorul pe mina ca scrie,simtindu-se discriminat,sau inima pe plamin sau ochiul pe ureche…nu sint toate in acelasi trup dar cu functii diferite ?

 65. sherlock_holmes spune:

  Cit despre tata:

  Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.

  Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?

  Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl – Care rămâne întru Mine – face lucrările Lui. ( Ioan cap 14 )

  Deci Tatal traieste in Fiul,daca as fi trait acum 2 mii de ani si m-as fi aflat in fata Mintuitorului,puteam sa ii zic si tata,dar gindindu-ma la Cel care traieste in El.

  Sau dupa cum o femeie insarcinata ar avea in pintece un copil de 16 ani ( schimbam putin legile omenesti,pentru intelegere ) si acela ar fi viu,si cu constiinta,si cu intelepciune,si ar fi putut sa ma auda ce il intreb si sa comunice cu mine prin glasul mamei )…puteam sa ma uit la mama si sa zic :Cum este baiatule acolo,cum te simti ?…iar prin glasul mamei sa primesc raspuns ?

  Mergem mai departe.

  Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.

  Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. ( Ioan cap 14 )

  Asa cum Tatal traieste in Fiul ( si invers ) cam asa si Tatal si Fiul si Sfintul Duh traiesc in om,acesta devenind fiinta ” insarcinata „,compusa,Biserica.Deci,daca ma aflu in fata unui om cu frica de Dumnezeu,un preot,sau episcop…pot sa-i spun si parinte,gindindu-ma la cel care traieste in el si care poate vorbeste prin el.Cum spunea Sfintul Siluan,intrebindu-l pe un monah din Rusia cum vorbesc oamenii desavirsiti ? si tot el raspunzind ( de fapt Dumnezeu din el )…nu spun nimic de la ei insisi.

  Evident ca nu poti sa-i spui parinte sau tata unui pastor sau ” preot ” catolic,anglican…aici sint de acord cu tine. ( sic )

  Numai bine !

  PS.nu stiu daca s-a trimis acest mesaj,mai dau odata click,daca s-a dublat,va rog sa-l stergeti parinte ( pe unul dintre ele )…multumesc!

 66. dan alexandru spune:

  … Obositoare discutie.

 67. Adriana spune:

  Draga sherlock_holmes

  Eu nu pot spune nimanui Tata dcat celui ceresc – pe parte duhovniceasca, si celui trupesc – pe parte trupeasca.
  Iar faptul ca oamenii duhovnicesti nu spun nimic de la ei este un mare mit pentru mine, pentru ca oamenii duhovnicesti au spus intotdeauna si de la ei, inclusiv Ap. Pavel, el chiar spune pentru anumite lucruri ca sunt de la el si nu de la Dumnezeu, chiar daca in alta parte afirma ca nu mai traieste el ci traieste Domnul prin el. Ca apoi sa zica ca duhul ravneste cele bune, dar trupul este slab si tot pe cele rele le face. Si a primit de la Dumnezeu spinul satanei ca sa il chinuie si astfel sa nu se mandreasca. Iar daca apostolul Pavel nu a reusit sa nu spuna si de la el, ba chiar zicea ca noi cunoastem doar in parte acum, vedem ca intr-o oglinda, cum atunci sa cred ca ceilalti l-au depasit si vad totul in mod direct si desavarsit? Singura care sunt convinsa ca face exceptie este Sfanta Fecioara.

  Deci, revenind cu picioarele pe pamant si cu capul in Imparatie, pot sa iti spun ca nici noi, femeile, nu ne suparam ca nu putem cara geamantane grele, nu putem cara mobila in spate, nu putem sapa asfaltul si cate si mai cate altele unde trebuie forta fizica pe care noi nu o avem. Te asigur ca nu cunosc nici o femeie care sa se supere pentru asa ceva, ci asa cum noi putem purta copii in pantece, tot asa si barbatii pot purta greutati in spate. Daca este sa ne suparam, pai ne suparam atunci cand barbatul nu vrea sa poarte greutatile pe care trupul lui le poate purta si ne mai lasa tot pe noi cu caratul. Asa ca nu-ti fie teama, ce-i al tau e pus deoparte.

  Insa mantuirea nu apartine doar barbatului pe motiv ca femeia naste, ci apartine ambelor sexe. Ori pentru mantuire si femeia trebuie sa cunoasca la fel de bine ca si barbatul tot ceea ce tine de credinta, ca atare are dotarea intelectuala, sufleteasca si tot ceea ce trebuie la fel ca si barbatul. In Hristos nu mai exista nici femeie nici barbat. Ca atare, daca tu zici altfel doar pentru ca nu te multumeste rolul de tata al copilului tau, ci ti se pare ca cel de mama ar fi mai deosebit, pai in cazul asta se cheama invidie, adica lipsa de iubire. Copilul are mama si tata, iar familia nu este mama + copil + preot, ci mama + copil + tata. Sfantul Iosif nu a fost apostol ci a indeplinit functia de tata pamantesc pentru copilul Iisus. Si majoritatea barbatilor nu sunt preoti in timp ce majoritatea sunt tati trupesti asa cum si majoritatea femeilor sunt mame.

  Acum revenind la apostoli. In primul rand trebuie sa definesti ce anume inseamna apostol. Pntru ca si asta este un abuz de limbaj, sa se considere apostoli doar barbatii. Te las pe tine sa gasesti definitii. Eu iti voi spune altceva: barbatii apostoli au fost chemati de Iisus in timp ce femeile apostoli au venit de buna-voie. Barbatii care nu au fost chemati, L-au parasit rand pe rand, mai ales cand au auzit ca trbuie sa manance Trupul Domnului si sa bea sangele Lui. In acel moment toti barbatii au plecat cu xceptia celor chemati, insa femeile au ramas, de buna-voie din nou. Pe Golgota un singur apostol barbat a mai ajuns, femei insa mai multe. Deci femeile nu aveau cum sa se supere ca nu au fost chemate pentru ca nici nu era nevoie, erau lasate sa il urmeze pe Iisus intocmai ca barbatii, nu le alunga nimeni ca pe noi astazi. Ba mai mult, la Inviere, Iisus stia foarte bine ca o sa mearga la apostoli, si cu toate astea le trimite inaintea lui pe femei sa le vesteasca Invierea. Si este foarte important ce se intampla apoi: este descris faptul ca barbatii erau inchisi intr-o casa de frica celorlalti evrei, vine la ei maria magdalna sa le vesteasca Invierea Domnului si ceva mai tarziu, in aceeasi zi, apare in casa Iisus, in mijlocul lor si apoi urmeaza scena cu „Luati Duh Sfant etc”. Pai iata ca si maria magdalena era cu apostolii, ca doar nu o sa creedeti ca barbatii tremurau de frica in casa si le alungau pe femei afara, in bratele dusmanului, asta nici un barbat nu o face niciunde ci dimpotriva, protejeaza femeia, si de asemenea, unde era Sf. Ioan era si Sfanta Fecioara, pentru ca ii era incredintata ca mama. Deci erau si femei in casa cu barbatii cand Domnul a suflat Duh Sfant. Insa ca de obicei, femeia a fost pusa in umbra, ea nu este mentionata cand face corp comun cu barbatii. Si am chiar dovada: stim foarte bine ca Iisus s-a aratat pentru prima data femeilor dupa inviere, dar iata ca ap. Pavel tine o cuvantare in care spune ca Iisus s-a aratat pentru prima data barbatilor apostoli. Femeile nu erau luate in calcul pentru ca nu au putut invata peste noapte ca in Iisus nu mai exista nici barbat si nici femeie. Iisus insa stia si de aceea nu le-a tratat niciodata diferit pe femei, de asta femeile nu au avut cum sa se supere. Discriminarea au facut-o apoi oamenii pentru ca nu au avut o iubire desavarsita ca si Domnul Iisus. Si au facut-o in defavoarea femeii, desi bisericile sunt mai pline de femei si puscariile de barbati. Asta este realitate, care prin ea insasi demonstreaza ca femeia nu este lipsita de calitati morale si duhovnicesti, ba chiar dimpotriva. Se tot da vina pe Eva, dar de cand avem o noua Eva, Sfanta Fecioara, iata ca rolurile s-au cam inversat.
  Numai bine!

 68. viorica spune:

  Adriana, insisti sa te ranesti …. Vezi cum primim gandurile rele, necurate si cum se strecoara pizma si rautatea? Chiar in exemplul pe care il dai – pasajul cu privire la Marta si Maria: doar nu crezi ca Iisus Hristos prin ceea ce spune Martei o incurajeaza sa lase treburile casei balta …Oare nu-i spune ca Maria s-a aprins de dragoste auzind Cuvintul incat toate celelalte palesc in importanta? Maria urmeaza chemarea auzita in inima ei, lasind toate si nu cred ca socoteste ca face din cele ”necuvenite” ei sau ”rezervate” altora… altfel spus, pe Maria nu o roade invidia pe Apostoli – este in duhul ascultarii si nu al razvratirii
  In aratarile Sale dupa iInviere, Mariei Magdalena mironosita cea intocmai cu Apostolii, care era nelipsita din preajma Lui, Hristos ii spune ”nu ma atinge” dar apostolilor spune ”pipaiti si vedeti” – este asta discriminare ? Nici vorba, mult mai adinci sint intelesurile – sa ne rugam si sa primim sa ni se descopere toata frumusetea lor. Sintem un trup, toti madulare, dar nu toti sintem picioare, inima sau ochi: unii Apostoli, altii prooroci s.a.m.d.; asta insemana ingradire? Nu, ci este rostul, implinirea chemarii individuale a fiecaruia dintre noi.
  Daca inca mai sinteti suparata pe Parintele Savatie ca ”indrazneste sa se amestece” poate va ajuta si lamuri cele spuse de proorocul Iezechiel :
  „Şi el, văzând sabia venind împotriva ţării, va trâmbiţa din trâmbiţă şi va vesti poporul;
  De va auzi cineva sunetul trâmbiţei, dar nu se va păzi, când va veni sabia şi-l va prinde, sângele aceluia va fi asupra capului său.
  Pentru că a auzit glasul trâmbiţei şi nu s-a păzit, sângele lui va fi asupra lui; iar cel ce se va păzi îşi va scăpa viaţa sa.
  Dacă însă străjerul a văzut sabia venind şi nu a sunat din trâmbiţă şi poporul n-a fost vestit şi va veni sabia şi va ridica viaţa cuiva, acela a fost răpit pentru păcatele lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna străjerului.”
  Nu este limpede cum si pentru ce va da seama ca slujitor al Lui Dumnezeu si totodata ce fel de atitudine presupune? de ce ar trebui sa se rusineze – nu se intelege ca este tot in duhul ascultarii?
  Iisus Hristos, modelul desavarsit de ascultare, a spus ca n-a venit sa strice Legea, ci sa o implineasca – sa avem mare grija ce si cum citim; cel mai bine ar fi cu caluza duhovniceasca – nu de capul nostru, cu rugaciune si cu frica…
  Domnul sa ne lumineze !

 69. Adriana spune:

  Draga Viorica,
  Eu nu ma ranesc deloc, altii sunt cei care ranesc. Se vede ca ai putine cunostinte despre lumea evreiasca pe timpul lui Iisus. La evrei era interzis femeilor sa studieze textele sacre. Stii ce inseamna interzis? Asa este pana astazi la evreii ultra-ortodocsi. Rolul femeii era strict facerea de copii si munca casei. Religia nu era pentru ea, ci era rezervata barbatului. Iar barbatul ii spunea femeii numai regulile care o priveau pe ea, cele mai multe fiind interdictii, sa nu faca cutare si cutare. Ca atare, Maria se afla in neascultare, si de aceea Marta ii cere lui Iisus sa ii spuna sa o ajute. Nu avea cum sa fie Maria invidioasa pe apostoli tocmai pentru ca Cuvantul Domnului nu mai era DOAR pentru ei. Crestinii insa nu au inteles imediat pe deplin mesajul Domnului ca atare studierea textelor sfinte a continuat sa fie interzisa femeii pana destul de curand.
  Cat despre partea a doua a mesajului, de ce apostolii sa il atinga si Maria Magdalena nu, trebuie sa fii atenta la motiv. La apostoli era necredinta, de aceea le-a cerut sa Il atinga ca sa creada. Maria Magdalena insa L-a recunoscut pe Domnul in mod deplin, ca atare ea era intr-o faza mai avansata, de dorinta de a se uni cu Hristos, de aceea ii spune sa nu Il atinga pentru ca inca nu se suise la Tatal. Asa ca nici vorba de invidie. Domnul nu a discriminat pe nimeni ci a dat fiecaruia pe merit. Nu la fel au facut si crestinii de dupa. Si o sa te convingi la Judecata cand se vor da toate pe fata. Nu degeaba cea mai mare in Cer este Maica Domnului, a daramat toate prejudecatile discriminatorii de pe pamant. Si ca ea vor fi multe femei, mai mari decat multi barbati, pentru ca in Imparatie se da pe merit. Ideea insa este sa nu cautam Imparatia in afara noastra ci in inima noastra, deci daca traim de pe acum in Imparatie, ar trebui inca de pe acum sa dispara discriminarea umana.
  Cat despre citatul dat de tine cu avertismentul, iti amintesc ca porunca Domnului este sa ne iubim dusmanii si sa ii BINECUVANTAM. Ca daca ii iubim doar pe ai nostrii, inca nu am facut nimic. Acesta este avertismentul Domnului care trebuie respectat. Asa ca imi mentin parerea.

 70. nafetS spune:

  ___Mi-a placut ce a scris Viorica.
  ___Omul nostru este razvratit ca ceva o roade, radacina este undeva dincolo de frunzele aratate, agitate care doar te fac de cap. 🙂
  ___Daca avem probleme solutia este rugaciunea… dincolo de alte probleme. Asa avem si probleme cu conducatorii Bisericii, dar noi suntem un popor care nu prea ia atitudine in general. Oricum ar fi… rugaciunea este raspunsul, iar daca cele cerute vor fi de trebuinta se vor implini. Si totusi in toate Bisericile in rugaciune sunt pomeniti si mai marii nostri (bisericesti) ca functie.. si tot nu le vine mintea la cap. :)… nu degeaba zic sfintii sa traim cum putem dar incercati sa pacatuiti mai putin. Poate ca slujbele nu se fac cu traire… poate asta este raspunsul la situatia in care suntem…
  ___Multi sunt dusi cu capul in tara asta precum Dan Puric, smintiti ca Danion Vasile…
  ___in fine… rugaciunea este solutia pe care nu o imbratisam, eu nu o mai imbratisez de 3-4 ani… 😀
  ___In general pacatul ne tulbura… iubirea creeaza liniste, iti da o stare de implinire.

 71. Adriana spune:

  Si inca ceva Viorica,
  Din cauza ca la evrei era interzis ca o femeie sa studieze textele sfinte, evreii barbati aveau o rugaciune prin care ii multumeau lui Dumnezeu ca i-a facut nici pagani si nici femeie. Asta ca sa arate multumirea pentru faptul ca fusesera alesi doar ei sa primeasca Cuvantul lui Dumnezeu. Tu esti obisnuita cu vremurile noastre in care, gratie mai ales atat hulitelor feministe, acum putem avea acces si noi, femeile, la educatie si la citirea textelor sacre. Insa asta este ceva recent. Pe vremea lui Iisus, o femeie care ar fi vrut sa studieze, era in profunda neascultare. Si cu atat mai mult daca neglija pentru asta cele ale casei. De aceea cazul Martei si Maria este atat de relevant. La evreii ultra-ortodocsi insa, chiar daca au inceput in sfarsit sa isi lase fetele la scoala cu conditia sa nu fie clase mixte, studiul textelor sacre inca este interzis pentru ele. Iar evreu ultra-ortodox inseamna un evreu care respecta la sange Legea evreiasca.

 72. ioana spune:

  viorica, de ce ii spui adrianei ca este rea? doar pentru ca are o parere diferita fata de tine? crezi ca esti detinatoarea adevarului absolut? un sfant poate gresi si el cat este pe pamant, ca alfel care ar mai fi diferenta dintre el si Dumnezeu. nu mi se pare normal nici ceea ce faci tu: la fiecare text al parintelui ,,parinte va sarut dreapta sfanta si extrasfanta, binecuvantati-ma online pe mine…bla, bla”. nu-i faceti nici un bine si are si dansul destula minte sa se apere cand il contrazice un cititor, ca doar nu-i ghadaffi sau nu stiu care dictator care avea nevoie de o garda de corp formata din muieri.

 73. nafetS spune:

  Multa zanzanie baga fata asta… nu este rea Viorica, dar altcineva are niste probleme…. 🙂

 74. Adriana spune:

  Nu remarcasem ca ma facuse rea :)) Recitind am vazut ca asa este. In cazul asta, Domnul sa o BINECUVINTEZE cu toate harurile Sale, si asa vom ajunge prietene in Imparatie 🙂

 75. Adriana spune:

  Zanzanie? Asa ziceau si evreii despre Iisus si il loveau, iar Iisus ii intreba de ce il lovesc, daca a spus ceva gresit sa ii arate unde este greseala. Si nimeni nu ii arata nimic ci continuau sa il loveasca si sa-L urasca, nevinovat fiind. Ca atare ne-a prevenit ca cei care vom urma Cuvantului Sau vom fi urati de lumea aceasta tocmai pentru ca noi nu suntem din lume ci din Imparatie.

  Daca doresti sa ramai in lumea asta cu murdaria si comploturile ei, stai linistit ca nu te forteaza nimeni sa intri in Imparatie. Acolo se intra doar prin ravna personala, nu impins de la spate, sau cum se spune in Ortodoxie, Imparatia se ia cu asalt. Daca am scris pe acest site a fost doar pentru ca cel care l-a creat este un slujitor al Domnului cu datoria de a urma Cuvantului Sau. Iar Cuvantul Domnului spune sa ne iubim dusmanii si sa ii binecuvantam, este o invatatura a iubirii de bunavoie, nu cu forta. A spus apostolilor ca cei care vor primi Cuvantul Sau, pacea Lui sa ramana cu ei, daca insa nu vor primi cuvantul, sa isi scuture praful de pe incaltaminte si sa mearga mai departe. Si toate continuand sa iubeasca si sa binecuvinteze inclusiv pe dusmani. Orice alta atitudine este straina de Cuvantul Domnului. Cine are urechi de auzit, aude. Cine nu, nu este fortat, ci alegerea ii este libera, sa ramana in lume sau sa paseasca in Imparatie.
  Numai bine!

 76. VladR spune:

  Multe nu remarci Adriana:)

  Pana la urma ceea ce propovaduiesti tu nu e gresit, e doar in conformitate cu duhul acestei lumi, si nici ca vrei sa intelegi asta. Faci parte din acei „ritori mult vorbitori” care cunosc litera Scripturii, dar nu si duhul ei. Maestra in a lua ce iti este de folos din Biblie in argumentatie, dar uitand ca totusi cuvantul lui Dumnezeu se interpreteaza cu frica duhovniceasca. Cei care au indraznit sa isi aduca contributia la expunerea anumitor intelesuri adanci aveau viata sporita si frica de Dumnezeu.

  Uiti ca Dumnezeu, odata cu caderea protoparintilor din Rai, a dat odata pentru totdeauna rostul femeii pe pamant:

  „Iar femeii i-a zis: „Îţi voi spori, înmulţindu-le, durerile şi geamătul; în dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni“.” (Facere, 3, 16) – sau or fi evreii ultraortodocsi care au rastalmacit mesajul divin aici? 🙂

  Iti place sau nu, prin Eva (prima inselata) s-a impropriat pacatul omenirii. Si pana la sfarsitul ei, asa va fi.

  Hristos nu a venit sa strice Legea, ci sa o implineasca. Te-as sfatui (desi stiu ca, plina de orgoliu cum esti acum, nu vei da 2 bani pe spusele mele) sa te rogi sa iei aminte mai mult la pacatele tale, decat la cele ale barbatilor (in rem) sau ale omenirii. Creaza-ti tie conditiile pentru mantuirea personala si, daca va dori Dumnezeu, iti va da apoi si darul propovaduirii (cum l-a avut de ex dna Olga Greceanu).

  Legat de dna Greceanu, daca scrierile dansei aduc evlavie si liniste in suflet, ceea ce scrii tu doar scandalizeaza si mahneste. Si asta ar trebui sa te puna pe ganduri (daca nu cumva interpretezi ca noi suntem niste formalisti intepeniti iar tu esti o progresista luminata de gratia divina :)) )

  Dreapta socoteala si liniste iti doresc.

 77. viorica spune:

  ioana,
  Pentru a ma vindeca de slabiciunea firii si de micimea inimii mele cer ajutorul acolo unde am eu nadejde – cu ce te deranjeaza? Stiindu-ma vulnerabila si prapadita caut „medicatie” stricta – numai eu stiu cat de greu mi-a fost sa invat sa cer – in acest fel sint protejata atat impotriva fumurilor propriei mele minti cat si a fricii…
  Nu eu il apar pe parinte si nici nu-l laud – ci il impovarez, rugandu-l sa mijloceasca si pentru mine catre Cel caruia ii slujeste, Hristos cel viu …Sarutand dreapta unui parinte cinstesc Harul lui Dumnezeu care lucreaza prin el si care pe toti cei care-L cauta ii uneste in acelasi Duh – imi pare rau ca asta te sminteste.
  „Imparatia cerurilor se ia cu asalt” – spunea un parinte duhovnicesc foarte drag inimii mele – n-am inteles asta multa vreme si derutata, tot invarteam cuvintele in minte… Indrazneste si tu si cere binecuvantare „on-line” sau „face-to-face” – cum iti este tie bine…

  P.S. Inca nu mi-ai raspuns la mail – care dintre cartile parintelui vrei sa-ti trimit, te-ai razgandit cumva?

 78. viorica spune:

  Adriana,
  iti multumesc pentru gandul tau bun, care iata lucreaza!
  Ascultand porunca iubirii crestine si eu – dar cred ca si ceilalti care ti s-au adresat – te avertizau ca esti in mare pericol si umbli pe nisipuri miscatoare; ziceam ca te ranesti lasind poarta sufletului deschisa pentru cugetele rele…
  De-acuma nu mai poti spune ca n-ai stiut – te rog, totusi, cauta si nu mai crede doar mintii tale – asta-i ispita…

  P.S. Maria ASCULTA invatatura lui Hristos, crezind Cuvintul si evident, nu studia …

 79. nafetS spune:

  Esti sisi. :))

 80. VladR spune:

  Adriana, uite o alta Doamna care stie cum sa isi sporeasca talantii (are si ea scaderile ei, ca orice om, dar merge pe drumul cel bun):

  http://www.tvr.ro/articol.php?id=107513&c=99

  Lasa dihotomia barbat-femeie si alege-ti o cauza mai buna 🙂

 81. Adriana spune:

  Viorica,

  Eu nu stiu ce intelegi tu prin a „asculta” Cuvantul Domnului, dar iti spun ce inteleg eu: inteleg a-l pune in practica in INTREGIME. Deci cand citsc ceea ce a zis Domnul este ca si cum as fi in pielea Mariei, gura casca la cuvintele Domnului pentru a pune apoi totul in practica, totul, inclusiv „cauta si vei gasi”, inclusiv cercetarea Scripturilor, inclusiv predicarea la altii, inclusiv a atrage atentia celui care greseste, absolut totul, indiferent daca la evrei era interzis femeii sau nu. Iisus nu a vorbit una pentru femei si alta pentru barbati. Pentru mine, a asculta cuvantul Domnului nu este a sta ca la teatru gura casca si apoi fiecare se intoarce la ale lui, ci inseamna a pune in practica. Daca tu crezi ca Maria se uita la o piesa de teatru si apoi s-a intors la practica evreiasca, te inseli. Tocmai ca deja neglija practica evreiasca care ii cerea sa ii serveasca pe barbati asa cum facea sora ei, si Iisus i-a zis ca bine face.

 82. Adriana spune:

  Draga VladR,

  Hristos nu a venit sa strice Legea, ci sa o implineasca, sunt perfect de acord, ba inca a mai zis ca cine schimba o iota din Lege si asa va invata si pe altii sa faca, mic se va numi in Imparatie iar cine implineste toata Legea si asa invata si pe altii sa faca, mare se va chema si in Imparatie, dar a aratat si ce anume este aceasta Lege de care vorbeste si iata ca a zis ca TOATA LEGEA SI PROFETII se cuprind de fapt in cele doua legi de iubire: de Dumnezeu si de aproapele. Iar aproapele ne-a aratat prin pilda samariteanului milostiv, ca ne sunt toti oamenii. Deci Legea pe care a implinit-o Iisus a fost sa ii iubeasca pe toti oamenii pana la Jertfa vietii Sale pentru oameni. Deci ajungem de unde am pornit, oamenii trebuie iubiti si binecuvantati, inclusiv dusmanii, nu exista alta Cale, de asta este atat de stramta.

  Cat despre Eva, este strict treaba ta ca ai ramas in Vechiul Testament. Eu am trecut in cel nou in care, printr-o femeie, Sfanta Fecioara, a venit salvarea intregii omeniri. Iar pentru noi s-a facut un Nou Testament profetit inca din timpul Vechiului Testament si care zice asa (Ieremia, capitolul 31)

  „27. “Iata vin zile, zice Domnul, cand voi semana in casa lui Israel si in casa lui Iuda o samanta de om si samanta de vite;
  28. Precum am privegheat asupra lor ca sa-i smulg si sa-i zdrobesc, ca sa-i risipesc, sa-i vatam si sa-i pierd, asa voi priveghea asupra lor, ca sa-i zidesc si sa-i sadesc, zice Domnul.
  29. In zilele acelea nu vor mai zice: “Parintii au mancat agurida si copiilor li s-au strepezit dintii”.
  30. Ci fiecare va muri pentru faradelegea sa; cine va manca agurida, aceluia i se vor strepezi dintii.
  31. Iata vin zile, zice Domnul, cand voi incheia cu casa lui Israel si cu casa lui Iuda legamant nou.
  32. Insa nu ca legamantul pe care l-am incheiat cu parintii lor in ziua cand i-am luat de mana, ca sa-i scot din pamantul Egiptului. Acel legamant ei l-au calcat, desi Eu am ramas in legatura cu ei, zice Domnul.
  33. Dar iata legamantul pe care-l voi incheia cu casa lui Israel, dupa zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea inauntrul lor si pe inimile lor voi scrie si le voi fi Dumnezeu, iar ei Imi vor fi popor.
  34. Si nu se vor mai invata unul pe altul si frate pe frate, zicand: “Cunoasteti pe Domnul” ca toti de la sine Ma vor cunoaste, de la mic pana la mare, zice Domnul, pentru ca Eu voi ierta faradelegile lor si pacatele lor nu le voi mai pomeni”.

  Iar profetia este repetata de Ap. Pavel in capitolul 8 din epistola catre evrei.

  Dupa cum vezi, draga Vlad, noi cei care traim in Noul Testament, nu mai murim pentru faradelegile altora, ci doar pentru ale noastre, asa ca blestemul Evei ma lasa indiferenta. Si dupa cum vezi, Noul Testament nu este altceva decat Legea lui Dumnezeu scrisa direct in inimile noastre pentru a nu mai avea nevoie sa ne invete nimeni. Iar Legea lui Dumnezeu a fost cea data de Iisus: sa ne iubim unii pe altii asa cum El ne-a iubit. Daca tu vrei sa ramai in Vechiul Testament sub blestemul Legii Vechi, asa cum zice si Ap. Pavel, pai poti ramane. Eu acum am o alta posibilitate care ma intereseaza mult mai mult:

  „24. Adevarat, adevarat zic voua: Cel ce asculta cuvantul Meu si crede in Cel ce M-a trimis are viata vesnica si la judecata nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viata.”
  (Ev. dupa Ioan, cap. 5)

  Ca atare pe mine ma intereseaza sa scap de aceasta judecata trecand de la moarte direct la viata, pe tine nu? Si iata ca singurele conditii pentru asta sunt: a asculta Cuvantul Domnului (in sensul pe care l-am explicat Vioricai) si a crede in Dumnezeu Tatal.

  Numai bine!

 83. macikam spune:

  hahaha Adriana, despre mine spunea nafetS ca bag zanzanie, nu despre tine. Dar n-am timp sa ma supar pe chestii de genul asta, ca doar nu mi-a dat in cap omu’. Viorica, scuze dar sincer nu stiu despre ce carti e vorba. Dar daca vrei sa-mi trimiti ceva, sa fie primit ca pe urma vad eu cui fac un cadou.Si daca tot esti asa bonoma ma simt la randul meu obligata sa-ti raspund la frumosul tau gest cu un sfat: ia-ti o fusta mini, fa-ti un gagic, ia-ti un concediu, bea o bere pe o terasa si nu te mai invartosa asa, ca oricum daca vrea Dumnezeu sa ajungi in Rai, ajungi oricum fara sa faci prea mult pe sfatoasa. Te pup

 84. m.g. spune:

  Adriana,

  e uimitor cum de spiritul tau „deosebit de critic si analitic” nu observa prostiile pe care le spui (scrii). Cel mai mult mi-a placut interpretarea scenei cu Marta si Maria. Tot nu reusesc sa-mi dau seama cum ai ajuns la concluzia la care ai ajuns: Marta implinea „cuminte” rolul femeii evreice, iar Maria s-a hotarat sa „sparga” barierele si sa faca ce fac barbatii evrei – o adevarata proto-feminista.

  Sunt convins ca ai vaste cunostinte „despre lumea evreiasca pe timpul lui Iisus”. Eu nu am atat de multe cunostinte, dar imi aduc aminte de proorocita Ana, care petrecea mereu in templu: femeie, nu barbat. Apoi mai stiu ca cei care veneau sa-l asculte pe Iisus erau nu doar barbati ci si „femei si copii”: brusc s-au hotarat toti (toate) sa sparga gheata si sa incalce regulile dupa modelul Mariei.

  Dar ce sa mai zic, doar tu esti mai priceputa decat neghiobii astia de crestini care nu au intales mesajul Domnului si le-au interzis femeilor studierea textelor sfinte. Dar cand s-a intamplat asta ??? In ce epoca a crestinismului a fost interzisa femeilor studierea Bibliei, a textelor patristice ori a altor scrieri religioase ???

  Observ ca tot ce nu-ti convine din epistolele Sf Ap Pavel (si nu numai) arunci la cos cu eticheta: influente evreiesti. Frumos mod de a culege doar ce-ti place.

  Si ce sa zic, Maria Magdalena nu s-a atins de Iisus pentru ca era la un nivel superior apostolilor, imputinati in credinta si fricosi – ???

  Cu toate astea apostolii au luat parte la Cina cea de Taina si ei au primit puterea de a lega si dezlega: presupunerea ca de fata ar fi fost si altii este cam ciudata (ca orice fel de presupuneri de genul acesta). Nu cumva Dan Brown are dreptate si Magdalena era langa Iisus la Cina de Taina ?

  Numai bine !

 85. VladR spune:

  Adriana, unde scrie in Ieremia ca Dumnezeu va schimba rostul barbatului si/sau al femeii pe pamant, cel dat in Facere? Interpretezi Scripturile strict dupa capul tau, si asta e grav. Grav din punct de vedere duhovnicesc.

  Iti spun si iti repet: un criteriu clar (mai sunt si altele pe care ti le-am prezentat, dar acesta e cel mai evident) al inselarii tale este faptul ca toti oamenii care te interpeleaza aici sunt scandalizati de ce scrii tu (or mai fi si care sunt de acord cu tine, dar majoritatea care s-a exprimat aici e impotriva). Si iti vin si cu argumente pertinente.

  Ce nu intelegi, Adriana? Esti inselata si continui sa te inseli pe tine insati cu incapatanare! Parafrazand un cantec: you are walking the fine line between orthodoxy and heresy (asta o spun sarcastic).

  Iar polemica cu tine folosind argumente scripturistice nu cred ca va duce nicaieri. Esti asa de plina de tine, incat nu vezi unde gresesti. Te sfatuiesc in mod serios sa iti cauti un duhovnic bun, iar daca ai unul care stie ce exagerari debitezi si te lasa asa, te-as ruga sa vezi si un alt duhovnic. Ortodox.

 86. VladR spune:

  Pentru clarificare: pasajul invocat de Adriana se refera strict la evrei. De aceea este citat si de Sfantul Ap Pavel in Epistola catre evrei. Se refera la intoarcerea lor catre Dumnezeu, la recunoasterea lui Hristos ca Fiu al Sau. Nu are legatura cu omenirea intreaga.

 87. Adriana spune:

  m.g.

  In parabola Marta si Maria este vorba despre sustragerea de la rolul rezervat ei prin traditia evreiasca, in timp ce in cazul multimilor care se tineau dupa Iisus, nu se sustrageau de la nimic, asta pe de o parte, si oricum nu prea le convenea preotilor si fariseilor pe de alta parte.

  Intrebi cand a fost interzis femeilor studiul textelor sfinte la crestini. Pai tocmai ca la crestini Ap. Pavel cere femeii sa invete in tacere din cele ce aude si daca ceva nu intelege, sa-si intrebe barbatul acasa. Punct. Asta era legea Ap. Pavel. Tu stii cand s-a permis fetelor sa studieze in general, si Teologia in special? Documenteaza-te si apoi mai vorbim. Eu sunt medic, iar medicina era si ea interzisa pentru fete, mereu aceleasi prejudecati. In Occident unde ma aflu, se munceste de dimineata pana seara, si aparusera la un moment dat discutii ale misoginilor ca vai unde o sa ajunga medicina din cauza femeilor (pentru ca fiind mai bune la invatatura decat barbatii, sunt tot mai multe femei in medicina), si vai ca pleaca mereu cate una in concediu de maternitate, si vai ca unele lucreaza part-time ca sa se ocupe si de copii, si vai si iar vai. Recent am citit un articol scris de un jurnalist american care arata ca in ciuda carcotelilor masculine misogine, calitatea actului medical s-a ameliorat din cauza a doi factori: femeile sunt mai putin orgolioase ca barbatii si ca atare diagnosticul lor este mai bun per ansamblu pentru ca nu se sfiiesc sa se consulte cu colegii, iar pe de alta parte, pentru bolile cronice, complianta la tratament a pacientilor este mult maj buna pentru ca femeile sunt mai bune la nivelul comunicarii inter-umane si ca atare pacientii sunt mai motivati sa isi ia tratamentul asa cum trebuie, inteleg mai bine necesitatea lui. Si s-a dovedit ca acolo unde exista buna-vointa, problemele organizatorice legate de maternitate etc sunt de fapt minore, extrem de usor de rezolvat cu o simpla organizare a serviciului. Lumea este plina de prejudecati despre femei care incep tot mai mult sa cada. Iar aceste prejudecati care arata lipsa de iubire si respect la adresa femeii i-au pus mereu bete in roate.

  Zicea un alt interlocutor mai sus ca femeile ar fi mai rele decat barbatii. Iata ce inseamna misoginism. Sa afirme acest lucru in conditiile in care lumea este plina de razboaie, criminali si violatori. Rautatea feminina este pui mic pe langa toate aceste orori.

 88. Adriana spune:

  Si inca ceva, pomenesti mereu de Cina cea de Taina. Domnul a zis sa se pregateasca Pastele atunci cand a celebrat Cina. Ori Pastele iudaic cerea sacrificarea unui miel si consumarea lui in intregime de TOTI cei din casa, iar daca nu erau suficiente persoane intr-o familie sa consume mielul, trebuiau sa se reuneasca doua familii la un miel. Ca atare eu sunt convinsa ca la Cina se aflau si femeile tocmai pentru ca era cina pascala. Ori femeile care il insoteau pe Iisus erau mai multe, nu numai Maria Magdalena, dar si Sfanta Fecioara si altele. Doar nu crezi ca Iisus isi lasa mama afara iar El sta in casa sa cineze Pestele doar cu barbatii. Nici cel mai rau fiu din lume nu face asa ceva, daramite Iisus si cu atat mai mult cu cat Cina pascala era o obligatie pentru toti si nicidecum ceva optional.

  Si iar se uita ca cei care ii puneau bete in roate lui Iisus erau barbatii, preoti si farisei, cei care L-au batut si umilit tot barbatii au fost, cei care L-au omorat tot barbati au fost. Singura femeie cu adevarat rea in Noul Testament a fost Irodiada. In comparatie cu cata rautate masculina apare in acest Nou Testament, cea feminina ramane pui mic. Femeile dimpotriva, au fost cele ce au suferit pe Golgota impreuna cu Iisus tocmai din cauza rautatii si invidiei masculine care a dat la moarte un nevinovat.

 89. viorica spune:

  Adriana,
  Ti-a scapat din insiruirea activitatilor priceperea – adica intelegerea, patrunderea sensului – precum si asigurarea ca aceasta este dreapta, buna, s-apoi sa implinesti- altfel, ne taiem mintea si o luam pe aratura…
  Imi pare rau ca suferi – uite, traditia spune despre Fecioara Maria ca a ramas 12 ani in templu petrecindu-si timpul asemenea celorlalte fecioare – credinciosii care voiau să păstreze fetele lor curate până la măritat, le aduceau la templul lui Solomon şi le dădeau în îngrijirea preoţilor şi a arhiereilor, să petreacă în rugăciuni şi cântări, cosând veşminte şi broderii şi spălând şi curăţând templul. Si mai aflam de la Sfântul Ieronim ca ”Fericita Fecioară, încă din pruncia sa, când era în biserică cu celelalte fecioare de o vârstă cu sine, îşi petrecea viaţa foarte cu rânduială. Pentru că de dimineaţă până la al treilea ceas din zi, stătea la rugăciune; iar de la al treilea ceas până la al nouălea, se îndeletnicea cu lucrul mâinilor sau cu citirea cărţilor sfinte.” De unde s-ar putea deduce ca nu era chiar interzis partii femeisti studiul textelor sfinte .
  Nu stiu de ce ti se pare umilinta si nu bucurie si implinire sa servesti(slujesti) pe altii, ca doar asa ne spune Invatatorul…

 90. viorica spune:

  @ioana/macikam/… /…
  …inteleg, te-a doborit efortul sa cauti pe net macar un titlu – ca sa arati interesul. Si nici nu ma mir – cu atatea preocupari incitante … 
  Iti multumesc pentru pornirea inimii tale de a ma ”salva” – sfatul tau arata cam cat pretuieste pentru tine Viata – cam putin! in fine, sa nu pierdem nadejdea, e vreme pentru toate…

 91. nafetS spune:

  @macikam
  Despre Adriana ziceam ca baga zanzanie nu la modul la care interpretase ea. Te face cu capul cand o vezi cu capul in punga. Ar trebui sa traiasca si sa lase viata sa treaca prin ea si sa vada in toate Duhul Sfant ca doar toti il avem. Eu sunt si voi ramane la cuvintele Eclesiastului… femeia este mai amara ca moartea. Prin ea a curs ispita si pacatul primar, dar amandoi nu au putut cere iertare ca vreau sa cred ca D-zeu in nemarginita Lui iubire de oameni i-ar fi iertat.
  Oricum nu mai pot citi ce posteaza Adriana… Imi aduce aminte de martorii lui Iehova. Imi aduc aminte de unul care ma agasa in parc cand eram deprimat cu niste restante… si de singuratatea in care trebuia sa invat… vorbea vehement de Iisus, imi insufla in ragait surd de salam si nu concepea institutia Bisericii ca preotii sunt nu stiu cum care pur si simplu mi-a creat un blocaj mental, blocaj creat de neghibia lui… Am zis ca Adriana este sisi, iar prin tot ce a postat nu mi-a insuflat nimic. Am gandit acelasi lucru ca si tine ca poate are o problema de personalitate, ca este la menopauza dar m-am gandit pe urma ca o sa-mi zica ca nu stiu ce viata de cuplu are ca sa arate din nou ce sus este, cat de in aer este.
  Toata chestia asta cu Adriana a avut si un efect pozitiv, am vazut raspunsurile unor oameni care au putut raspunde cu iubire, dar ea este incuiata ca un martor al lui Iehova… Nici regele David nu a fost un exemplu pozitiv, dar a scris cei mai frumosi Psalmi…
  Adriana se recomanda prin faptul ca are o sora la manastire, sora care o tine la curent cu barfele, pardon, noutatile… manastirea este un loc unde te muncesti sa te desavarsesti prin meditatie, prin rugaciune.
  Multi se ridica cu buna credinta si capteaza atentia credinciosului credul, care refuza sa gandeasca, gen tata floarea care protesteaza ca se schimba preotul cu altul cu pile… ca Biserica noastra este plina de mizerie de la cel mai inalt conducator. Poate o sa ma pedepseasca D-zeu pentru ce scriu/zic… dar Biserica a ajuns ceva de genul lasa-ma sa te las… lasa ca merge sa ma duc si la jumatatea Liturghiei… lasa aia lasa aia… lumea este plina de farisei precum Dan Puric cu priza la public si cred si subliniez cred si de Danion Vasile desi aveam o parere foarte buna despre el. Asa ca daca aveti nevoie de ceva rugativa, vreti sa se schimbe ceva… rugativa cu inima… este cea mai rudimentara, singura si la indemana solutie…
  Deci, pentru mine, Adriana pe care nu o cunosc dar am sesizat-o cumva mi-a lasat impresia ca avand atitudinea unui Martor al lui Iehova, are aceeasi ravna indobitocita. Am mai spus, nu pot avea aceeasi blandete parinteasca pe care au lasat-o altii… Pana si cei mai eruditi parinti au zis sa traim cum putem dar sa pacatuim cat mai putin, iar daca acest sambure al constiintei numit indreptare ar incolti, cred eu ca va fi bine.
  Apreciez si atentia ta in ceea ce priveste modul in care mi-am scris nick-ul… nafetS si nu Nafets… este Stefan scris invers fara conotatii.
  Eu nu cred ca Adriana a impartasit bucuria ei de a trai conform sfintelor scripturi… ci doar revolta neliniste, zbuciumul dus de creierul ei intortocheat hormonal si N.T. din sufletul ei. Aici cred ca exagerez putin… In fine… am intrat pe aceata pagina ca admir scrierile dlui Savatie. Audienta la un demon mut atrage ca titlul unui film horror bun… acum imi vine in minte filmul Devil de anul trecut… un film bun cu un sambure crestinesc pentru cine il poate vedea… mantuirea aia din ceasul mortii cand gongul nu a incetat sa bata… Pr. Arsenie Papacioc spunea ca cu Diavolul nu trebuie sa stai la povesti… cu Eva asa si-a inceput lucrarea… stand cu ea la povesti. Gasiti un clipul cu parintele pe youtube.

  http://www.scribd.com/doc/57004099/CUVINTE-CU-HAR

  Pe mine nimic nu ma ajuta mai mult ca Rugaciunea Staretilor de la Manastirea Optima si Ps. 50… si o rugaciunea din Ps. lu’ David atunci cand sufletul ti-e inspaimantat… Rugati-va… este un adevarat exercitiu…cel mai greu…

 92. m.g. spune:

  Adriana,

  Deci despre asta era vorba in parabola cu Marta si Maria, emanciparea femeii in iudaism. Iar ce e important la Maria nu e ca asculta cu sete duhovniceasca cuvintele lui Hristos – ca doar asta faceau si multimile – ci ca s-a sustras de la rolul rezervat ei de misogina traditie evreiasca. In sfarsit incep sa intaleg si eu…

  Nu stiu cand s-a permis fetelor sa studieze in general, sau Teologia in special. Ai putea, te rog, sa ma scutesti de un efort si sa-mi dai raspunsul direct ?

  Faptul ca tu vezi in epistolele Sfantului Apostol Pavel o „lege” misogina mi se pare de-a dreptul regretabil. Nu pot sa nu te intreb: din ce biserica faci parte ?

  Interesante lucruri despre medicina in Occident, dar mi se par totusi pe langa subiect. Eu unul ii compatimesc pe misogini la fel de mult ca si pe feministe: ambele categorii isi construiesc o imagine gresita asupra realitatii. Dea Domnul sa cada toate prejudecatile, atat cele cu privire la inferioritatea femeilor in fata barbatilor cat si celelalte.

  ***
  Deci la Cina cea de Taina era prezenta si Maria Magdalena, si Sfanta Fecioara, si alte femei mironosite care il insoteau pe Iisus. La concluzia asta ajungi deoarece ti se pare cu neputinta ca Iisus sa-si lase mama afara si el sa cineze inauntru cu barbatii.

  Dar ceilalti apostoli, nu aveau si ei mame ? Oare era corect ca doar Iisus sa-si aduca mama ? ce, ei nu aveau voie ? Dar daca Iisus si-a adus si o parte din prieteni (femeile mironosite), de ce sa nu-si aduca si apostolii ? Dar atunci cum ar mai fi incaput toti intr-o singura incapere ?

  Asa ca stii ce deduc eu ? Ca cina s-a tinut de fapt la un restaurant. Si ca de fata mai erau si ospatarii si poate ca si alti clienti ai restaurantului, asta daca nu au inchiriat localul doar pentru ei. De unde bani ? Pai pe datorie, a promis Iuda ca o sa plateasca dupa, de unde si necesitatea vanzarii si iata ca ajungem iar la Dan Brown – Iuda omul providential.

  Adriana, singurul motiv pentru care am scris tampeniile de mai sus este ca poate iti vei da seama cat de stupide sunt presupunerile si deductiile tale. Daca pana acum aveam poate ceva dubii, iata ca m-am lamurit… poate ca totusi ti-ar fi mai bine intr-o biserica in care femeile pot sa ajunga episcopi, de nu esti deja intr-una.

  Sanatate !

 93. nafetS spune:

  @m.g.
  Nu vreau sa te laud, dar esti cerebral…
  Eu nu am citit cartea lui Dan Brown, dar sunt convins ca de acolo isi trage multe concluzii. D-zeu prin Iisus nu s-a razbunat cand era pe cruce… de ce ar fi avut nevoie de o femeie? 🙂 … ma bucur totusi ca nu a indraznit sa alimenteze acea ipoteza din carte :)… Consider ca nu este suficient sa citim ci sa si traim, simtim… si sa gandim ca nu degeaba suntem fiinte rationale. … cred ca numai iubirea ne permite sa fim liberi… fata de islamism, doctrina in care se raspunde cu ura. Eu ma bucur totusi ca multi au raspuns cu prietenie la cautarile ei, cautari pe care imi permit sa le numesc oarbe. In general chestiile astea au o trauma la baza…

 94. Adriana spune:

  Despre Cina cea de Taina: anul trecut am fost in Israel iar ghidul era un evreu arheolog, francez de origine pana la 18 ani si fugit apoi cu familia in Israel. Specialitatea lui atat in activitatea de arheolog cat si in cea de ghid erau locurile sfinte. Asa ca ne-a spus multe despre faptele si intamplarie din Vechiul si Noul Testament la fata locului, aratandu-ne ceea ce s-a descoperit arheologic pana acum. Si printre altele ne-a aratat si o camera in care se tinea Cina pascala dupa randuiala de atunci si astfel ne-a zis ca reprezentarea lui Hristos la masa inconjurat de apostoli asa cum se face la europeni este fara baze reale pentru ca la ei, cei care luau Cina pascala, stateau toti intinsi in paturi, si ne-a aratat un rendering computerizat care demonstra cam cum erau aranjate paturile in camera care tocmai era scoasa de sub molozul timpului.

  Cat despre statutul femeii la crestini si discriminarea femeii in societate, uitati un eseu teologic pe aceasta tema numit „Institutia diaconitelor in Noul Testament”:

  http://www.nistea.com/eseuri/ionut_mavrichi/institutia-diaconitelor-in-noul-testament.htm

 95. Adriana spune:

  nafetS
  Cartea lui Dan Brown nu am citit-o si nici nu ma intereseaza. Iar eu prietenie nu am vazut aici ci exact dimpotriva. Din pacate.
  Vestea buna este ca Dumneezeu ne iubeste pe toti in mod absolut egal, indiferent cat de mult ne urasc unii.

 96. m.g. spune:

  nafetS,

  multumesc ca nu m-ai laudat 🙂

  Dumnezeu sa ne lumineze pe toti, mai ales pe Adriana 🙂

 97. nafetS spune:

  @Adriana
  Nu ai vrut si nu vrei sa o vezi. Tu acum esti intr-un fel de iad… nu poti accepta iubirea altora 🙂
  Prietenia nu o gasesti pe internet… dar vorbele, chiar de dojana de la unii, cel putin ce am mai citit, au fost parintesti. Nu cred ca a fost cineva mai rau cu tine ca mine… 😛 …ai niste framantari… toti avem… fara alte vorbe, Bafta! 😉

 98. Adriana spune:

  Multumesc de gandul cel bun m.g. 🙂

 99. m.g. spune:

  Adriana,

  imi pare rau ca ai perceput criticile ca dovada a ne-prieteniei. Nu cred ca te uraste nimeni din cei care au incercat sa-ti arate greselile de gandire pe care le ai.

  Stii, toata discutia a inceput cu o critica virulenta din partea ta asupra cartii parintelui Savatie. De pe pozitii pseudo-evanghelice condamnai luarea de atitudine a parintelui fata de mai marii lumii asteia. Se pare ca nu vezi nimic in neregula cu toate masurile dezastruoase pe care acestia le iau (si cel mai probabil, „trend-ul” nu o sa se schimbe) si esti de parere ca un crestin trebuie sa se supuna neconditionat. O supunere fortata, fata de un stapan cu biciul in mana, care nu este deloc demna si nu se face nici din dragoste ci mai degraba de teama. Astea toate deoarece crestinul nu trebuie sa faca „politica”.

  Dar apoi, in mod cumva surprinzator (catalizatorul a fost un comentariu al parintelui Savatie), ai abandonat pozitia de persoana prea-induhovnicita si nepasatoare fata de cele ale lumii acesteia pentru a te plasa pe pozitii…feministe. Si ai inceput sa insiri toate nedreptatile (reale sau inchipuite) la care a fost si este supusa femeia de catre legea misogina a Sf Apostol Pavel care lucreaza in crestinism.

  Deci nedreptatile care se fac crestinilor (netinand seama de gen) trebuie neluate in seama, sunt ok pe cand cele care se fac femeilor (netinand seama de religie) nu sunt ok, si trebuiesc combatute.

  Iar supunerea fata de un stapan nemilos, cu biciul in mana, este buna dar supunerea femeii fata de barbat (care, atentie, este dator sa isi iubeasca femeia asa cum Hristos iubeste Biserica – tot Pavel spune asta, nu ?) in crestinism este rea.

  Iar acum ne acuzi de neprietenie.

  Stii, eu nu am prea multi prieteni, dar prieteniile care au rezistat in timp (pe care dealtfel le numar pe degete…degetele de la o mana) sunt tocmai acelea care au inceput cu o critica sau o polemica – o confruntare, daca vrei. Doar ca in acea confruntare fiecare venise cu intentii bune si cu dorinta de a invata de la celalalt si de a-si vedea lipsurile daca e cazul.

  Toate cele bune,
  Mihai

 100. Adriana spune:

  Mihai

  Cand Domnul Iisus a venit pe pamant, evreii se aflau sub stapanirea Imperiului roman care le percepeau taxe desi ei erau invadatorii. Evreii il asteptau pe Mesia tocmai pentru a se elibera si a ii invinge pe cei care ii asupreau. A venit Domnul pe care L-au crezut Mesia datorita operelor care le facea. Insa Domnul le-a spus sa dea in continuare Cezarului ceea ce este al Cezarului si lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Ca atare au trebuit sa se supuna in continuare stapanirii si sa invete ca Imparatia Lui nu-i din lumea aceasta si sa invete ca nu era venit SA JUDECE ci SA MANTUIASCA.
  In ceea ce priveste relatiile intre crestini, tocmai ca singura pe care a cerut-o a fost: „cine vrea sa fie mai mare peste ceilalti, sa se faca pe sine mic si sa slujeasca lor”.
  Ap. Pavel spune in Galateni ca din cauza DATINILOR evreiesti persecuta crestinii. Si tocmai ca in Galateni este momentul in care isi da seama ca in Hristos nu mai exista nici femeie si nici barbat pentru ca UNA suntem. Scrisoarea catre Corinteni in care mai persistau inca la el ramasite din datinile evreiesti mai ales in ceea ce o priveste pe femeie, a fost scrisa cu cativa ani inainte, undeva in jurul anilor 54, in timp ce cea catre Galateni in iarna 56-57. Ap. Pavel a avut si el o maturare a credintei pana a inteles sa faca deosebire intre legea lui Hristos care este aceeasi pentru toata lumea, si datinile evreiesti pe care nu mai este nimeni obligat sa le tina, de aceea in Hristos nu mai este nici femeie, nici barbat, nici evreu si nici grec, nici sclav si nici stapan. Mai mult, in epistola scrisa ulterior, intre anii 57-59, Epistola catre Romani, arata ca Legea nu este desfiintata prin credinta ci intarita, insa acum face bine deosebirea intre ce este cu adevarat Lege si ce nu: ferirea de pacat. Exact cum spusese si Domnul in capitolul 5 de la Matei: nici o iota din Lege nu va trece pana nu se vor implini toate zicand ca, daca desavarsirea noastra nu o intrece pe cea a scribilor si fariseilor, NU INTRAM IN IMPARATIE. Asa ca arata oamenilor ca li s-a spus sa nu ucida, dar El le spune ca si a insulta aproapele este ucidere, sa nu faca adulter, dar si pofteasca este adulter etc. Acestea trebuie sa se predice oamenilor, Legea Domnului ca sa stie ce au de facut. Lumea crestina este una, lumea Cezarului este alta. Cezarului trebuie dat ceea ce este al lui, in timp ce crestinii trebuie sa faca ceea ce a spus si Sfanta Fecioara: sa faca tot ce le va spune Domnul Iisus. Ori Iisus l-a invatat pe om sa nu pacatuiasca si sa iubeasca jertfelnic si nicidecum sa-i stapaneasca in vreun fel pe ceilalti ci dimpotriva, de avea astfel de ganduri, sa le biruiasca facandu-se slujitorul celui pe care vroia sa il stapaneasca.
  Acum poate ca este mai clara pozitia mea. 🙂
  Insa ai dreptate, modul in care am scris reflecta virulenta existenta in cele citite. Este atat de usor de imitat raul din pacate…
  Toate cele bune si tie !
  Adriana.

 101. viorica spune:

  Adriana,
  unde ai gasit tu invadatori platitori de taxe ?
  … zici ca evreii L-au crezut Mesia pe Domnul, El „insa” n-a fost de acord !? sau cum zici? – in colajul tau lipitura este grotesca…

 102. Adriana spune:

  Viorica,
  Nu am zis absolut deloc ceea ce afirmi tu. Invadatorii erau romanii, cei care plateau taxele erau evreii, adica cei aflati sub ocupatie, si ca atare asteptau un Mesia care sa-i elibereze de sub romani. La inceput Iisus a fost urmat de foarte multi oameni convinsi ca L-au gasit pe Mesia insa rand pe rand L-au parasit cand au vazut ca nu era deloc razboinicul asteptat, dimpotriva. Cand au auzit ca trebuiau sa manance Trupul Sau si sa bea Sangele Sau, absolut toti barbatii l-au parasit cu exceptia celor 12 chemati de El. Iar cand Pilat i-a intrebat pe cine sa elibereze, toti l-au preferat pe talharul razboinic, nimeni dintre ei nu mai credea ca Iisus ar fi fost Mesia cu exceptia celor 12, sau mai bine zis 11, care au fost foarte indurerati cand au vazut ca Iisus, Mesia, a fost omorat. Cand li s-a spus de catre femei si de catre altii ca inviase, nu au crezut desi Domnul le spusese ca asa se va intampla.
  Si pe langa acestea din Biblie, textele gasite la Marea Moarta arata cam cum isi inchipuiau evreii ca va fi Messia (pe care il asteptau in zilele lor conform profetiilor!!): unii credeau ca va fi un Rege, altii un profet etc. De aceea cand Mesia a venit, multi nu L-au recunoscut. Nu este absolut nimic grotesc, nici nu inteleg dvs. ce credinta aveti daca nu stiti macar cele din Biblie. Evreii erau ocupati de romani si plateau bir acestora iar vamesii erau cei care strangeau birul datorat Cezarului. Si toata lumea se supunea legii romane. Iar Iisus, in loc sa ii elibereze de sub stapanirea romana asa cum se asteptau, si sa-i scape de birurile catre invadatori, El dimpotriva, a zis sa dea Cezarului ce este a Cezarului, El insusi platind birul cu moneda pe care stiti cum au gasit-o. Sau poate nu stiti nimic din toate astea pentru ca nu ati citit Evangheliile.

 103. Adriana spune:

  Si Viorica,
  Dvs. stiti ca cei care L-au omorat pe Iisus la cererea evreilor au fost romanii? Evrei nu aveau voie prin Lege sa ucida, ca atare s-au folosit de bratul roman (Pilat si oamenii sai) pentru a-l omora. Totul este in Evanghelii.

 104. Adriana spune:

  Viorica,
  Stiti ce au facut dacii cand s-au trezit ocupati de romani? Niciunul nu a zis: „hai sa acceptam sa dam bir lui Cezar”, ci dacii s-au batut cu romanii ca sa se elibereze de ei. Exact asta ar fi vrut sa faca si evreii, de asta isi asteptau eliberatorul, pe Mesia. Insa Mesia nu a facut ca si Burebista ci a facut exact pe dos, le-a cerut sa plateasca birurile, sa intoarca obrazul, si sa-si iubeasca vrajmasii, care la ora aceea erau exact romanii. De aceea a fost pana la urma parasit de aproape toti. Imaginezati-l pe Burebista sau pe Decebal cerand asa ceva dacilor. Cine l-ar fi ascultat?

 105. viorica spune:

  Adriana,
  ce va aprindeti asa tare, n-am afirmat, am intrebat doar … s-apoi hai sa recitim impreuna :
  ” evreii se aflau sub stapanirea Imperiului roman care le percepeau taxe DESI ei erau invadatorii.”
  „A venit Domnul pe care L-au crezut Mesia datorita operelor care le facea. INSA Domnul le-a spus (…)Ca atare au trebuit sa se supuna in continuare stapanirii ” etc, etc.
  sincer, n-am vrut sa critic – lectura celor ce ati scris, mi-a smuls un zimbet…
  Adriana, hai sa cautam prietenia intru Hristos inca de-aici de pe pamint – ca inca de aici sa intram in Imparatie …

 106. Adriana spune:

  Viorica,
  Eu eu nu m-am aprins deloc, ci dvs. v-ati aprins din moment ce percepeti o aprindere. Vad insa ca in continuare va impiedicati in cuvinte asa ca va reformulez:
  ” evreii se aflau sub stapanirea Imperiului roman care le percepeau taxe DESI ei, ROMANII, erau invadatorii.” Acum va este mai clar?
  Vorbiti de prietenia in Hristos, pai tocmai asta lipseste de pe aici.

 107. Adriana spune:

  Apropos de prietenie, mi-a povestit cineva ca in timpul celui de-al doilea razboi mondial, in preajma Craciunului, un grup de nemti si unul de englezi si-au dat seama pe front ca de fapt ei nu au nimic unul impotriva celuilalt, ca sunt chiar simpatici ceilalti, si au inteles ca de fapt ei purtau razboiul dorit de altii, de superiorii lor, dar ca ei de fapt nu il doreau. Ca atare, in ciuda ordinelor superiorilor, au tinut Craciunul impreuna. Au fost apoi executati de superiori…

 108. m.g. spune:

  Adriana,

  cred ca intamplarea este din primul razboi mondial. Soldatii englezi si germani au iesit din transee si au incins prieteneste o partida de fotbal in no man’s land (terenul aflat intre celor doua parti adverse – in ww1, inainte de aparitia blindatelor, cei mai multi dintre soldati mureau in acest no man’s land secerati de mitraliere). Dupa aceea au sarbatorit Craciunul impartindu-si intre ei proviziile de mancare.

  Si nu au fost executati de superiori.

  Acum ramane sa ne intrebam, cum de a fost posibil acest razboi MONDIAL ? In mod evident (dupa cum se poate vedea si din intamplarea aceasta), combatantii nu si-l doreau.

  Cine l-a dorit, deci ? Superiorii, spui. Dar care superiori ? Oare nu crezi ca ar fi cel putin interesant sa vedem care ar fi fost acesti superiori si ce scopuri au avut ?

  Mai ales ca acest razboi a fost ceva nou in istoria omenirii. Cum spunea si Parintele Sofronie Saharov, datorita acestui fratricid mondial s-a retras harul de pe pamant si omenirea a intrat, se pare, intr-o noua epoca.

  Dar vai, nu ne este permis sa cercetam lucrurile acestea, nu-i asa ? pentru ca nu avem voie sa facem politica…

 109. Adriana spune:

  m.g.

  Nu stiu ce sursa ai folosit tu care spui ca superiorii nu i-ar fi executat, si nu stiu nici ce sursa a avut persoana care a spus contrariul si de la care aflasem povestea. Stiu insa ca nu oamenii de rand doresc razboiul ci superiorii lor, iar oamenii de rand sunt luati cu forta la razboi, sau cu santajul, ori merg, ori sunt executati sau inchisi. Din pacate singurii care s-au opus inrolarii in armata tocmai pentru ca a face armata nu este conform invataturii Domnului, este o secta. Din pacate, caci orice crestin ar trebui sa se opuna pe baza invataturii Domnului.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: